Changeset 30966


Ignore:
Timestamp:
02/15/15 10:05:40 (4 years ago)
Author:
ddtddt
Message:

[2.7.4] - Language - update prepare 2.7.4

Location:
branches/2.7/language
Files:
2 added
31 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • branches/2.7/language/bg_BG/admin.lang.php

  r29689 r30966  
  2323 
  2424$lang['Hello'] = 'Здравей'; 
  25 $lang['Notification'] = 'RSS'; 
   25$lang['Notification'] = 'Известия'; 
  2626$lang['File'] = 'Файл'; 
  2727$lang['Preferences'] = 'Предпочитания'; 
   
  2929$lang['Average rate'] = 'Средна оценка'; 
  3030$lang['Zoom'] = 'Увеличи'; 
  31 $lang['Add to caddie'] = 'Добави в кутийката'; 
   31$lang['Add to caddie'] = 'Добави в колекцията'; 
  3232$lang['Width'] = 'Ширина'; 
  33 $lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Ако е празно, името на галерията ще се ползва'; 
   33$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Ако е празно, ще се ползва името на галерията'; 
  3434$lang['With no album'] = 'Без албум'; 
  3535$lang['With no tag'] = 'Без етикет'; 
   
  3737$lang['wrong filename'] = 'грешно име на файл'; 
  3838$lang['Year'] = 'Година'; 
  39 $lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Вие сте стартирали разработващ се код, невъзможна проверка.'; 
   39$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Вие сте стартирали разработващ се код, не е възможна проверка.'; 
  4040$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Вие използвате последната версия на Piwigo.'; 
  41 $lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Вие ползване качване през браузъра. Пробвайте <a href="%s">Флаш качване</a> като алтернатива.'; 
  42 $lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Вие използвате Флаш качване. Проблеми? Пробвайте <a href="%s">качване през браузър</a> като алтернатива.'; 
  43 $lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Може да надстроите до Piwigo %s направо, без актуализация с Piwigo %s (recommended).'; 
  44 $lang['You cannot delete your account'] = 'Вие не може да изтриете акаунта си'; 
   41$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Вие използвате качване през браузер. Можете да опитате <a href="%s">Едновременно бързо качване</a>.'; 
   42$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Вие използвате едновременно бързо качване. Имате проблем? Опитайте <a href="%s">Качване през браузер</a>.'; 
   43$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Може да ъпдейтвате до Piwigo %s директно, без ъпгрейдване до Piwigo %s (препоръчително).'; 
   44$lang['You cannot delete your account'] = 'Не може да изтриете собствения си акаунт'; 
  4545$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Не може да преместите албум в негов собствен под-албум'; 
  46 $lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Не може да дефинирате ред на снимките по подразбиране, заради потребителските Ви настройки в локалната конфигурация.'; 
  47 $lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Имате %d необвързани етикети: %s.'; 
  48 $lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Вие сте задали <i>$conf[\'order_by\']</i> в локалния си конфигурационен файл, този параметър не се използва вече, моля премахнете го или го преименувайте на<i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'; 
  49 $lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Вие се абонирахте да получавате известия по имейл.'; 
  50 $lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Вие прекратихте абонамента си за уведомяване по имейл.'; 
   46$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Не може да дефинирате ред на снимките по подразбиране, поради потребителските настройки в локалната конфигурация.'; 
   47$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Имате %d необвързани етикета: %s.'; 
   48$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Вие сте задали <i>$conf[\'order_by\']</i> в локалния си конфигурационен файл, този параметър не се използва вече, моля премахнете го или го преименувайте на<i>$conf[\'order_by_custom\']</i>!'; 
   49$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Вие се абонирахте да получавате известия с имейл.'; 
   50$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Вие прекратихте абонамента си за получавате известия с имейл.'; 
  5151$lang['You need to confirm deletion'] = 'Трябва да потвърдите изтриването'; 
  5252$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Необходимо е да актуализирате вашата система за да може да използвате пълните функции на програмата, в противен случай тя може да не работи коректно или изцяло'; 
   
  5656$lang['Resize after upload'] = 'Промени размера след качването'; 
  5757$lang['Original Size'] = 'Оригинален размер'; 
  58 $lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Заключена галерия е видима само за Администратори'; 
   58$lang['A locked gallery is only visible to administrators'] = 'Заключена галерия е видима само за администратори'; 
  5959$lang['Unlock gallery'] = 'Отключи галерията'; 
  6060$lang['Gallery unlocked'] = 'Галерията е отключена'; 
  61 $lang['%d albums moved'] = '%d албуми са преместени'; 
   61$lang['%d albums moved'] = '%d албума са преместени'; 
  6262$lang['%d group'] = '%d група'; 
  6363$lang['%d groups'] = '%d групи'; 
  6464$lang['%d guest'] = '%d посетител'; 
  6565$lang['%d guests'] = '%d посетители'; 
  66 $lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ВНИМАНИЕ!Тази добавка не е съвместима с тази версия на Piwigo.'; 
   66$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'ВНИМАНИЕ!Това разширение не е съвместимо с тази версия на Piwigo.'; 
  6767$lang['Week starts on'] = 'Седмицата започва от'; 
  6868$lang['Who can see these photos?'] = 'Кой може да види тези снимки?'; 
   
  7070$lang['width must be a number superior to'] = 'ширината трябва да бъде число, по-голямо от'; 
  7171$lang['Notification'] = "Съобщение"; 
  72 $lang['Upload Photos'] = 'Качи Снимки'; 
  73 $lang['Select an album'] = 'Избери Албум'; 
   72$lang['Upload Photos'] = 'Качи снимки'; 
   73$lang['Select an album'] = 'Избор на албум'; 
  7474$lang['... or '] = '... или '; 
  75 $lang['create a new album'] = 'създай нов албум'; 
  76 $lang['Select files'] = 'Избери файлове'; 
  77 $lang['Start Upload'] = 'Стартирай Качването'; 
   75$lang['create a new album'] = 'Създай нов албум'; 
   76$lang['Select files'] = 'Избор на файлове'; 
   77$lang['Start Upload'] = 'Стартирай качването'; 
  7878$lang['Learn more'] = 'Научи повече'; 
  79 $lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Максимален размер на файла: %sB.'; 
   79$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Максимален размер за файл: %sB.'; 
  8080$lang['Allowed file types: %s.'] = 'Позволени файлови формати: %s.'; 
  81 $lang['+ Add an upload box'] = '+ Добави кутийка за качване'; 
   81$lang['+ Add an upload box'] = '+ Добави каре за качване'; 
  8282$lang['Add another set of photos'] = 'Добави друг набор от снимки'; 
  83 $lang['Photo %s of %s'] = 'Снимка %s на %s'; 
  84 $lang['%d photos uploaded'] = '%d качени снимки'; 
  85 $lang['All %d photos are selected'] = 'Всички %d снимки са селектирани'; 
   83$lang['Photo %s of %s'] = 'Снимка %s от %s'; 
   84$lang['%d photos uploaded'] = '%d снимки качени'; 
   85$lang['All %d photos are selected'] = 'Всичките %d снимки са селектирани'; 
  8686$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = 'Вие използвате качване през Браузер. Можете да превключите в режим <a href="%s">Качване чрез Флаш</a>.'; 
  8787$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Вие използвате качване чрез Флаш. Имате проблем? Можете да превключите в режим <a href="%s">Качване през Браузер</a>.'; 
  88 $lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif форматът не е разрешен, администратора трябва да забрани използването на exif'; 
   88$lang['Exif extension not available, admin should disable exif use'] = 'Exif разширение не е налично, администраторът трябва да забрани използването на exif'; 
  8989$lang['Hide'] = "Скрий"; 
  9090$lang['ACCESS_0'] = "Свободен достъп"; 
   
  9696$lang['Level 1'] = "Контакти"; 
  9797$lang['Level 2'] = "Приятели"; 
  98 $lang['Photo Properties'] = 'Настройки на снимките'; 
  99 $lang['Photo name'] = 'Име на снимката'; 
   98$lang['Photo Properties'] = 'Характеристика на снимка'; 
   99$lang['Photo name'] = 'Име на снимка'; 
  100100$lang['Name'] = 'Име'; 
  101101$lang['Description'] = 'Описание'; 
   
  106106$lang['Level 8'] = "Администратори"; 
  107107$lang['Informations'] = "Информация"; 
  108 $lang['Discover album:'] = "Разгледайте албум:"; 
   108$lang['Discover album:'] = 'Разгледай албум:'; 
  109109$lang['See you soon.'] = "До скоро."; 
  110110$lang['Hello,'] = "Здравейте,"; 
  111 $lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = "Администраторът на сайта Ви е абонирал за получаване на известия по пощата."; 
  112 $lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = "Администраторът на сайта Ви е отписал от абонамента за получаване на известия по пощата."; 
   111$lang['The webmaster has subscribed you to receiving notifications by mail.'] = 'Администраторът на сайта ви е абонирал за получаване на известия с имейл.'; 
   112$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Администраторът на сайта ви е отписал от абонамента за получаване на известия с имейл.'; 
  113113$lang['New photos were added'] = "Нови снимки са добавени"; 
  114114$lang['on'] = "на"; 
  115115$lang['between'] = "между"; 
  116 $lang['Go to'] = "Посетете"; 
   116$lang['Go to'] = 'Посети'; 
  117117$lang['See you soon,'] = "До скоро,"; 
  118118$lang['To unsubscribe'] = "За да се отпишете от абонамента"; 
   
