Changeset 30384


Ignore:
Timestamp:
11/07/14 19:02:20 (5 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

[piwigo_videojs] Update cs_CZ, thanks to marfig

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piwigo_videojs/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r25451 r30384  
  3838$lang['SYNC_THUMBSIZE'] = 'velikost náhledu'; 
  3939$lang['SYNC_WARNINGS'] = 'Varování'; 
  40 ?> 
   40$lang['SYNC_OUTPUT_DESC'] = 'Vyberte výstupní formát pro náhledy '; 
   41$lang['SYNC_POSTER'] = 'Vytvořit náhled v určeném čase (sekundy)'; 
   42$lang['SYNC_POSTEROVERWRITE'] = 'Přepsat existující náhledy'; 
   43$lang['SYNC_POSTEROVERWRITE_DESC'] = 'Přepsat existující náhledy novými. Pokud je nezatrženo, náhledy by měly být vytvořeny pouze pro nově přidaná videa.'; 
   44$lang['SYNC_POSTER_DESC'] = 'Vytvořit náhled videa v určeném čase.'; 
   45$lang['SYNC_THUMBSIZE_DESC'] = 'Velikost v pixelech, doporučuje se vybrat malé rozměry, výchozí nastavení by mělo vyhovovat, Youtube používá 190x68'; 
   46$lang['VOLUME'] = 'Hlasitost'; 
   47$lang['VOLUME_DESC'] = 'Ovladač hlasitosti nastavuje hlasitost, 0 je vypnuto, 1 plně zapnuto, 0,5 je poloviční hlasitost.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.