Changeset 30923


Ignore:
Timestamp:
01/31/15 06:41:51 (4 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update bg_BG, thanks to como

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/bg_BG/admin.lang.php

  r30921 r30923  
  3131$lang['Add to caddie'] = 'Добави в колекцията'; 
  3232$lang['Width'] = 'Ширина'; 
  33 $lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Ако е празно, името на галерията ще се ползва'; 
   33$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Ако е празно, ще се ползва името на галерията'; 
  3434$lang['With no album'] = 'Без албум'; 
  3535$lang['With no tag'] = 'Без етикет'; 
   
  3737$lang['wrong filename'] = 'грешно име на файл'; 
  3838$lang['Year'] = 'Година'; 
  39 $lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Вие сте стартирали разработващ се код, невъзможна проверка.'; 
   39$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Вие сте стартирали разработващ се код, не е възможна проверка.'; 
  4040$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Вие използвате последната версия на Piwigo.'; 
  41 $lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Вие използвате качване през браузер. Можете да превключите в режим <a href="%s">Едновременно бързо качване</a>.'; 
  42 $lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Вие използвате едновременно бързо качване. Имате проблем? Можете да превключите в режим <a href="%s">Качване през браузер</a>.'; 
  43 $lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Може да надстроите до Piwigo %s направо, без актуализация с Piwigo %s (recommended).'; 
  44 $lang['You cannot delete your account'] = 'Вие не може да изтриете акаунта си'; 
   41$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Вие използвате качване през браузер. Можете да опитате <a href="%s">Едновременно бързо качване</a>.'; 
   42$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Вие използвате едновременно бързо качване. Имате проблем? Опитайте <a href="%s">Качване през браузер</a>.'; 
   43$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Може да ъпдейтвате до Piwigo %s директно, без ъпгрейдване до Piwigo %s (препоръчително).'; 
   44$lang['You cannot delete your account'] = 'Не може да изтриете собствения си акаунт'; 
  4545$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Не може да преместите албум в негов собствен под-албум'; 
  46 $lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Не може да дефинирате ред на снимките по подразбиране, заради потребителските Ви настройки в локалната конфигурация.'; 
  47 $lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Имате %d необвързани етикети: %s.'; 
  48 $lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Вие сте задали <i>$conf[\'order_by\']</i> в локалния си конфигурационен файл, този параметър не се използва вече, моля премахнете го или го преименувайте на<i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'; 
  49 $lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Вие се абонирахте да получавате известия по имейл.'; 
  50 $lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Вие прекратихте абонамента си за уведомяване по имейл.'; 
   46$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Не може да дефинирате ред на снимките по подразбиране, поради потребителските настройки в локалната конфигурация.'; 
   47$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Имате %d необвързани етикета: %s.'; 
   48$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Вие сте задали <i>$conf[\'order_by\']</i> в локалния си конфигурационен файл, този параметър не се използва вече, моля премахнете го или го преименувайте на<i>$conf[\'order_by_custom\']</i>!'; 
   49$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Вие се абонирахте да получавате известия с имейл.'; 
   50$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Вие прекратихте абонамента си за получавате известия с имейл.'; 
  5151$lang['You need to confirm deletion'] = 'Трябва да потвърдите изтриването'; 
  5252$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Необходимо е да актуализирате вашата система за да може да използвате пълните функции на програмата, в противен случай тя може да не работи коректно или изцяло'; 
   
  6464$lang['%d guest'] = '%d посетител'; 
  6565$lang['%d guests'] = '%d посетители'; 
  66 $lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ВНИМАНИЕ!Тази добавка не е съвместима с тази версия на Piwigo.'; 
   66$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ВНИМАНИЕ!Това разширение не е съвместимо с тази версия на Piwigo.'; 
  6767$lang['Week starts on'] = 'Седмицата започва от'; 
  6868$lang['Who can see these photos?'] = 'Кой може да види тези снимки?'; 
   
  7171$lang['Notification'] = "Съобщение"; 
  7272$lang['Upload Photos'] = 'Качи снимки'; 
  73 $lang['Select an album'] = 'Избери албум'; 
   73$lang['Select an album'] = 'Избор на албум'; 
  7474$lang['... or '] = '... или '; 
  7575$lang['create a new album'] = 'Създай нов албум'; 
   
  109109$lang['See you soon.'] = "До скоро."; 
  110110$lang['Hello,'] = "Здравейте,"; 
  111 $lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = "Администраторът на сайта Ви е абонирал за получаване на известия по пощата."; 
  112 $lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = "Администраторът на сайта Ви е отписал от абонамента за получаване на известия по пощата."; 
   111$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Администраторът на сайта ви е абонирал за получаване на известия с имейл.'; 
   112$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Администраторът на сайта ви е отписал от абонамента за получаване на известия с имейл.'; 
  113113$lang['New photos were added'] = "Нови снимки са добавени"; 
  114114$lang['on'] = "на"; 
   
  120120$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = "Ако имате проблеми или въпроси, моля изпратете съобщение до"; 
  121121 
  122 $lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Този албум съдържа %d фотографиии, добавени на %s'; 
   122$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Този албум съдържа %d снимки, добавени на %s.'; 
  123123$lang[' and %d virtual'] = 'и %d витруален'; 
  124124$lang['%d album including'] = '%d албум наличен'; 
   
