Changeset 26694


Ignore:
Timestamp:
01/13/14 19:57:44 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update mn_MN, thanks to : Ulzii

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/mn_MN/common.lang.php

  r26674 r26694  
  175175$lang['Enter your personnal informations'] = 'Мэдээллээ оруулна уу'; 
  176176$lang['Error sending email'] = 'И-мэйлийг илгээхэд алдаа гарлаа'; 
  177 $lang['Expand all albums'] = 'Бүх цомогыг дэлгэх'; 
   177$lang['Expand all albums'] = 'Бүх цомгийг дэлгэх'; 
  178178$lang['Display'] = 'Харуулах'; 
  179179$lang['Download'] = 'татах'; 
   
  229229$lang['%d rate'] = '%d үнэлгээ'; 
  230230$lang['%d rates'] = '%d үнэлгээ'; 
  231 $lang['display each day with photos, month per month'] = 'зураг авсан өдрүүдээр нь ангилж харах'; 
   231$lang['display each day with photos, month per month'] = 'зураг авсан өдрөөр нь ангилж харах'; 
  232232$lang['return to the display of all photos'] = 'бүх зургийг харуулах'; 
  233233$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Piwigo гэрэл зургын галерейд тавтай морилно уу!'; 
   
  236236$lang['delete this photo from your favorites'] = 'энэ зургийг дуртай зурагнаасаа хасах'; 
  237237$lang['display your favorites photos'] = 'дуртай зурагнуудаа харах'; 
  238 $lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Нэг хуудсанд харуулах зургын тоо 0-с их байх ёстой'; 
   238$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Нэг хуудсанд харуулах зургийн тоо 0-с их байх ёстой'; 
  239239$lang['I want to add photos'] = 'Би зураг оруулмаар байна'; 
  240240$lang['Number of photos per page'] = 'Нэг хуудасанд харагдах зургын тоо'; 
   
  245245$lang['%d comments to validate'] = 'баталгаажуулалт хүлээж буй сэтгэгдэл %d'; 
  246246$lang['Visits'] = 'Үзсэн'; 
  247 $lang['Visits, high → low'] = 'Үзсэн, их → бага'; 
  248 $lang['Visits, low → high'] = 'Үзсэн, бага → их'; 
  249 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'Дэд цомогт байгаа бүх зурагыг харуулах'; 
   247$lang['Visits, high → low'] = 'Үзсэн тоогоор, их → бага'; 
   248$lang['Visits, low → high'] = 'Үзсэн тоогоор, бага → их'; 
   249$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'Дэд цомогт байгаа бүх зургийг харуулах'; 
  250250$lang['in %d sub-album'] = '%d дэд цомогт байна'; 
  251251$lang['in %d sub-albums'] = '%d дэд цомогт байна'; 
   
  259259$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS буюу шинэчлэл тандагчийг идэвхжүүлж энэ блог/сайтийн шинэ зураг, бичлэг, сэтгэгдэл, шинэчлэлтийн талаарх мэдээллийг тодорхой давтамжаар тоймлон хүлээж аваарай.'; 
  260260$lang['Notification'] = 'Шинэчлэл тандагч'; 
  261 $lang['display a calendar by posted date'] = 'Нийтэлсэн огноогоор нь харуулах'; 
  262 $lang['display a calendar by creation date'] = 'зураг авсан огноогоор харуулах'; 
  263 $lang['display available tags'] = 'түлхүүр үгсүүдыг харуулах'; 
   261$lang['display a calendar by posted date'] = 'Нийтэлсэн огноогоор'; 
   262$lang['display a calendar by creation date'] = 'Зураг авсан огноогоор'; 
   263$lang['display available tags'] = 'боломжтой түлхүүр үгсийг харуулах'; 
  264264$lang['display a set of random photos'] = 'дурын зургуудыг түүж харуулах'; 
  265265$lang['display last user comments'] = 'сүүлд бичсэн сэтгэгдэлийг харуулах'; 
  266 $lang['display only recently posted photos'] = 'зөвхөн саяхан нийтэлсэн зургуудыг харуулах'; 
  267 $lang['display photos linked to this tag'] = 'энэ түлхүүр үгтэй холбоотой зургуудыг харуулах'; 
  268 $lang['display this album'] = 'энэ цомогыг харуулах'; 
  269 $lang['display most visited photos'] = 'хамгийн их үзсэн зургуудыг харуулах'; 
  270 $lang['display best rated photos'] = 'өндөр үнэлгээтэй зургуудыг харуулах'; 
  271 $lang['Recent albums'] = 'Шинэ цомог'; 
   266$lang['display only recently posted photos'] = 'зөвхөн саяхан нийтэлсэн зургийг харуулах'; 
   267$lang['display photos linked to this tag'] = 'энэ түлхүүр үгтэй холбоотой зургийг харуулах'; 
   268$lang['display this album'] = 'энэ цомгийг харуулах'; 
   269$lang['display most visited photos'] = 'хамгийн их үзсэн зургийг харуулах'; 
   270$lang['display best rated photos'] = 'өндөр үнэлгээтэй зургийг харуулах'; 
   271$lang['Recent albums'] = 'Шинэчилсэн цомог'; 
  272272$lang['display most recent photos'] = 'саяхан нийтэлсэн зургийг харуулах'; 
  273273$lang['Recent photos'] = 'Саяхан нийтэлсэн'; 
   
  306306$lang['Email address is mandatory'] = 'Имэйл хаяг заавал шаардлагатай'; 
  307307$lang['Previous'] = 'Өмнөх'; 
  308 $lang['Show file metadata'] = 'Зургын файлын дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулах'; 
   308$lang['Show file metadata'] = 'Зургийн файлын дэлгэрэнгүй мэдээллийг харуулах'; 
  309309$lang['Specials'] = 'Сонгож харах'; 
  310310$lang['this login is already used'] = 'Уучлаарай, ийм нэрээр бүртгүүлэх боломжгүй.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.