Changeset 25662


Ignore:
Timestamp:
11/24/13 08:15:21 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update nl_NL, thanks to : marjolein

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/nl_NL/admin.lang.php

  r25569 r25662  
  5959$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Albums geautoriseerd dankzij groepassociaties'; 
  6060$lang['Album manual order was saved'] = 'De handmatige sorteervolgorde is vastgelegd'; 
  61 $lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Upgradecontrole is door onbekende reden niet (goed) uitgevoerd.'; 
   61$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Upgradecontrole is om onbekende reden niet (goed) uitgevoerd.'; 
  6262$lang['Check for upgrade'] = 'Upgradecontrole'; 
  6363$lang['Comments for all'] = 'Iedereen mag commentaar geven (ook gasten)'; 
   
  316316$lang['Thumbnail'] = 'Klikplaatje'; 
  317317$lang['Title'] = 'Titel'; 
  318 $lang['Album list management'] = 'Albumlijst beheer'; 
   318$lang['Album list management'] = 'Albumlijstbeheer'; 
  319319$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo configuratie'; 
  320320$lang['Edit album'] = 'Bewerk album'; 
   
  391391$lang['Element'] = 'Element'; 
  392392$lang['Section'] = 'sectie'; 
  393 $lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Een informatie email is verstuurd naar de groep "%s"'; 
   393$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Een informatie-email is verstuurd naar de groep "%s"'; 
  394394$lang['Send an information email to group members'] = 'Stuur een informatie email naar groepsleden'; 
  395395$lang['Group'] = 'Groep'; 
   
  468468$lang['Other plugins'] = 'Andere plugins'; 
  469469$lang['Last revisions'] = 'Lastste revisie'; 
  470 $lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Weet U het zeker dat u deze plugin wilt verwijderen?'; 
  471 $lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Weet U het zeker dat u deze plugin wilt installeren?'; 
  472 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Weet U het zeker dat u deze plugin wilt bijwerken? U moet controleren of deze versie niet gedeinstaleerd moet worden.'; 
   470$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Weet U zeker dat u deze plugin wilt verwijderen?'; 
   471$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Weet U zeker dat u deze plugin wilt installeren?'; 
   472$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Weet U zeker dat u deze plugin wilt bijwerken? U moet controleren of deze versie niet eerst gede\ïnstalleerd moet worden.'; 
  473473$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Plugin is succesvol gekopieerd'; 
  474474$lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'U zou naar de plugin-lijst kunnen gaan om de plugin te installeren en te activeren.'; 
   
  483483$lang['Documentation'] = 'Documentatie'; 
  484484$lang['ACCESS_0'] = 'Vrije toegang'; 
  485 $lang['ACCESS_1'] = 'Toegang tot alles'; 
  486 $lang['ACCESS_2'] = 'Toegang tot geabonneerde'; 
   485$lang['ACCESS_1'] = 'Toegang voor iedereen'; 
   486$lang['ACCESS_2'] = 'Toegang voor geregistreerde gebruikers'; 
  487487$lang['ACCESS_3'] = 'Toegang voor administrators'; 
  488488$lang['ACCESS_4'] = 'Toegang voor webbeheerders'; 
   
  539539$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Stuur email naar de administrators wanneer een commentaar is gewijzigd'; 
  540540$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Stuur email naar de administrators wanneer een commentaar is verwijderd'; 
  541 $lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'De oude permalink kan niet verwijderd worden !'; 
   541$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'De oude permalink kan niet verwijderd worden!'; 
  542542$lang['Hit'] = 'Hit'; 
  543543$lang['Tools'] = 'Hulpmiddelen'; 
   
  576576$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Uw configuratie-instellingen zijn opgeslagen'; 
  577577$lang['Active Themes'] = 'Actieve Thema\'s'; 
  578 $lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Geef de "%s" directorie schrijfbevoegdheden'; 
   578$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Geef de "%s" directory schrijfbevoegdheden'; 
  579579$lang['Administration Home'] = 'Administratie Startpagina'; 
  580580$lang['Change Admin Colors'] = 'Wijzig de Admin-kleuren'; 
   
  723723$lang['Searching...'] = 'Bezig met zoeken...'; 
  724724$lang['Type in a search term'] = 'Type een zoekterm in'; 
  725 $lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Activeer "nieuw" pictogram naast albums en afbeeldingen'; 
   725$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Activeer "nieuw" icoon naast albums en afbeeldingen'; 
  726726$lang['Deactivate all'] = 'Deactiveer alles'; 
  727727$lang['Default photos order'] = 'Standaard foto volgorde'; 
   
  801801$lang['With no virtual album'] = 'Zonder virtueel album'; 
  802802$lang['Photo name'] = 'Foto-naam'; 
  803 $lang['Activate comments'] = 'Activeer onderschriften'; 
   803$lang['Activate comments'] = 'Activeer commentaar'; 
  804804$lang['Default comments order'] = 'Standaard commentaar volgorde'; 
  805805$lang['Send connection settings by email'] = 'Verstuur verbindings-instellingen per email'; 
   
  851851$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Breng watermerk aan, als de hoogte groter is dan'; 
  852852$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Breng watermerk aan, als de breedte groter is dan'; 
  853 $lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Standaard, is het centrum van belangstelling in het midden van de foto geplaatst'; 
   853$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Standaard is het centrum van belangstelling in het midden van de foto geplaatst'; 
  854854$lang['Delete multiple size images'] = 'Verwijder meerdere formaat plaatjes'; 
  855855$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Kenmerken omvatten galerie browsen, album maken en foto\'s uploaden.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.