Changeset 26147


Ignore:
Timestamp:
12/24/13 07:23:17 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[subscribe_to_comments] Update sk_SK, thanks to : dodo

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Subscribe_to_comments/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r26141 r26147  
  2828$lang['Notify me of followup comments'] = 'Upozorniť ma na nasledovné komentáre'; 
  2929$lang['Your subscription has been validated, thanks you.'] = 'Vaše prihlásenie bolo potvrdené, ďakujeme.'; 
  30 $lang['Subscriptions of'] = 'Prihlásený'; 
  3130$lang['Unsubscribe from all email notifications'] = 'Odhlásenie zo všetkých emailových notofikácií'; 
  3231$lang['You are not subscribed to any comment.'] = 'Nie ste prihlásený na odber žiadneho komentára.'; 
  3332$lang['Return to item page'] = 'Návrat na stránku položiek'; 
  34 $lang['%s has subscribed to comments on'] = '%s je prihlásený ku komentárom o'; 
  3533$lang['Allow users to subscribe to global notifications'] = 'Umožniť používateľom prihlásiť sa k všeobecným oznámeniam'; 
  3634$lang['Already validated.'] = 'Už overené'; 
   
  4038$lang['Followed on'] = 'Nasledované na'; 
  4139$lang['Manage my subscriptions'] = 'Spravovať moje prihlásenia'; 
  42 $lang['New comment on'] = 'Nový komentár na'; 
  43 $lang['New subscription on'] = 'Nové prihlásenie na'; 
  4440$lang['Not found.'] = 'Nenájdené'; 
  4541$lang['Notify administrators when a user take a new subscription'] = 'Oznam administrátorom o nových odoberateľoch'; 
  4642$lang['Subject'] = 'Predmet'; 
  47 $lang['Subscribe to comments on'] = 'Prihlásiť sa ku komentárom o'; 
  4843$lang['Subscribe to mail notifications'] = 'Prihlásiť sa k oznámeniam mailom'; 
  4944$lang['To activate, click the confirm button. If you believe this is an error, please just ignore this message.'] = 'K aktivácii stlač povrdzovacie tlačidlo. Ak sa domnievaš, že sa jedná o omyl, tak tento odkaz ignoruj.'; 
  5045$lang['Validate'] = 'Potvrdiť'; 
  5146$lang['Want to edit your notifications options?'] = 'Chcete editovať možnosti oznámení?'; 
  52 $lang['You are currently subscribed to comments on'] = 'Súčastne ste prihlásený ku komentovaniu'; 
  5347$lang['You have been added to the list of subscribers.'] = 'Boli ste pridaný k zoznamu odberateľov'; 
  54 $lang['You requested to subscribe by email to comments on'] = 'Požiadal ste o odber mailom komentárov o'; 
  5548$lang['all albums of the gallery'] = 'všetky albumy z galérie'; 
  5649$lang['all pictures of the album <a href="%s">%s</a>'] = 'všetky fotky z albumu <a href="%s">%s</a>'; 
   
  7063$lang['You requested to subscribe by email to comments on %s.'] = 'Požiadali ste na odber komentárov mailom na %s'; 
  7164$lang['You are currently subscribed to comments on %s.'] = 'Ste práve prihlásený na odber komentárov na %s'; 
  72 $lang['Subscribe to comments on %s'] = 'Prihlásiť sa na odber komentárov na %s'; 
  7365$lang['Stop receiving notifications'] = 'Zastaviť prijímanie upozornení'; 
  7466$lang['New comment on %s'] = 'Nový komentár na %s'; 
   
  7870$lang['All album photos'] = 'Všetky albumy fotografií'; 
  7971$lang['&#9733; : registered users'] = '&#9733; : registrovaných používateľov'; 
   72$lang['<b>%s</b> wrote on <i>%s</i>'] = '<b>%s</b> napísal na <i>%s</i>'; 
   73$lang['Subscribe without commenting'] = 'Odoberať bez komentovania'; 
   74$lang['Choose an action'] = 'Vyberať akciu'; 
   75$lang['Apply action'] = 'Použiť akciu'; 
  8076?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.