Changeset 25759


Ignore:
Timestamp:
11/29/13 18:16:31 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update gl_ES, thanks to : damufo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/gl_ES/admin.lang.php

  r23496 r25759  
  422422$lang['Merge tags'] = 'Combinar etiquetas'; 
  423423$lang['Metadata synchronization results'] = 'Resultados da sincronización dos metadatos'; 
  424 $lang['Main'] = 'Principal'; 
  425424$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'O usuario principal "invitado" non existe'; 
  426425$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'O usuario principal "invitado" ten un estado incorrecto'; 
   
  636635$lang['for the file format'] = 'para o formato de ficheiro'; 
  637636$lang['for this file format'] = 'para este formato de ficheiro'; 
  638 $lang['Email'] = 'Correo electrónico'; 
  639637$lang['errors during synchronization'] = 'erros durante a sincronización'; 
  640638$lang['even already synchronized photos'] = 'mesmas fotos xa sincronizadas'; 
   
  945943$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto é o xestor de fotos predeterminado de MacOSX. O engadido de exportación Piwigo crea novos ábums e exporta túas fotos directamente de iPhoto á túa galería de fotos Piwigo.'; 
  946944$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'As dimensións da imaxe reduciranse a %dx%d pixeis.'; 
   945$lang['(filtered from %s total users)'] = '(filtrado dun total de %s usuarios)'; 
   946$lang['All %d users are selected'] = 'Seleccionados %d usuarios (todos)'; 
   947$lang['No matching user found'] = 'Non se atopou ningún usuario que coincida'; 
   948$lang['No user selected of %d users'] = 'Non está seleccinado nugún dos %d usuarios'; 
   949$lang['Showing %s to %s of %s users'] = 'Amosando de %s a %s de %s usuarios'; 
   950$lang['No user selected, no action possible.'] = 'Sen usuario seleccionado non hai acción posible.'; 
   951$lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Mudar tamaño despois de enviar está desactivado debido ó uso da biblioteca gráfica GD.'; 
   952$lang['Show %s users'] = 'Amosar %s usuarios'; 
   953$lang['Last visit on %s, %s.'] = 'Última visita o %s, %s.'; 
   954$lang['Registered on %s, %s.'] = 'Rexistrado o %s, %s.'; 
   955$lang['User %s added'] = 'Engadiuse o usuario %s'; 
   956$lang['User %s updated'] = 'Actualizouse o usuario %s'; 
   957$lang['Users modified'] = 'Usuarios modificados'; 
   958$lang['on the %d selected users'] = 'dos %d usuarios seleccionados'; 
   959$lang['%d of %d users selected'] = '%d de %d usuarios seleccionados'; 
   960$lang['Basic settings'] = 'Opcións básicas'; 
   961$lang['Change password'] = 'Cambiar contrasinal'; 
   962$lang['Change username'] = 'Cambiar nome de usuario'; 
   963$lang['General'] = 'Xeral'; 
   964$lang['Loading...'] = 'Cargando...'; 
   965$lang['Mail theme'] = 'Tema do correo'; 
   966$lang['Password updated'] = 'Contrasinal actualizado'; 
   967$lang['Select at least one tag'] = 'Selecciona polo menos unha etiqueta'; 
   968$lang['Update user'] = 'Actualizar usuario'; 
  947969?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.