Ignore:
Timestamp:
03/02/14 14:42:53 (5 years ago)
Author:
Eric
Message:

r27540 merged from trunk to branch 2.6:
Next version is 2.6.2
Update da_DK, thanks to : Kaare
Update ru_RU, thanks to : Konve
Update sk_SK, thanks to : JoeKundlak
Update pt_PT, thanks to : ANO
Update pt_BR, thanks to : flaviove

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/UserAdvManager/branches/2.6/language/sk_SK/plugin.lang.php

  r27210 r27541  
  114114$lang['UAM_RejectConnexion'] = 'Odmietnuť užívateľove pripojenie pokiaľ nebude potvrdená registrácia'; 
  115115$lang['UAM_Username_Char'] = 'Užívateľské mená: Vynechané znaky'; 
   116$lang['UAM_Err_audit_email_forbidden'] = '<b>Tento účet používa nepovoleného poskytovateľa emailových služieb:</b>'; 
   117$lang['UAM_Err_audit_username_char'] = '<b>Tento účet používa jeden alebo viac nepovolených znakov:</b>'; 
   118$lang['UAM_Default_RejectConnexion_Txt'] = 'Ľutujeme, Vaša registrácia ešte nie je potvrdená, takže sa nateraz nemôžete pripojiť na galériu.'; 
   119$lang['UAM_Dump_Download'] = 'Pre stiahnutie záložného súboru zaškrtnite toto políčko:'; 
   120$lang['UAM_Dump_NOK'] = 'Chyba: Nie je možné vytvoriť záložný súbor!'; 
   121$lang['UAM_Dump_OK'] = 'Záložný súbor bol úspešne vytvorený'; 
   122$lang['UAM_CustomPasswRetr'] = 'Upraviť obsah emailu pri strate hesla'; 
   123$lang['UAM_Customize_messagesandmails'] = 'Upraviť správy a emaily'; 
   124$lang['UAM_Default_AdminValidationMail_Subject'] = '[username] - Registrácia potvrdená na [mygallery]'; 
   125$lang['UAM_Default_AdminValidation_Txt'] = 'Vitajte, [username]! Ďakujeme za registráciu a vítame Vás v [mygallery]. 
   126 
   127Váš účet bol manuálne potvrdený webmasterom [mygallery]. Môžete sa prihlásiť cez [myurl] a upraviť si svoj profil.'; 
   128$lang['UAM_Default_CfmMail_Custom_Txt1'] = 'Účet [username] bol úspešne vytvorený!'; 
   129$lang['UAM_Default_CfmMail_Custom_Txt2'] = 'Nesprávny / vypršaný aktivačný kľúč, alebo už potvrdený účet.'; 
   130$lang['UAM_Default_ConfirmMail_Remail_Subject'] = 'Pripomienka - potvrdenie registrácie pre [username] na [mygallery]'; 
   131$lang['UAM_Default_ConfirmMail_Subject'] = 'Potvrdenie registrácie pre [username] na [mygallery]'; 
   132$lang['UAM_Default_GTAutoMail_Subject'] = '[username] - Váš účet na [mygallery] bol znížený'; 
   133$lang['UAM_Default_GTReminder_Subject'] = ' 
   134[username] - Od Vašej poslednej návštevy na [mygallery] uplynul dlhší čas'; 
   135$lang['UAM_Default_InfoMail_Subject'] = '[username] - Vaše registračné informácie na [mygallery]'; 
   136$lang['UAM_%d_Mail_With_Key'] = 'Počet poslaných správ s obnoveným kľúčom: %d'; 
   137$lang['UAM_%d_Mails_With_Key'] = 'Počet poslaných správ s obnoveným kľúčom: %d'; 
   138$lang['UAM_%d_Reminder_Sent'] = 'Počet poslaných pripomienkových správ: %d'; 
   139$lang['UAM_%d_Reminders_Sent'] = 'Počet poslaných pripomienkových správ: %d'; 
   140$lang['UAM_%d_Validated_User'] = 'Počet užívateľov potvrdených manuálne: %d'; 
   141$lang['UAM_%d_Validated_Users'] = 'Počet užívateľov potvrdených manuálne: %d'; 
   142$lang['UAM_AddURL2Mail'] = 'Pridať URL gelérie na koniec emailových správ (ako podpis)'; 
   143$lang['UAM_AdminConfMail'] = 'Potvrdenie registrácie pre adminov'; 
   144$lang['UAM_AdminValidationMail_Subject'] = 'Upraviť hlavičku emailu manuálneho potvrdenia'; 
   145$lang['UAM_Bad_version_backup'] = 'Verzia záložného súboru nesúhlasí s verziou zásuvného modulu! Obnovenie nebolo vykonané.'; 
   146$lang['UAM_AdminValidationMail_Text'] = 'Oznámenie manuálneho potvrdenia registrácie'; 
   147$lang['UAM_Change'] = 'Zmeniť skupinu/stav/úroveň súkromia potvrdených užívateľov'; 
   148$lang['UAM_Confirm_Level'] = 'Úroveň súkromia <br/>(ponechajte ------- pre predvolenú úroveň Piwigo)'; 
   149$lang['UAM_Confirm_Mail'] = 'Potvrdenie registrácie:'; 
   150$lang['UAM_Confirm_Mail_local'] = 'Povoliť - potvrdenie adminom'; 
   151$lang['UAM_Confirm_Mail_true'] = 'Povoliť - potvrdenie používateľom'; 
   152$lang['UAM_ConfirmMail_ReMail_Subject'] = 'Upraviť hlavičku emailu o pripomenutí potvrdenia registrácie'; 
   153$lang['UAM_ConfirmMail_ReMail_Txt1'] = 'Úprava pripomienkovej správy <b><u>so</u></b> znovuvytvorením potvrdzovacieho kľúča.'; 
   154$lang['UAM_ConfirmMail_ReMail_Txt2'] = 'Úprava pripomienkovej správy <b><u>bez</u></b> znovuvytvorenia potvrdzovacieho kľúča.'; 
   155$lang['UAM_ConfirmMail_Remail'] = 'Pripomienka nepotvrdeným užívateľom'; 
   156$lang['UAM_ConfirmMail_Subject'] = 'Upraviť hlavičku emailu o potvrdení registrácie'; 
   157$lang['UAM_ConfirmMail_Text'] = 'Úprava potvrdzovacieho emailu:'; 
   158$lang['UAM_Confirm_Group'] = 'Skupiny<br/>(ponechajte ------- pre neovplyvnenie skupiny)'; 
   159$lang['UAM_ConfirmMail_TimeOut_true'] = 'Aktivovať. Počet dní do vypršania:'; 
   160$lang['UAM_Error_Using_illegal_Kdays'] = 'Použitie tagu [Kdays] je povolené, iba ak je aktívny obmedzený konečný termín pre potvrdenie registrácie. Pre opravu problému konzultujte textové pole v červenom.'; 
   161$lang['UAM_Expired_Group'] = '<b>Skupina</b> pre užívateľovu registráciu vypršala<br/>'; 
   162$lang['UAM_Expired_Level'] = '<b>Úroveň zabezpečenia</b> pre užívateľovu registráciu vypršala<br/>'; 
  116163?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.