Changeset 30913


Ignore:
Timestamp:
01/29/15 18:51:21 (4 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update bg_BG, thanks to como

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/bg_BG/upgrade.lang.php

  r26461 r30913  
  2424$lang['SQL queries'] = 'SQL заявки'; 
  2525$lang['Statistics'] = 'Статистика'; 
  26 $lang['total SQL time'] = 'общо време за SQL'; 
   26$lang['total SQL time'] = 'общо време за SQL заявки'; 
  2727$lang['total upgrade time'] = 'общо време за обновяване'; 
  2828$lang['Upgrade'] = 'Обновяване'; 
  2929$lang['Upgrade from version %s to %s'] = 'Обновяване от версия %s към %s'; 
  3030$lang['Upgrade informations'] = 'Информация за обновяването'; 
  31 $lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Вие нямате права, за да стартирате обновяване.'; 
  32 $lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Всички под-албуми на лични албуми, стават също лични.'; 
  33 $lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Като предпазна мярка, следните приставки са били деактивирани. Трябва да проверите за ъпгрейд на приставките преди да ги активирате отново:'; 
  34 $lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Като предпазна мярка, следните теми бяха деактивирани. Трябва да проверите за ъпгрейд на темите преди да ги активирате отново:'; 
  35 $lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'Във <i>%s</i>, преди <b>?></b>, добави:'; 
  36 $lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Само миниатюрата на префикса и webmaster имейл адреса бяха запазени от предишната конфигурация'; 
  37 $lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Направете проверка за подръжка в  [Administration>Tools>Maintenance] ако имате някакви проблеми.'; 
  38 $lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Тази страница предлага да актуализира базата данни от вашия Piwigo стара версия към поновата версия. Ъпгрейд асистента мисли, че в момента използвате <strong> релииз %s</ strong> (или подобна).'; 
  39 $lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Разрешенията на потребителите и групите бяха изтрити'; 
  40 ?> 
   31$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Вие нямате права, за да стартирате обновяване'; 
   32$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Всички под-албуми на личните албуми стават също лични'; 
   33$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Като предпазна мярка, следните разширения са деактивирани. Трябва да проверите за ъпгрейд на разширенията преди да ги активирате отново:'; 
   34$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Като предпазна мярка, следните теми са деактивирани. Трябва да проверите за ъпгрейд на темите преди да ги активирате отново:'; 
   35$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'В <i>%s</i>, преди <b>?></b>, добавете:'; 
   36$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Само префикса на миниатюрите и имейл адреса на уебмастера са запазени от предишната конфигурация'; 
   37$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Направете проверка за профилактика в  [Администрация>Инструменти>Поддръжка] ако имате някакви проблеми.'; 
   38$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Тази страница предлага да актуализира базата данни от стара версия към новата версия. Считаме, че в момента използвате <strong>версия %s</ strong> (или подобна).'; 
   39$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Правата на потребителите и групите са изтрити'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.