Ignore:
Timestamp:
01/29/15 18:51:26 (4 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update bg_BG, thanks to como

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/bg_BG/common.lang.php

  r30911 r30915  
  102102$lang['month'][8] = 'Август'; 
  103103$lang['month'][9] = 'Септември'; 
  104 $lang['slideshow'] = 'Слайдшоу'; 
  105 $lang['stop the slideshow'] = 'Спри слайдшоуто'; 
  106 $lang['Specials'] = 'Покажи'; 
   104$lang['slideshow'] = 'слайдшоу'; 
   105$lang['stop the slideshow'] = 'спри слайдшоуто'; 
   106$lang['Specials'] = 'Специални'; 
  107107$lang['SQL queries in'] = 'SQL запитвания в'; 
  108 $lang['display only recently posted photos'] = 'покажи само наскоро добавени снимки'; 
  109 $lang['return to the display of all photos'] = 'върни се на преглед на всички снимки'; 
   108$lang['display only recently posted photos'] = 'показване само на последните добавени снимки'; 
   109$lang['return to the display of all photos'] = 'връщане към режим на показване на всички снимки'; 
  110110$lang['the beginning'] = 'началото'; 
  111 $lang['Thumbnails'] = 'Умален преглед'; 
   111$lang['Thumbnails'] = 'Миниатюри'; 
  112112$lang['Menu'] = 'Меню'; 
  113113$lang['A comment on your site'] = 'Коментар на вашият сайт'; 
   
  129129$lang['Album: %s'] = 'Албум: %s'; 
  130130$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Грешен статус за потребител "guest", ще бъде използвана настройка по подразбиране. Моля уведомете уебмастерът.'; 
  131 $lang['this email address is already in use'] = 'този е-мейл адрес вече се използва'; 
   131$lang['this email address is already in use'] = 'този имейл адрес вече се използва'; 
  132132$lang['Album results for'] = 'Албумни резултати за'; 
  133 $lang['Tag results for'] = 'Таг резултати за'; 
   133$lang['Tag results for'] = 'Резултати за етикет'; 
  134134$lang['from %s to %s'] = 'от %s до %s'; 
  135135$lang['Play of slideshow'] = 'Пусни слайдшоу'; 
   
  146146$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d снимка също е свързана настоящите тагове'; 
  147147$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d снимки също са свързани и с настоящите тагове'; 
  148 $lang['display photos linked to this tag'] = 'покажи снимките свързани с този таг'; 
   148$lang['display photos linked to this tag'] = 'показване на снимките свързани с този етикет'; 
  149149$lang['photos posted during the last %d days'] = 'добавени снимки през последните %d дни'; 
  150150$lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo помощ'; 
   
  152152$lang['group by letters'] = 'групирай по букви'; 
  153153$lang['letters'] = 'букви'; 
  154 $lang['show tag cloud'] = 'покажи облак от тагове'; 
   154$lang['show tag cloud'] = 'покажи облак от етикети'; 
  155155$lang['cloud'] = 'облак'; 
  156156$lang['Reset to default values'] = 'Върни до настройки по подразбиране'; 
   
  180180$lang['Retrieve password'] = 'Възстанови парола'; 
  181181$lang['Search rules'] = 'Критерий за търсене'; 
  182 $lang['Search tags'] = 'Търси тагове'; 
   182$lang['Search tags'] = 'Търси етикети'; 
  183183$lang['Search'] = 'Търси'; 
  184 $lang['display available tags'] = 'покажи налични тагове'; 
   184$lang['display available tags'] = 'показване налични етикети'; 
  185185$lang['Since'] = 'От'; 
  186 $lang['Sort by'] = 'Сортирано по'; 
  187 $lang['Sort order'] = 'Сортирай по'; 
  188 $lang['Tag'] = 'Таг'; 
  189 $lang['Tags'] = 'Тагове'; 
  190 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS записа предлага уведомяване от този сайт, когато има: нови снимки, обновени албуми, нови коментари. Използвайте четец за RSS записи.'; 
   186$lang['Sort by'] = 'Сортирай по'; 
   187$lang['Sort order'] = 'Подредба'; 
   188$lang['Tag'] = 'Етикет'; 
   189$lang['Tags'] = 'Етикети'; 
   190$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS емисията предлага известяване от този сайт когато има: нови снимки, обновени албуми, нови коментари. Използвайте четец за RSS емисии.'; 
  191191$lang['Unknown feed identifier'] = 'Неизвестен идентификатор на записи'; 
  192192$lang['User comments'] = 'Потребителски коментари'; 
   
