Changeset 26706


Ignore:
Timestamp:
01/14/14 21:23:03 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[useradvmanager] Update sk_SK, thanks to : JoeKundlak

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/UserAdvManager/trunk/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r26686 r26706  
  7676$lang['UAM_submit'] = 'Odoslať nastavenia'; 
  7777$lang['personal_content'] = 'Obsah'; 
   78$lang['UAM_GTAutoGp'] = 'Automatická zmena skupiny/stavu/úrovne súkromia'; 
   79$lang['UAM_GTAutoMail'] = 'Automatické zasielanie emailu pri zmene skupiny/stavu/úrovne súkromia'; 
   80$lang['UAM_GTAutomail_Subject'] = 'Prispôsobiť automatickú emailovú hlavičku pri degradácii GhostTrackerom'; 
   81$lang['UAM_GTAutomail_Text'] = 'Prispôsobiť text degradačného emailu'; 
   82$lang['UAM_GTReminder_Subject'] = 'Prispôsobiť hlavičku automatického pripomienkového emailu z GhostTrackera'; 
   83$lang['UAM_GT_Init'] = 'Spúšťanie GhostTrackera'; 
   84$lang['UAM_GT_Reset'] = 'Vynulovanie GhostTrackera'; 
   85$lang['UAM_GhostTracker'] = 'Správa fantómových užívateľov (GhostTracker)'; 
   86$lang['UAM_GhostTracker_Init_OK'] = 'Vynulovanie Ghost Trackera úspešné!'; 
   87$lang['UAM_GhostTracker_ReminderText'] = 'Prispôsobiť pripomienkovú správu GhostTrackera'; 
   88$lang['UAM_Title3'] = 'Správa fantómových užívateľov'; 
   89$lang['UAM_Username_Char_true'] = 'Zakázané znaky<br/>(Použite čiarku na oddelenie znakov)<br/><br/>'; 
   90$lang['UAM_MailExclusion'] = 'Vynechanie emailových domén'; 
   91$lang['UAM_Update of %s'] = 'Profil %s aktualizovaný'; 
   92$lang['UAM_group "%s" updated'] = 'Pre lepši výkon bola skupina %s nastavená ako predvolená skupina.'; 
   93$lang['UAM_infos_mail %s'] = '%s, tu nájdete informácie pre prihlásenie sa do svojej galérie: '; 
   94$lang['UAM_No_reminder_for_Webmaster'] = 'Účet "Webmaster" nepodlieha zasielaniu pripomienok z GhostTrackera'; 
   95$lang['UAM_No_reminder_for_default_user'] = 'Váš predvolený účet nepodlieha zasielaniu pripomienok z GhostTrackera'; 
   96$lang['UAM_No_reminder_for_your_account'] = 'Váš osobný administrátorský účet nepodlieha zasielaniu pripomienok z GhostTrackera'; 
   97$lang['UAM_No_validation_for_Guest'] = 'Účet "hosť" nepodlieha potvrdeniu'; 
   98$lang['UAM_Subject admin validation for %s'] = 'Registrácie pre %s čaká na schválenie'; 
   99$lang['UAM_No_validation_for_Webmaster'] = 'Účet "Webmaster" nepodlieha potvrdeniu'; 
   100$lang['UAM_No_validation_for_default_user'] = 'Predvolený účet nepodlieha potvrdeniu'; 
   101$lang['UAM_No_validation_for_your_account'] = 'Váš súkromný administrátorský účet nepodlieha potvrdeniu'; 
   102$lang['UAM_RedirToProfile'] = 'Presmerovať na stránku úprav'; 
   103$lang['UAM_Reminder_with_key_of_%s'] = '%s, Váš potvrdzovací kľúč bol obnovený'; 
   104$lang['UAM_Reminder_without_key_of_%s'] = '%s, Váš potvrdzovací kľúč vyprší'; 
   105$lang['UAM_Restoration_NOK'] = 'Pri obnovovaní nastavenia došlo k chybe. Skontrolujte si prosím správnosť vášho súboru zálohy.'; 
   106$lang['UAM_Restoration_OK'] = 'Obnovenie vášho nastavenia bolo úspešné! Znovu načítajte administrátorskú stránku UAM, aby ste zobrazili obnovené nastavenia.'; 
   107$lang['UAM_Tab_GhostTracker'] = 'GhostTracker'; 
   108$lang['UAM_SubTitle4'] = 'GhostTracker'; 
   109$lang['UAM_MailInfo_Subject'] = 'Upraviť predmet informačného emailu'; 
   110$lang['UAM_Manual_validation_needed_for %s'] = 'Užívateľ %s bol zaregistrovaný a očakáva manuálne overenie administrátorom.'; 
   111$lang['UAM_No_Confirm_Group'] = 'Skupina pre užívateľov, ktorí ešte nepotvrdili svoju registráciu<br/>'; 
   112$lang['UAM_No_Confirm_Status'] = 'Stav pre užívateľov, ktorí ešte nepotvrdili svoju registráciu<br/>'; 
   113$lang['UAM_No_Ghosts'] = 'V tomto momente žiadni fantómoví užívatelia'; 
   114$lang['UAM_No_Userlist'] = 'V tomto momente žiadni hostia'; 
   115$lang['UAM_No_Usermanager'] = 'V tomto momente žiadne nepotvrdené registrácie'; 
   116$lang['UAM_No_Valid_Level'] = 'Úroveň súkromia pre užívateľov, ktorí nepotvrdili svoju registráciu<br/>'; 
   117$lang['UAM_No_reminder_for_Guest'] = 'Účet typu "hosť" nedostáva pripomienky z GhostTrackera'; 
   118$lang['UAM_Title_Tab'] = 'UserAdvManager - verzia: '; 
   119$lang['UAM_USRAuto'] = 'Automatická správa nepotvrdených užívateľov'; 
   120$lang['UAM_Stuffs_Desc'] = 'Pridať informačný bok pre nepotvrdených užívateľov'; 
   121$lang['UAM_Stuffs'] = 'Blokovanie PWG Stuffs'; 
   122$lang['UAM_RejectConnexion'] = 'Odmietnuť užívateľove pripojenie pokiaľ nebude potvrdená registrácia'; 
   123$lang['UAM_Username_Char'] = 'Užívateľské mená: Vynechané znaky'; 
  78124?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.