Changeset 26691


Ignore:
Timestamp:
01/13/14 19:57:39 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwishack] Update sk_SK, thanks to : JoeKundlak

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piwishack/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r26662 r26691  
  1919// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  2020 
  21 $lang['open_window_piwishack']  = 'Otvoriť okno s PiwiShack'; 
  22 $lang['close_window_piwishack'] = 'Zatvoriť okno s PiwiShack'; 
  23 $lang['Partage_me']             = 'Zdieľať fotku.'; 
   21$lang['open_window_piwishack'] = 'Otvoriť PiwiShack okno'; 
   22$lang['close_window_piwishack'] = 'Zavrieť PiwiShack okno'; 
   23$lang['Partage_me'] = 'Zdieľať obrázok.'; 
  2424 
  2525$lang['admin_codes_name_to_image'] = 'Názov obrázku s odkazom na obrázok'; 
  2626$lang['admin_codes_img_to_page'] = 'Obrázok s odkazom na galériu'; 
   27$lang['post_code_Thumbnail'] = 'Zobraziť miniatúru (bez odkazu)'; 
   28$lang['post_code_ThumbnailToGallery'] = 'Zobraziť miniatúru (klikací, s odkazom do galérie)'; 
   29$lang['post_code_ThumbnailToImage'] = 'Zobraziť miniatúru (klikací, s odkazom na obrázok)'; 
   30$lang['sheet_bbcode'] = 'Základný BBCode'; 
   31$lang['sheet_custom'] = 'Iné kódy'; 
   32$lang['sheet_html'] = 'Základné HTML'; 
   33$lang['admin_img_name_all'] = 'vždy'; 
   34$lang['admin_img_name_list'] = 'len pre zoznamy'; 
   35$lang['admin_img_name_never'] = 'nikdy'; 
   36$lang['admin_save'] = 'Uložiť'; 
   37$lang['admin_title'] = 'Konfigurácia PiwiShack'; 
   38$lang['admin_used_by'] = 'PiwiShack môžu používať'; 
   39$lang['admin_used_by_admin'] = 'iba administrátori'; 
   40$lang['admin_used_by_all'] = 'všetci návštevníci (vrátane hostí)'; 
   41$lang['admin_used_by_members'] = 'registrovaní návštevníci'; 
   42$lang['admin_window_open'] = 'HTML odkaz sa otvorí v '; 
   43$lang['admin_window_open_local'] = 'aktuálnom okne (štandardne)'; 
   44$lang['admin_window_open_other'] = 'inom okne (neodporúčame)'; 
   45$lang['close'] = 'Zavrieť'; 
   46$lang['custom_code'] = 'Vlastný kód #'; 
   47$lang['post_code_Image'] = 'Zobraziť normálny náhľad (bez odkazu)'; 
   48$lang['post_code_ImageToGallery'] = 'Zobraziť normálny náhľad (klikací, odkaz do galérie)'; 
   49$lang['post_code_NameToGallery'] = 'Názov obrázku, s odkazom do galérie'; 
   50$lang['post_code_NameToImage'] = 'Názov obrázku, s odkazom na obrázok'; 
   51$lang['admin_custom_help'] = 'Tip: Vo vašich vzorkách môžete použiť nasledovné premenné:<br /> 
   52 <label><span class="pattern">##i</span></label>: URL adresa obrázka -  
   53 <label><span class="pattern">##t</span></label>: URL adresa náhľadu -  
   54 <label><span class="pattern">##g</span></label>: URL adresa stránky galérie - 
   55 <label><span class="pattern">##n</span></label>: názov obrázka<br /> 
   56 Ako príklad môžu slúžiť vzorky použité pri predchádzajúcej sérii.'; 
   57$lang['admin_codes_help'] = 'Tip: Každé číslo definuje spôsob zoradenia pre zobrazené obrázky. Môžete použiť "o", ak nechcete zobraziť vzor reťazca.'; 
   58$lang['admin_fieldset_codes'] = 'Voľba kódov Piwishack'; 
   59$lang['admin_fieldset_custom'] = 'Dodatočný hárok: prispôsobiteľné kódy reťazcov'; 
   60$lang['admin_fieldset_main'] = 'Hlavné parametre'; 
   61$lang['admin_img_name'] = 'Zobraziť názvy obrázkov pred kódom?'; 
   62$lang['admin_codes_img'] = 'Obrázok bez odkazu'; 
   63$lang['admin_codes_name_to_page'] = 'Meno obrázku bez odkazu na galériu'; 
   64$lang['admin_codes_thumb'] = 'Náhľad bez odkazu'; 
   65$lang['admin_codes_thumb_to_image'] = 'Náhľad s odkazom na obrázok'; 
   66$lang['admin_codes_thumb_to_page'] = 'Náhľad s odkazom na stránku galérie'; 
   67$lang['admin_custom_code'] = 'Vlastný kód #'; 
   68$lang['admin_custom_name'] = 'Názov:'; 
   69$lang['admin_default_sheet'] = 'Prednastavený formátovací hárok je '; 
   70$lang['admin_default_sheet_bbcode'] = 'BBCode (napr. pre fórum)'; 
   71$lang['admin_default_sheet_custom'] = 'vlastný'; 
   72$lang['admin_default_sheet_html'] = 'HTML (pre webstránku)'; 
  2773?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.