Ignore:
Timestamp:
12/24/13 09:33:03 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[subscribe_to_comments] Update nl_NL, thanks to : eijdenberg

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Subscribe_to_comments/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r26141 r26164  
  2626$lang['Return to item page'] = 'Keer terug naar de itempagina'; 
  2727$lang['Subscribe'] = 'Abonneer'; 
  28 $lang['Subscriptions of'] = 'Abonnementen op'; 
  2928$lang['Successfully unsubscribed your email address from receiving notifications.'] = 'Uw email-adres is succesvol uitgeschreven. U zult geen berichten meer ontvangen.'; 
  3029$lang['Unsubscribe from all email notifications'] = 'Schrijf uit van alle email-berichten'; 
   
  3231$lang['You are not subscribed to any comment.'] = 'U bent geabonneerd op geen enkel commentaar.'; 
  3332$lang['Your subscription has been validated, thanks you.'] = 'Uw inschrijving is goedgekeurd, dank u wel.'; 
  34 $lang['%s has subscribed to comments on'] = '%s is geabonneerd op commentaar over'; 
  3533$lang['Allow users to subscribe to global notifications'] = 'Laat gebruikers zich abonneren op algemene berichten'; 
  3634$lang['Already validated.'] = 'Reeds goedgekeurd'; 
   
  4038$lang['Followed on'] = 'Gevolgd op'; 
  4139$lang['Manage my subscriptions'] = 'Beheer mijn abonnementen'; 
  42 $lang['New comment on'] = 'Nieuw commentaar op'; 
  43 $lang['New subscription on'] = 'Nieuw abonnement op'; 
  4440$lang['Not found.'] = 'Niet gevonden.'; 
  4541$lang['Notify administrators when a user take a new subscription'] = 'Bericht beheerders indien een gebruiker een nieuw abonnement neemt'; 
  4642$lang['Subject'] = 'Onderwerp'; 
  47 $lang['Subscribe to comments on'] = 'Abonneer u op commentaar op'; 
  4843$lang['Subscribe to mail notifications'] = 'Wilt u een abonnement op algemene email-berichten ?'; 
  4944$lang['To activate, click the confirm button. If you believe this is an error, please just ignore this message.'] = 'Om te activeren klik op de de bevestigknop. Indien u denkt dat dit een fout is, negeer dan dit bericht.'; 
  5045$lang['Validate'] = 'Bevestigen'; 
  5146$lang['Want to edit your notifications options?'] = 'Wilt u de berichten-opties wijzigen?'; 
  52 $lang['You are currently subscribed to comments on'] = 'U bent nu geabonneerd op commentaar op'; 
  5347$lang['You have been added to the list of subscribers.'] = 'U bent toegevoegd aan de lijst van abonnees.'; 
  54 $lang['You requested to subscribe by email to comments on'] = 'U heeft aangegeven per mail geïnformeerd te willen worden over commentaar op'; 
  5548$lang['all albums of the gallery'] = 'Met betrekking tot alle albums in de galerie'; 
  5649$lang['all pictures of the album <a href="%s">%s</a>'] = 'Alle afbeeldingen van het album <a href="%s">%s</a>'; 
   
  7467$lang['No result'] = 'Geen resultaat'; 
  7568$lang['Stop receiving notifications'] = 'Stop het ontvangen van meldingen'; 
  76 $lang['Subscribe to comments on %s'] = 'Registreer voor opmerkingen op %s '; 
  7769$lang['Subscriptions of %s'] = 'Registreren van %s'; 
  7870$lang['You are currently subscribed to comments on %s.'] = 'U bent geregistreerd om opmerkingen te geven op %s'; 
  7971$lang['You requested to subscribe by email to comments on %s.'] = 'U heeft zich via email geregistreerd om opmerkingen te geven op %s'; 
   72$lang['Subscribe without commenting'] = 'Abonneren zonder commentaar te geven'; 
   73$lang['Apply action'] = 'Toepassen aktie'; 
   74$lang['Choose an action'] = 'Kies een aktie'; 
   75$lang['<b>%s</b> wrote on <i>%s</i>'] = '<b>%s</b> schreef op  <i>%s</i>'; 
  8076?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.