  193193$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo за iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'; 
  194194$lang['registered users'] = 'регистрирани потребители'; 
  195 $lang['Select groups...'] = 'Избрани групи'; 
  196 $lang['Select users...'] = 'Избрани потребители'; 
  197 $lang['simple visitors'] = 'обикновенни потребители'; 
  198 $lang['There is no group in this gallery.'] = 'Няма групи в тази галерия'; 
  199 $lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'необходима регистрация на потребителите и допълнителен достъп за да видят този албум'; 
   195$lang['Select groups...'] = 'Избор на групи...'; 
   196$lang['Select users...'] = 'Избор на потребители...'; 
   197$lang['simple visitors'] = 'обикновенни посетители'; 
   198$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Няма групи в тази галерия.'; 
   199$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'необходима е регистрация и разрешен достъп за да видите този албум'; 
  200200$lang['Web Form'] = 'Уеб бланка'; 
  201201$lang[' and %d virtuals'] = 'и %d витруални'; 
   
  234234$lang['Y Position'] = 'Y позиция'; 
  235235$lang['add a new watermark'] = 'добавяне на нов воден знак'; 
  236 $lang['add new photos to caddie'] = 'Добавяне на нови снимки в колекцията'; 
   236$lang['add new photos to caddie'] = 'добавяне на нови снимки в колекцията'; 
  237237$lang['albums deleted in the database'] = 'албуми изтрити от базата данни'; 
  238238$lang['bottom left corner'] = 'долен ляв ъгъл'; 
   
  279279$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Старият пермалинк неможе да бъде изтрит!'; 
  280280$lang['Change Admin Colors'] = 'Промяна цветовете в администрацията'; 
  281 $lang['Check all'] = 'Провери всички'; 
   281$lang['Check all'] = 'Маркирай всички'; 
  282282$lang['Check automatic corrections'] = 'Провери автоматични корекции'; 
  283283$lang['Check for upgrade'] = 'Провери за ъпгрейд'; 
   
  292292$lang['Day'] = 'Ден'; 
  293293$lang['an error happened'] = 'възникна грешка'; 
  294 $lang['associate to group'] = 'свързан с група'; 
  295 $lang['automatic order'] = 'автоматична поръчка'; 
   294$lang['associate to group'] = 'асоцииран с група'; 
   295$lang['automatic order'] = 'автоматична подредба'; 
  296296$lang['average time'] = 'средно време'; 
  297297$lang['clean'] = 'изчистване'; 
  298 $lang['confirm'] = 'потвърдение'; 
   298$lang['confirm'] = 'потвърждение'; 
  299299$lang['created'] = 'създаден'; 
  300300$lang['%d day'] = '%d ден'; 
   
  346346$lang['Watermark'] = 'Воден знак'; 
  347347$lang['X Repeat'] = 'X повторение'; 
  348 $lang['custom'] = 'Частен'; 
   348$lang['custom'] = 'Потребителски'; 
  349349$lang['default'] = 'по подразбиране'; 
  350350$lang['delete album'] = 'изтриване на албум'; 
  351351$lang['delete photo'] = 'изтриване на снимка'; 
  352 $lang['include photos with lower privacy level'] = 'включително снимки с ниско ниво на сигурност'; 
   352$lang['include photos with lower privacy level'] = 'включително снимки с по-ниско ниво на поверителност'; 
  353353$lang['middle'] = 'средно'; 
  354354$lang['Create this site'] = 'Създай този сайт'; 
   
  389389$lang['high'] = 'високо'; 
  390390$lang['Unlocked'] = 'Отключен'; 
  391 $lang['Uncheck all'] = 'Отказване на всички'; 
  392 $lang['Uninstall'] = 'Деинсталация'; 
   391$lang['Uncheck all'] = 'Отмаркирай всички'; 
   392$lang['Uninstall'] = 'Деинсталирай'; 
  393393$lang['To send ?'] = 'За изпращане?'; 
  394394$lang['Templates'] = 'Шаблони'; 
   
  398398$lang['Show info'] = 'Покажи инфо'; 
  399399$lang['Settings'] = 'Настройки'; 
  400 $lang['Send'] = 'Изпращане'; 
   400$lang['Send'] = 'Изпрати'; 
  401401$lang['Selection'] = 'Селекция'; 
  402402$lang['Select:'] = 'Избери:'; 
  403403$lang['Searching...'] = 'Търсене...'; 
  404404$lang['Section'] = 'Раздел'; 
  405 $lang['Save Template Directory'] = 'Запази шаблона директория'; 
   405$lang['Save Template Directory'] = 'Запази директория за шаблони'; 
  406406$lang['Save Settings'] = 'Запази настройките'; 
  407407$lang['Restore'] = 'Възстанови'; 
   
  466466$lang['Edit ranks'] = 'Редакция на ранговете'; 
  467467$lang['Documentation'] = 'Документация'; 
  468 $lang['Thumbnail'] = 'Миниатюри'; 
   468$lang['Thumbnail'] = 'Миниатюра'; 
  469469$lang['Themes'] = 'Теми'; 
  470470$lang['Tools'] = 'Инструменти'; 
   
