Changeset 25560


Ignore:
Timestamp:
11/18/13 19:32:01 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : josep.torne

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r24751 r25560  
  178178$lang['History'] = 'Historial'; 
  179179$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'La URL de la galeria no es vàlida.'; 
  180 $lang['Main'] = 'Principal'; 
  181180$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'El nombre de comentaris d\'una pàgina ha d\'estar entre 5 i 50 inclosos.'; 
  182181$lang['Configuration'] = 'Configuració'; 
   
  209208$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'El temps d\'enviament del correu és limitat. No tots els missatges han pogut ser enviats. S\'han omès missatges de correu electrònic.'; 
  210209$lang['To send ?'] = 'Enviar-ho?'; 
  211 $lang['Email'] = 'Correu electrònic'; 
  212210$lang['User'] = 'Usuari'; 
  213211$lang['Complementary mail content'] = 'Contingut complementari del correu electrònic'; 
   
  937935$lang['Source tag'] = 'Etiqueta font'; 
  938936$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'L\'etiqueta "%s" és ara un duplicat de "%s"'; 
  939 $lang['Format'] = 'Format'; 
  940 $lang['Invalid dimension'] = 'Dimensió no vàlida'; 
  941937$lang['Landscape'] = 'Paisatge'; 
  942938$lang['Manage photos'] = 'Administra les fotos'; 
   
  947943$lang['View in gallery'] = 'Veure en la galeria'; 
  948944$lang['Number of albums per page'] = 'Nombre d\'àlbums per pàgina'; 
  949 $lang['Maximum'] = 'Màxim'; 
  950 $lang['Minimum'] = 'Mínim'; 
  951945$lang['Ratio'] = 'Ràtio'; 
  952946$lang['between %.2f and %.2f'] = 'entre %.2f i %.2f'; 
   
  966960$lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Redimensionar després de penjar la foto al servidor deshabilitat degut a l\'ús de la llibreria gràfica GD'; 
  967961$lang['Select at least one tag'] = 'Seleccioneu almenys una etiqueta'; 
   962$lang['Last visit on %s, %s.'] = 'L\'última visita el %s, %s.'; 
   963$lang['No user selected, no action possible.'] = 'No hi ha usuaris seleccionats, l\'acció no ha estat possible'; 
   964$lang['Registered on %s, %s.'] = 'Registrat el %s, %s'; 
   965$lang['Show %s users'] = 'Mostra %s usuaris'; 
   966$lang['Users modified'] = 'Usuaris que s\'han modificat'; 
   967$lang['Basic settings'] = 'Configuració bàsica'; 
   968$lang['Change password'] = 'Canvia la contrasenya'; 
   969$lang['Change username'] = 'Canvia el nom d\'usuari'; 
   970$lang['General'] = 'General'; 
   971$lang['Loading...'] = 'S\'està carregant...'; 
   972$lang['Mail theme'] = 'Tema del correu electrònic'; 
   973$lang['Password updated'] = 'La contrasenya s\'ha actualitzat'; 
   974$lang['Update user'] = 'Actualitza l\'usuari'; 
   975$lang['User %s added'] = 'S\'ha afegit l\'usuari %s'; 
   976$lang['User %s updated'] = 'S\'ha actualitzat l\'usuari %s'; 
  968977?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.