Changeset 28142


Ignore:
Timestamp:
04/09/14 19:29:19 (6 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[cryptocaptcha] Update ca_ES, thanks to : josep.torne

Location:
extensions/CryptograPHP/language/ca_ES
Files:
2 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/CryptograPHP/language/ca_ES/description.txt

  r25486 r28142  
  1 Afegeix un Captcha a les pàgines per registrar-se, realitzar comentaris, GuestBook i fòrum de contacte. 
   1Afegeix un Captcha a les pàgines per registrar-se, realitzar comentaris, llibre de visites i fòrum de contacte. 
 • extensions/CryptograPHP/language/ca_ES/plugin.lang.php

  r25486 r28142  
  5252$lang['Picture comments'] = 'Comentaris de la imatge'; 
  5353$lang['Button color'] = 'Color del botó'; 
  54 ?> 
   54$lang['Background'] = 'Fons'; 
   55$lang['Background image'] = 'Imatge de fons'; 
   56$lang['Color'] = 'Color'; 
   57$lang['Image'] = 'Imatge'; 
   58$lang['We detected that EasyCaptcha plugin is available on your gallery. Both plugins can be used at the same time, but you should not under any circumstances activate both of them on the same page.'] = 'S\'ha detectat que el connector EasyCaptcha està disponible en la vostra galeria. Els dos connectors es poden utilitzar al mateix temps, però en cap circimcstància haurien d\'estar activats en la mateixa pàgina.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.