  480480$lang['Update All'] = 'Обновяване на всички'; 
  481481$lang['errors during synchronization'] = 'грешки по време на синхронизация'; 
  482 $lang['default values'] = 'настройки по подразбиране'; 
  483 $lang['create a new site'] = 'създаване на нов сайт'; 
  484 $lang['cancel manual order'] = 'отказване на ръчна заявка'; 
  485 $lang['Validate'] = 'Потвърдено'; 
  486 $lang['Webmaster status is required.'] = 'Статуса на уебмастъра е необходим.'; 
  487 $lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Уебмастъра не може да бъде изтрит'; 
  488 $lang['Visit Piwigo project website'] = 'Посети Piwigo уебсайта проекти'; 
  489 $lang['Visit language site'] = 'Виж езиковият сайт'; 
  490 $lang['Visit plugin site'] = 'Виж сайта на добавката'; 
  491 $lang['Visit theme site'] = 'Виж сайта на темата'; 
   482$lang['default values'] = 'стойности по подразбиране'; 
   483$lang['create a new site'] = 'Създай нов сайт'; 
   484$lang['cancel manual order'] = 'отказване на ръчна подредба'; 
   485$lang['Validate'] = 'Одобри'; 
   486$lang['Webmaster status is required.'] = 'Статус на уебмастъра е необходим.'; 
   487$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Уебмастърът не може да бъде изтрит'; 
   488$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Посети уебсайта на Piwigo'; 
   489$lang['Visit language site'] = 'Посети езиковият сайт'; 
   490$lang['Visit plugin site'] = 'Посети сайта с разширения'; 
   491$lang['Visit theme site'] = 'Посети сайта на теми'; 
  492492$lang['Waiting'] = 'В очакване'; 
  493493$lang['Visit Gallery'] = 'Посети галерията'; 
  494 $lang['Virtual Links'] = 'Виртуален линк'; 
  495 $lang['Validation'] = 'Потвърждение'; 
   494$lang['Virtual Links'] = 'Виртуални линкове'; 
   495$lang['Validation'] = 'Одобрение'; 
  496496$lang['User status'] = 'Статус на потребител'; 
  497497$lang['Users'] = 'Потребител'; 
  498498$lang['jump to album'] = 'директно към албума'; 
  499499$lang['jump to photo'] = 'директно към снимката'; 
  500 $lang['global mode'] = 'глобален начин'; 
   500$lang['global mode'] = 'глобален режим'; 
  501501$lang['for this file format'] = 'за този файлов формат'; 
  502502$lang['for the file format'] = 'за файлов формат'; 
  503 $lang['display'] = 'екран'; 
  504 $lang['manage album photos'] = 'редактиране на албума снимки'; 
  505 $lang['photos deleted from the database'] = 'снимките са изтрити в базата данни'; 
   503$lang['display'] = 'покажи'; 
   504$lang['manage album photos'] = 'управление на снимките в албума'; 
   505$lang['photos deleted from the database'] = 'снимките са изтрити от базата данни'; 
  506506$lang['photos added in the database'] = 'снимките са добавени в базата данни'; 
  507507$lang['pending validation'] = 'в очакване на потвърждаване'; 
  508508$lang['other'] = 'друг'; 
  509509$lang['only directories'] = 'само за директории'; 
  510 $lang['manage sub-albums'] = 'администриране на под-албумите'; 
  511 $lang['manual order'] = 'ръчна заявка'; 
   510$lang['manage sub-albums'] = 'управление на под-албумите'; 
   511$lang['manual order'] = 'ръчна подредба'; 
  512512$lang['modified'] = 'променен'; 
  513513$lang['new'] = 'нов'; 
   
  516516$lang['no write access'] = 'забранен запис'; 
  517517$lang['reduce to single existing albums'] = 'намали до еденични съществуващите албуми'; 
  518 $lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'информацията за снимките е синхронизирана с файловете метаданни'; 
   518$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'информацията за снимките е синхронизирана с метаданните от файловете'; 
  519519$lang['photos per page'] = 'снимки на страница'; 
  520 $lang['photos updated in the database'] = 'снимката е актуализирана в базата данни'; 
  521 $lang['randomly represented'] = 'пройзволнен албум миниатюри'; 
  522 $lang['public'] = 'обществен'; 
  523 $lang['private'] = 'частен'; 
   520$lang['photos updated in the database'] = 'снимки актуализирани в базата данни'; 
   521$lang['randomly represented'] = 'произволна миниатюра за албума'; 
   522$lang['public'] = 'публичен'; 
   523$lang['private'] = 'личен'; 
  524524$lang['pixels'] = 'пиксела'; 
  525 $lang['ranks'] = 'ранг'; 
  526 $lang['registration date'] = 'регистрационна дата'; 
   525$lang['ranks'] = 'рангове'; 
   526$lang['registration date'] = 'дата на регистрация'; 
  527527$lang['remove author'] = 'премахване на автора'; 
  528528$lang['remove creation date'] = 'премахване датата на създаване'; 
   
  533533$lang['set to'] = 'задай'; 
  534534$lang['show details'] = 'показване детайли'; 
  535 $lang['singly represented'] = 'фиксиран албум миниатюри'; 
   535$lang['singly represented'] = 'фиксирана миниатюра за албума'; 
  536536$lang['status'] = 'статус'; 
  537537$lang['target'] = 'цел'; 
  538538$lang['test this remote site'] = 'тест на този отдалечен сайт'; 
  539 $lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'синхронизиране на базата данни на снимките с файловете мета данни '; 
   539$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'синхронизиране на записите за снимките с метаданните от файловете'; 
  540540$lang['synchronize files structure with database'] = 'синхронизиране на файловата структура с базата данни'; 
  541 $lang['user_status_generic'] = 'Основен'; 
   541$lang['user_status_generic'] = 'Общ'; 
  542542$lang['user_status_admin'] = 'Администратор'; 
  543 $lang['user "%s" added'] = 'потребител "%s" добавен'; 
   543$lang['user "%s" added'] = 'потребител "%s" е добавен'; 
  544544$lang['update the database from files'] = 'обновяване на базата данни с файлове'; 
  545545$lang['unset'] = 'незададено'; 
   
