Changeset 29693


Ignore:
Timestamp:
09/21/14 09:47:56 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[amenumanager] Update bg_BG, thanks to : turnokopa

Location:
extensions/AMenuManager/language/bg_BG
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/AMenuManager/language/bg_BG/plugin.lang.php

  r26120 r29693  
  9292$lang['g002_configrandompic'] = 'Настройки за произволни снимки'; 
  9393$lang['g002_confirm_delete_link'] = 'Изтрий връзката?'; 
  94 ?> 
   94$lang['gmaps_gpc_not_up_to_date'] = 'Необходимо е от добавките <i>Grum Plugin Classes</i> версия %s да бъде инсталирана. Текущата версия инсталирана е %s - моля обновете до последната.'; 
   95$lang['g002_yesno_y'] = 'Да'; 
   96$lang['g002_yesno_n'] = 'Не'; 
   97$lang['g002_visible'] = 'Видимо'; 
   98$lang['g002_adviser_not_allowed'] = 'Потребителя не е упълномощен да прави промени'; 
   99$lang['g002_error_invalid_ajax_call'] = 'Навалидна операция зададена!'; 
   100$lang['g002_setting_link_show_icon'] = 'Показване линкове представителна картина'; 
   101$lang['g002_setting_personalised_content'] = 'Съдържание на блока'; 
   102$lang['g002_setting_randompic_periodicchange'] = 'Периодично сменяне на снимките'; 
   103$lang['g002_setting_randompic_height'] = 'Големина на меню блока'; 
   104$lang['g002_setting_randompic_aboutpicture'] = 'Показани данни'; 
   105$lang['g002_setting_personalised_properties'] = 'Настройки'; 
   106$lang['g002_sectionslist'] = 'Менюта блокове'; 
   107$lang['g002_album'] = 'Албум &rArr; меню'; 
   108$lang['g002_title_page'] = 'Разширено Меню Мениджър'; 
   109$lang['g002_show_u'] = 'Покажи под снимката'; 
   110$lang['g002_show_o'] = 'Покаже над снимката'; 
   111$lang['g002_setting_randompic_showname'] = 'Показване на името на снимката'; 
   112$lang['g002_setting_randompic_showcomment'] = 'Показване на коментара на снимката'; 
   113$lang['g002_setting_randompic_periodicchange_delay'] = 'Забавяне'; 
   114$lang['g002_setting_randompic_periodicchange_deactivated'] = 'Забранено'; 
   115$lang['g002_version'] = 'r'; 
   116$lang['g002_valid_order'] = 'Потвърди заявката'; 
   117$lang['g002_url'] = 'URL адрес'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.