Changeset 30912


Ignore:
Timestamp:
01/28/15 18:56:24 (4 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update bg_BG, thanks to como

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/bg_BG/admin.lang.php

  r29689 r30912  
  5959$lang['Unlock gallery'] = 'Отключи галерията'; 
  6060$lang['Gallery unlocked'] = 'Галерията е отключена'; 
  61 $lang['%d albums moved'] = '%d албуми са преместени'; 
   61$lang['%d albums moved'] = '%d албума са преместени'; 
  6262$lang['%d group'] = '%d група'; 
  6363$lang['%d groups'] = '%d групи'; 
   
  125125$lang['%d album moved'] = '%d албум преместен'; 
  126126$lang['%d albums including'] = '%d налични албума'; 
  127 $lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d открити и оправене проблема '; 
  128 $lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d открити проблема '; 
  129 $lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d игнорирани проблема '; 
  130 $lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d неоправени проблема'; 
  131 $lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d оправен проблем'; 
  132 $lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d открит проблем'; 
  133 $lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d игнориран проблем'; 
  134 $lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d неоправен проблем'; 
   127$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d открити и оправени аномалии.'; 
   128$lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d открити аномалии.'; 
   129$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d игнорирани аномалии.'; 
   130$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d неоправени аномалии.'; 
   131$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d оправена аномалия.'; 
   132$lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d открита аномалия.'; 
   133$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d игнорирана аномалия.'; 
   134$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d неоправена аномалия.'; 
  135135$lang['%d mail was not sent.'] = '%d имейл не е изпратен'; 
  136136$lang['%d mail was sent.'] = '%d изпратен имейл'; 
   
  159159$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Нова версия ва Piwigo е налична'; 
  160160$lang['Active Languages'] = 'Текущ език'; 
  161 $lang['Active Plugins'] = 'Активни добавки'; 
   161$lang['Active Plugins'] = 'Активни разширения'; 
  162162$lang['Active Themes'] = 'Активни теми'; 
  163163$lang['Add a criteria'] = 'Добави критерии'; 
   
  201201$lang[' and %d virtuals'] = 'и %d витруален'; 
  202202$lang['%d association'] = '%d свързан'; 
  203 $lang['%d associations'] = '%d свързани'; 
   203$lang['%d associations'] = '%d асоциации'; 
  204204$lang['%d line filtered'] = '%d линия филтрирана'; 
  205205$lang['%d lines filtered'] = '%d линии филтрирани'; 
   
  222222$lang['Album list management'] = 'Управление на списъка с албуми'; 
  223223$lang['Albums automatically sorted'] = 'Албуми сортирани автоматично'; 
  224 $lang['All plugins are up to date.'] = 'Всички приложиния са актуализирани.'; 
   224$lang['All plugins are up to date.'] = 'Всички разширения са актуализирани.'; 
  225225$lang['All themes are up to date.'] = 'Всички теми са актуализирани.'; 
  226226$lang['Allow rating'] = 'Разреши оценяване'; 
   
  393393$lang['To send ?'] = 'За изпращане?'; 
  394394$lang['Templates'] = 'Шаблони'; 
  395 $lang['Support'] = 'Подръжка'; 
   395$lang['Support'] = 'Поддръжка'; 
  396396$lang['Status'] = 'Статус'; 
  397397$lang['Statistics'] = 'Статистика'; 
   
  411411$lang['Rating'] = 'Рейтинг'; 
  412412$lang['Please wait...'] = 'Моля изчакайте...'; 
  413 $lang['Plugins'] = 'Plugins'; 
   413$lang['Plugins'] = 'Разширения'; 
  414414$lang['Public / Private'] = 'Частен/Публичен'; 
  415415$lang['Public'] = 'Публичен'; 
   
  417417$lang['Private'] = 'Частен'; 
  418418$lang['Position'] = 'Позиция'; 
  419 $lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugins налични за обновяване'; 
   419$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Разширения налични за обновяване'; 
  420420$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo версия'; 
  421421$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo за Android'; 
   
  568568$lang['Permission denied'] = 'Достъпът отказан'; 
  569569$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Прочети Piwigo Документация'; 
  570 $lang['Plugin list'] = 'Лист Плъгини (Добавки)'; 
   570$lang['Plugin list'] = 'Списък разширения'; 
  571571$lang['Remove all filters'] = 'Примахни всички филтри'; 
  572572$lang['Set author'] = 'Задай автор'; 
   