  550550$lang['the forum'] = 'форумът'; 
  551551$lang['test'] = 'тест'; 
  552 $lang['sub-albums'] = 'под-албум'; 
   552$lang['sub-albums'] = 'под-албуми'; 
  553553$lang['Graphics Library'] = 'Графична библиотека'; 
  554554$lang['General statistics'] = 'Обща статистика'; 
   
  567567$lang['Permission granted'] = 'Достъп разрешен'; 
  568568$lang['Permission denied'] = 'Достъп отказан'; 
  569 $lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Прочети Piwigo документация'; 
   569$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Piwigo документация'; 
  570570$lang['Plugin list'] = 'Списък разширения'; 
  571571$lang['Remove all filters'] = 'Примахни всички филтри'; 
   
  574574$lang['Set title'] = 'Задай заглавие'; 
  575575$lang['Set creation date'] = 'Задай дата на създаване'; 
  576 $lang['Send mail to users'] = 'Напишете имейл да потребител'; 
  577 $lang['Send mail as'] = 'Напишете ни имейл'; 
   576$lang['Send mail to users'] = 'Изпрати до потребителите'; 
   577$lang['Send mail as'] = 'Избратете като'; 
  578578$lang['Synchronize'] = 'Синхронизация'; 
  579579$lang['Site manager'] = 'Сайт менажер'; 
   
  582582$lang['The whole page'] = 'Цялата страница'; 
  583583$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Актуализирай до Piwigo %s'; 
  584 $lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Невъзможна е проверката за актуализации'; 
   584$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Невъзможна е проверката за актуализации.'; 
  585585$lang['Two updates are available'] = 'Две актуализации са налични'; 
  586586$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Деинсталирани разширения'; 
  587587$lang['Type here the title'] = 'Въведете заглавието тук'; 
  588 $lang['Type here the author name'] = 'Въведете името на автора'; 
  589 $lang['This site already exists'] = 'Сайта вече съществува'; 
   588$lang['Type here the author name'] = 'Въведете името на автора тук'; 
   589$lang['This site already exists'] = 'Този сайт вече съществува'; 
  590590$lang['leave'] = 'оставяне'; 
  591591$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo за Android</em> приложение ви позволява да свържете вашия Android телефон или таблет с галерията, да създавате албуми и да качване няколко снимки наведнъж.'; 
   
  609609$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'По подразбиране, центъра на вниманието се поставя в средата на снимката.'; 
  610610$lang['Caddie'] = 'Колекция'; 
  611 $lang['between %.2f and %.2f'] = 'между%.2fи%.2f'; 
   611$lang['between %.2f and %.2f'] = 'между %.2f и %.2f'; 
  612612$lang['between %d and %d pixels'] = 'между %d и %d пиксела'; 
  613613$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'изтрийте този сайт с цялата информация свързана с него'; 
  614 $lang['dissociate from group'] = 'разграничи от групата'; 
   614$lang['dissociate from group'] = 'разасоциирай от групата'; 
  615615$lang['first photo added on %s'] = 'първа снимка добавена на %s'; 
  616 $lang['group "%s" added'] = 'група "% S", добави'; 
  617 $lang['group "%s" deleted'] = 'групи "%s" изтрити'; 
  618 $lang['group "%s" updated'] = 'група "% S" обновена'; 
   616$lang['group "%s" added'] = 'група  "%s" е добавена'; 
   617$lang['group "%s" deleted'] = 'група  "%s" е изтрита'; 
   618$lang['group "%s" updated'] = 'група  "%s" е обновена'; 
  619619$lang['Caddie management'] = 'Управление на колекция'; 
  620620$lang['Center of interest'] = 'Център на внимание'; 
   
  683683$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Грешка при изпращане на имейл до %s [%s].'; 
  684684$lang['Errors caption'] = 'Грешки'; 
  685 $lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Този албум съдържа%d снимки, добавен между%sand%s.'; 
  686 $lang['There is no other language available.'] = 'Няма друг език.'; 
  687 $lang['There is no other plugin available.'] = 'Няма друг плъгин.'; 
  688 $lang['There is no other theme available.'] = 'TherНяма друга тема.'; 
  689 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'Имената на албумите не трябва да са празни'; 
  690 $lang['Representative'] = 'Албум малки снимки'; 
  691 $lang['Representation of albums'] = 'Миниатюра за албум'; 
  692 $lang['Representant'] = 'Албум Малки снимки'; 
   685$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Този албум съдържа %d снимки, добавен между %s и %s.'; 
   686$lang['There is no other language available.'] = 'Няма наличен друг език.'; 
   687$lang['There is no other plugin available.'] = 'Няма друго налично разширение.'; 
   688$lang['There is no other theme available.'] = 'Няма друга налична тема.'; 
   689$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Имената на албумите не може да са празни'; 
   690$lang['Representative'] = 'Миниатюра за албума'; 
   691$lang['Representation of albums'] = 'Миниатюра за албума'; 
   692$lang['Representant'] = 'Миниатюра за албума'; 
  693693$lang['Please select at least two groups'] = 'Моля изберете най-малко две групи'; 
  694694$lang['Portrait'] = 'Портрет'; 
   
