Changeset 27321


Ignore:
Timestamp:
02/10/14 22:53:34 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update ca_ES, thanks to : josep.torne

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r26615 r27321  
  466466$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Està segur que vol instal·lar aquesta actualització? És important verificar abans d\'actualitzar si aquesta versió no necessita una desinstal·lació prèvia.'; 
  467467$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'El connector s\'ha copiat correctament'; 
  468 $lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Heu d\'anar a la llista de connectors instal·lats i activar-lo.'; 
  469468$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'No s\'ha pogut crear el fitxer temporal.'; 
  470469$lang['Can\'t download archive.'] = 'No s\'ha pogut descarregar l\'arxiu.'; 
   
  985984$lang['Showing %s to %s of %s users'] = 'Mostrant %s de %s de %s usuaris'; 
  986985$lang['on the %d selected users'] = 'sobre els %d usuaris seleccionats'; 
   986$lang['Activate it now'] = 'Activa-ho ara'; 
  987987?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.