Changeset 26630


Ignore:
Timestamp:
01/11/14 18:39:18 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[oauth] Update lv_LV, thanks to : agrisans

Location:
extensions/oAuth/language/lv_LV
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/oAuth/language/lv_LV/help.lang.php

  r26608 r26630  
  2727$lang['Put your website domain in the %s fields. It should match with the current hostname: <em>%s</em>'] = 'Ievietojiet savu vietnes domēnu %s laukos. Tam jāsakrīt ar esošo hosta nosaukumu: <em>%s</em>'; 
  2828$lang['Set <b>%s</b> to <em>%s</em>'] = 'Iestatiet <b>%s</b> stāvoklī <em>%s</em>'; 
  29 $lang['On the <b>Create Client ID</b> popup, switch to advanced settings by clicking on <b>(more options)</b>'] = '<b>Create Client ID</b> uzlecošā logā, klikšķinot uz <b>(more options)</b>, pārslēdzaties uz papildus iestatījumiem'; 
  30 $lang['On the <b>API Access</b> tab, <b>create an OAuth 2.0 Client ID</b>'] = 'Ar <b>API Access</b> tabu, <b>izveidojiet OAuth 2.0 Client ID</b>'; 
  31 $lang['No registration required for OpenID based providers'] = 'Uz OpenID balstītiem pakalpojuma sniedzējiem nav nepieciešama reģistrācija'; 
  3229$lang['Go to <a href="%s" target="_blank">%s</a> and create a new application'] = 'Ejiet uz <a href="%s" target="_blank">%s</a> uz izveidojiet jaunu aplikāciju'; 
   30$lang['Go to <b>Settings->Advanced</b> and activate <em>Client OAuth Login</em>'] = 'Iet uz <b>Settings->Advanced</b> un aktivizēt <em>Klienta OAuth Login</em>'; 
   31$lang['On the <b>APIs & auth -> Credentials</b> tab, <b>Create new client ID</b>'] = 'Uz <b>APIs & auth -> Kredīt datu</b> cilnes, <b>Izveidot jaunu klienta ID</b>'; 
   32$lang['No registration required'] = 'Nav nepieciešams reģistrēties'; 
   33$lang['Based on OpenID'] = 'Balstīts uz OpenID'; 
  3334?> 
 • extensions/oAuth/language/lv_LV/plugin.lang.php

  r26558 r26630  
  2121// | USA.                                                                  | 
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  23 $lang['OpenID must be enabled in order to use %s authentication'] = 'Lai lietotu %s autentifikāciju, jābūt iespējotam OpenID '; 
  2423$lang['Your registration is almost done, please complete the registration form.'] = 'Jūsu reģistrācija ir gabdrīz pabeigta, lūdzu pabeidziet reģistrācijas formu.'; 
  2524$lang['You registered with a %s account, please sign in with the same account.'] = 'Jūs esat reģistrējies ar %s kontu, lūdzu piesakieties ar šo pašu kontu.'; 
   
  4746$lang['Enabled'] = 'Iespējots'; 
  4847$lang['Disabled'] = 'Atspējots'; 
   48$lang['Allow users to merge existing account with new <i>Social Connect</i> identity'] = 'Ļauj lietotājiem apvienot esošo kontu ar jaunu <i> Social Connect </i> identitāti'; 
   49$lang['Please enter your user ID'] = 'Lūdzu ievadiet savu lietotāja ID'; 
   50$lang['Associate with an existing account'] = 'Sasaistīt ar eksistējošu kontu'; 
   51$lang['Cancel'] = 'Atcelt'; 
  4952?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.