Changeset 26357


Ignore:
Timestamp:
12/30/13 12:53:34 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwishack] Update tr_TR, thanks to : LazBoy

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piwishack/language/tr_TR/plugin.lang.php

  r26237 r26357  
  2323$lang['Partage_me'] = 'Görüntüyü paylaşın.'; 
  2424 
   25$lang['admin_codes_help'] = 'İpucu: Her sayı, görüntü için kullanılan sıralama düzeni tanımlar. Bir dize desenini görüntülemek istemiyorsanız "0" kullanabilirsiniz.'; 
   26$lang['admin_custom_help'] = 'İpucu: Modelinizde aşağıdaki değişkenleri kullanabilirsiniz:<br /> 
   27 <label><span class="pattern">##i</span></label>: Görüntü URL\'si -  
   28 <label><span class="pattern">##t</span></label>: Küçük resim URL\'si -  
   29 <label><span class="pattern">##g</span></label>: Galeri sayfası URL\'si - 
   30 <label><span class="pattern">##n</span></label>: Görüntü adı<br /> 
   31 Örnekler için önceki alan grubunda kullanılan modellere bakınız.'; 
   32$lang['admin_fieldset_custom'] = 'Ek tablo: özelleştirilebilir dize kodları'; 
   33$lang['admin_default_sheet'] = 'Varsayılan olarak görüntülenen biçim'; 
   34$lang['admin_used_by'] = 'Tarafından kullanılabilir olacak'; 
   35$lang['admin_window_open'] = 'HTML bağlantısı buradan açılacak'; 
   36$lang['admin_img_name'] = 'Görüntü adları koddan önce mi gösterilsin?'; 
   37$lang['admin_img_name_list'] = 'sadece listeler için'; 
   38$lang['admin_window_open_local'] = 'mevcut pencerede (standart)'; 
   39$lang['admin_window_open_other'] = 'farklı pencere (tavsiye edilmez)'; 
   40$lang['post_code_ThumbnailToGallery'] = 'Küçük resmi görüntüle (tıklanabilir, galeriye bağlı)'; 
   41$lang['post_code_Thumbnail'] = 'Küçük resmi görüntüle (bağlantısız)'; 
   42$lang['admin_codes_thumb_to_page'] = 'Galeriye bağlı küçük resim'; 
   43$lang['admin_codes_thumb_to_image'] = 'Görüntüye bağlı küçük resim'; 
   44$lang['admin_codes_thumb'] = 'Bağlantısız küçük resim'; 
   45$lang['custom_code'] = 'Özel kod #'; 
   46$lang['admin_custom_code'] = 'Özel kod #'; 
   47$lang['admin_fieldset_codes'] = 'Piwishack kod seçimi'; 
   48$lang['admin_default_sheet_bbcode'] = 'BBCode (forum için vb)'; 
   49$lang['admin_default_sheet_custom'] = 'özel'; 
   50$lang['post_code_ThumbnailToImage'] = 'Küçük resmi görüntüle (tıklanabilir, görüntüyle bağlantılı)'; 
   51$lang['sheet_bbcode'] = 'Çekirdek BBCode'; 
   52$lang['sheet_html'] = 'Çekirdek HTML'; 
   53$lang['sheet_custom'] = 'Diğer kodlar'; 
   54$lang['post_code_NameToGallery'] = 'Görüntü adı, galeriyle bağlantılı'; 
   55$lang['post_code_NameToImage'] = 'Görüntü adı, görüntüyle bağlantılı'; 
   56$lang['post_code_Image'] = 'Normal görünüme bakılıyor (bağlantısız)'; 
   57$lang['post_code_ImageToGallery'] = 'Normal görünüme bakılıyor (tıklanabilir, galeriyle bağlantılı)'; 
   58$lang['close'] = 'Kapat'; 
   59$lang['admin_used_by_all'] = 'tüm ziyaretçiler (misafirler dahil)'; 
   60$lang['admin_used_by_admin'] = 'sadece yöneticiler'; 
   61$lang['admin_used_by_members'] = 'kayıtlı üyeler'; 
   62$lang['admin_codes_img'] = 'bağlantısız görüntü'; 
   63$lang['admin_codes_img_to_page'] = 'galeriye bağlantılı görüntü'; 
   64$lang['admin_codes_name_to_image'] = 'görüntüye bağlantılı görüntü adı'; 
   65$lang['admin_codes_name_to_page'] = 'galeriye bağlantılı görüntü adı'; 
   66$lang['admin_title'] = 'PiwiShack yapılandırma'; 
   67$lang['admin_save'] = 'Kaydet'; 
   68$lang['admin_img_name_never'] = 'hiç bir zaman'; 
   69$lang['admin_img_name_all'] = 'her zaman'; 
   70$lang['admin_fieldset_main'] = 'Ana parametreler'; 
   71$lang['admin_default_sheet_html'] = 'HTML (web sayfası için)'; 
   72$lang['admin_custom_name'] = 'İsim:'; 
  2573?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.