  773773$lang['Pages seen'] = 'Посетени страници'; 
  774774$lang['Pending Comments'] = 'Очакващи одобрение коментари'; 
  775 $lang['User comments validation'] = 'Потвърждаване на потребителски коментари'; 
   775$lang['User comments validation'] = 'Одобряване на потребителски коментари'; 
  776776$lang['View in gallery'] = 'Преглед в галерия'; 
  777 $lang['Used metadata'] = 'Метадата използвана'; 
   777$lang['Used metadata'] = 'Използвани метаданни'; 
  778778$lang['Update photos information'] = 'Обновяване на информацията на снимки'; 
  779779$lang['Unknown upload error'] = 'Нейзвестна грешка при качване'; 
  780780$lang['Synchronize metadata'] = 'Синхронизиране на метаданни'; 
  781781$lang['Summary'] = 'Общо'; 
  782 $lang['Rename'] = 'Прейменуване'; 
   782$lang['Rename'] = 'Преименуване'; 
  783783$lang['Ratio'] = 'Съотношение'; 
  784784$lang['Privacy level'] = 'Ниво на поверителност'; 
   
  795795$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Името на пермалинка може да съдържа само a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" или "/". Не трябва да е само число или да започва с "-"'; 
  796796$lang['Sum of rates'] = 'Обща оценка'; 
  797 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader означава <em>Piwigo Uploader</em>. От вашия компютър, pLoader подготвя вашите снимки и ги качва в Piwigo галерията Ви.'; 
  798 $lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo публикуваните плъгини позволяват да експортирате и синхронизирате снимки от Lightroom директно във Piwigo галерията.'; 
  799 $lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Абонатите могат да бъдат изброени (свободно), само ако има нови елементи, за уведомяване.'; 
   797$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader означава <em>Piwigo Uploader</em>. От вашия компютър, pLoader подготвя вашите снимки и ги качва в Piwigo галерията.'; 
   798$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo разширението  за публикуване ви позволява да експортирате и синхронизирате снимки от Lightroom директно в Piwigo галерията.'; 
   799$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Абонатите ще бъдат изброени (налични), само ако има нови позиции за уведомяване.'; 
  800800$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Пермалинк %s вече се използва от албум %s. Изтрийте го първо от списъка с история на пермалинковете.'; 
  801 $lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = ' Piwigo export плъгина ви позволява да създадете албуми и експортирате снимки.'; 
  802 $lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required ']['%s'] = 'Версията на %s [%s] която е инсталирана не е съвместима със заявената версия [%s]'; 
   801$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = ' Piwigo разширението за експорт ви позволява да създадете албуми и експортирате снимки.'; 
   802$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required ']['%s'] = 'Версията на %s [%s], която е инсталирана, не е съвместима с исканата версия [%s]'; 
  803803$lang['Use the default photo sort order'] = 'Използвай сортиране на снимки по подръзбиране'; 
  804 $lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Този е важен ъпдейт, с <a href="%s">нови важни елементи</a>.'; 
  805 $lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Името на директориите и файловете трябва да съдържат само букви, цифри , "-", "_" или "."'; 
  806 $lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Файла или директорията не е достъпен (или липсва или е със забранен достъп)'; 
  807 $lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Цевтъра на внимание и мястото най-важно във фотографията.'; 
   804$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Този е важен ъпдейт, с <a href="%s">нови вълнуващи възможности</a>.'; 
   805$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Името на директориите и файловете трябва да съдържат само букви, цифри, "-", "_" или "."'; 
   806$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Файлът или директорията не е достъпен (или липсва или е със забранен достъп)'; 
   807$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Цевтърът на внимание е най-важното място в снимката.'; 
  808808$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Някой актуализации са налични за разширенията.'; 
  809809$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Някои теми и разширения може още да не са налични.'; 
  810 $lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell е с отворен код цифрова организатор на снимки, който работи на Linux. Това е фото мениджърът по подразбиране и в Ubuntu и Fedora.'; 
  811 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Изберете зона с мишката, за да определят нов център на интереси.'; 
  812 $lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Подмяна на оригиналните шаблони със персонализирани шаблони от папката с разширени шаблони'; 
  813 $lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'За да експортирате вашите снимки от digiKam към Piwigo, просто инсталирайте digiKam и Kipi-разширения.'; 
  814 $lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] добавен в абонаментния списък.'; 
   810$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell е организатор на цифрови снимки с отворен код, който работи на Linux. Това е фото менажерът по подразбиране и в Ubuntu и Fedora.'; 
   811$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Изберете зона с мишката, за да се определи нов център на внимание.'; 
   812$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Подмяна на оригиналните шаблони с персонализирани шаблони от съответната под-папка'; 
   813$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'За да експортирате вашите снимки от digiKam към Piwigo, просто инсталирайте digiKam и Kipi-разширенията.'; 
   814$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] е добавен в абонаментния списък.'; 
  815815$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Изберете светли или тъмни цветове за админ панела'; 
  816 $lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] не е добавен към списъка с абонамент.'; 
  817 $lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto е мениджърът по подразбиране на снимки в MacOSX. Piwigo експорт плъгина ви позволи да създадете нови албуми и експортирате вашите снимки директно от iPhoto към снимката Piwigo галерия.'; 
  818 $lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Името на група не може да съдържа " ири \' или да е празно.'; 
  819 $lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Обърни \'default group\' собственост'; 
   816$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] не е добавен в абонаментния списък.'; 
   817$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto е мениджърът по подразбиране на снимки в MacOSX. Piwigo разширението за експорт ви позволи да създадете нови албуми и експортирате вашите снимки директно от iPhoto към Piwigo галерията.'; 
   818$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Името на група не може да съдържа  " or \' или да е празно.'; 
   819$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Обърни \'default group\' характеристиката'; 
  820820$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Времето за подготвка на списъка с потребителите, на които ще бъде изпратена поща е ограничен. Останалите потребители не са изброени.'; 
  821821$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery клиент за Android) е с отворен код (GPL v3) Piwigo клиент за платформата Android.'; 
   
