Changeset 26336


Ignore:
Timestamp:
12/29/13 18:21:32 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwishack] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piwishack/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r26302 r26336  
  4444$lang['admin_codes_img_to_page'] = 'Attēls ar saiti uz galeriju'; 
  4545$lang['admin_codes_img'] = 'Attēls bez saites'; 
   46$lang['admin_codes_help'] = 'Padoms: Katrs skaitlis nosaka parādīšanas kārtošanas secību. "0" varētu izmantot, ja jūs nevēlaties, lai parādītu virknes modeli.'; 
   47$lang['admin_default_sheet'] = 'Formāta lapa parādīta pēc noklusējuma ir'; 
   48$lang['admin_default_sheet_bbcode'] = 'BBCode (piemēram, forumam)'; 
   49$lang['post_code_ThumbnailToImage'] = 'Rādīt sīkbildi (klikšķināms, saite uz attēlu) '; 
   50$lang['post_code_NameToImage'] = 'Attēla nosaukums ar saiti uz attēlu'; 
   51$lang['post_code_ImageToGallery'] = 'Normālskata skatīšana (klikšķināms, saite uz galeriju)'; 
   52$lang['admin_img_name'] = 'Vai attēla nosaukums ir attēlots pirms koda '; 
   53$lang['admin_fieldset_codes'] = 'Piwishack kodu atlase'; 
   54$lang['post_code_NameToGallery'] = 'Attēla nosaukums ar saiti uz galeriju'; 
   55$lang['post_code_ThumbnailToGallery'] = 'Rādīt sīkbildi (klikšķināms, saite uz galeriju)'; 
   56$lang['post_code_Thumbnail'] = 'Rādīt sīkbildi (bez saites)'; 
   57$lang['sheet_bbcode'] = 'BBCode kodols'; 
   58$lang['sheet_custom'] = 'Citi kodi'; 
   59$lang['sheet_html'] = 'HTML kodols'; 
   60$lang['post_code_Image'] = 'Normālskata skatīšana (bez saites)'; 
   61$lang['admin_used_by'] = 'Piwishack būs izmantojams ar'; 
   62$lang['admin_title'] = 'PiwiShack konfigurācija'; 
   63$lang['admin_fieldset_custom'] = 'Papildus lapa: pielāgojami virknes kodi'; 
   64$lang['admin_codes_thumb_to_page'] = 'Sīkbilde ar saiti uz galerijas lapu'; 
   65$lang['admin_codes_name_to_page'] = 'attēla nosaukums ar saiti uz galeriju'; 
   66$lang['admin_codes_name_to_image'] = 'attēla nosaukums ar saiti uz attēlu'; 
  4667?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.