Changeset 27634


Ignore:
Timestamp:
03/09/14 20:52:32 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwigo_openstreetmap] Update sv_SE, thanks to : Blytung

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piwigo-openstreetmap/language/sv_SE/plugin.lang.php

  r26343 r27634  
  2424$lang['G_MAP'] = 'Kartkonfiguration'; 
  2525$lang['H_PIN'] = 'Markörkonfiguration'; 
  26 $lang['OVERWRITE_LGD'] = 'Skriv över'; 
  2726$lang['PIN'] = 'Välj markör'; 
  2827$lang['PINPATH'] = 'Egen markör'; 
   
  3635$lang['NEVER'] = 'ingen popup'; 
  3736$lang['NOPIN'] = 'ingen markör'; 
  38 $lang['OVERWRITE'] = 'Skriv över existerande geo-data'; 
  3937$lang['DISPLAY'] = 'Visa konfiguration'; 
  4038$lang['ALWAYS'] = 'visa omedelbart'; 
   
  5654$lang['PIN_DESC'] = 'Välj sista valet om du vill använda din egen.'; 
  5755$lang['ZOOM_DESC'] = '1: långt borta, 18: väldigt nära'; 
  58 $lang['SYNC_WARNINGS'] = 'Varningar'; 
  59 $lang['SYNC_INFOS'] = 'Detalj information'; 
  60 $lang['SYNC_ERRORS'] = 'Fel'; 
  6156$lang['PINSHADOWPATH'] = 'Skugga'; 
  6257$lang['PINSHADOWSIZE'] = 'Skuggstorlek'; 
  6358$lang['PLUGINBY'] = 'Plugin av'; 
  64 $lang['PLUGINCONF'] = 'Plugin inställningar'; 
  6559$lang['POPUPAUTHOR'] = 'Bildens fotograf'; 
  6660$lang['POPUPCOMMENT'] = 'Bildkommentar'; 
   
  7367$lang['ATTRLEAFLET'] = 'Visa \'Powered by Leaflet\''; 
  7468$lang['ATTRPLUGIN'] = 'Visa ägar kommentar'; 
  75 $lang['AUTOSYNC'] = 'Synkronisera automatiskt eventuell EXIF information'; 
  7669$lang['BASELAYER'] = 'Kart tema'; 
  7770$lang['BASELAYER_DESC'] = 'Mapnik är standard tema för OpenStreetMap.'; 
  78 $lang['BATCHMANAGER'] = 'Använd "Batch Manager" integrering'; 
  7971$lang['CLICK'] = 'Visa vid click'; 
  8072$lang['DEFAULTPIN'] = 'Standard'; 
  8173$lang['EDIT_MAP'] = 'Karta'; 
   74$lang['RIGHTLINKCSS_DESC'] = 'Anpassad CSS style att applicera på location headern.'; 
   75$lang['SHOWLOCATION'] = 'Visa platskarta'; 
   76$lang['SHOWLOCATION_DESC'] = 'Visa en karta i bildsidans högra panel.'; 
   77$lang['LEFTPOPUPINFO'] = 'Välj innehåll för popup'; 
   78$lang['LEFTLINK_DESC'] = 'Döp länken som ska visas i menyn till vänster.'; 
  8279?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.