Ignore:
Timestamp:
06/03/14 19:31:46 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[ldap_login] Update lv_LV, thanks to : agrisans

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
  • extensions/Ldap_Login/language/lv_LV/plugin.lang.php

    r28618 r28624  
    5555$lang['Groups branch'] = 'Vieta, kur ir atrodamas LDAP grupas (e.g.: ou=groups):  '; 
    5656$lang['Search Ldap groups ?'] = 'Meklē Ldap lietotājus? Ja jūsu grupas ir izmētātas pa dažadām vietām vai OU, jums būs nepieciešams šis. Ja šo neizvēlēsities, ietaupīsit vienu ldap pieprasījumu. Jums tas nav nepieciešams, ja jūsu ldap koks ir vienkāršs (piemēram, cn = GROUPNAME, ou = groups, dc = example, dc = corn).'; 
     57$lang['If you create a <a href="admin.php?page=group_list">piwigo group</a> with the same name as an ldap one, all members of the ldap group will automatically join the piwigo group at their next authentication. This allows you to create <a href="admin.php?page=help&section=groups">specific right access management</a> (restrict access to a particaular album...).'] = 'Ja izveidojat <a href="admin.php?page=group_list"> Piwigo grupu </ a> ar tādu pašu nosaukumu kā ldap, visi LDAP grupas locekļi automātiski pievienosies Piwigo grupai savā nākamajā autentifikācijā. Tas ļauj jums izveidot <a href="admin.php?page=help&section=groups"> īpašu piekļuves tiesību pārraudzību </ a> (ierobežot piekļuvi noteiktam albūmam ...). Tomēr, lai šos lietotājus dabūtu ārā, Jums tie vispirms jādabū ārā no LDAP grupas, tad Piwigo grupas iespējams atjaunināt.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.