  825825$lang['Type in a search term'] = 'Въведете дума за търсене'; 
  826826$lang['This name is already used by another group.'] = 'Името вече е използвано от друга група'; 
  827 $lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Времето за изпращане на поща е ограничено. Другите мейли ще бъдат пропуснати.'; 
  828 $lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Това е малък ъпдейт, само с корекции на грешките.'; 
  829 $lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Няма налични абонати за уведомяване по имейл.'; 
   827$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Времето за изпращане на поща е ограничено. Останалите имейли ще бъдат пропуснати.'; 
   828$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Това е малък ъпдейт, само с корекции на грешки.'; 
   829$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Няма налични абонати за уведомяване с имейл.'; 
  830830$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'показване на максимална информация (добавени албуми и снимки, изтрити албуми и снимки)'; 
  831831$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam е предназначен за фотографи, които искат да преглеждат, управляват, редактират, подобряват, организират и споделят снимки.'; 
  832 $lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam e разширен фото менажер и безплатен софтуер за Linux, Windows и MacOSX.'; 
  833 $lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Предупреждение: абониране или отписването ще изпрати имейли до потребителите'; 
  834 $lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Качения файл надвишава upload_max_filesize ограничение записано в php.ini: %sB'; 
  835 $lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Качения файл надвишава MAX_FILE_SIZE ограничението записано в HTML формата'; 
   832$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam e сериозен и безплатен фото менажер за Linux, Windows и MacOSX.'; 
   833$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Предупреждение: абониране или отписване ще изпрати имейли до потребителите'; 
   834$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Каченият файл надвишава upload_max_filesize ограничението, записано в php.ini: %sB'; 
   835$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Каченият файл надвишава MAX_FILE_SIZE ограничението, записано в HTML формата'; 
  836836$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Оригиналната максимална височина трябва да е число между %d и %d'; 
  837837$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Оригиналната максимална ширина трябва да е число между %d и %d'; 
  838838$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Оригиналното качество на изображението трябва да е число между %d и %d'; 
  839 $lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Броя коментари на страница трябва да бъде между 5 и 50 включени'; 
   839$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Броя коментари на страница трябва да бъде между 5 и 50 включително'; 
  840840$lang['apply automatic sort order'] = 'задай автоматичния ред на сортиране'; 
  841841$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'изпълнява само симулация (нищо няма да се промени в базата данни)'; 
  842842$lang['even already synchronized photos'] = 'дори вече синхронизирани снимки'; 
  843 $lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Запиши / отпиши потребители'; 
   843$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Абониране/отписване на потребители'; 
  844844$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Нередността ще бъде игнорирана до следващата версия на програмата'; 
  845845$lang['Refresh photo set'] = 'Опресни набор от снимки'; 
  846 $lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Стартиране pLoader и добавяне на снимките Ви.'; 
   846$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Стартиране на pLoader и добавяне на снимки.'; 
  847847$lang['Repair and optimize database'] = 'Поправка и оптимизация на базата данни'; 
  848848$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Повторна проверка на интегритета'; 
   
