Changeset 25650


Ignore:
Timestamp:
11/23/13 13:18:48 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update sv_SE, thanks to : jhellen

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sv_SE/common.lang.php

  r25549 r25650  
  244244$lang['Logout'] = 'Logga ut'; 
  245245$lang['obligatory'] = 'obligatorisk'; 
  246 $lang['Maximum photo height'] = 'Maximal höjd på bilderna'; 
  247 $lang['Maximum height must be a number superior to 50'] = 'Maximal höjd måste vara större än 50'; 
  248 $lang['Maximum photo width'] = 'Maximal bredd på bilderna'; 
  249 $lang['Maximum width must be a number superior to 50'] = 'Maximal bredd måste vara större än 50'; 
  250246$lang['display a calendar by creation date'] = 'visa en kalender sorterad efter datum för skapande'; 
  251247$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'visa alla bilder i alla underliggande album'; 
   
  422418$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Lösenord saknas. Ange lösenord.'; 
  423419$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Bekräftelse av lösenord saknas. Vänligen bekräfta ditt valda lösenord.'; 
   420$lang['%d photos per page'] = '%d fotografier per sida'; 
   421$lang['Theme'] = 'Tema'; 
  424422?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.