Changeset 29295


Ignore:
Timestamp:
08/27/14 06:30:16 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update bg_BG, thanks to : turnokopa

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/bg_BG/admin.lang.php

  r29079 r29295  
  729729$lang['No photo in the current set.'] = 'Няма снимка в сегашния набор.'; 
  730730$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Връзка всички албуми снимки на някои съществуващи албуми'; 
  731 $lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Мейл адрес е задължителна за всички потребители'; 
  732731$lang['Minimum height'] = 'Минимална височина'; 
  733732$lang['Minimum privacy level'] = 'Минимална поверителност ниво'; 
   
  975974$lang['Allow users to add a link to their website'] = 'Позволи на потребителите да добавят линк към техен уебсайт'; 
  976975$lang['Activate it now'] = 'Активирай сега'; 
   976$lang['width & height'] = 'ширина и височина'; 
   977$lang['file name'] = 'пълно име'; 
   978$lang['date & time'] = 'дата и час'; 
   979$lang['between %s and %s MB'] = 'между %s и %s MB'; 
   980$lang['based on'] = 'въз основа на'; 
   981$lang['The settings for the guest are from the %s user'] = 'Настройките за гости са от %s потребител'; 
   982$lang['No and unlock sub-albums'] = 'Отключване или НЕ на под-албуми'; 
   983$lang['Mail address is mandatory for registration'] = 'Имейл адресът е задължителна за регистрация'; 
   984$lang['Impossible to deactivate the default theme.'] = 'Невъзможно деактивиране на темата по подразбиране.'; 
   985$lang['Empty caddie'] = 'Изпразване на кутията'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.