  854854$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'В Linux, просто инсталирайте Shotwell и след това активирайте опцията за публикуване в Piwigo.'; 
  855855$lang['Select recipients'] = 'Избор на получатели'; 
  856 $lang['Send an information email to group members'] = 'Изпратете имейл с информация до члуновете на групата'; 
   856$lang['Send an information email to group members'] = 'Изпратете имейл с информация до членовете на групата'; 
  857857$lang['Select the destination tag'] = 'Изберете етикета приемник'; 
  858858$lang['Predefined filter'] = 'Предварително зададен филтър'; 
  859 $lang['Unable to dump database.'] = 'Не може да се отдели от базата данни'; 
  860 $lang['Type here the name of the new group'] = 'Въведете тук името на новата група'; 
  861 $lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Темата не е създадена за директно активиране'; 
  862 $lang['This group will be set to default'] = 'Тази група е използване по подразбиране'; 
  863 $lang['This group will be unset to default'] = 'Тази група вече не е използвана по подразбиране'; 
  864 $lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] не е премахнат от списъка с абонаментите.'; 
  865 $lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] е премахнат от списъка с абонаментите.'; 
   859$lang['Unable to dump database.'] = 'Не може да се направи дъмп на базата данни'; 
   860$lang['Type here the name of the new group'] = 'Въведете името на новата група тук'; 
   861$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Тази тема не е създадена за директно активиране'; 
   862$lang['This group will be set to default'] = 'Тази група ще се използва по подразбиране'; 
   863$lang['This group will be unset to default'] = 'Тази група вече няма да се използва по подразбиране'; 
   864$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] не е премахнат от абонаментния списък.'; 
   865$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] е премахнат от абонаментния списък.'; 
  866866$lang['Select at least one comment'] = 'Изберете поне един коментар'; 
  867867$lang['Select at least one album'] = 'Изберете поне един албум'; 
  868 $lang['Source tag'] = 'Таг източник'; 
   868$lang['Source tag'] = 'Етикет източник'; 
  869869$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Изберете поне два етикета за обединяване'; 
  870870$lang['Select at least one user'] = 'Изберете поне един потребител'; 
  871871$lang['Select at least one photo'] = 'Изберете поне една снимка'; 
  872872$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Заместители (персонализирани шаблони)'; 
  873 $lang['Search for new images in the directories'] = 'Търсене на нови снимки в директориите'; 
   873$lang['Search for new images in the directories'] = 'Търсене на нови изображения в директориите'; 
  874874$lang['Save to permalink history'] = 'Запази в история на пармалинковете'; 
  875 $lang['Reset ignored updates'] = 'Нулиране игнорираните ъпдейти'; 
  876 $lang['Represents'] = 'Е миниатюра за'; 
   875$lang['Reset ignored updates'] = 'Отказване на игнорираните ъпдейти'; 
   876$lang['Represents'] = 'е миниатюра за'; 
  877877$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Следните %d етикета са изтрити'; 
  878 $lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Конфигурацията на темата беше записана.'; 
   878$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Конфигурацията на шаблона е записана.'; 
  879879$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Етикети <em>%s</em> са обединени в етикет <em>%s</em>'; 
  880 $lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Таг "%s" сега се дублира с "%s"'; 
  881 $lang['Tag "%s" was added'] = 'Таг "%s" беше добавен'; 
   880$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Етикет "%s" сега се дубликат на "%s"'; 
   881$lang['Tag "%s" was added'] = 'Етикет "%s" е добавен'; 
  882882$lang['Remove from caddie'] = 'Премахни от колекцията'; 
  883883$lang['Remote'] = 'Дистанционно'; 
   
  885885$lang['Rating by guests'] = 'Рейтинг от гости'; 
  886886$lang['Reject'] = 'Отхвърляне'; 
  887 $lang['Subscribed'] = 'Абонирахте се'; 
  888 $lang['Tag selection'] = 'Тагове избрани'; 
   887$lang['Subscribed'] = 'Абонирани'; 
   888$lang['Tag selection'] = 'Избор на етикети'; 
  889889$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Абониране за уведомяване по имейл'; 
  890 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Абониране %s за Piwigo новини и съобщения'; 
  891 $lang['Status of user "%s" updated'] = 'Потребител "%s" статус актуализиран'; 
   890$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Абониране на %s за Piwigo новини и съобщения'; 
   891$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Статусът на потребител "%s" е актуализиран'; 
  892892$lang['Subscribe'] = 'Абониране'; 
  893 $lang['Subscribe %s'] = 'Абониране %s'; 
  894 $lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Образуване на миниатюри в процес...'; 
  895 $lang['This album contains no photo.'] = 'Албума не съдържа снимки.'; 
   893$lang['Subscribe %s'] = 'Абониране на %s'; 
   894$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Генерирането на миниатюри е в ход...'; 
   895$lang['This album contains no photo.'] = 'Този албум не съдържа снимки.'; 
  896896$lang['Themes which need upgrade'] = 'Теми нуждаещи се от актуализация'; 
  897897$lang['The following tag was deleted'] = 'Следният етикет е изтрит'; 
   
