Changeset 30920


Ignore:
Timestamp:
01/30/15 20:57:04 (4 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update bg_BG, thanks to como

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/plugins/LocalFilesEditor/language/bg_BG/plugin.lang.php

  r26461 r30920  
  2121// | USA.                                                                  | 
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  23 $lang['locfiledit_bak_loaded1'] = 'Архивния файл е зареден.'; 
   23$lang['locfiledit_bak_loaded1'] = 'Архивният файл е зареден.'; 
  2424$lang['locfiledit_bak_loaded2'] = 'Трябва да запишете файла за да го възстановите.'; 
  2525$lang['locfiledit_cant_save'] = 'Този файл е забранен за запис. Проверете папка "local/" дали е разришен записа(chmod).'; 
   
  2828$lang['locfiledit_empty_filename'] = 'Трябва да попълните име на файл.'; 
  2929$lang['locfiledit_empty_page'] = 'Празна страница'; 
  30 $lang['locfiledit_file_already_exists'] = 'Файла вече съществува.'; 
   30$lang['locfiledit_file_already_exists'] = 'Файлът вече съществува.'; 
  3131$lang['locfiledit_filename_error'] = 'Забранен символ в името на файла.'; 
  3232$lang['locfiledit_model_error'] = 'Трябва да изберете модел.'; 
   
  3434$lang['locfiledit_new_filename'] = 'Име на файл'; 
  3535$lang['locfiledit_new_tpl'] = 'Създайте нов файл'; 
  36 $lang['locfiledit_newfile'] = 'Файлът не съществува и ще бъде създаден от LocalFiles Редактора'; 
   36$lang['locfiledit_newfile'] = 'Файлът не съществува докато не въведете някаква информация отдолу. След като е въведена информация и е записана, файлът ще бъде създаден.'; 
  3737$lang['locfiledit_onglet_css'] = 'CSS'; 
  3838$lang['locfiledit_onglet_lang'] = 'Езици'; 
  39 $lang['locfiledit_onglet_localconf'] = 'Local config'; 
   39$lang['locfiledit_onglet_localconf'] = 'Локална конфигурация'; 
  4040$lang['locfiledit_onglet_plug'] = 'Персонални допълниния'; 
  41 $lang['locfiledit_onglet_tpl'] = 'Тапети'; 
  42 $lang['locfiledit_parent_directory'] = 'Главна директория'; 
   41$lang['locfiledit_onglet_tpl'] = 'Шаблони'; 
   42$lang['locfiledit_parent_directory'] = 'Родителска директория'; 
  4343$lang['locfiledit_restore_confirm'] = 'Моля потвърдете? 
  44 Възстановяването няма да е възможно до следващ запис. '; 
   44Възстановяването няма да е възможно до следващ запис.'; 
  4545$lang['locfiledit_restore'] = 'Възтанови архивния файл'; 
  4646$lang['locfiledit_save_bak'] = 'Архивно копие ще бъде създадено след записа.'; 
  4747$lang['locfiledit_save_config'] = 'Файла е записан успешно.'; 
  48 $lang['locfiledit_save_file'] = 'Запис файл'; 
   48$lang['locfiledit_save_file'] = 'Запис на файла'; 
  4949$lang['locfiledit_saved_bak'] = 'Архивно копие е създадено (%s)'; 
  5050$lang['locfiledit_show_default'] = 'Покажи референтния файл:'; 
  5151$lang['locfiledit_syntax_error'] = 'Синтактична грешка! Файлът не може да бъде записан.'; 
  52 $lang['locfiledit_webmaster_only'] = 'Само Уебмастъри могат да създават и променят локални файлове.'; 
  53 ?> 
   52$lang['locfiledit_webmaster_only'] = 'Само уебмастъри могат да създават и променят локални файлове.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.