Changeset 25552


Ignore:
Timestamp:
11/18/13 19:31:50 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/da_DK/admin.lang.php

  r25388 r25552  
  956956$lang['General'] = 'Generelt'; 
  957957$lang['Mail theme'] = 'Mailtema'; 
   958$lang['%d of %d users selected'] = '%d af %d brugere valgt'; 
   959$lang['(filtered from %s total users)'] = '(filtreret fra totalt %s brugere)'; 
   960$lang['All %d users are selected'] = 'Alle %d brugere er valgt'; 
   961$lang['Change password'] = 'Ændring af adgangskode'; 
   962$lang['Change username'] = 'Ændring af brugernavn'; 
   963$lang['Last visit on %s, %s.'] = 'Seneste besøg kl. %s den %s.'; 
   964$lang['Loading...'] = 'Indlæser ...'; 
   965$lang['No matching users found'] = 'Ingen brugere fundet som opfylder kriteriet'; 
   966$lang['No user selected of %d users'] = 'Ingen bruger valgt ud af %d brugere'; 
   967$lang['No user selected, no action possible.'] = 'Ingen bruger valgt, ingen handling er mulig.'; 
   968$lang['Password updated'] = 'Adgangskoden er opdateret'; 
   969$lang['Registered on %s, %s.'] = 'Registreret kl. %s den %s.'; 
   970$lang['Show %s users'] = 'Vis %s brugere'; 
   971$lang['Showing %s to %s of %s users'] = 'Viser %s til %s af %s brugere'; 
   972$lang['Update user'] = 'Opdatering af bruger'; 
   973$lang['User %s added'] = 'Brugeren %s er tilføjet'; 
   974$lang['User %s updated'] = 'Brugeren %s er opdateret'; 
   975$lang['Users modified'] = 'Brugere ændret'; 
   976$lang['on the %d selected users'] = 'på de %d valgte brugere'; 
  958977?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.