Ignore:
Timestamp:
12/24/13 09:32:52 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[subscribe_to_comments] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Subscribe_to_comments/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r26141 r26157  
  2828$lang['Notify me of followup comments'] = 'Paziņot man par tekošajiem komentāriem'; 
  2929$lang['Your subscription has been validated, thanks you.'] = 'Paldies. Jūsu pieraksts ir validēts.'; 
  30 $lang['Subscriptions of'] = 'Pierakstīšanās'; 
  3130$lang['Unsubscribe from all email notifications'] = 'Atsacīties no visiem epasta paziņojumiem'; 
  3231$lang['You are not subscribed to any comment.'] = 'Jūs neesat pierakstījies jebkādu komentāru veikšanai.'; 
  3332$lang['Return to item page'] = 'Atgriezties vienuma lapā'; 
  34 $lang['%s has subscribed to comments on'] = '% parakstījies komentāriem'; 
  3533$lang['Allow users to subscribe to global notifications'] = 'Atļaut lietotājiem parakstīties vispārējiem paziņojumiem'; 
  3634$lang['Already validated.'] = 'Jau validēts'; 
   
  4038$lang['Followed on'] = 'Sekot līdzi'; 
  4139$lang['Manage my subscriptions'] = 'Pārvaldīt manu parakstīšanos'; 
  42 $lang['New comment on'] = 'Jauns komentārs par'; 
  43 $lang['New subscription on'] = 'Jauna parakstīšanās uz'; 
  4440$lang['Not found.'] = 'Nav atrasts'; 
  4541$lang['Notify administrators when a user take a new subscription'] = 'Paziņot administratoriem, kad lietotājs veic jaunu parakstīšanos'; 
  4642$lang['Subject'] = 'Subjekts'; 
  47 $lang['Subscribe to comments on'] = 'Parakstīties komentāriem uz'; 
  4843$lang['Subscribe to mail notifications'] = 'Parakstīties uz e-pasta paziņojumiem'; 
  4944$lang['To activate, click the confirm button. If you believe this is an error, please just ignore this message.'] = 'Lai aktivētu, ieklikšķināt apstiprinājuma pogu. Ja domājat, ka tā ir kļuda, tad ignorējiet šo paziņojumu.'; 
  5045$lang['Validate'] = 'Validēt'; 
  5146$lang['Want to edit your notifications options?'] = 'Gribat rediģēt savus paziņošanas variantus'; 
  52 $lang['You are currently subscribed to comments on'] = 'Jūs patlaban esat parakstījies komentāriem uz'; 
  5347$lang['You have been added to the list of subscribers.'] = 'Jūs esat pievienots abonentu sarakstam'; 
  54 $lang['You requested to subscribe by email to comments on'] = 'Jūs pieprasījāt parakstīties uz komentāriem ar e-pastu'; 
  5548$lang['all albums of the gallery'] = 'visi galerijas albūmi'; 
  5649$lang['all pictures of the album <a href="%s">%s</a>'] = 'visi attēli albūmā <a href="%s">%s</a>'; 
   
  7164$lang['New subscription on %s'] = 'Jauna parakstīšanās uz %s '; 
  7265$lang['Stop receiving notifications'] = 'Pārtraukt paziņojumu saņemšanu'; 
  73 $lang['Subscribe to comments on %s'] = 'Pierakstīties komentāriem uz %s.'; 
  7466$lang['Global subscriptions'] = 'Glabālā abonēšana (parakstīšanās)'; 
  7567$lang['&#9733; : registered users'] = '&#9733; : reģistrētie lietotāji'; 
   
  7870$lang['Last subscription'] = 'Pēdējā parakstīšanās'; 
  7971$lang['No result'] = 'Nav rezultātu'; 
   72$lang['<b>%s</b> wrote on <i>%s</i>'] = '<b>%s</b> uzrakstīts <i>%s</i>'; 
   73$lang['Apply action'] = 'Pielietot darbību'; 
   74$lang['Subscribe without commenting'] = 'Pieteikties bez komentāriem'; 
   75$lang['Choose an action'] = 'Izvēlēties darbību'; 
  8076?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.