  120120$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = "Ако имате проблеми или въпроси, моля изпратете съобщение до"; 
  121121 
  122 $lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Този албум съдържа %d фотографиии, добавени на %s'; 
   122$lang['This album contains %d photos, added on %s.'] = 'Този албум съдържа %d снимки, добавени на %s.'; 
  123123$lang[' and %d virtual'] = 'и %d витруален'; 
  124124$lang['%d album including'] = '%d албум наличен'; 
  125125$lang['%d album moved'] = '%d албум преместен'; 
  126126$lang['%d albums including'] = '%d налични албума'; 
  127 $lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d открити и оправене проблема '; 
  128 $lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d открити проблема '; 
  129 $lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d игнорирани проблема '; 
  130 $lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d неоправени проблема'; 
  131 $lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d оправен проблем'; 
  132 $lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d открит проблем'; 
  133 $lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d игнориран проблем'; 
  134 $lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d неоправен проблем'; 
  135 $lang['%d mail was not sent.'] = '%d имейл не е изпратен'; 
  136 $lang['%d mail was sent.'] = '%d изпратен имейл'; 
  137 $lang['%d mails were not sent.'] = '%d имейли не са изпратени'; 
  138 $lang['%d mails were sent.'] = '%d изпратени имейли'; 
  139 $lang['%d member'] = '%d потребител'; 
  140 $lang['%d members'] = '%d потребители'; 
  141 $lang['%d of %d photos selected'] = '%d от %d избрани снимки'; 
  142 $lang['%d parameter was updated.'] = '%d запаметена стойност'; 
  143 $lang['%d parameters were updated.'] = '%d запаметени стойности'; 
  144 $lang['%d photo was deleted'] = '%d изтрита снимка'; 
  145 $lang['%d photos were deleted'] = '%d изтрити снимки'; 
  146 $lang['%d tag'] = '%d таг'; 
  147 $lang['%d tags'] = '%d тагове'; 
   127$lang['%d anomalies have been detected corrected.'] = '%d открити и оправени аномалии.'; 
   128$lang['%d anomalies have been detected.'] = '%d открити аномалии.'; 
   129$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d игнорирани аномалии.'; 
   130$lang['%d anomalies have not been corrected.'] = '%d неоправени аномалии.'; 
   131$lang['%d anomaly has been corrected.'] = '%d оправена аномалия.'; 
   132$lang['%d anomaly has been detected.'] = '%d открита аномалия.'; 
   133$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d игнорирана аномалия.'; 
   134$lang['%d anomaly has not been corrected.'] = '%d неоправена аномалия.'; 
   135$lang['%d mail was not sent.'] = '%d имейл не е изпратен.'; 
   136$lang['%d mail was sent.'] = '%d имейл е изпратен.'; 
   137$lang['%d mails were not sent.'] = '%d имейли не са изпратени.'; 
   138$lang['%d mails were sent.'] = '%d имейли са изпратени.'; 
   139$lang['%d member'] = '%d член'; 
   140$lang['%d members'] = '%d члена'; 
   141$lang['%d of %d photos selected'] = 'избрани са %d от %d снимки'; 
   142$lang['%d parameter was updated.'] = '%d параметър променен'; 
   143$lang['%d parameters were updated.'] = '%d параметъра променени'; 
   144$lang['%d photo was deleted'] = '%d снимка изтрита'; 
   145$lang['%d photos were deleted'] = '%d снимки изтрити'; 
   146$lang['%d tag'] = '%d етикет'; 
   147$lang['%d tags'] = '%d етикета'; 
  148148$lang['%d user deleted'] = '%d изтрит потребител'; 
  149149$lang['%d users deleted'] = '%d изтрити потребители'; 
  150150$lang['%d users'] = '%d потребители'; 
  151 $lang['%d waiting for validation'] = '%d чакат за потвърждение'; 
   151$lang['%d waiting for validation'] = '%d чакат за одобрение'; 
  152152$lang['%d user was not updated.'] = '%d потребител не е актуализиран'; 
  153153$lang['%d user was updated.'] = '%d актуализиран потребител'; 
  154154$lang['%d user'] = '%d потребител'; 
  155 $lang['%d users were not updated.'] = '%d не актуализирани потребители'; 
  156 $lang['%d users were updated.'] = '%d актуализирани потребители'; 
  157 $lang['%s has been successfully updated.'] = '%d са успешно актуализирани'; 
  158 $lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u потребители имат автоматичен достъп, като част от сигурна група'; 
  159 $lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Нова версия ва Piwigo е налична'; 
  160 $lang['Active Languages'] = 'Текущ език'; 
  161 $lang['Active Plugins'] = 'Активни добавки'; 
   155$lang['%d users were not updated.'] = '%d потребители не са актуализирани'; 
   156$lang['%d users were updated.'] = '%d актуализирани потребители.'; 
   157$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s са успешно актуализирани'; 
   158$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u потребители имат автоматични права, като част от правоимаща група.'; 
   159$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Налична е нова версия на Piwigo.'; 
   160$lang['Active Languages'] = 'Активни езици'; 
   161$lang['Active Plugins'] = 'Активни разширения'; 
  162162$lang['Active Themes'] = 'Активни теми'; 
  163 $lang['Add a criteria'] = 'Добави критерии'; 
   163$lang['Add a criteria'] = 'Добави критерий'; 
  164164$lang['Add a filter'] = 'Добави филтър'; 
  165 $lang['Add a tag'] = 'Добави таг'; 
   165$lang['Add a tag'] = 'Добави етикет'; 
  166166$lang['Add a user'] = 'Добави потребител'; 
  167167$lang['Add a virtual album'] = 'Добави виртуален албум'; 
   
  170170$lang['Add New Theme'] = 'Добави нова тема'; 
  171171$lang['Add Photos'] = 'Добави снимки'; 
  172 $lang['Add tags'] = 'Добави тагове'; 
   172$lang['Add tags'] = 'Добави етикети'; 
  173173$lang['Add'] = 'Добави'; 
  174174$lang['added'] = 'добавен'; 
  175175$lang['administrators'] = 'администратори'; 
  176 $lang['Advanced features'] = 'Разширени добавки'; 
  177 $lang['Album updated successfully'] = 'Албума е обновен успешно'; 
   176$lang['Advanced features'] = 'Разширени възможности'; 
   177$lang['Album updated successfully'] = 'Албумът е обновен успешно'; 
  178178$lang['albums added in the database'] = 'албуми добавени в базата данни'; 
  179179$lang['all'] = 'всички'; 
   
  181181$lang['any visitor can see this album'] = 'албума е видим от всички'; 
  182182$lang['Applications'] = 'Приложения'; 
  183 $lang['Apply action'] = 'Потвърди действието'; 
  184 $lang['Apply selected corrections'] = 'Потвърди избраните корекции'; 
  185 $lang['Available on'] = 'Налична от'; 
   183$lang['Apply action'] = 'Приложи действието'; 
   184$lang['Apply selected corrections'] = 'Приложи избраните корекции'; 
   185$lang['Available on'] = 'Налично на'; 
  186186$lang['Available versions for'] = 'Налични версии за'; 
  187187$lang['Cancel'] = 'Отказ'; 
   
