Changeset 25880


Ignore:
Timestamp:
12/09/13 23:07:37 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update cs_CZ, thanks to : coudy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r25204 r25880  
  194194$lang['Default display'] = 'Výchozí zobrazení'; 
  195195$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'URL galerie není platné'; 
  196 $lang['Main'] = 'Hlavní'; 
  197196$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Počet komentářů na stránku musí být číslo mezi 5 a 50 včetně'; 
  198197$lang['Configuration'] = 'Konfigurace'; 
   
  337336$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Fotografie není dostupná nebo podporovaná'; 
  338337$lang['GD version'] = 'Verze GD knihovny'; 
  339 $lang['General statistics'] = 'Celková statistika'; 
   338$lang['General statistics'] = 'Všeobecné statistiky'; 
  340339$lang['average time'] = 'průměrný čas'; 
  341340$lang['number of miniaturized photos'] = 'počet miniaturizovaných fotografií'; 
   
  535534$lang['Number of downloads'] = 'Počet stažení'; 
  536535$lang['Upload Photos'] = 'Nahrát fotografie'; 
  537 $lang['Drop into album'] = 'Dát do alba'; 
   536$lang['Drop into album'] = 'Vyber album'; 
  538537$lang['+ Add an upload box'] = '+ Přidat pole'; 
  539538$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Vytvořte "%s" adresáře v kořenovém adresáři instalace Piwigo'; 
   
  583582$lang['pixels'] = 'bodů'; 
  584583$lang['Maximum height'] = 'Maximální výška'; 
  585 $lang['Image Quality'] = 'Kvalita formátu'; 
   584$lang['Image Quality'] = 'Kvalita fotografie'; 
  586585$lang['Save Settings'] = 'Uložit nastavení'; 
  587586$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Vaše nastavení bylo uloženo'; 
   
  956955$lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Změna velikosti po uploadu není aktivní, kvůli používání GD jako grafické knihovny.'; 
  957956$lang['Select at least one tag'] = 'vyberte alespoň jeden tag'; 
   957$lang['Mail theme'] = 'E-mailové téma'; 
   958$lang['%d of %d users selected'] = '%d z %d uživatelů vybráno'; 
   959$lang['(filtered from %s total users)'] = '(vyfiltrováno z celkového počtu %s uživatelů)'; 
   960$lang['All %d users are selected'] = 'Všech %d uživatelů bylo vybráno'; 
   961$lang['No user selected of %d users'] = 'Nebyl vybrán žádny z %d uživatelů'; 
   962$lang['Showing %s to %s of %s users'] = 'Jsou zobrazeni %s až %s z %s uživatelů'; 
   963$lang['Basic settings'] = 'Základní nastavení'; 
   964$lang['Change password'] = 'Změnit heslo'; 
   965$lang['Change username'] = 'Změnit jméno uživatele'; 
   966$lang['General'] = 'Všeobecné'; 
   967$lang['Last visit on %s, %s.'] = 'Poslední návštěva v %s, %s.'; 
   968$lang['Loading...'] = 'Nahrává se...'; 
   969$lang['No matching user found'] = 'Uživatel odpovídající dotazu hledání nenalezen'; 
   970$lang['No user selected, no action possible.'] = 'Nebyl zvolen uživatel, akce není možná.'; 
   971$lang['Password updated'] = 'Heslo aktualizováno'; 
   972$lang['Registered on %s, %s.'] = 'Zaregistrován v %s, %s.'; 
   973$lang['Show %s users'] = 'Zobraz %s uživatele'; 
   974$lang['Update user'] = 'Aktualizuj uživatele'; 
   975$lang['User %s added'] = 'Uživatel %s přidán'; 
   976$lang['User %s updated'] = 'Uživatel %s aktualizován'; 
   977$lang['Users modified'] = 'Uživatelé pozměněni'; 
   978$lang['on the %d selected users'] = 'na %d vybraných uživatelích'; 
  958979?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.