Changeset 27852


Ignore:
Timestamp:
03/20/14 19:35:47 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update sl_SI, thanks to : MarkoAm

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sl_SI/admin.lang.php

  r27361 r27852  
  331331$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Ni mogoče deaktivirati teme, potrebna je vsaj še ena tema.'; 
  332332$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Vključi podatke o zgodovini (Opozorilo: presežena je lahko strežniška pomnilniška omejitev)'; 
  333 $lang['Information data registered in database'] = 'Podatki Informacij zabeleženi v podatkovni bazi'; 
   333$lang['Information data registered in database'] = 'Nastavitve uspešno shranjene v podatkovno bazo'; 
  334334$lang['Informations'] = 'Informacije'; 
  335335$lang['Install'] = 'Namesti'; 
  336336$lang['Image Quality'] = 'kakovost slike'; 
  337 $lang['Impossible automatic correction'] = 'Avtomatski popravek ni mogoč'; 
  338 $lang['Images manual order was saved'] = 'Ročni vrstni red slik shranjen'; 
   337$lang['Impossible automatic correction'] = 'Samodejni popravek ni mogoč'; 
   338$lang['Images manual order was saved'] = 'Ročna razvrstitev slik shranjena'; 
  339339$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Teme ni mogoče aktivirati, manjka nadrejena tema'; 
  340340$lang['Image id'] = 'id slike'; 
   
  468468$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Upravljaj dovoljenja za uporabnika "%s"'; 
  469469$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Upravljaj dovoljenja za skupino "%s"'; 
  470 $lang['Manage photo ranks'] = 'Upravljanje uvrstitve fotografij'; 
   470$lang['Manage photo ranks'] = 'Upravljanje razvrstitve fotografij'; 
  471471$lang['Manage photos'] = 'Upravljaj fotografije'; 
  472472$lang['Manage tags'] = 'Urejanje oznak'; 
  473473$lang['Manage the members'] = 'Urejanje članov'; 
  474 $lang['Manage this set of %d photos'] = 'Upravljal ta sklop %d fotografij.'; 
   474$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Upravljaj ta sklop %d fotografij.'; 
  475475$lang['Maximum height'] = 'Maksimalna višina'; 
  476476$lang['Manual order'] = 'Ročni vrstni red'; 
   
  570570$lang['manage album photos'] = 'upravljaj slike albuma'; 
  571571$lang['manage sub-albums'] = 'upravljaj pod-albume'; 
  572 $lang['manual order'] = 'raočno razvrstitev'; 
   572$lang['manual order'] = 'ročna razvrstitev'; 
  573573$lang['middle'] = 'sredina'; 
  574574$lang['modified'] = 'spremenjeno'; 
   
  972972$lang['close'] = 'zapri'; 
  973973$lang['Activate it now'] = 'Aktivirajte zdaj'; 
  974 ?> 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.