  189189$lang['List'] = 'Списък'; 
  190190$lang['Move to album'] = 'Премести в албум'; 
  191 $lang['Permission granted for groups'] = 'Достъпа е гарантиран за групите'; 
  192 $lang['Permission granted for users'] = 'Достъпа е гарантиран за потребители'; 
   191$lang['Permission granted for groups'] = 'Достъп е разрешен за групи'; 
   192$lang['Permission granted for users'] = 'Достъпа е разрешен за потребители'; 
  193193$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo за iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'; 
  194194$lang['registered users'] = 'регистрирани потребители'; 
  195 $lang['Select groups...'] = 'Избрани групи'; 
  196 $lang['Select users...'] = 'Избрани потребители'; 
  197 $lang['simple visitors'] = 'обикновенни потребители'; 
  198 $lang['There is no group in this gallery.'] = 'Няма групи в тази галерия'; 
  199 $lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'необходима регистрация на потребителите и допълнителен достъп за да видят този албум'; 
   195$lang['Select groups...'] = 'Избор на групи...'; 
   196$lang['Select users...'] = 'Избор на потребители...'; 
   197$lang['simple visitors'] = 'обикновенни посетители'; 
   198$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Няма групи в тази галерия.'; 
   199$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'необходима е регистрация и разрешен достъп за да видите този албум'; 
  200200$lang['Web Form'] = 'Уеб бланка'; 
  201 $lang[' and %d virtuals'] = 'и %d витруален'; 
  202 $lang['%d association'] = '%d свързан'; 
  203 $lang['%d associations'] = '%d свързани'; 
   201$lang[' and %d virtuals'] = 'и %d витруални'; 
   202$lang['%d association'] = '%d асоциация'; 
   203$lang['%d associations'] = '%d асоциации'; 
  204204$lang['%d line filtered'] = '%d линия филтрирана'; 
  205205$lang['%d lines filtered'] = '%d линии филтрирани'; 
  206 $lang['%d physical'] = '%d физически'; 
  207 $lang['%d physicals'] = '%d физически'; 
   206$lang['%d physical'] = '%d реален'; 
   207$lang['%d physicals'] = '%d реални'; 
  208208$lang['%d user comment rejected'] = '%d потребителски коментар отхвърлен'; 
  209209$lang['%d user comment validated'] = '%d user comment одобрен'; 
  210210$lang['%d user comments rejected'] = '%d потребителски коментара отхвърлени'; 
  211211$lang['%d user comments validated'] = '%d потребителски коментара одобрени'; 
  212 $lang['(this tag will be deleted)'] = '(този таг ще бъде изтрит)'; 
  213 $lang[', click on'] = ', натисни'; 
   212$lang['(this tag will be deleted)'] = '(този етикет ще бъде изтрит)'; 
   213$lang[', click on'] = ', кликни'; 
  214214$lang['Access type'] = 'Вид достъп'; 
  215215$lang['Action'] = 'Действие'; 
  216216$lang['Actions'] = 'Действия'; 
  217 $lang['Activate'] = 'Активен'; 
  218 $lang['Add detailed content'] = 'Добавяне на детайлно съдържание'; 
  219 $lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Разрешаване на записване в  "%s" папка'; 
  220 $lang['Add/delete a permalink'] = 'Добавяне/изтриване на линк за връзка'; 
  221 $lang['Administration Home'] = 'Начало на Админ панел'; 
   217$lang['Activate'] = 'Активирай'; 
   218$lang['Add detailed content'] = 'Добави детайлно съдържание'; 
   219$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Разреши запис в папка "%s"'; 
   220$lang['Add/delete a permalink'] = 'Добави/изтрий пермалинк'; 
   221$lang['Administration Home'] = 'Начало админ панел'; 
  222222$lang['Album list management'] = 'Управление на списъка с албуми'; 
  223 $lang['Albums automatically sorted'] = 'Албуми сортирани автоматично'; 
  224 $lang['All plugins are up to date.'] = 'Всички приложиния са актуализирани.'; 
  225 $lang['All themes are up to date.'] = 'Всички теми са актуализирани.'; 
  226 $lang['Allow rating'] = 'Разреши оценяване'; 
   223$lang['Albums automatically sorted'] = 'Албумите са сортирани автоматично'; 
   224$lang['All plugins are up to date.'] = 'Всички разширения са актуални.'; 
   225$lang['All themes are up to date.'] = 'Всички теми са актуални.'; 
   226$lang['Allow rating'] = 'Позволи оценяване'; 
  227227$lang['Select a file'] = 'Избор на файл'; 
  228228$lang['Version'] = 'Версия'; 
   
  234234$lang['Y Position'] = 'Y позиция'; 
  235235$lang['add a new watermark'] = 'добавяне на нов воден знак'; 
  236 $lang['add new photos to caddie'] = 'Добавяне на нови снимки в кутията'; 
   236$lang['add new photos to caddie'] = 'добавяне на нови снимки в колекцията'; 
  237237$lang['albums deleted in the database'] = 'албуми изтрити от базата данни'; 
  238238$lang['bottom left corner'] = 'долен ляв ъгъл'; 
   
  243243$lang['user_status_normal'] = 'Потребител'; 
  244244$lang['user_status_webmaster'] = 'Уебмастър'; 
  245 $lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s трябва да зададен като "false" във вашия  local/config/config.inc.php файл'; 
   245$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s трябва да се зададе като "false" във файл local/config/config.inc.php'; 
  246246$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s снимки не могат да бъдат регенерирани'; 
  247247$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s снимки са регенерирани'; 
  248 $lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = '%s стойността е невярна защото EXIF не се подържа'; 
  249 $lang['Activate Navigation Bar'] = 'Активено навигационено меню'; 
  250 $lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Активни навигационни миниатюри'; 
  251 $lang['Activate comments'] = 'Активиране на коментари'; 
  252 $lang['Activate icon "%s"'] = 'Активна икона "%s"'; 
  253 $lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Активна икона "нов" до албум и снимки '; 
  254 $lang['Album "%s" has been added'] = 'Албум "%s" беше добавен'; 
  255 $lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Албум "%s" съдържа сега %d снимки'; 
  256 $lang['Album manual order was saved'] = 'Заявката за албума беше записана'; 
   248$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = 'стойност %s не е коректна, защото EXIF не се поддържа'; 
   249$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Активирай навигационна лента'; 
   250$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Активирай навигационни миниатюри'; 
   251$lang['Activate comments'] = 'Активирай коментари'; 
   252$lang['Activate icon "%s"'] = 'Активирай икона "%s"'; 
   253$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Активирай икона "нов" до албуми и снимки '; 
   254$lang['Album "%s" has been added'] = 'Албум "%s" е добавен'; 
   255$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Албум "%s" сега съдържа %d снимки'; 
   256$lang['Album manual order was saved'] = 'Зададената подредба на албума е записана'; 
  257257$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Снимките в албума са асоциирани със следните албуми: %s'; 
  258 $lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Албумите са разрешени благодарение на групави асоциации'; 
  259 $lang['All extensions are up to date.'] = 'Всички разширения са актуализирани.'; 
  260 $lang['All languages are up to date.'] = 'Всички езици са актуализирани.'; 
   258$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Албумите са разрешени съответно на групавите асоциации'; 
   259$lang['All extensions are up to date.'] = 'Всички разширения са актуални.'; 
   260$lang['All languages are up to date.'] = 'Всички езици са актуални.'; 
  261261$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Всички оптимизации приключиха успешно.'; 
  262262$lang['Allow user customization'] = 'Позволи потребителски настройки'; 
  263263$lang['Allow user registration'] = 'Позволи регистрация на потребители'; 
  264264$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Позволи на потребителите да изтриват собствените си коментари'; 
  265 $lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Позволи на потребителите да трият собствените си коментари'; 
  266 $lang['Anomaly'] = 'Нередност'; 
  267 $lang['Apply to sub-albums'] = 'Приложи за дъщерните албуми'; 
  268 $lang['Associate to album'] = 'Свързан с албум'; 
   265$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Позволи на потребителите да редактират собствените си коментари'; 
   266$lang['Anomaly'] = 'Аномалия'; 
   267$lang['Apply to sub-albums'] = 'Приложи за под-албумите'; 
   268$lang['Associate to album'] = 'Асоциирай с албум'; 
  269269$lang['Associated'] = 'Асоцииран'; 
  270270$lang['Authorized'] = 'Оторизиран'; 
  271271$lang['Automatic correction'] = 'Автоматична корекция'; 
  272 $lang['Available only with HTML format'] = 'Налино само с HTML формат'; 
  273 $lang['Batch Manager'] = 'Batch Мениджър'; 
   272$lang['Available only with HTML format'] = 'Налично само с HTML формат'; 
   273$lang['Batch Manager'] = 'Групово управление'; 
  274274$lang['By rank'] = 'По ранг'; 
  275 $lang['Can\'t connect to server.'] = 'Връзката със сървъра е невъзможна.'; 
  276 $lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Временен файл не може да бъде създаден.'; 
  277 $lang['Can\'t download archive.'] = 'Архива не може да бъде свален.'; 
  278 $lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Архива не може да прочетен или извлечен.'; 
  279 $lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Старият директен линк неможе да бъде изтрит!'; 
  280 $lang['Change Admin Colors'] = 'Промени цветовете в Админ'; 
  281 $lang['Check all'] = 'Провери всички'; 
   275$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Няма връзка със сървъра.'; 
   276$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Не може да бъде създаден временен файл.'; 
   277$lang['Can\'t download archive.'] = 'Архивът не може да бъде изтеглен.'; 
   278$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Архивът не може да прочетен или извлечен.'; 
   279$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Старият пермалинк неможе да бъде изтрит!'; 
   280$lang['Change Admin Colors'] = 'Промяна цветовете в администрацията'; 
   281$lang['Check all'] = 'Маркирай всички'; 
  282282$lang['Check automatic corrections'] = 'Провери автоматични корекции'; 
  283 $lang['Check for upgrade'] = 'Проверете за ъпгрейд'; 
   283$lang['Check for upgrade'] = 'Провери за ъпгрейд'; 
  284284$lang['Choose an action'] = 'Изберете действие'; 
  285285$lang['Choose an option'] = 'Изберете опция'; 
   