  201201$lang['all'] = 'всички'; 
  202202$lang['ascending'] = 'възходящ ред'; 
  203 $lang['author(s) : %s'] = 'автор(и) : %s'; 
   203$lang['author(s) : %s'] = 'автор(и): %s'; 
  204204$lang['Expand all albums'] = 'Покажи всички албуми'; 
  205 $lang['posted after %s (%s)'] = 'качени след %s (%s)'; 
  206 $lang['posted before %s (%s)'] = 'качени преди %s (%s)'; 
  207 $lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'качени между %s (%s) и %s (%s)'; 
  208 $lang['posted on %s'] = 'качени на %s'; 
   205$lang['posted after %s (%s)'] = 'добавени след %s (%s)'; 
   206$lang['posted before %s (%s)'] = 'добавени преди %s (%s)'; 
   207$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'добавени между %s (%s) и %s (%s)'; 
   208$lang['posted on %s'] = 'добавени на %s'; 
  209209$lang['Best rated'] = 'С най-добра оценка'; 
  210 $lang['display best rated photos'] = 'покажи снимките с най-добри оценки'; 
   210$lang['display best rated photos'] = 'показване снимките с най-добри оценки'; 
  211211$lang['Calendar'] = 'Календар'; 
  212212$lang['All'] = 'Всички'; 
  213 $lang['display each day with photos, month per month'] = 'покажи всеки ден със снимки, месец по месец'; 
   213$lang['display each day with photos, month per month'] = 'показване снимките по дни, месец по месец'; 
  214214$lang['View'] = 'Изглед'; 
  215 $lang['chronology_monthly_calendar'] = 'хронологичен месечен календар'; 
  216 $lang['chronology_monthly_list'] = 'хронологичен списък с месеци'; 
  217 $lang['chronology_weekly_list'] = 'хронологичен списък със седмици'; 
   215$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Месечен календар'; 
   216$lang['chronology_monthly_list'] = 'Месечен списък'; 
   217$lang['chronology_weekly_list'] = 'Седмичен списък'; 
  218218$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Натиснете тук ако браузера не ви пренасочи автоматично'; 
  219219$lang['comment date'] = 'дата на коментар'; 
   
  223223$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Коментарът ви не е регистриран, защото не отговаря на правилата за писане на коментари'; 
  224224$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Администратор трябва да одобри коментарът ви преди да бъде видим.'; 
  225 $lang['This login is already used by another user'] = 'Това потребителско име вече се използва от друг потребител.'; 
   225$lang['This login is already used by another user'] = 'Това потребителско име вече се използва от друг потребител'; 
  226226$lang['Comments'] = 'Коментари'; 
  227227$lang['Add a comment'] = 'Добави коментар'; 
   
  242242$lang['excluded'] = 'изключени'; 
  243243$lang['Your favorites'] = 'Вашите любими'; 
  244 $lang['display your favorites photos'] = 'покажи вашите любими снимки'; 
   244$lang['display your favorites photos'] = 'показване на вашите любими снимки'; 
  245245$lang['Favorites'] = 'Любими'; 
  246246$lang['First'] = 'Първа'; 
  247 $lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Галерията е заключена за поправка. Моля, елате по-късно.'; 
   247$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Галерията е заключена за профилактика. Моля, елате по-късно.'; 
  248248$lang['Page generated in'] = 'Страницата генерирана за'; 
  249249$lang['guest'] = 'гост'; 
  250250$lang['Hello'] = 'Здравей'; 
  251251$lang['available for administrators only'] = 'само за администратори'; 
  252 $lang['display this album'] = 'покажи този албум'; 
  253 $lang['display last user comments'] = 'покажи последните коментари'; 
   252$lang['display this album'] = 'показване на този албум'; 
   253$lang['display last user comments'] = 'показване на последните коментари'; 
  254254$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'персонализиране на външния вид на галерията'; 
  255255$lang['search'] = 'търси'; 
   
