Changeset 25517


Ignore:
Timestamp:
11/17/13 20:50:23 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update nl_NL, thanks to : Kees Hessels

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nl_NL/common.lang.php

  r25410 r25517  
  7171$lang['Display'] = 'Weergeven'; 
  7272$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Aan elke weergegeven regel moet worden voldaan.'; 
  73 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Email-adres is niet ingevuld'; 
  74 $lang['Email address'] = 'Email-adres'; 
   73$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Emailadres is niet ingevuld.'; 
   74$lang['Email address'] = 'Emailadres'; 
  7575$lang['Enter your personnal informations'] = 'Vul uw persoonlijke informatie in'; 
  7676$lang['Error sending email'] = 'Fout bij het versturen van email'; 
   
  8181$lang['Filter'] = 'Filter'; 
  8282$lang['Forgot your password?'] = 'Wachtwoord vergeten?'; 
  83 $lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Ga naar de galerie als gast'; 
   83$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Bekijk de galerie als gast'; 
  8484$lang['Help'] = 'Help'; 
  8585$lang['Identification'] = 'Identificatie'; 
   
  156156$lang['created on %s'] = 'gemaakt op %s'; 
  157157$lang['Customize'] = 'Profiel aanpassen'; 
  158 $lang['Your Gallery Customization'] = 'Uw galerie aanpassen '; 
   158$lang['Your Gallery Customization'] = 'Uw galerie aanpassingen '; 
  159159$lang['day'][0] = 'Zondag'; 
  160160$lang['day'][1] = 'Maandag'; 
   
  245245$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'Gebruikersnaam mag niet beginnen met een spatie'; 
  246246$lang['this login is already used'] = 'Deze gebruikersnaam is al in gebruik'; 
  247 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'email-adres moet zijn xxx@yyy.eee (bijvoorbeeld : jack@altern.org)'; 
  248 $lang['Auto login'] = 'Auto login'; 
   247$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'emailadres moet het formaat xxx@yyy.eee hebben (bijvoorbeeld : jack@altern.org)'; 
   248$lang['Auto login'] = 'Automtisch aanmelden'; 
  249249$lang['remove this tag from the list'] = 'Verwijder dit label uit de lijst'; 
  250 $lang['representative'] = 'album klikplaatje'; 
   250$lang['representative'] = 'album-klikplaatje'; 
  251251$lang['Search for Author'] = 'Zoeken naar auteur'; 
  252252$lang['Search in albums'] = 'Zoeken in albums'; 
   
  294294$lang['Album: %s'] = 'Album: %s'; 
  295295$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Foutieve status voor gebruiker "guest", gebruik standaard status. Waarschuw de webbeheerder.'; 
  296 $lang['this email address is already in use'] = 'Een andere gebruiker maakt al gebruik van dit email-adres'; 
   296$lang['this email address is already in use'] = 'Een andere gebruiker maakt al gebruik van dit emailadres'; 
  297297$lang['Album results for'] = 'Album resultaten voor'; 
  298298$lang['Tag results for'] = 'Label-resultaten voor'; 
   
  316316$lang['Are you sure?'] = 'Weet u het zeker?'; 
  317317$lang['Rank'] = 'Rang'; 
  318 $lang['group by letters'] = 'gegroepeerd per letter'; 
   318$lang['group by letters'] = 'Gegroepeerd per letter'; 
  319319$lang['letters'] = 'letters'; 
  320320$lang['show tag cloud'] = 'Geef label-wolk weer'; 
   