  292292$lang['Day'] = 'Ден'; 
  293293$lang['an error happened'] = 'възникна грешка'; 
  294 $lang['associate to group'] = 'свързан с група'; 
  295 $lang['automatic order'] = 'автоматична поръчка'; 
   294$lang['associate to group'] = 'асоцииран с група'; 
   295$lang['automatic order'] = 'автоматична подредба'; 
  296296$lang['average time'] = 'средно време'; 
  297297$lang['clean'] = 'изчистване'; 
  298 $lang['confirm'] = 'потвърдение'; 
   298$lang['confirm'] = 'потвърждение'; 
  299299$lang['created'] = 'създаден'; 
  300300$lang['%d day'] = '%d ден'; 
   
  305305$lang['%d minutes'] = '%d минути'; 
  306306$lang['%d month'] = '%d месец'; 
  307 $lang['%d months'] = '%d месеци'; 
   307$lang['%d months'] = '%d месеца'; 
  308308$lang['%d second'] = '%d секунда'; 
  309309$lang['%d seconds'] = '%d секунди'; 
   
  312312$lang['%d year'] = '%d година'; 
  313313$lang['%d years'] = '%d години'; 
  314 $lang['%s ago'] = '%s преди'; 
   314$lang['%s ago'] = 'преди %s'; 
  315315$lang['%s in the future'] = '%s в бъдеще'; 
  316316$lang['Added by %s'] = 'Добавено от %s'; 
  317317$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Сложи водния знак, ако височината е по-голям от'; 
  318318$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Сложи водния знак, ако ширината е по-голям от'; 
  319 $lang['By %s'] = 'С %s'; 
   319$lang['By %s'] = 'От %s'; 
  320320$lang['Check for updates'] = 'Провери за актуализации'; 
  321 $lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Проверката за актуализации прекъсна поради неизвестна причина.'; 
  322 $lang['Confirm merge'] = 'Потвърждение за подравняване'; 
   321$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Провери за ъпгрейд прекъснат поради неизвестни причини.'; 
   322$lang['Confirm merge'] = 'Потвърди обединяването'; 
  323323$lang['Crop'] = 'Отрязване'; 
  324324$lang['Current name'] = 'Текущо име'; 
  325 $lang['Database synchronization with files'] = 'Синхронизация на базата данни с файловете'; 
  326 $lang['Deactivate all'] = 'Деактивиране на всички'; 
  327 $lang['Deactivate'] = 'Деактивиране'; 
  328 $lang['Default user cannot be deleted'] = 'Потребителя по подразбиране не може да бъде изтрит'; 
  329 $lang['Default user does not exist'] = 'Потребител по подразбиране не същиствува'; 
  330 $lang['Delete multiple size images'] = 'Изтриване на снимки с няколко размера'; 
  331 $lang['Delete orphan tags'] = 'Изтриване на празните тагове'; 
   325$lang['Database synchronization with files'] = 'Синхронизация на базата данни с файлове'; 
   326$lang['Deactivate all'] = 'Деактивирай всички'; 
   327$lang['Deactivate'] = 'Деактивирай'; 
   328$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Потребителят по подразбиране не може да бъде изтрит'; 
   329$lang['Default user does not exist'] = 'Потребителят по подразбиране не същиствува'; 
   330$lang['Delete multiple size images'] = 'Изтриване на няколкото размера на изображенията'; 
   331$lang['Delete orphan tags'] = 'Изтриване на осиротели етикети'; 
  332332$lang['Delete selected photos'] = 'Изтриване на избраните снимки'; 
  333333$lang['Edit photo'] = 'Редакция на снимка'; 
  334 $lang['Generate multiple size images'] = 'Генериране на няколко размера на снимките'; 
   334$lang['Generate multiple size images'] = 'Генериране на няколко размера изображения'; 
  335335$lang['Multiple Size'] = 'Няколко размера'; 
  336336$lang['No group is permitted to see this private album'] = 'Няма групи с разрешение да виждат този личен албум'; 
  337 $lang['Numeric identifier : %d'] = 'Числов идентификатор : %d'; 
  338 $lang['Opacity'] = 'Затъмняване'; 
  339 $lang['Original file : %s'] = 'Оригинален файл : %s'; 
  340 $lang['Permission management'] = 'Редактиране на разрешителните за достъп'; 
  341 $lang['Photo sizes with crop'] = 'Фото размер с кроп'; 
  342 $lang['Posted %s on %s'] = 'Написано %s на %s'; 
  343 $lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Оценени %d пъти, оценка : %.2f'; 
   337$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Идентификатор: %d'; 
   338$lang['Opacity'] = 'Непрозрачност'; 
   339$lang['Original file : %s'] = 'Оригинален файл: %s'; 
   340$lang['Permission management'] = 'Управление на права за достъп'; 
   341$lang['Photo sizes with crop'] = 'Размери за изрязана снимка'; 
   342$lang['Posted %s on %s'] = 'Изпратил %s на %s'; 
   343$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Оценено %d пъти, резултат: %.2f'; 
  344344$lang['Sharpen'] = 'Изостряне'; 
  345345$lang['Visited %d times'] = 'Посещения %d пъти'; 
  346346$lang['Watermark'] = 'Воден знак'; 
  347347$lang['X Repeat'] = 'X повторение'; 
  348 $lang['custom'] = 'Частен'; 
   348$lang['custom'] = 'Потребителски'; 
  349349$lang['default'] = 'по подразбиране'; 
  350350$lang['delete album'] = 'изтриване на албум'; 
  351351$lang['delete photo'] = 'изтриване на снимка'; 
  352 $lang['include photos with lower privacy level'] = 'включително снимки с ниско ниво на сигурност'; 
   352$lang['include photos with lower privacy level'] = 'включително снимки с по-ниско ниво на поверителност'; 
  353353$lang['middle'] = 'средно'; 
  354354$lang['Create this site'] = 'Създай този сайт'; 
  355 $lang['Default display'] = 'Екран по подразбиране'; 
   355$lang['Default display'] = 'Изглед по подразбиране'; 
  356356$lang['Delete selected users'] = 'Изтриване на избранете потребители'; 
  357357$lang['Deny selected groups'] = 'Забрани избраните групи'; 
   
  359359$lang['Directory does not exist'] = 'Директорията не съществува'; 
  360360$lang['Directory'] = 'Директория'; 
  361 $lang['Display options'] = 'Екранни опции'; 
   361$lang['Display options'] = 'Опции за показване'; 
  362362$lang['Download,'] = 'Сваляне,'; 
  363363$lang['Downloads'] = 'Сваляния'; 
   
  366366$lang['Edit album permissions'] = 'Редактиране албумни разрешения'; 
  367367$lang['Edit album'] = 'Редакция на албум'; 
  368 $lang['Edit selected tags'] = 'Редактиране на избраните тагове'; 
  369 $lang['Edit tags'] = 'Редактиране на тагове'; 
   368$lang['Edit selected tags'] = 'Редактиране на избраните етикети'; 
   369$lang['Edit tags'] = 'Редактиране на етикети'; 
  370370$lang['Element'] = 'Елемент'; 
  371371$lang['Error list'] = 'Списък на грешките'; 
   
  374374$lang['Forbidden'] = 'Забранен достъп'; 
  375375$lang['Form'] = 'Форма'; 
  376 $lang['GD library is missing'] = 'GD библиотека липсва'; 
   376$lang['GD library is missing'] = 'GD библиотеката липсва'; 
  377377$lang['GD version'] = 'GD версия'; 
  378 $lang['Gallery title'] = 'Име на галерия'; 
   378$lang['Gallery title'] = 'Заглавие на галерията'; 
  379379$lang['Guests'] = 'Гости'; 
  380380$lang['Height'] = 'Височина'; 
  381 $lang['High definition enabled'] = 'Разрешена висока разделителна способност'; 
  382 $lang['High definition'] = 'Висока разделителна способност'; 
   381$lang['High definition enabled'] = 'Разрешена висока разолюция'; 
   382$lang['High definition'] = 'Висока разолюция'; 
  383383$lang['delete'] = 'изтриване'; 
  384384$lang['deleted'] = 'изтрито'; 
   
