Changeset 27778


Ignore:
Timestamp:
03/16/14 15:18:03 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[addinfo] Update ca_ES, thanks to : josep.torne

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/AddInfo/language/ca_ES/plugin.lang.php

  r21631 r27778  
  2626$lang['addinfo_info3'] = 'INFO3'; 
  2727$lang['addinfo_complete'] = 'Informació addicional - Complement Add Info'; 
  28 $lang['addinfo_explication_help'] = 'Aquest complement és un exemple de com afegir informació a les imatges. A mode d\'ajuda, pot adaptar-lo per a usar-lo.'; 
  29 $lang['addinfo_explication_update non_help'] = 'Per a això, s\'ha d\'afegir a l\'arxiu d\'idioma:<br> 
  30 $lang[\'addinfo_info1\'] = \'nom que desitgi per infos1\'; <br> 
  31 $lang[\'addinfo_info2\'] = \'nom que desitgi per infos2\'; <br> 
  32 $lang[\'addinfo_info3\'] = \'nom que desitgi per infos3\'; <br>'; 
   28$lang['addinfo_explication_help'] = 'Aquest complement és un exemple de com afegir informació a les imatges. L\'haureu d\'adaptar per utilitzar.'; 
   29$lang['addinfo_explication_update non_help'] = 'Per fer això, s\'ha d\'afegir a l\'arxiu d\'idioma:<br/> 
   30$lang[\'addinfo_info1\'] = \'nom que desitgi per infos1\'; <br/> 
   31$lang[\'addinfo_info2\'] = \'nom que desitgi per infos2\'; <br/> 
   32$lang[\'addinfo_info3\'] = \'nom que desitgi per infos3\'; <br/>'; 
  3333$lang['addinfo_explication_update non'] = 'Substitució de INFO1, INFO2, INFO3'; 
  34 $lang['addinfo_h2'] = 'Gestió de la informació addicional a la secció Imatges'; 
  35 $lang['addinfo_insing'] = 'inserir els valors a la base de dades'; 
  36 $lang['Add information before'] = 'Abans afegiu informació'; 
   34$lang['addinfo_h2'] = 'Manteniment de la informació addicional de la pàgina d\'imatge'; 
   35$lang['addinfo_insing'] = 'insereix els valors a la base de dades'; 
   36$lang['Add information before'] = 'Abans s\'ha d\'afegir informació'; 
  3737?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.