Changeset 27943


Ignore:
Timestamp:
03/25/14 18:22:54 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update lt_LT, thanks to : vilisas

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/lt_LT/admin.lang.php

  r26461 r27943  
  674674$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Jūs esate užsisakęs pranešimų prenumeratą paštu.'; 
  675675$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Jūs neužsisakęs pranešimų prenumeratos paštu.'; 
  676 $lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Eikite į priedų sąrašą, kad jį instaliuoti ir aktyvuoti '; 
  677676$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Norėdami naudotis visais programos privalumais jūs turėtumėte atnaujinti savo sistemą, kitaip ji gali veikti neteisingai arba neveikti išvis'; 
  678677$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Jūsų konfigūracijos parametrai išsaugoti'; 
   
  970969$lang['Open user details'] = 'Atverti vartotojo detales'; 
  971970$lang['close'] = 'uždaryti'; 
  972 ?> 
   971$lang['Activate it now'] = 'Aktyvuoti dabar'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.