  389389$lang['high'] = 'високо'; 
  390390$lang['Unlocked'] = 'Отключен'; 
  391 $lang['Uncheck all'] = 'Отказване на всички'; 
  392 $lang['Uninstall'] = 'Деинсталация'; 
   391$lang['Uncheck all'] = 'Отмаркирай всички'; 
   392$lang['Uninstall'] = 'Деинсталирай'; 
  393393$lang['To send ?'] = 'За изпращане?'; 
  394394$lang['Templates'] = 'Шаблони'; 
  395 $lang['Support'] = 'Подръжка'; 
   395$lang['Support'] = 'Поддръжка'; 
  396396$lang['Status'] = 'Статус'; 
  397397$lang['Statistics'] = 'Статистика'; 
  398 $lang['Show info'] = 'Показване на инфо'; 
   398$lang['Show info'] = 'Покажи инфо'; 
  399399$lang['Settings'] = 'Настройки'; 
  400 $lang['Send'] = 'Изпращане'; 
   400$lang['Send'] = 'Изпрати'; 
  401401$lang['Selection'] = 'Селекция'; 
  402402$lang['Select:'] = 'Избери:'; 
  403403$lang['Searching...'] = 'Търсене...'; 
  404404$lang['Section'] = 'Раздел'; 
  405 $lang['Save Template Directory'] = 'Запази шаблона директория'; 
   405$lang['Save Template Directory'] = 'Запази директория за шаблони'; 
  406406$lang['Save Settings'] = 'Запази настройките'; 
  407407$lang['Restore'] = 'Възстанови'; 
  408408$lang['Resize'] = 'Преоразмеряване'; 
  409409$lang['Refresh'] = 'Опресняване'; 
  410 $lang['Random photo'] = 'Пройзволна снимка'; 
   410$lang['Random photo'] = 'Произволна снимка'; 
  411411$lang['Rating'] = 'Рейтинг'; 
  412412$lang['Please wait...'] = 'Моля изчакайте...'; 
  413 $lang['Plugins'] = 'Plugins'; 
  414 $lang['Public / Private'] = 'Частен/Публичен'; 
   413$lang['Plugins'] = 'Разширения'; 
   414$lang['Public / Private'] = 'Публичен / Частен'; 
  415415$lang['Public'] = 'Публичен'; 
  416416$lang['Properties'] = 'Свойства'; 
  417 $lang['Private'] = 'Частен'; 
   417$lang['Private'] = 'Личен'; 
  418418$lang['Position'] = 'Позиция'; 
  419 $lang['Plugins which need upgrade'] = 'Plugins налични за обновяване'; 
   419$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Разширения за обновяване'; 
  420420$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo версия'; 
  421421$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo за Android'; 
  422422$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo конфигурация'; 
  423423$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo Администриране'; 
  424 $lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo Update'; 
  425 $lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo Uploader'; 
   424$lang['Piwigo Update'] = 'Piwigo ъпдейт'; 
   425$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo качване на файлове'; 
  426426$lang['Parameters'] = 'Параметри'; 
  427427$lang['Photos'] = 'Снимки'; 
  428 $lang['Photo Page'] = 'Фото страница'; 
  429 $lang['Permissions'] = 'Разрешения'; 
   428$lang['Photo Page'] = 'Страница със снимка'; 
   429$lang['Permissions'] = 'Права за достъп'; 
  430430$lang['Path'] = 'Път'; 
  431431$lang['Parameter'] = 'Настройки'; 
   
  436436$lang['None'] = 'Нищо'; 
  437437$lang['No results'] = 'Няма резултати'; 
  438 $lang['New tag'] = 'Нов таг'; 
   438$lang['New tag'] = 'Нов етикет'; 
  439439$lang['New name'] = 'Ново име'; 
  440440$lang['New Version'] = 'Нова версия'; 
   
  444444$lang['Members'] = 'Членове'; 
  445445$lang['Lock'] = 'Заключи'; 
  446 $lang['Lock albums'] = 'Заключи албум'; 
  447 $lang['Lock gallery'] = 'Заключи галерия'; 
   446$lang['Lock albums'] = 'Заключи албуми'; 
   447$lang['Lock gallery'] = 'Заключи галерията'; 
  448448$lang['Locked'] = 'Заключен'; 
  449449$lang['Local'] = 'Локален'; 
  450450$lang['Languages'] = 'Езици'; 
  451 $lang['Install'] = 'Инсталиране'; 
   451$lang['Install'] = 'Инсталирай'; 
  452452$lang['Image id'] = 'Номер снимка'; 
  453453$lang['Image Quality'] = 'Качество на снимка'; 
  454 $lang['Ignore selected anomalies'] = 'Игнориране на избраните аномалии'; 
  455 $lang['Ignore this update'] = 'Игнориране на този ъпдейт'; 
  456 $lang['Ignore All'] = 'Игнориране на всички'; 
   454$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Игнорирай избраните аномалии'; 
   455$lang['Ignore this update'] = 'Игнорирай този ъпдейт'; 
   456$lang['Ignore All'] = 'Игнорий всички'; 
  457457$lang['IP'] = 'IP адрес'; 
  458458$lang['Hour'] = 'Час'; 
   
  460460$lang['Guest cannot be deleted'] = '"Гост" не може да бъде изтрит'; 
  461461$lang['Help Me'] = 'Помощ'; 
  462 $lang['Guest Settings'] = 'Настройки на "Гост"'; 
   462$lang['Guest Settings'] = 'Настройки за "гост"'; 
  463463$lang['Groups'] = 'Групи'; 
  464464$lang['Group name'] = 'Име на група'; 
   
  466466$lang['Edit ranks'] = 'Редакция на ранговете'; 
  467467$lang['Documentation'] = 'Документация'; 
  468 $lang['Thumbnail'] = 'Миниатюри'; 
   468$lang['Thumbnail'] = 'Миниатюра'; 
  469469$lang['Themes'] = 'Теми'; 
  470470$lang['Tools'] = 'Инструменти'; 
  471 $lang['Title'] = 'заглавие'; 
   471$lang['Title'] = 'Заглавие'; 
  472472$lang['Time'] = 'Време'; 
  473473$lang['User list'] = 'Списък на потребителите'; 
   
  480480$lang['Update All'] = 'Обновяване на всички'; 
  481481$lang['errors during synchronization'] = 'грешки по време на синхронизация'; 
  482 $lang['default values'] = 'настройки по подразбиране'; 
  483 $lang['create a new site'] = 'създаване на нов сайт'; 
  484 $lang['cancel manual order'] = 'отказване на ръчна заявка'; 
  485 $lang['Validate'] = 'Потвърдено'; 
  486 $lang['Webmaster status is required.'] = 'Статуса на уебмастъра е необходим.'; 
  487 $lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Уебмастъра не може да бъде изтрит'; 
  488 $lang['Visit Piwigo project website'] = 'Посети Piwigo уебсайта проекти'; 
  489 $lang['Visit language site'] = 'Виж езиковият сайт'; 
  490 $lang['Visit plugin site'] = 'Виж сайта на добавката'; 
  491 $lang['Visit theme site'] = 'Виж сайта на темата'; 
   482$lang['default values'] = 'стойности по подразбиране'; 
   483$lang['create a new site'] = 'Създай нов сайт'; 
   484$lang['cancel manual order'] = 'отказване на ръчна подредба'; 
   485$lang['Validate'] = 'Одобри'; 
   486$lang['Webmaster status is required.'] = 'Статус на уебмастъра е необходим.'; 
   487$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Уебмастърът не може да бъде изтрит'; 
   488$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Посети уебсайта на Piwigo'; 
   489$lang['Visit language site'] = 'Посети езиковият сайт'; 
   490$lang['Visit plugin site'] = 'Посети сайта с разширения'; 
   491$lang['Visit theme site'] = 'Посети сайта на теми'; 
  492492$lang['Waiting'] = 'В очакване'; 
  493493$lang['Visit Gallery'] = 'Посети галерията'; 
  494 $lang['Virtual Links'] = 'Виртуален линк'; 
  495 $lang['Validation'] = 'Потвърждение'; 
   494$lang['Virtual Links'] = 'Виртуални линкове'; 
   495$lang['Validation'] = 'Одобрение'; 
  496496$lang['User status'] = 'Статус на потребител'; 
  497497$lang['Users'] = 'Потребител'; 
  498498$lang['jump to album'] = 'директно към албума'; 
  499499$lang['jump to photo'] = 'директно към снимката'; 
  500 $lang['global mode'] = 'глобален начин'; 
   500$lang['global mode'] = 'глобален режим'; 
  501501$lang['for this file format'] = 'за този файлов формат'; 
  502502$lang['for the file format'] = 'за файлов формат'; 
  503 $lang['display'] = 'екран'; 
  504 $lang['manage album photos'] = 'редактиране на албума снимки'; 
  505 $lang['photos deleted from the database'] = 'снимките са изтрити в базата данни'; 
   503$lang['display'] = 'покажи'; 
   504$lang['manage album photos'] = 'управление на снимките в албума'; 
   505$lang['photos deleted from the database'] = 'снимките са изтрити от базата данни'; 
  506506$lang['photos added in the database'] = 'снимките са добавени в базата данни'; 
  507507$lang['pending validation'] = 'в очакване на потвърждаване'; 
  508508$lang['other'] = 'друг'; 
  509509$lang['only directories'] = 'само за директории'; 
  510 $lang['manage sub-albums'] = 'администриране на под-албумите'; 
  511 $lang['manual order'] = 'ръчна заявка'; 
   510$lang['manage sub-albums'] = 'управление на под-албумите'; 
   511$lang['manual order'] = 'ръчна подредба'; 
  512512$lang['modified'] = 'променен'; 
  513513$lang['new'] = 'нов'; 
   
