Ignore:
Timestamp:
05/28/14 23:45:56 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[ldap_login] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Ldap_Login/language/da_DK/plugin.lang.php

  r27166 r28557  
  1919// ldap server connection 
  2020 
  21 $lang['Ldap server host connection'] = 'LDAP-server'; 
   21$lang['Ldap server host connection'] = 'LDAP-serverforbindelse'; 
  2222$lang['If empty, standard protocol ports will be used by the software.'] = 'Hvis tomt benyttes standard-protokolporte af programmellet.'; 
  2323$lang['If empty, localhost and standard protocol ports will be used in configuration.'] = 'Hvis tomt benyttes localhost og standard-protokolporte i opsætningen.'; 
   
  2828// ldap attributes 
  2929 
  30 $lang['Ldap attributes'] = 'LDAP-attributer'; 
  3130$lang['Base DN'] = 'Base DN hvor LDAP-brugerne findes (f.eks.: ou=users,dc=example,dc=com):'; 
  3231$lang['Attribute corresponding to the user name'] = 'Attribut der svarer til brugernavnet'; 
   
  5352$lang['Do you want admins to be advertised by mail in case of new users creation upon ldap login ?'] = 'Skal administratorerne have besked pr. mail i tilfælde af at nye brugere oprettes ved login via LDAP?'; 
  5453 
  55 $lang['Ldap filter :'] = 'LDAP-filter'; 
  56 ?> 
   54$lang['Search Ldap groups ?'] = 'Søg efter LDAP-brugere? Hvis grupperne er fordelt på flere branches eller OU, er det nødvendigt. Hvis det springes over, spares der en LDAP-forespørgsl. Der er måske ikke nødvendigt, hvis LDAP-træet er simpelt (fx: cn=gruppenavn,ou=grupper,dc=eksempel,dc=com).'; 
   55$lang['Search Ldap users ?'] = 'Søg efter LDAP-brugere? Hvis brugerne er fordelt på flere branches eller OU, er det nødvendigt. Hvis det springes over, spares der en LDAP-forespørgsl. Der er måske ikke nødvendigt, hvis LDAP-træet er simpelt (fx: uid=bruger,ou=personer,dc=eksempel,dc=com).'; 
   56$lang['To get them out of these roles, they must be sorted of the ldap group and then role updated in the <a href="admin.php?page=user_list">piwigo admin</a>. If a group is mandatory as described in the <a href="admin.php?page=plugin-Ldap_Login-newusers">new piwigo users tab</a>, then they must also belong to the users group.'] = 'For at få dem ud af disse roller, skal de sorteres i LDAP-gruppen og dernæst rolleopdateres i <a href="admin.php?page=user_list">piwigo-admin</a>. Hvis en gruppe er obligatorisk, som beskrevet på <a href="admin.php?page=plugin-Ldap_Login-newusers">fanebladet nye piwigo-brugere</a>, skal de også høre til brugere-gruppen.'; 
   57$lang['Users branch'] = 'Branch hvor LDAP-brugere skal findes (fx: ou=brugere):'; 
   58$lang['Groups branch'] = 'Branch for LDAP-grupper skal findes (fx: ou=groups):'; 
   59$lang['If you create a <a href="admin.php?page=group_list">piwigo group</a> with the same name as an ldap one, all members of the ldap group will automatically join the piwigo group at their next authentication. This allows you to create <a href="admin.php?page=help&section=groups">specific right access management</a> (restrict access to a particaular album...).'] = 'Hvis man opretter en <a href="admin.php?page=group_list">piwigo-gruppe</a> med det samme navn som i LDAP, vil alle medlemmer af LDAP-gruppen automatisk blive en del af piwigo-gruppen ved deres næste autentifikation. Dermed er det muligt at oprette <a href="admin.php?page=help&section=groups">specifik adgangskontrol</a> (begrænse adgang til et bestemt album...). Men først er det nødvendigt at fjerne brugerne fra deres LDAP-grupper, før piwigo-grupperne kan opdateres.'; 
   60$lang['Ldap groups'] = 'LDAP-grupper'; 
   61$lang['Ldap users'] = 'LDAP-brugere'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.