Ignore:
Timestamp:
01/01/14 22:00:08 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwishack] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piwishack/language/da_DK/plugin.lang.php

  r26388 r26390  
  2727$lang['sheet_custom'] = 'Andre koder'; 
  2828$lang['sheet_html'] = 'Grundlæggende HTML'; 
  29 $lang['admin_img_name_list'] = 'kun for lister'; 
   29$lang['admin_img_name_list'] = 'kun ved lister'; 
  3030$lang['admin_img_name_never'] = 'aldrig'; 
  31 $lang['admin_save'] = 'gem'; 
  32 $lang['admin_title'] = 'PiwiShack konfiguration'; 
  33 $lang['admin_used_by'] = 'Piwishack vil blive brugbar for'; 
  34 $lang['admin_used_by_admin'] = 'kun administratorer'; 
  35 $lang['admin_used_by_all'] = 'alle besøgende (inklusiv gæster)'; 
  36 $lang['admin_used_by_members'] = 'registreret medlemmer'; 
  37 $lang['admin_window_open'] = 'HTML linket vil åbne i'; 
  38 $lang['admin_window_open_local'] = 'nuværende vindue (standard)'; 
   31$lang['admin_save'] = 'Gem'; 
   32$lang['admin_title'] = 'Opsætning af PiwiShack'; 
   33$lang['admin_used_by'] = 'Piwishack vil kunne anvendes af'; 
   34$lang['admin_used_by_admin'] = 'administratorer alene'; 
   35$lang['admin_used_by_all'] = 'alle besøgende (herunder gæster)'; 
   36$lang['admin_used_by_members'] = 'registrerede medlemmer'; 
   37$lang['admin_window_open'] = 'HTML-linket åbner i'; 
   38$lang['admin_window_open_local'] = 'det nuværende vindue (standard)'; 
  3939$lang['admin_window_open_other'] = 'et andet vindue (ikke anbefalet)'; 
  4040$lang['close'] = 'Luk'; 
  41 $lang['custom_code'] = 'Brugerdefineret kode #'; 
  42 $lang['post_code_Image'] = 'Ser normal visning (uden link)'; 
  43 $lang['post_code_ImageToGallery'] = 'Ser normal visning (klikbar, link til galleri)'; 
  44 $lang['post_code_NameToGallery'] = 'Navn på billede, med link til galleri'; 
  45 $lang['post_code_NameToImage'] = 'Navn på billede, med link til billede'; 
   41$lang['custom_code'] = 'Brugerdefineret kode-#'; 
   42$lang['post_code_Image'] = 'Viser normaltilstand (uden link)'; 
   43$lang['post_code_ImageToGallery'] = 'Viser normaltilstand (klikbar, link til galleri)'; 
   44$lang['post_code_NameToGallery'] = 'Billednavn, med link til galleri'; 
   45$lang['post_code_NameToImage'] = 'Billednavn, med link til billede'; 
  4646$lang['post_code_Thumbnail'] = 'Vis miniaturebilledet (uden link)'; 
  47 $lang['post_code_ThumbnailToGallery'] = 'Vis miniaturebilledet (klikbar, link til galleri)'; 
  48 $lang['post_code_ThumbnailToImage'] = 'Vis miniaturebilledet (klikbar, link til billede)'; 
   47$lang['post_code_ThumbnailToGallery'] = 'Vis miniaturebilledet (klikbart, link til galleri)'; 
   48$lang['post_code_ThumbnailToImage'] = 'Vis miniaturebilledet (klikbart, link til billede)'; 
  4949$lang['admin_img_name_all'] = 'altid'; 
  50 $lang['admin_img_name'] = 'Er billednavne vist før kode?'; 
  51 $lang['admin_fieldset_main'] = 'Hovedparametrene'; 
  52 $lang['admin_fieldset_custom'] = 'Yderligere ark: brugerdefinerbare streng koder'; 
  53 $lang['admin_fieldset_codes'] = 'Piwishack kode udvalg'; 
  54 $lang['admin_default_sheet'] = 'Det format ark der vises som standard er'; 
  55 $lang['admin_default_sheet_html'] = 'HTML (for internet side)'; 
   50$lang['admin_img_name'] = 'Skal billednavne vises før kode?'; 
   51$lang['admin_fieldset_main'] = 'Hovedparametre'; 
   52$lang['admin_fieldset_custom'] = 'Yderligere ark: brugerdefinerbare strengkoder'; 
   53$lang['admin_fieldset_codes'] = 'Valg af Piwishack-koder'; 
   54$lang['admin_default_sheet'] = 'Det formatark, der vises som standard er'; 
   55$lang['admin_default_sheet_html'] = 'HTML (til webside)'; 
  5656$lang['admin_default_sheet_custom'] = 'brugerdefineret'; 
  57 $lang['admin_default_sheet_bbcode'] = 'BBCode (f.eks. for forum)'; 
  58 $lang['admin_custom_name'] = 'navn'; 
  59 $lang['admin_custom_help'] = 'Tip: Du kan bruge følgende variabler i dine mønstre:<br/> 
  60 <label><span class="pattern">##i</span></label>: Webadressen for billedet -  
  61 <label><span class="pattern">##t</span></label>: Webadressen for miniaturebilledet -  
  62 <label><span class="pattern">##g</span></label>: Webadressen for gallerisiden - 
  63 <label><span class="pattern">##n</span></label>: navn på billedet<br/> 
  64 Henvisning til mønstre, der anvendes i det foregående feltsæt til eksempler.'; 
  65 $lang['admin_custom_code'] = 'Brugerdefineret kode #'; 
   57$lang['admin_default_sheet_bbcode'] = 'BBCode (f.eks. til forum)'; 
   58$lang['admin_custom_name'] = 'Navn:'; 
   59$lang['admin_custom_help'] = 'Tip: Følgende variabler kan anvendes i mønstre:<br /> 
   60 <label><span class="pattern">##i</span></label>: Billedets URL -  
   61 <label><span class="pattern">##t</span></label>: Miniaturebilledets URL -  
   62 <label><span class="pattern">##g</span></label>: Gallerisidens URL - 
   63 <label><span class="pattern">##n</span></label>: Billednavn<br /> 
   64 For eksempler, se mønstre anvendt i det foregående feltsæt.'; 
   65$lang['admin_custom_code'] = 'Brugerdefineret kode-#'; 
  6666$lang['admin_codes_thumb_to_page'] = 'Miniaturebillede med link til galleriside'; 
  6767$lang['admin_codes_thumb_to_image'] = 'Miniaturebillede med link til billede'; 
  6868$lang['admin_codes_thumb'] = 'Miniaturebillede uden link'; 
  69 $lang['admin_codes_name_to_image'] = 'Billede navn med link til billede'; 
  70 $lang['admin_codes_help'] = 'Tip: Hvert nummer definerer sorteringsrækkefølgen, som bruges til visning. "0" kan bruges, hvis du ikke ønsker at vise et streng mønster.'; 
   69$lang['admin_codes_name_to_image'] = 'Billednavn med link til billede'; 
   70$lang['admin_codes_help'] = 'Tip: Hvert nummer definerer sorteringsrækkefølgen, som bruges til visning. Brug "0", hvis der ikke skal vises et strengmønster.'; 
  7171$lang['admin_codes_img'] = 'Billede uden link'; 
  7272$lang['admin_codes_img_to_page'] = 'Billede med link til galleri'; 
  73 $lang['admin_codes_name_to_page'] = 'Billede navn med link til galleri'; 
   73$lang['admin_codes_name_to_page'] = 'Billednavn med link til galleri'; 
  7474?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.