  516516$lang['no write access'] = 'забранен запис'; 
  517517$lang['reduce to single existing albums'] = 'намали до еденични съществуващите албуми'; 
  518 $lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'информацията за снимките е синхронизирана с файловете метаданни'; 
   518$lang['photos informations synchronized with files metadata'] = 'информацията за снимките е синхронизирана с метаданните от файловете'; 
  519519$lang['photos per page'] = 'снимки на страница'; 
  520 $lang['photos updated in the database'] = 'снимката е актуализирана в базата данни'; 
  521 $lang['randomly represented'] = 'пройзволнен албум миниатюри'; 
  522 $lang['public'] = 'обществен'; 
  523 $lang['private'] = 'частен'; 
  524 $lang['pixels'] = 'пиксели'; 
  525 $lang['ranks'] = 'ранг'; 
  526 $lang['registration date'] = 'регистрационна дата'; 
   520$lang['photos updated in the database'] = 'снимки актуализирани в базата данни'; 
   521$lang['randomly represented'] = 'произволна миниатюра за албума'; 
   522$lang['public'] = 'публичен'; 
   523$lang['private'] = 'личен'; 
   524$lang['pixels'] = 'пиксела'; 
   525$lang['ranks'] = 'рангове'; 
   526$lang['registration date'] = 'дата на регистрация'; 
  527527$lang['remove author'] = 'премахване на автора'; 
  528528$lang['remove creation date'] = 'премахване датата на създаване'; 
  529 $lang['remove tags'] = 'премахване на тагове'; 
   529$lang['remove tags'] = 'Премахване на етикети'; 
  530530$lang['remove this filter'] = 'премахване на този филтър'; 
  531531$lang['remove title'] = 'премахване на заглавие'; 
   
  533533$lang['set to'] = 'задай'; 
  534534$lang['show details'] = 'показване детайли'; 
  535 $lang['singly represented'] = 'фиксиран албум миниатюри'; 
   535$lang['singly represented'] = 'фиксирана миниатюра за албума'; 
  536536$lang['status'] = 'статус'; 
  537537$lang['target'] = 'цел'; 
  538538$lang['test this remote site'] = 'тест на този отдалечен сайт'; 
  539 $lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'синхронизиране на базата данни на снимките с файловете мета данни '; 
   539$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'синхронизиране на записите за снимките с метаданните от файловете'; 
  540540$lang['synchronize files structure with database'] = 'синхронизиране на файловата структура с базата данни'; 
  541 $lang['user_status_generic'] = 'Основен'; 
   541$lang['user_status_generic'] = 'Общ'; 
  542542$lang['user_status_admin'] = 'Администратор'; 
  543 $lang['user "%s" added'] = 'потребител "%s" добавен'; 
   543$lang['user "%s" added'] = 'потребител "%s" е добавен'; 
  544544$lang['update the database from files'] = 'обновяване на базата данни с файлове'; 
  545545$lang['unset'] = 'незададено'; 
   
  550550$lang['the forum'] = 'форумът'; 
  551551$lang['test'] = 'тест'; 
  552 $lang['sub-albums'] = 'под-албум'; 
   552$lang['sub-albums'] = 'под-албуми'; 
  553553$lang['Graphics Library'] = 'Графична библиотека'; 
  554554$lang['General statistics'] = 'Обща статистика'; 
   
  558558$lang['Maximum width'] = 'Максимална ширина'; 
  559559$lang['Maximum height'] = 'Максимална височина'; 
  560 $lang['Manual order'] = 'Ръчна заявка'; 
  561 $lang['Manage Permissions'] = 'Промяна на достъпа'; 
   560$lang['Manual order'] = 'Ръчна подредба'; 
   561$lang['Manage Permissions'] = 'Промяна на права за достъп'; 
  562562$lang['Main Page'] = 'Основна страница'; 
  563 $lang['New photos added'] = 'Нови снимки добавени'; 
   563$lang['New photos added'] = 'Добавени нови снимки'; 
  564564$lang['Move albums'] = 'Преместване на албуми'; 
  565565$lang['Page banner'] = 'Банер на страница'; 
  566566$lang['Overall'] = 'Преглед'; 
  567 $lang['Permission granted'] = 'Достъпът потвърден'; 
  568 $lang['Permission denied'] = 'Достъпът отказан'; 
  569 $lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Прочети Piwigo Документация'; 
  570 $lang['Plugin list'] = 'Лист Плъгини (Добавки)'; 
   567$lang['Permission granted'] = 'Достъп разрешен'; 
   568$lang['Permission denied'] = 'Достъп отказан'; 
   569$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Piwigo документация'; 
   570$lang['Plugin list'] = 'Списък разширения'; 
  571571$lang['Remove all filters'] = 'Примахни всички филтри'; 
  572572$lang['Set author'] = 'Задай автор'; 
   
