Changeset 29743


Ignore:
Timestamp:
09/22/14 20:22:39 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[trunk_admin] Update sv_SE, thanks to : Blytung

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/sv_SE/admin.lang.php

  r29358 r29743  
  112112$lang['Number of comments per page'] = 'Antal kommentarer per sida'; 
  113113$lang['Number of rates'] = 'Antal röster'; 
  114 $lang['Number of thumbnails to create'] = 'Antal miniatyrer att skapa'; 
  115114$lang['Only private albums are listed'] = 'Enbart privata kategorier är listade'; 
  116115$lang['Operating system'] = 'Operativ system'; 
   
  333332$lang['General statistics'] = 'Allmän statistik'; 
  334333$lang['average time'] = 'snitt tid'; 
  335 $lang['number of miniaturized photos'] = 'antal miniatyrer skapade'; 
  336334$lang['total time'] = 'total tid'; 
  337335$lang['for this file format'] = 'för detta filformat'; 
   
  447445$lang['Classic display'] = 'Klassisk visning'; 
  448446$lang['Hoverbox display'] = 'Hoverbox visning'; 
  449 $lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Mail adress är obligatorisk för alla användare'; 
  450447$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimum privat nivå'; 
  451448$lang['Privacy level'] = 'Privat nivå'; 
   
  475472$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Är du säker på att du vill installera uppdateringen? Du måste verifiera nedan att denna version inte behöver yterligare avinstallering.'; 
  476473$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Kopiering av denna insticksmodul utfördes med framgång'; 
  477 $lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Gå till insticksmodulslistan för att installera och aktivera.'; 
  478474$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Tillfällig fil kunde inte skapas.'; 
  479475$lang['Can\'t download archive.'] = 'Arkiv kan inte laddas ner.'; 
   
  974970$lang['Close user details'] = 'Stäng användar detaljer'; 
  975971$lang['Open user details'] = 'Öppna användar detaljer'; 
  976 ?> 
   972$lang['between %s and %s MB'] = 'mellan %s och %s MB'; 
   973$lang['Mail address is mandatory for registration'] = 'E-postadress krävs för registrering'; 
   974$lang['No and unlock sub-albums'] = 'Nej och lås upp underalbum'; 
   975$lang['The settings for the guest are from the %s user'] = 'Inställningarna för gäst-kontot replikeras från användaren %s'; 
   976$lang['Upload in progress'] = 'Uppladdning pågår'; 
   977$lang['based on'] = 'baserad på'; 
   978$lang['date & time'] = 'datum & tid'; 
   979$lang['file name'] = 'filnamn'; 
   980$lang['width & height'] = 'bredd & höjd'; 
   981$lang['Activate it now'] = 'Aktivera den nu'; 
   982$lang['Allow users to add a link to their website'] = 'Tillåter användare att länka till sin egen hemsida'; 
   983$lang['Empty caddie'] = 'Töm korgen'; 
   984$lang['Impossible to deactivate the default theme.'] = 'Det går inte att inaktivera standardtema. Gör först ett annat tema till standardtema.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.