  584584$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Невъзможна е проверката за актуализации'; 
  585585$lang['Two updates are available'] = 'Две актуализации са налични'; 
  586 $lang['Uninstalled Plugins'] = 'Деинсталирани Плъгини'; 
   586$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Деинсталирани разширения'; 
  587587$lang['Type here the title'] = 'Въведете заглавие'; 
  588588$lang['Type here the author name'] = 'Въведете името на автора'; 
   
  653653$lang['I decide to update anyway'] = 'Искам да ъпдейтна въпреки всичко'; 
  654654$lang['Inactive Languages'] = 'Неактивни езици'; 
  655 $lang['Inactive Plugins'] = 'Неактивни плъини'; 
   655$lang['Inactive Plugins'] = 'Неактивни разширения'; 
  656656$lang['Inactive Themes'] = 'Активни плъгини'; 
  657657$lang['Installed Themes'] = 'Инсталирани теми'; 
   
  662662$lang['Extend for templates'] = 'Разширяване на шаблони'; 
  663663$lang['File upload stopped by extension'] = 'Качване на файлове спряни от разширение'; 
  664 $lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Плъгините може да не са съвместими с новата версия на Piwigo:'; 
   664$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Тези разширения може да не са съвместими с новата версия на Piwigo:'; 
  665665$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Следните теми не може да бъде съвместими с новата версия на Piwigo:'; 
  666666$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'За размери на снимки, като "Квадрат", Piwigo ще направи всичко възможно да се включи центъра на интереса.'; 
   
  732732$lang['Minimum width'] = 'Минимална ширина'; 
  733733$lang['Miscellaneous'] = 'Разни'; 
  734 $lang['Missing Plugins'] = 'Липсващи Plugins'; 
   734$lang['Missing Plugins'] = 'Липсващи разширения'; 
  735735$lang['Missing a temporary folder'] = 'Липсва временна папка'; 
  736736$lang['Modify information'] = 'Промяна на информация'; 
   
  790790$lang['Permalink history'] = 'История на пермалинковете'; 
  791791$lang['Permalinks'] = 'Персонализирани линкове'; 
  792 $lang['Other plugins'] = 'Други налични плъгини'; 
   792$lang['Other plugins'] = 'Други налични разширения'; 
  793793$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Моля,проверете "plugins" папката и под папките за права  (CHMOD). '; 
  794794$lang['Operation in progress'] = 'Лечение в ход.'; 
   
  808808$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Цевтъра на внимание и мястото най-важно във фотографията.'; 
  809809$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Някой актуализации са налични за разширенията.'; 
  810 $lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Някои теми и плъгини може още да не са налични.'; 
   810$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Някои теми и разширения може още да не са налични.'; 
  811811$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell е с отворен код цифрова организатор на снимки, който работи на Linux. Това е фото мениджърът по подразбиране и в Ubuntu и Fedora.'; 
  812812$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Изберете зона с мишката, за да определят нов център на интереси.'; 
  813813$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Подмяна на оригиналните шаблони със персонализирани шаблони от папката с разширени шаблони'; 
  814 $lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'За да експортирате вашите снимки от digiKam към Piwigo, просто инсталирайте digiKam и Kipi-плъгини.'; 
   814$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'За да експортирате вашите снимки от digiKam към Piwigo, просто инсталирайте digiKam и Kipi-разширения.'; 
  815815$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] добавен в абонаментния списък.'; 
  816816$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Изберете светли или тъмни цветове за админ панела'; 
   
  898898$lang['The following tag was deleted'] = 'Избраният таг е изтрит'; 
  899899$lang['Orphan tags deleted'] = 'Необвързаните тагове изтрити'; 
  900 $lang['Obsolete Plugins'] = 'Остаряли плъгини'; 
   900$lang['Obsolete Plugins'] = 'Остаряли разширения'; 
  901901$lang['Rate date'] = 'Дата на оценяване'; 
  902902$lang['Purge sessions'] = 'Почистване на сесиите'; 
   
  954954$lang['User %s added'] = 'Добавени %s потребители'; 
  955955$lang['Update user'] = 'Обновяване на потребител'; 
  956 $lang['Showing %s to %s of %s users'] = 'Показва %s за %s от %s потребители'; 
   956$lang['Showing %s to %s of %s users'] = 'Показва %s до %s от %s потребители'; 
  957957$lang['Show %s users'] = 'Показани %s потребители'; 
  958958$lang['Registered on %s, %s.'] = 'Регистриран на %s, %s.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.