  574574$lang['Set title'] = 'Задай заглавие'; 
  575575$lang['Set creation date'] = 'Задай дата на създаване'; 
  576 $lang['Send mail to users'] = 'Напишете имейл да потребител'; 
  577 $lang['Send mail as'] = 'Напишете ни имейл'; 
   576$lang['Send mail to users'] = 'Изпрати до потребителите'; 
   577$lang['Send mail as'] = 'Избратете като'; 
  578578$lang['Synchronize'] = 'Синхронизация'; 
  579 $lang['Site manager'] = 'Сайт менаджер'; 
   579$lang['Site manager'] = 'Сайт менажер'; 
  580580$lang['Simulation'] = 'Симулация'; 
  581581$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Адреса на галерията е невалиден.'; 
  582582$lang['The whole page'] = 'Цялата страница'; 
  583583$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Актуализирай до Piwigo %s'; 
  584 $lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Невъзможна е проверката за актуализации'; 
   584$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Невъзможна е проверката за актуализации.'; 
  585585$lang['Two updates are available'] = 'Две актуализации са налични'; 
  586 $lang['Uninstalled Plugins'] = 'Деинсталирани Плъгини'; 
  587 $lang['Type here the title'] = 'Въведете заглавие'; 
  588 $lang['Type here the author name'] = 'Въведете името на автора'; 
  589 $lang['This site already exists'] = 'Сайта вече съществува'; 
   586$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Деинсталирани разширения'; 
   587$lang['Type here the title'] = 'Въведете заглавието тук'; 
   588$lang['Type here the author name'] = 'Въведете името на автора тук'; 
   589$lang['This site already exists'] = 'Този сайт вече съществува'; 
  590590$lang['leave'] = 'оставяне'; 
  591 $lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo за Android</em> приложение ви позволява да свържете вашия Android телефон или таблица, с вашата галерия Piwigo,и да създавате няколко албума или да качване няколко снимки наведнъж.'; 
  592 $lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em> Piwigo за IOS </ EM> приложението, което дава възможност да се свържете към вашата галерия Piwigo от вашия iPhone, IPAD или IPod Touch,и да създаване няколко албума или да качване няколко снимки наведнъж.'; 
  593 $lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom е фотографски софтуер, предназначени за управление на големи количества цифрови изображения и публикуването им след редактирането.'; 
  594 $lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Възникнала е грешка по време на извличането.Моля,проверете файловите разрешения на вашата Piwigo инсталация.<br><a href="%s">Кликнете тук за да видите грешката</a>.'; 
   591$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo за Android</em> приложение ви позволява да свържете вашия Android телефон или таблет с галерията, да създавате албуми и да качване няколко снимки наведнъж.'; 
   592$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo за iOS</ EM> приложение ви дава възможност да се свържете към галерия от вашия iPhone, iPad или iPod Touch, да създаване албуми и да качване няколко снимки наведнъж.'; 
   593$lang['Adobe Photoshop Lightroom is a photography software designed to manage large quantities of digital images and doing post production work.'] = 'Adobe Photoshop Lightroom е фотографски софтуер, предназначен за управление на големи количества цифрови изображения и публикуването им след редактирането.'; 
   594$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Възникнала е грешка по време на извличането. Моля проверете правата за файловете в инсталацията.<br><a href="%s">Кликнете тук за да видите грешката</a>.'; 
  595595$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Възникнала е грешка по време на ъпгрейд.'; 
  596 $lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Възникнала е грешка по време на файловата(%s)екстракция.'; 
  597 $lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Информационен имейл, изпратен към групата"%s"'; 
  598 $lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Както и да е само уебмастъри могат да видят този раздел, не администраторите.'; 
  599 $lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture е мощен инструмент за обработка на изображения и управление на огромни библиотеки на Mac.'; 
   596$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Възникнала е грешка по време на извличането на файлове (%s).'; 
   597$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Информационен имейл е изпратен до група "%s"'; 
   598$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Само уебмастъри могат да видят този раздел, не администратори.'; 
   599$lang['Aperture is a powerful tool to refine images and manage massive libraries on Mac.'] = 'Aperture е мощен инструмент за обработка на изображения и управление на големи библиотеки на Mac.'; 
  600600$lang['Aperture is designed for professional photographers with iPhoto simplicity.'] = 'Aperture е предназначена за професионални фотографи с iPhoto.'; 
  601 $lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Приблизително максимална резолюция: %dM пиксела (това %dx%d пиксела).'; 
  602 $lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Сигурен ли сте, че искате да инсталирате този ъпгрейд?Трябва да се провери дали тази версия не се нуждае от предварително деинсталиране.'; 
  603 $lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Сигурен ли сте, че искате да изтриете този плъгин?'; 
  604 $lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Сигурен ли сте, че искате да инсталирате този плъгин?'; 
  605 $lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Разрешаване на потребителите да добавят коментари в избрани албуми'; 
   601$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Приблизителна максимална резолюция: %dM пиксела (това е %dx%d пиксела).'; 
   602$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Сигурен ли сте, че искате да инсталирате този ъпгрейд? Трябва да проверите дали тази версия не се нуждае от предварително деинсталиране.'; 
   603$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Сигурен ли сте, че искате да изтриете това разширение?'; 
   604$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Сигурен ли сте, че искате да инсталирате това разширение?'; 
   605$lang['Authorize users to add comments on selected albums'] = 'Разреши на потребителите да добавят коментари в избраните албуми'; 
  606606$lang['Automatic sort order'] = 'Автоматично подреждане'; 
  607 $lang['Bound Theme'] = 'Bound Тема'; 
  608 $lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'По подразбиране, Piwigo ще създаде нов уебразмер от HD (висока разделителна способност) версия на снимката.'; 
  609 $lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'По подразбиране,центъра на интерес се поставя в средата на снимката.'; 
  610 $lang['Caddie'] = 'Caddie'; 
  611 $lang['between %.2f and %.2f'] = 'между%.2fи%.2f'; 
  612 $lang['between %d and %d pixels'] = 'между%dи%dпиксела'; 
   607$lang['Bound Theme'] = 'Обвързана тема'; 
   608$lang['By default, Piwigo will create a new websize from the HD (high definition) version of your photo.'] = 'По подразбиране, Piwigo ще създаде нов уебразмер от HD (висока разолюция) версията на снимката.'; 
   609$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'По подразбиране, центъра на вниманието се поставя в средата на снимката.'; 
   610$lang['Caddie'] = 'Колекция'; 
   611$lang['between %.2f and %.2f'] = 'между %.2f и %.2f'; 
   612$lang['between %d and %d pixels'] = 'между %d и %d пиксела'; 
  613613$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'изтрийте този сайт с цялата информация свързана с него'; 
  614 $lang['dissociate from group'] = 'разграничи от групата'; 
  615 $lang['first photo added on %s'] = 'първа снимка добавена% S'; 
  616 $lang['group "%s" added'] = 'група "% S", добави'; 
  617 $lang['group "%s" deleted'] = 'групи "%s" изтрити'; 
  618 $lang['group "%s" updated'] = 'група "% S" обновена'; 
  619 $lang['Caddie management'] = 'Caddie управление'; 
  620 $lang['Center of interest'] = 'Център на интереси'; 
  621 $lang['Check integrity'] = 'проверка на цялостта'; 
  622 $lang['Complementary mail content'] = 'Допълнително към съдържанието на писмото'; 
  623 $lang['Continue processing treatment'] = 'Продължаване на провежданото лечение'; 
  624 $lang['Correction applied with error'] = 'Корекция се прилага с грешка'; 
   614$lang['dissociate from group'] = 'разасоциирай от групата'; 
   615$lang['first photo added on %s'] = 'първа снимка добавена на %s'; 
   616$lang['group "%s" added'] = 'група  "%s" е добавена'; 
   617$lang['group "%s" deleted'] = 'група  "%s" е изтрита'; 
   618$lang['group "%s" updated'] = 'група  "%s" е обновена'; 
   619$lang['Caddie management'] = 'Управление на колекция'; 
   620$lang['Center of interest'] = 'Център на внимание'; 
   621$lang['Check integrity'] = 'Проверка на интегритет'; 
   622$lang['Complementary mail content'] = 'Допълнително съдържание на писмото'; 
   623$lang['Continue processing treatment'] = 'Продължи провежданата манипулация'; 
   624$lang['Correction applied with error'] = 'Корекцията е приложена с грешка'; 
  625625$lang['Correction applied with success'] = 'Корекцията е успешно приложена'; 
  626 $lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Коригираните аномалии вече няма да бъдат пренебрегнати'; 
  627 $lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Създайте директория "% S" в основата на вашата инсталация Piwigo'; 
  628 $lang['Default comments order'] = 'Коментари по подразбиране'; 
  629 $lang['Default photos order'] = 'Ред на снимки по подразбиране'; 
  630 $lang['Delete Representant'] = 'Изтриване умалените албуми'; 
  631 $lang['Delete selected tags'] = 'Изтриване на избраните тагове'; 
  632 $lang['Delete this language'] = 'Изтриване на този език'; 
  633 $lang['Delete this theme'] = 'Изтриване на тази тема'; 
  634 $lang['Deleted on'] = 'Изтрити'; 
   626$lang['Correction the anomaly will cancel the fact that it\'s ignored'] = 'Коригираната аномалия вече няма да бъде игнорирана'; 
   627$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Създай директория "%s" в основната папака на Piwigo инсталацията'; 
   628$lang['Default comments order'] = 'Подредба на коментари по подразбиране'; 
   629$lang['Default photos order'] = 'Подредба на снимки по подразбиране'; 
   630$lang['Delete Representant'] = 'Изтриване на миниатюрите на албуми'; 
   631$lang['Delete selected tags'] = 'Изтриване на избраните етикети'; 
   632$lang['Delete this language'] = 'Изтрий този език'; 
   633$lang['Delete this theme'] = 'Изтрий тази тема'; 
   634$lang['Deleted on'] = 'Изтрити на'; 
  635635$lang['Deletions'] = 'Изтривания'; 
  636 $lang['Detailed informations'] = 'Подробни информации'; 
  637 $lang['Dissociate from album'] = 'Разграничаване от албум'; 
  638 $lang['Dissociated'] = 'Разграничаване'; 
  639 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Времето за изпълнение изтече,обработването трябва да продължи [Приблизително време: %d секунди].'; 
  640 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Времето за изпълнение е просрочено,обработването трябва да продължи [Приблизително време: %d секунди].'; 
  641 $lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Сайтът предлага разглеждане на галерии,създаване на албуми и качване на снимки.'; 
  642 $lang['File/directory read error'] = 'Файлът/директорията не може да бъде прочетен.'; 
  643 $lang['Find a new representant by random'] = 'Изберете на случаен принцип нова икона за албума си.'; 
   636$lang['Detailed informations'] = 'Подробна информация'; 
   637$lang['Dissociate from album'] = 'Разасоциирай от албум'; 
   638$lang['Dissociated'] = 'Разасоцииран'; 
   639$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Времето за изпълнение изтече, обработването трябва да се продължи [Приблизително време: %d секунди].'; 
   640$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Времето за изпълнение е просрочено, обработването трябва да се продължи [Приблизително време: %d секунди].'; 
   641$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Възможностите включват разглеждане на галерии, създаване на албум и качване на снимки.'; 
   642$lang['File/directory read error'] = 'Грешка при четене на файл/директория'; 
