Ignore:
Timestamp:
06/30/14 17:42:42 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[oauth] Update da_DK, thanks to : Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/oAuth/language/da_DK/help.lang.php

  r26682 r28874  
  2121// | USA.                                                                  | 
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  23 $lang['Once the application is registered update the permissions : set <b>Contacts</b> as <em>Read</em> and <b>Social Directory</b> as <em>Read Public</em>'] = 'Når applikationen er registreret, skal tilladelser opdateres: opsæt <b>Contacts</b> som <em>Read</em> og <b>Social Directory</b> som <em>Read Public</em>'; 
  2423$lang['Once you have registered, copy and past the created application credentials into this setup page'] = 'Når du har registreret dig, så kopier de oprettede applikationsloginoplysninger til opsætningssiden'; 
  25 $lang['Provide this URL as the Callback/Redirect URL for your application: <em>%s</em>'] = 'Denne URL benyttes som din applikations tilbagekalds-/viderestillings-URL (Callback/Redirect): <em>%s</em>'; 
  26 $lang['Put your website domain in the %s fields. It should match with the current hostname: <em>%s</em>'] = 'Skriv din hjemmesides domæne i %s-felterne. Det skal svare til det aktuelle værtsnavn: <em>%s</em>'; 
  27 $lang['Set <b>%s</b> to <em>%s</em>'] = 'Opsæt <b>%s</b> til <em>%s</em>'; 
  28 $lang['Fill out any required fields such as the application name and description'] = 'Udfyld krævede felter så som applikationsnavn og beskrivelse'; 
   24$lang['Fill out any required fields such as the application name and description'] = 'Udfyld krævede felter, så som applikationsnavn og beskrivelse'; 
  2925$lang['Go to <a href="%s" target="_blank">%s</a> and create a new application'] = 'Gå til <a href="%s" target="_blank">%s</a> og opret en ny applikation'; 
  3026$lang['Based on OpenID'] = 'Baseret på OpenID'; 
  31 $lang['Go to <b>Settings->Advanced</b> and activate <em>Client OAuth Login</em>'] = 'Gå til <b>Settings->Advanced</b> og aktiver <em>Client OAuth Login</em>'; 
  3227$lang['No registration required'] = 'Registrering ikke krævet'; 
  33 $lang['On the <b>APIs & auth -> Credentials</b> tab, <b>Create new client ID</b>'] = 'På fanen <b>APIs & auth -> Credentials</b>, <b>Create new client ID</b>'; 
  34 ?> 
   28$lang['Click on <b>Add Platform</b>, choose <b>Website</b> and set the <b>Site URL</b> to <em>%s</em>'] = 'Klik på <b>Tilføj platform</b>, vælg <b>Websted</b> og angiv <em>%s</em> som <b>Websteds-URL</b>'; 
   29$lang['Go to <b>API Parameters</b> and set <em>%s</em> for <b>Redirect URL</b>'] = 'Gå til <b>API-parametre</b> og angiv <em>%s</em> som <b>Viderestillings-URL</b>'; 
   30$lang['Go to <b>Settings -> Advanced</b> and set <b>Valid OAuth redirect URIs</b> to <em>%s</em>'] = 'Gå til <b>Indstillinger -> Advanceret</b> og angiv <em>%s</em> som <b>Gyldige OAuth-viderestillings-URI\'er</b>'; 
   31$lang['Go to <b>Settings -> Basic</b> and fill the contact email'] = 'Gå til <b>Indstillinger -> Grundlæggende</b> og angiv kontaktmailadressen'; 
   32$lang['Go to <b>Status & Review</b> and set the app public by clicking the big button on top-right'] = 'Gå til <b>Status & Review</b> og gør app\'en offentlig ved at klikke på den store knap øverst til højre.'; 
   33$lang['Once the application is created, click <b>See application details</b>'] = 'Når applikationen er oprettet, klikkes på <b>Se applikationsoplysninger</b'; 
   34$lang['Enter <em>%1s</em> for <b>%2s</b>'] = 'Angiv <em>%1s</em> for <b>%2s</b>'; 
   35$lang['On the <b>APIS & AUTH -> Credentials</b> tab, and click <b>Create new client ID</b>'] = 'På fanebladet <b>APIS & AUTH -> Credentials</b>, klikkes på <b>Create new client ID</b>'; 
   36$lang['Once the process is finished, click on the newly created project'] = 'Når processen er afsluttet, klikkes der på det nyligt oprettede projekt'; 
   37$lang['Put your website domain in the <b>%1s</b> field. It must match with the current hostname: <em>%2s</em>'] = 'Angiv dit webmasterdomæne i feltet <b>%1s</b>. Det skal stemme overens med det aktuelle værtsnavn: <em>%2s</em>'; 
   38$lang['Select these APIs: <b>Contacts</b> as <em>Read</em> and <b>Social Directory</b> as <em>Read Public</em>'] = 'Vælg disse API\'er: <b>Contacts</b> som <em>Read</em> og <b>Social Directory</b> som <em>Read Public</em>'; 
   39$lang['Set <b>%1s</b> to <em>%2s</em>'] = 'Angiv <b>%1s</b> som <em>%2s</em>'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.