  338338$lang['%d rates'] = '%d stemmen'; 
  339339$lang['Rating score'] = 'Waarderings score'; 
  340 $lang['Invalid username or email'] = 'Gebruikersnaam of email-adres is ongeldig'; 
  341 $lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Deze gebruiker heeft geen toestemming om het paswoord te vernieuwen'; 
  342 $lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Gebruiker "%s" heeft geen e-mailadres daarom kan het paswoord niet vernieuwd worden'; 
  343 $lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Iemand heeft verzocht om het paswoord te vernieuwen voor het volgende account:'; 
   340$lang['Invalid username or email'] = 'Gebruikersnaam of emailadres is ongeldig'; 
   341$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Deze gebruiker heeft geen toestemming om het wachtwoord te vernieuwen'; 
   342$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'Gebruiker "%s" heeft geen emailadres, daarom kan het wachtwoord niet vernieuwd worden'; 
   343$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Iemand heeft verzocht om het wachtwoord te vernieuwen voor het volgende account:'; 
  344344$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Gebruikersnaam "%s" voor galerie %s'; 
  345 $lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Om je paswoord te vernieuwen kun je het volgende adres bezoeken:'; 
  346 $lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Als dit een vergissing was kun je deze email negeren, er zal dan niets gewijzigd worden.'; 
  347 $lang['Password Reset'] = 'Vernieuw paswoord'; 
  348 $lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Kijk in je mail box voor de bevestigings link'; 
   345$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Om uw wachtwoord te vernieuwen kunt u het volgende adres bezoeken:'; 
   346$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Als dit een vergissing was, kunt u deze email negeren. Er zal dan niets gewijzigd worden.'; 
   347$lang['Password Reset'] = 'Vernieuw wachtwoord'; 
   348$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Kijk in uw email box voor de bevestigings-link'; 
  349349$lang['Invalid key'] = 'Onjuiste sleutel'; 
  350 $lang['The passwords do not match'] = 'De paswoorden zijn niet gelijk'; 
  351 $lang['Your password has been reset'] = 'Uw paswoord is vernieuwd'; 
   350$lang['The passwords do not match'] = 'De wachtwoorden zijn niet gelijk'; 
   351$lang['Your password has been reset'] = 'Uw wachtwoord is vernieuwd'; 
  352352$lang['Return to home page'] = 'Keer terug naar de home page'; 
  353 $lang['Please enter your username or email address.'] = 'Voer je gebruikersnaam en e-mailadres in.'; 
  354 $lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Via e-mail krijgt u een link om uw paswoord te vernieuwen.'; 
  355 $lang['Username or email'] = 'Gebruikersnaam of e-mail'; 
  356 $lang['Change my password'] = 'Vernieuw mijn paswoord'; 
  357 $lang['Enter your new password below.'] = 'Voer hieronder je nieuwe paswoord in.'; 
   353$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Geef uw gebruikersnaam en emailadres in.'; 
   354$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'U ontvangt via email een link om uw wachtwoord te vernieuwen.'; 
   355$lang['Username or email'] = 'Gebruikersnaam of email'; 
   356$lang['Change my password'] = 'Vernieuw mijn wachtwoord'; 
   357$lang['Enter your new password below.'] = 'Geef hieronder uw nieuwe wachtwoord in.'; 
  358358$lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF Metagegevens'; 
  359359$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metagegevens'; 
   
  369369$lang['Hello %s,'] = 'Hallo %s,'; 
  370370$lang['Here are your connection settings'] = 'Dit zijn uw verbindings-instellingen'; 
  371 $lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Indien u denkt dat er iets niet klopt nu u deze email ontvangt, vragen wij u contact met ons op te nemen op %s '; 
   371$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Indien u denkt dat er iets niet klopt nu u deze email ontvangt, vragen wij u contact met ons op te nemen via %s '; 
  372372$lang['Password: %s'] = 'Wachtwoord %s'; 
  373373$lang['Send my connection settings by email'] = 'Verstuur mijn verbindings-instellingen per email'; 
   
  408408$lang['Requested album does not exist'] = 'Het opgevraagde album bestaat niet'; 
  409409$lang['Requested tag does not exist'] = 'Het opgevraagde label bestaat niet'; 
  410 $lang['Email address is mandatory'] = 'Email-adres is verplicht'; 
   410$lang['Email address is mandatory'] = 'Emailadres is verplicht'; 
  411411$lang['Username is mandatory'] = 'Gebruikersnaam is verplicht'; 
  412412$lang['mandatory'] = 'verplicht'; 
   
  425425$lang['Last Page'] = 'Laatste bladzijde'; 
  426426$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Wachtwoord ontbreekt. Geef uw wachtwoord aub.'; 
  427 $lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Wachtwoord-bevestiging ontbreekt. Bevestig aub uw gekozen wachtwoord.'; 
   427$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Wachtwoord-bevestiging ontbreekt. Bevestig aub het gekozen wachtwoord.'; 
   428$lang['%d photos per page'] = '%d foto\'s per pagina'; 
  428429?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.