Changeset 26689


Ignore:
Timestamp:
01/13/14 19:57:37 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[typetgs] Update sk_SK, thanks to : JoeKundlak

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/typetags/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r26665 r26689  
  22 
  33/* section */ 
  4 $lang['Create a Typetag'] = 'Vytvoriť kľúčové slovo'; 
  5 $lang['Edit typetag'] = 'Upraviť kľúčového slová'; 
  64 
  75/* fields */ 
  8 $lang['Edited TypeTag'] = 'Upravený typ kľúčového slova'; 
  96$lang['New color'] = 'Nová farba'; 
  10 $lang['New TypeTag'] = 'Názov kľúčového slova'; 
  11 $lang['New name'] = 'Nový názov'; 
  12 $lang['Color TypeTag'] = 'Fraba kľúčového slova'; 
  137 
  148/* buttons */ 
  15 $lang['Modify'] = 'Zmeniť'; 
  16 $lang['Delete all associations'] = 'Delete all associations'; 
  179 
  1810/* messages */ 
  19 $lang['typetag_already_exists'] = 'Tento typ kľúčového slova už existuje'; 
  20 $lang['typetag_unknown'] = 'Unknown TypeTag'; 
  2111$lang['You must fill all fields (name and color)'] = 'Môžete meniť všetky údaje (názov a farbu)'; 
  22 $lang['All associations have been removed'] = 'All associations have been removed'; 
  23 $lang['typetags_associated'] = 'Kľúčové slovo spojené'; 
  2412 
  25 $lang['typetag_saved'] = 'Napísané kľúčové slová uložené'; 
  26 $lang['typetag_suppr'] = 'Napísané kľúčové slová vymazané'; 
  2713$lang['Display colored tags'] = 'Zobraziť farebne kľúčové slová'; 
  28 $lang['Edit and associate TypeTags'] = 'Upraviť a spojiť kľúčové slová'; 
  2914$lang['Everywhere'] = 'Všade'; 
  30 $lang['Not associated'] = 'Nespojené'; 
  3115$lang['Only on tags page'] = 'Len na stránke kľúčových slov'; 
   16$lang['Add a new color'] = 'Pridať novú farbu'; 
   17$lang['Apply the same color to all tags'] = 'Aplikovať rovnakú farbu na všetky tagy'; 
   18$lang['Color'] = 'Farba'; 
   19$lang['Color added'] = 'Farba pridaná'; 
   20$lang['Color deleted'] = 'Farba odstránená'; 
   21$lang['Color saved'] = 'Farba uložená'; 
   22$lang['Edit color'] = 'Upraviť farbu'; 
   23$lang['Go to <a href="%s">Photos/Tags</a> to manage associations.'] = 'Pre spravovanie asociácií prejdite na <a href="%s">Photos/Tags</a>'; 
   24$lang['Invalid color'] = 'Neplatná farba'; 
   25$lang['Manage colors'] = 'Správa farieb'; 
   26$lang['Set a different color for each tag'] = 'Nastaviť odlišnú farbu pre každý tag'; 
   27$lang['Set tags color'] = 'Nastaviť farbu tagov'; 
   28$lang['This name is already used'] = 'Tento názov je už použitý'; 
  3229?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.