  265265$lang['Logout'] = 'Изход'; 
  266266$lang['obligatory'] = 'задължително'; 
  267 $lang['display a calendar by creation date'] = 'покажи календар по дата на създаване'; 
  268 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'покажи всички снимки във всички под-албуми'; 
  269 $lang['return to normal view mode'] = 'върнете се към нормален изглед'; 
  270 $lang['display a calendar by posted date'] = 'показване на календар от дата на публикуване'; 
  271 $lang['display most visited photos'] = 'покажи най-посещаваните снимки'; 
   267$lang['display a calendar by creation date'] = 'показване календар по дата на създаване'; 
   268$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'показване всички снимки във всички под-албуми'; 
   269$lang['return to normal view mode'] = 'връщане към нормален режим на показване'; 
   270$lang['display a calendar by posted date'] = 'показване календар по дата на публикуване'; 
   271$lang['display most visited photos'] = 'показване на най-посещаваните снимки'; 
  272272$lang['Unknown identifier'] = 'Неизвестен идентификатор'; 
  273273$lang['New password'] = 'Нова парола'; 
   
  286286$lang['display a set of random photos'] = 'показване набор от случайни снимки'; 
  287287$lang['Recent albums'] = 'Последни албуми'; 
  288 $lang['display recently updated albums'] = 'показване наскоро актуализирани албуми'; 
   288$lang['display recently updated albums'] = 'показване на последните актуализирани албуми'; 
  289289$lang['Recent period'] = 'Последния период'; 
  290290$lang['Recent photos'] = 'Последни снимки'; 
  291 $lang['display most recent photos'] = 'показване най-новите снимки'; 
   291$lang['display most recent photos'] = 'показване на най-новите снимки'; 
  292292$lang['Redirection...'] = 'Пренасочване...'; 
  293293$lang['Please, enter a login'] = 'Моля, въведете потребителско име'; 
  294294$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'потребителското име не трябва да завършва с интервал'; 
  295295$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'потребителското име неможе да започва с интервал'; 
  296 $lang['this login is already used'] = 'потребителското име е заето'; 
  297 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'мейл адресът трябва да бъде подобно на xxx@yyy.eee (пример : jack@altern.org)'; 
   296$lang['this login is already used'] = 'това потребителско име е заето'; 
   297$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'имейл адресът трябва да бъде подобно на xxx@yyy.eee (пример: jack@altern.org)'; 
  298298$lang['Auto login'] = 'Автоматично влизане'; 
  299 $lang['remove this tag from the list'] = 'премахване на този маркер от списъка'; 
  300 $lang['representative'] = 'представител'; 
   299$lang['remove this tag from the list'] = 'премахване на този етикет от списъка'; 
   300$lang['representative'] = 'миниатюра за албума'; 
  301301$lang['Search for Author'] = 'Търсене на автор'; 
  302 $lang['Search in albums'] = 'Търсене в албумите'; 
   302$lang['Search in albums'] = 'Търсене в албуми'; 
  303303$lang['Search by date'] = 'Търсене по дата'; 
  304304$lang['Date'] = 'Дата'; 
   
  316316$lang['searched words : %s'] = 'търсени думи : %s'; 
  317317$lang['Contact'] = 'Контакт'; 
  318 $lang['set as album representative'] = 'задай снимка на албума'; 
   318$lang['set as album representative'] = 'задай като миниатюра за албума'; 
  319319$lang['Show number of comments'] = 'Показване броя на коментарите'; 
  320 $lang['Show number of hits'] = 'Покажи брой на попаденията'; 
   320$lang['Show number of hits'] = 'Покажи брой на показванията'; 
  321321$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Този коментар изисква одобрение'; 
  322322$lang['Welcome'] = 'Добре дошъл'; 
  323 $lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Добре дошли във вашата Piwigo фото галерия!'; 
   323$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Добре дошли във вашата фото галерия!'; 
  324324$lang['... or browse your empty gallery'] = '... или разгледайте празната галерия'; 
  325325$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... или моля деактивирайте това съобщение, аз ще намеря друг начин'; 
   
  328328$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Управление на потребителския коментар: %s'; 
  329329$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Липсва имейл адрес. Моля въведете имейл адрес.'; 
  330 $lang['This author modified following comment:'] = 'Автора промени следния коментар:'; 
  331 $lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Автора премахна коментара с id %d'; 
   330$lang['This author modified following comment:'] = 'Този автор промени следния коментар:'; 
   331$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Този автор премахна коментара с id %d'; 
  332332$lang['html tags are not allowed in login'] = 'html тагове не са разрешени в логина'; 
  333333$lang['Unknown feed identifier'] = 'Неизвестен индетификатор'; 
   
