Ignore:
Timestamp:
02/04/14 18:32:48 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[ldap_login] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Ldap_Login/language/da_DK/plugin.lang.php

  r27142 r27166  
  1111Language Name: Dansk [DK] 
  1212*/ 
  13 $lang['All LDAP users can use their ldap password everywhere on piwigo if needed.'] = 'Ldab bruger kan bruge ldap adgangskode overalt, de har brug.'; 
  14 $lang['New users when ldap auth is successfull'] = 'Nye bruger i tilfælde af en vellykket ldap'; 
   13$lang['All LDAP users can use their ldap password everywhere on piwigo if needed.'] = 'Alle LDAP-brugere kan om nødvendigt benytte deres LDAP-adgangskode over alt i Piwigo.'; 
   14$lang['New users when ldap auth is successfull'] = 'Nye bruger ved vellykket LDAP-autentifikation'; 
  1515$lang['Ldap_Login Plugin'] = 'Ldap_Login Plugin'; 
  16 $lang['Ldap_Login configuration'] = 'Ldap_Login konfiguration'; 
  17 $lang['Warning: LDAP Extension missing.'] = 'Php-ldap udvidelse mangler.'; 
   16$lang['Ldap_Login configuration'] = 'Opsætning af Ldap_Login'; 
   17$lang['Warning: LDAP Extension missing.'] = 'Advarsel: LDAP-udvidelse mangler.'; 
  1818 
  1919// ldap server connection 
  2020 
  21 $lang['Ldap server host connection'] = 'Ldap server forbindelse'; 
  22 $lang['If empty, standard protocol ports will be used by the software.'] = 'Hvis dette felt er tomt, standart protokol ip-port vil blev brugt.'; 
  23 $lang['If empty, localhost and standard protocol ports will be used in configuration.'] = 'Hvis dette felterne er tomt, localhost og standart ip-port vil blev brugt.'; 
  24 $lang['Ldap server host'] = 'LDAP server adresse'; 
  25 $lang['Secure connexion'] = 'ssl forbindelse (ldaps)'; 
  26 $lang['Ldap port'] = 'Ip-port hvor LDAP lytter'; 
   21$lang['Ldap server host connection'] = 'LDAP-server'; 
   22$lang['If empty, standard protocol ports will be used by the software.'] = 'Hvis tomt benyttes standard-protokolporte af programmellet.'; 
   23$lang['If empty, localhost and standard protocol ports will be used in configuration.'] = 'Hvis tomt benyttes localhost og standard-protokolporte i opsætningen.'; 
   24$lang['Ldap server host'] = 'LDAP-værtsadresse'; 
   25$lang['Secure connexion'] = 'Sikker forbindelse (ldaps)'; 
   26$lang['Ldap port'] = 'LDAP-port'; 
  2727 
  2828// ldap attributes 
  2929 
  30 $lang['Ldap attributes'] = 'Attributer ldap'; 
  31 $lang['Base DN'] = 'Base DN hvor er brugerne (f.eks : ou=people,dc=example,dc=com)'; 
  32 $lang['Attribute corresponding to the user name'] = 'Attribut der svarer til brugernavnet.'; 
   30$lang['Ldap attributes'] = 'LDAP-attributer'; 
   31$lang['Base DN'] = 'Base DN hvor LDAP-brugerne findes (f.eks.: ou=users,dc=example,dc=com):'; 
   32$lang['Attribute corresponding to the user name'] = 'Attribut der svarer til brugernavnet'; 
  3333 
  3434// ldap connection credentials 
  35 $lang['Ldap connection credentials'] = 'Ldap forbindelse DN og adgangskode'; 
  36 $lang['Let the fields blank if the ldap accept anonymous connections.'] = 'Lade felterne tomt hvid LDAP acceptere anonym forbindelser.'; 
  37 $lang['Bind DN, field in full ldap style'] = 'Bind DN med den ldap stil (f.eks : cn=admin,dc=example,dc=com).'; 
  38 $lang['Bind password'] = 'Adgangskode'; 
   35$lang['Ldap connection credentials'] = 'LDAP-loginoplysninger'; 
   36$lang['Let the fields blank if the ldap accept anonymous connections.'] = 'Hvis LDAP accepterer anonyme logins, skal felterne være tomme.'; 
   37$lang['Bind DN, field in full ldap style'] = 'Bind DN på LDAP-form (f.eks.: cn=admin,dc=example,dc=com).'; 
   38$lang['Bind password'] = 'Bind-adgangskode'; 
  3939 
  4040// test and save 
  4141 
  42 $lang['Username'] = 'Din LDAP brugernavn.'; 
  43 $lang['Your password'] = 'Din LDAP adgangskode.'; 
  44 $lang['Ldap_Login Test'] = 'Ldap_Login Test'; 
  45 $lang['You must save the settings with the Save button just up there before testing here.'] = 'Du skal gemme indstillingerne med knappen Gem lige deroppe før testning her'; 
   42$lang['Username'] = 'Dit LDAP-brugernavn'; 
   43$lang['Your password'] = 'Din LDAP-adgangskode.'; 
   44$lang['Ldap_Login Test'] = 'Test af Ldap_Login'; 
   45$lang['You must save the settings with the Save button just up there before testing here.'] = 'Du skal gemme indstillingerne med knappen Gem herover, før du kan afprøve dem.'; 
  4646$lang['Save'] = 'Gem'; 
  47 $lang['Test Settings'] = 'Test instillingerne.'; 
   47$lang['Test Settings'] = 'Afprøv indstillingerne'; 
  4848 
  4949// new piwigo users 
  5050 
  51 $lang['Do you want to send mail to the new users, like casual piwigo users receive ?'] = 'Vil du send beskeder til nye bruger, ligesom tilfældige brugere modtager?'; 
  52 $lang['Do you allow new piwigo users to be created when users authenticate succesfully on the ldap ?'] = 'Ønsker du at oprette nye brugere, når Ldap forbindelse er en succes?'; 
  53 $lang['Do you want admins to be advertised by mail in case of new users creation upon ldap login ?'] = 'Vil du send beskeder til administratorer da vi oprette nye bruger ?'; 
   51$lang['Do you want to send mail to the new users, like casual piwigo users receive ?'] = 'Skal nye brugere modtage en mail på samme måde som tilfældige brugere?'; 
   52$lang['Do you allow new piwigo users to be created when users authenticate succesfully on the ldap ?'] = 'Må Piwigo oprette nye brugere, når de med succes autentificeres i LDAP?'; 
   53$lang['Do you want admins to be advertised by mail in case of new users creation upon ldap login ?'] = 'Skal administratorerne have besked pr. mail i tilfælde af at nye brugere oprettes ved login via LDAP?'; 
  5454 
  55 $lang['Ldap filter :'] = 'Ldap filter:'; 
   55$lang['Ldap filter :'] = 'LDAP-filter'; 
  5656?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.