  904904$lang['Purge history summary'] = 'Почистване на историята с резюмета'; 
  905905$lang['Purge history detail'] = 'Почистване на историята с детайли'; 
  906 $lang['Theme has been successfully installed'] = 'Темата беше успешно инсталирана'; 
  907 $lang['The whole set'] = 'Целият комплект'; 
  908 $lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Качените файлове надхвърлят post_max_size размера в php.ini: %sB'; 
  909 $lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Качвания файл беше качен частично'; 
  910 $lang['height must be a number superior to'] = 'Височината трябва да е число, по-голямо от'; 
   906$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Темата е успешно инсталирана'; 
   907$lang['The whole set'] = 'Целият набор'; 
   908$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Качените файлове надхвърлят post_max_size директивата в php.ini: %sB'; 
   909$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Качваният файл е качен само частично'; 
   910$lang['height must be a number superior to'] = 'височината трябва да е число, по-голямо от'; 
  911911$lang['Virtual albums to move'] = 'Виртуални албуми за местене'; 
  912 $lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Отписване от уведомявания по имейл'; 
  913 $lang['Unsubscribed'] = 'Отписване'; 
   912$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Отписване от уведомявания с имейл'; 
   913$lang['Unsubscribed'] = 'Отписани'; 
  914914$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Може да активирате само една мобилна тема.'; 
  915 $lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Ъпдейт в изпълнение... Моля изчакайте.'; 
  916 $lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Потребител "%s" създаден с "%s" за парола'; 
  917 $lang['User %s [%s] added.'] = 'Потребител %s [%s] добавен.'; 
  918 $lang['include child albums'] = 'включително дъщерни албуми'; 
   915$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Обработката е в ход... Моля изчакайте.'; 
   916$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Потребител "%s" е създаден с "%s" за парола'; 
   917$lang['User %s [%s] added.'] = 'Потребител %s [%s] е добавен.'; 
   918$lang['include child albums'] = 'включително под-албуми'; 
  919919$lang['on the %d selected photos'] = 'във %d избрани снимки'; 
  920 $lang['overrides existing values with empty ones'] = 'замяна на съществуващо съдържание с празини полета'; 
   920$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'замяна на съществуващите стойности с празини такива'; 
  921921$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'снимки кандидати за синхронизация на метаданните'; 
  922 $lang['Tag "%s" already exists'] = 'Тага "%s" вече съществува'; 
  923 $lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ТОЗИ ПЛЪГИН НЕ Е ЧАСТ ОТ PIWIGO !!! ДЕИНСТАЛИРАЙТЕ ГО !!!'; 
  924 $lang['Storage album'] = 'Съхранен албум'; 
   922$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Етикет "%s" вече съществува'; 
   923$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ТОВА РАЗШИРЕНИЕ НЕ Е ЧАСТ ОТ ЯДРОТО НА PIWIGO! ДЕИНСТАЛИРАЙТЕ ГО СЕГА!'; 
   924$lang['Storage album'] = 'Албум за съхранение'; 
  925925$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Задаване на тема по подразбиране за нерегистрирани и нови потрибители'; 
  926926$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Задаване на език по подразбиране за нерегистрирани и нови потрибители'; 
  927 $lang['Send mail on HTML format'] = 'Изпрати мейл в HTML формат'; 
   927$lang['Send mail on HTML format'] = 'Изпрати в HTML формат'; 
  928928$lang['Send connection settings by email'] = 'Изпрати найстройките за връзка по имейл'; 
  929 $lang['Save visits in history for'] = 'Запазване на историята на посещенията за'; 
  930 $lang['Save manual order'] = 'Запази индивидуална заявка'; 
  931 $lang['Save order'] = 'Запази заявка'; 
  932 $lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Върни в начални настройки. Ще загубите всички плъгин настройки.'; 
   929$lang['Save visits in history for'] = 'Запазване на посещенията в историята за'; 
   930$lang['Save manual order'] = 'Запази ръчна подредба'; 
   931$lang['Save order'] = 'Запази подредба'; 
   932$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Връщане на конфигурацията по подразбиране. Ще загубите всички настройки на инсталираните разширения.'; 
  933933$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Бърза локална синхронизация'; 
  934934$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Зададено е ниво на поверителност "%s"'; 
   
  943943$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo разширение за експорт за iPhoto'; 
  944944$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Размерите на снимката ще бъдат редуцирани до %dx%d пиксела.'; 
  945 $lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Преоразмеряване след качването е забранено ако ползвате GD за графична библиотека'; 
   945$lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Преоразмеряване след качването не е активно поради използване на GD за графична библиотека'; 
  946946$lang['Select at least one tag'] = 'Изберете поне един етикет'; 
  947947$lang['General'] = 'Общо'; 
  948948$lang['Mail theme'] = 'Тема за имейл'; 
  949949$lang['Basic settings'] = 'Основни настройки'; 
  950 $lang['on the %d selected users'] = 'на %d избраните потребители'; 
   950$lang['on the %d selected users'] = 'на избраните %d потребители'; 
  951951$lang['Users modified'] = 'Потребителите са променени'; 
  952952$lang['User %s updated'] = 'Обновени %s потребители'; 
   
  957957$lang['Registered on %s, %s.'] = 'Регистриран на %s, %s.'; 
  958958$lang['Password updated'] = 'Паролата е обновена'; 
  959 $lang['No user selected, no action possible.'] = 'Няма избран потребител, невъзможна операция.'; 
   959$lang['No user selected, no action possible.'] = 'Няма избран потребител, не е възможна операция.'; 
  960960$lang['No user selected of %d users'] = 'Няма избран потребител от %d потребители'; 
  961961$lang['No matching user found'] = 'Няма намерено съвпадение по потребител'; 
   
  973973$lang['Activate it now'] = 'Активирай сега'; 
  974974$lang['width & height'] = 'ширина и височина'; 
  975 $lang['file name'] = 'пълно име'; 
   975$lang['file name'] = 'име на файл'; 
  976976$lang['date & time'] = 'дата и час'; 
  977977$lang['between %s and %s MB'] = 'между %s и %s MB'; 
  978978$lang['based on'] = 'въз основа на'; 
  979 $lang['The settings for the guest are from the %s user'] = 'Настройките за гости са от %s потребител'; 
   979$lang['The settings for the guest are from the %s user'] = 'Настройките за гости са от потребител %s'; 
  980980$lang['No and unlock sub-albums'] = 'Не и отключване на под-албумите'; 
  981981$lang['Mail address is mandatory for registration'] = 'Имейл адресът е задължителна за регистрация'; 
  982982$lang['Impossible to deactivate the default theme.'] = 'Невъзможно е деактивиране на темата по подразбиране.'; 
  983983$lang['Empty caddie'] = 'Изпразване на колекцията'; 
  984 $lang['Upload in progress'] = 'Качването е в процес'; 
   984$lang['Upload in progress'] = 'Качването е в ход'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.