Changeset 27809


Ignore:
Timestamp:
03/17/14 22:29:20 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_public] Update ca_ES, thanks to : josep.torne

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/common.lang.php

  r27804 r27809  
  7070$lang['Display'] = 'Visualitza'; 
  7171$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'S\'ha de satisfer cada regla llistada.'; 
  72 $lang['Email address'] = 'Correu electrònic'; 
   72$lang['Email address'] = 'Adreça de correu electrònic'; 
  7373$lang['Enter your personnal informations'] = 'Introdueix la teva informació personal'; 
  74 $lang['Error sending email'] = 'Error enviant el correu electrònic'; 
   74$lang['Error sending email'] = 'S\'ha produït un error en enviar el correu electrònic'; 
  7575$lang['File name'] = 'Nom d\'arxiu'; 
  7676$lang['File'] = 'Arxiu'; 
   
  317317$lang['Edit a comment'] = "Edita un comentari"; 
  318318$lang['Are you sure?'] = 'Confirmeu que desitgeu realitzar aquesta acció'; 
  319 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Falta l\'adreça de correu electrònic. Si us plau, introduiu-la.'; 
   319$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Falta l\'adreça de correu electrònic. Si us plau, introduïu-la.'; 
  320320$lang['Delete'] = 'Elimina'; 
  321321$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Aquest comentari necessita ser validat'; 
   
  332332$lang['%d rates'] = '%d valoracions'; 
  333333$lang['Rating score'] = 'Puntuació'; 
  334 $lang['Invalid username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic no vàlid'; 
   334$lang['Invalid username or email'] = 'nom d\'usuari o adreça de correu electrònica no vàlida'; 
  335335$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'No està permès restablir la contrasenya per aquest usuari'; 
  336 $lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'L\'usuari "%s" no ha registrat cap adreça de correu electrònic. No es pot restablir seva la contrasenya.'; 
   336$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'L\'usuari "%s" no té registrada cap adreça de correu electrònic. El canvi de contrasenya no es possible'; 
  337337$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Algú ha demanat que contrasenya d\'accés sigui restablerta pels següents comptes d\'usuari'; 
  338338$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'El nom d\'usuari "%s" sobre la galeria %s'; 
   
  340340$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Si es tracta d\'un error, ignoreu aquest correu electrònic com si res hagués passat.'; 
  341341$lang['Password Reset'] = 'Estableixi una nova contrasenya'; 
  342 $lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Comprovi que ha rebut l\'enllaç de confirmació al seu correu electrònic'; 
   342$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Comproveu que ha rebut l\'enllaç de confirmació al seu compte de correu electrònic'; 
  343343$lang['Invalid key'] = 'Clau invàlida'; 
  344344$lang['The passwords do not match'] = 'Les contrasenyes no coincideixen'; 
  345345$lang['Your password has been reset'] = 'S\'ha restablert la seva contrasenya.'; 
  346346$lang['Return to home page'] = 'Torna a la pàgina d\'inici'; 
  347 $lang['Please enter your username or email address.'] = 'Introdueixi el nom d\'usuari o el correu electrònic que va emprar per donar-se d\'alta.'; 
  348 $lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Rebrà un enllaç al seu correu electrònic que li permetrà crear una nova contrasenya.'; 
  349 $lang['Username or email'] = 'Nom d\'usuari o correu electrònic'; 
   347$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Introduïu el nom d\'usuari o l\'adreça de correu electrònic que vau emprar per donar-vos d\'alta.'; 
   348$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Hauríeu de rebre un correu electrònic amb un enllaç per restablir la contrasenya'; 
   349$lang['Username or email'] = 'Nom d\'usuari o adreça de correu electrònic'; 
  350350$lang['Change my password'] = 'Restableix la meva contrasenya'; 
  351351$lang['Enter your new password below.'] = 'Introduïu la nova contrasenya.'; 
   
  367367$lang['Photo title, A → Z'] = 'Nom de l\'arxiu, A → Z'; 
  368368$lang['Photo title, Z → A'] = 'Nom de l\'arxiu, Z → A'; 
  369 $lang['Send my connection settings by email'] = 'Envia credencials al meu correu electrònic'; 
   369$lang['Send my connection settings by email'] = 'Envia les dades de connexió al meu compte de correu electrònic'; 
  370370$lang['Show latest comments first'] = 'Mostra els comentaris nous primer'; 
  371371$lang['Show oldest comments first'] = 'Mostra primer els comentaris més antics '; 
  372 $lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Us heu inscrit correctament. En breu rebreu un correu electrònic amb les seves credencials de connexió.Benvingut!'; 
   372$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Us heu inscrit correctament. En breu rebreu un correu electrònic amb les credencials de connexió. Benvingut!'; 
  373373$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Gràcies per registrar-te a %s!'; 
  374374$lang['Username modification'] = 'Modifica el nom d\'usuari'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.