  340340$lang['Return to home page'] = 'Връщане към началната страница'; 
  341341$lang['The passwords do not match'] = 'Въведените пароли не съвпадат'; 
  342 $lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'За да анулирате паролата, посетете този адрес:'; 
  343 $lang['Username or email'] = 'Потребителско име или е-мейл'; 
   342$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'За да анулирате паролата си, посетете този адрес:'; 
   343$lang['Username or email'] = 'Потребителско име или имейл'; 
  344344$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Ще получите линк на електронната си поща, с който ще съзадате нова парола'; 
  345345$lang['Your password has been reset'] = 'Вашата парола е анулирана'; 
   
  353353$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Ако смятате, че сте получили това съобщение вследстиве на злонамереност, моля свържете се с нас на %s'; 
  354354$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC метаданни'; 
  355 $lang['large'] = 'голям'; 
  356 $lang['medium'] = 'среден'; 
   355$lang['large'] = 'L - голям'; 
   356$lang['medium'] = 'M - среден'; 
  357357$lang['Original'] = 'Оригинал'; 
  358358$lang['Password Reset'] = 'Нулиране на парола'; 
   
  360360$lang['Password: %s'] = 'Парола: %s'; 
  361361$lang['Rating score'] = 'Резултат оценки'; 
  362 $lang['Send my connection settings by email'] = 'Изпращане на настройките за свързване по пощата!'; 
  363 $lang['small'] = 'малък'; 
  364 $lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Зявака за нулиране на парола за потребителско име:'; 
  365 $lang['square'] = 'правоъгълен'; 
  366 $lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Успешна регистрация, скоро ще получите съобщение на електронната поща, със настройките за свързване. Добре дошли!'; 
  367 $lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Благодарим Ви, за регистрацията на %s!'; 
  368 $lang['thumb'] = 'прелиствам'; 
  369 $lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'За потребителят  "%s" липсва електронна поща, затова нулирането на паролата е невъзможно'; 
  370 $lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Потребител  "%s" на галерия %s'; 
   362$lang['Send my connection settings by email'] = 'Изпращане на настройките за свързване с имейл!'; 
   363$lang['small'] = 'S - малък'; 
   364$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Някой е зявил нулиране на парола за следното потребителско име:'; 
   365$lang['square'] = 'Правоъгълен'; 
   366$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Успешна регистрация, скоро ще получите съобщение на електронната си поща с настройките за свързване. Добре дошли!'; 
   367$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Благодарим ви за регистрацията в %s!'; 
   368$lang['thumb'] = 'Миниатюра'; 
   369$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'За потребителят  "%s" липсва имейл адрес, нулирането на паролата е невъзможно'; 
   370$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Потребител "%s" в галерия %s'; 
  371371$lang['Username modification'] = 'Промяна на потребител'; 
  372372$lang['Username: %s'] = 'Потребител: %s'; 
  373 $lang['xlarge'] = 'по-голям'; 
  374 $lang['xxlarge'] = 'огромен'; 
   373$lang['xlarge'] = 'XL - много голям'; 
   374$lang['xxlarge'] = 'XXL - най-голям'; 
  375375$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Потребителското ви име е успешно промененно на: %s'; 
  376376$lang['%d rates'] = '%d оценки'; 
   
  427427$lang['Album name, Z → A'] = 'Име на албум, Z → A'; 
  428428$lang['Album name, A → Z'] = 'Име на албум, A → Z'; 
   429$lang['day']['0'] = 'неделя'; 
   430$lang['day']['1'] = 'понеделник'; 
   431$lang['day']['2'] = 'вторник'; 
   432$lang['day']['3'] = 'сряда'; 
   433$lang['day']['4'] = 'четвъртък'; 
   434$lang['day']['5'] = 'петък'; 
   435$lang['day']['6'] = 'събота'; 
   436$lang['month']['10'] = 'октомври'; 
   437$lang['month']['11'] = 'ноември'; 
   438$lang['month']['12'] = 'декември'; 
   439$lang['month']['1'] = 'януари'; 
   440$lang['month']['2'] = 'февруари'; 
   441$lang['month']['3'] = 'март'; 
   442$lang['month']['4'] = 'април'; 
   443$lang['month']['5'] = 'май'; 
   444$lang['month']['6'] = 'юни'; 
   445$lang['month']['7'] = 'юли'; 
   446$lang['month']['8'] = 'август'; 
   447$lang['month']['9'] = 'септември'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.