Changeset 29709


Ignore:
Timestamp:
09/21/14 19:35:54 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[embedded_videos] Update nn_NO, thanks to : kiho

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/gvideo/language/nn_NO/plugin.lang.php

  r21884 r29709  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  2323$lang['This element is a video added with "Embedded Video"'] = 'Dette elementet er ein video lagt til med tilleggsprogrammet "Embedded Video"'; 
  24 $lang['Try in safe-mode'] = 'Prøv i sikkermodus'; 
  2524$lang['Unable to contact host server'] = 'Greier ikkje å få kontakt med videoserver'; 
  2625$lang['Upload a new thumbnail'] = 'Last opp eit nytt miniatyrbilete'; 
   
  4746$lang['Get video description'] = 'Hent video opplysningar'; 
  4847$lang['Get video tags'] = 'Hent stikkord'; 
  49 $lang['In safe-mode, the plugin does\'t try to contact the video host, usefull on some websites where remote connections are blocked.'] = 'I sikkermodus, vil ikkje tilleggsprogrammet ta kontakt med videoserveren - dette er nyttig på nettstader der tilkoplingar til andre serverar er blokkera.'; 
  5048$lang['Logo'] = 'Logo'; 
  5149$lang['No privacy option.'] = 'Ingen personverninnstillingar'; 
  5250$lang['Please fill the video URL'] = 'Skriv inn URL til video'; 
  53 $lang['Safe-mode'] = 'Sikkermodus'; 
  5451$lang['Show privacy details'] = 'Vis personverninnstillingar'; 
  5552$lang['Supported services'] = 'Støtta tenestar'; 
  5653$lang['The thumbnail was updated'] = 'Miniatyrbilete er oppdatera'; 
  57 ?> 
   54$lang['Add video from embed code'] = 'Legg til video frå innbaka kode (embedded code)'; 
   55$lang['Add video from hosting platform'] = 'Legg til video frå ein server'; 
   56$lang['Do not use this form for videos provided by Youtube, Dailymotion, Vimeo, Wat or Wideo.'] = 'Ikkje bruk dette skjema for videoar frå Youtube, Dailymotion, Vimeo, Wat eller Wideo.'; 
   57$lang['Embed code'] = 'Bak inn kode (embed code)'; 
   58$lang['Please fill the embed code'] = 'Fyll inn innbaka kode (embedded code)'; 
   59$lang['This video was already registered'] = 'Denne videoen er allereie registrera'; 
   60$lang['Video data like description and thumbnail might be missing'] = 'Videoinformasjon som skildring eller miniatyrbilete kan mangle'; 
   61$lang['Videos'] = 'Videoar'; 
   62$lang['Width and height must be integers'] = 'Breidde og høgde må vera heiltal'; 
   63$lang['optional'] = 'ekstra'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.