Changeset 27777


Ignore:
Timestamp:
03/16/14 15:18:02 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[extended_description] Update ca_ES, thanks to : josep.torne

Location:
extensions/ExtendedDescription/language/ca_ES
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ExtendedDescription/language/ca_ES/help.extdesc.html

  r26430 r27777  
  88  <li><b>Etiqueta &lt;!--more--&gt;</b></li> 
  99</ul> 
  10 <code>Descripció reducida &lt;!--more--&gt; Descripción detallada</code> 
   10<code>Descripció reduïda &lt;!--more--&gt; Descripció detallada</code> 
  1111<p>Només la descripció breu es mostra fora de l'àlbum. A la pàgina de l'àlbum, veuràs la descripció curta + descripció llarga.</p> 
  1212 
   
  1414  <li><b>Etiqueta &lt;!--complete--&gt;</b></li> 
  1515</ul> 
  16 <code>Descripció reducida &lt;!--more--&gt; Descripción detallada</code> 
   16<code>Descripció reduïda &lt;!--more--&gt; Descripció detallada</code> 
  1717<p>Només la descripció de la part superior es mostra fora de l'àlbum. A la pàgina de l'àlbum, la descripció de la part superior es mostra per sobre de les miniatures, la descripció de la part inferior es mostra sota de les miniatures.</p> 
  1818 
   
  2020  <li><b>Etiqueta &lt;!--up-down--&gt;</b></li> 
  2121</ul> 
  22 <code>descripción alta &lt;!--up-down--&gt; descripción baja</code> 
   22<code>descripció alta &lt;!--up-down--&gt; descripció baixa</code> 
  2323<p>Només la descripció de la part superior es mostra fora de l'àlbum. A la pàgina de l'àlbum, la descripció de la part superior es mostra per sobre de les miniatures, la descripció de la part inferior es mostra sota de les miniatures.</p> 
 • extensions/ExtendedDescription/language/ca_ES/plugin.lang.php

  r26430 r27777  
  2121// | USA.                                                                  | 
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  23 $lang['Use Extended Description tags...'] = 'Utilitzar etiquetes ampliant la descripció...'; 
  24 $lang['This category is redirected to %s'] = 'Àlbum redirigit a %s'; 
   23$lang['Use Extended Description tags...'] = 'Utilitza les etiquetes Extended Description ...'; 
   24$lang['This category is redirected to %s'] = 'Aquest àlbum està redirigit a %s'; 
  2525 
  2626$lang['Multilingual descriptions'] = 'Descripcions multilingües'; 
  2727$lang['Extended descriptions'] = 'Descripcions extenses'; 
  28 $lang['Insert an album or a photo'] = 'Insertar un àlbum o una imatge'; 
   28$lang['Insert an album or a photo'] = 'Insereix un àlbum o una imatge'; 
   29$lang['Redirect elements'] = 'Redirigeix elements'; 
   30$lang['Hide elements'] = 'Oculta els elements'; 
   31$lang['Extended Description have been successfully installed. Now you can use all its features in most text boxes of Piwigo.'] = 'Extended Description s\'ha instal·lat correctament. Ara podeu utilitzar aquesta funcionalitat en la majoria de les caixes de text de Piwigo.'; 
  2932?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.