   643$lang['Find a new representant by random'] = 'Избор на случаен принцип на нова миниатюра за албума'; 
  644644$lang['Follow Orientation'] = 'Следвай ориентацията'; 
  645 $lang['Forbid this language to users'] = 'Забранете този език за потребителите'; 
  646 $lang['Forbid this theme to users'] = 'Забранете тази тема за потребителите'; 
  647 $lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Получете помощ от форума Piwigo '; 
  648 $lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Дайте права (chmod 777)на инсталационната директория "%s" на Piwigo'; 
  649 $lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Отидете %s или %s за повече информация'; 
  650 $lang['Dump Database'] = 'Изхвърляне на базата данни'; 
  651 $lang['Extensions Update'] = 'Extensions Актуализация'; 
  652 $lang['Failed to write file to disk'] = 'Записът на файла е неуспешен!'; 
  653 $lang['I decide to update anyway'] = 'Искам да ъпдейтна въпреки всичко'; 
   645$lang['Forbid this language to users'] = 'Забрани този език за потребителите'; 
   646$lang['Forbid this theme to users'] = 'Забрани тази тема за потребителите'; 
   647$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Получете помощ от форума на Piwigo '; 
   648$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Дайте права (chmod 777) на директория "%s" в основата на инсталацията'; 
   649$lang['Go to %s or %s for more informations'] = 'Отидете на %s или %s за повече информация'; 
   650$lang['Dump Database'] = 'Дъмп на базата данни'; 
   651$lang['Extensions Update'] = 'Актуализация на разширения'; 
   652$lang['Failed to write file to disk'] = 'Записът на файла е неуспешен'; 
   653$lang['I decide to update anyway'] = 'Решавам да направя ъпгрейд все пак'; 
  654654$lang['Inactive Languages'] = 'Неактивни езици'; 
  655 $lang['Inactive Plugins'] = 'Неактивни плъини'; 
  656 $lang['Inactive Themes'] = 'Активни плъгини'; 
   655$lang['Inactive Plugins'] = 'Неактивни разширения'; 
   656$lang['Inactive Themes'] = 'Неактивни теми'; 
  657657$lang['Installed Themes'] = 'Инсталирани теми'; 
  658 $lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Инструкций за ползване на Piwigo'; 
  659 $lang['Landscape'] = 'Пейзажи'; 
  660 $lang['Language has been successfully installed'] = 'Език е инсталиран успешно'; 
   658$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Инструкции за ползване на Piwigo'; 
   659$lang['Landscape'] = 'Пейзаж'; 
   660$lang['Language has been successfully installed'] = 'Езикът е инсталиран успешно'; 
  661661$lang['Languages which need upgrade'] = 'Езици, които се нуждаят от ъпгрейд'; 
  662 $lang['Extend for templates'] = 'Разширяване на шаблони'; 
  663 $lang['File upload stopped by extension'] = 'Качване на файлове спряни от разширение'; 
  664 $lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Плъгините може да не са съвместими с новата версия на Piwigo:'; 
  665 $lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Следните теми не може да бъде съвместими с новата версия на Piwigo:'; 
  666 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'За размери на снимки, като "Квадрат", Piwigo ще направи всичко възможно да се включи центъра на интереса.'; 
  667 $lang['Grant selected groups'] = 'Избрани големи групи'; 
  668 $lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Искате ли да активирате така или иначе?'; 
  669 $lang['Does not represent'] = 'Не е ли картинка за'; 
  670 $lang['Drag to re-order'] = 'Щракнете и плъзнете, за да пренаредите'; 
   662$lang['Extend for templates'] = 'Надграждане на шаблони'; 
   663$lang['File upload stopped by extension'] = 'Качването на файла е спряно заради разширението'; 
   664$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Следните разширения може да не са съвместими с новата версия на Piwigo:'; 
   665$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Следните теми може да не са съвместими с новата версия на Piwigo:'; 
   666$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'За размери на снимки, такива като "Квадрат", Piwigo ще направи всичко възможно да се включи центъра на внимание.'; 
   667$lang['Grant selected groups'] = 'Дайте права на избраните групи'; 
   668$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Искате ли да активирате все пак?'; 
   669$lang['Does not represent'] = 'Не е миниатюра за'; 
   670$lang['Drag to re-order'] = 'Кликнете и влачете, за да пренаредите'; 
  671671$lang['Duplicate'] = 'Дубликат'; 
  672 $lang['Duplicate selected tags'] = 'Дублиране на избраните тагове'; 
  673 $lang['Duplicates'] = 'Дублиране'; 
  674 $lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ГРЕШКА: Този плъгин липсва, но е инсталиран!Деинсталирайте сега.'; 
   672$lang['Duplicate selected tags'] = 'Дублиране на избраните етикети'; 
   673$lang['Duplicates'] = 'Дубликати'; 
   674$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ГРЕШКА: Този плъгин липсва, но е инсталиран! Деинсталирайте го сега.'; 
  675675$lang['Element type'] = 'Тип елемент'; 
  676 $lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Имейл на администраторите, когато коментарът е изтрит'; 
  677 $lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Имейл на администраторите, когато е променен коментар'; 
  678 $lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Имейл на администраторите когато коментар изисква одобрение'; 
  679 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Имейл на администраторите, когато нов потребител се регистрира'; 
  680 $lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Имейл администраторите, когато се вписва валиден коментар'; 
  681 $lang['Environment'] = 'Околна среда'; 
  682 $lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Грешка на файла "%s" : %s'; 
  683 $lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Грешка при изпращане на електронна поща %s [%s].'; 
  684 $lang['Errors caption'] = 'Грешки легенди'; 
  685 $lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Този албум съдържа%d снимки, добавен между%sand%s.'; 
  686 $lang['There is no other language available.'] = 'Няма друг език.'; 
  687 $lang['There is no other plugin available.'] = 'Няма друг плъгин.'; 
  688 $lang['There is no other theme available.'] = 'TherНяма друга тема.'; 
  689 $lang['The name of an album must not be empty'] = 'Имената на албумите не трябва да са празни'; 
  690 $lang['Representative'] = 'Албум малки снимки'; 
  691 $lang['Representation of albums'] = 'Албум малки снимки'; 
  692 $lang['Representant'] = 'Албум Малки снимки'; 
  693 $lang['Please select at least two groups'] = 'Моля,селектирайте последните две групи'; 
   676$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Прати имейл до администраторите при изтрит коментар'; 
   677$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Прати имейл до администраторите при променен коментар'; 
   678$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Прати имейл до администраторите когато коментар изисква одобрение'; 
   679$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Прати имейл до администраторите когато нов потребител се регистрира'; 
   680$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Прати имейл до администраторите при нов валиден коментар'; 
   681$lang['Environment'] = 'Програмна среда'; 
   682$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Грешка на файл "%s" : %s'; 
   683$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Грешка при изпращане на имейл до %s [%s].'; 
   684$lang['Errors caption'] = 'Грешки'; 
   685$lang['This album contains %d photos, added between %s and %s.'] = 'Този албум съдържа %d снимки, добавен между %s и %s.'; 
   686$lang['There is no other language available.'] = 'Няма наличен друг език.'; 
   687$lang['There is no other plugin available.'] = 'Няма друго налично разширение.'; 
   688$lang['There is no other theme available.'] = 'Няма друга налична тема.'; 
   689$lang['The name of an album must not be empty'] = 'Имената на албумите не може да са празни'; 
   690$lang['Representative'] = 'Миниатюра за албума'; 
   691$lang['Representation of albums'] = 'Миниатюра за албума'; 
   692$lang['Representant'] = 'Миниатюра за албума'; 
   693$lang['Please select at least two groups'] = 'Моля изберете най-малко две групи'; 
  694694$lang['Portrait'] = 'Портрет'; 
  695 $lang['Other private albums'] = 'Други частни албуми'; 
   695$lang['Other private albums'] = 'Други лични албуми'; 
  696696$lang['Panorama'] = 'Панорама'; 
  697697$lang['Manage the members'] = 'Управление на регистрираните потребители'; 
  698 $lang['Manage tags'] = 'Управление на тагавете'; 
  699 $lang['Manage photos'] = 'Управление на снимките'; 
  700 $lang['Manage photo ranks'] = 'Управление на рейтинга на снимките'; 
  701 $lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Управление правата на потребителите "%s"'; 
  702 $lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Управление на правата на групите "%s"'; 
  703 $lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Управление на разрешения за избрани албуми'; 
   698$lang['Manage tags'] = 'Управление на етикети'; 
   699$lang['Manage photos'] = 'Управление на снимки'; 
   700$lang['Manage photo ranks'] = 'Управление на снимките'; 
   701$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Управление правата на потребител "%s"'; 
   702$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Управление на правата на група "%s"'; 
   703$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Управление на правата за избрани албуми'; 
  704704$lang['Manage'] = 'Управление'; 
  705705$lang['Make this theme available to users'] = 'Направи тази тема достъпна за потребителите'; 
  706706$lang['Make this language available to users'] = 'Направи този език достъпен за потребителите'; 
  707 $lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Включване на данни от историята (Внимание:паметта на сървъра,може да бъде надвишена)'; 
   707$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Включва данни от историята (Внимание: паметта на сървъра може да бъде надвишена)'; 
  708708$lang['Last send'] = 'Последно изпратено'; 
  709 $lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Емейла е изпратен към %s [%s].'; 
   709$lang['Mail sent to %s [%s].'] = 'Имейлът е изпратен до %s [%s].'; 
  710710$lang['Maintenance'] = 'Поддръжка'; 
  711 $lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = ' 
  712 Включва показване на последните снимки, групирани по дати'; 
   711$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Включва показване на последните снимки, групирани по дати'; 
  713712$lang['Information data registered in database'] = 'Информацията е записана в базата данни'; 
  714 $lang['Last hit'] = 'Последни посещения'; 
  715 $lang['Last import'] = 'Последно внесено'; 
  716 $lang['Last revisions'] = 'Последно посещение'; 
  717 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Тази тема не може да бъде изтрита, защото други теми зависят от нея:% S'; 
   713$lang['Last hit'] = 'Последно посещение'; 
   714$lang['Last import'] = 'Последен импорт'; 
   715$lang['Last revisions'] = 'Последни ревизии'; 
   716$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Тази тема не може да бъде изтрита, защото други теми зависят от нея: %s'; 
  718717$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Невъзможно е да деактивирате тази тема, трябва има най-малко една тема.'; 
  719718$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Невъзможно е да деактивирате този език, трябва има най-малко един език.'; 
  720 $lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Невъзможно е да деактивирате този език,преди това изберете език по подразбиране.'; 
  721 $lang['Impossible automatic correction'] = 'Автоматичната корекция е невъзможна'; 
  722 $lang['Hit'] = 'Показвания'; 
   719$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Невъзможно е да деактивирате този език, преди това изберете друг език по подразбиране.'; 
   720$lang['Impossible automatic correction'] = 'Автоматична корекция е невъзможна'; 
   721$lang['Hit'] = 'Показване'; 
  723722$lang['Group management'] = 'Управление на групите'; 
  724 $lang['Grant selected users'] = 'Избрани потребители'; 
   723$lang['Grant selected users'] = 'Дайте права на избраните потребители'; 
  725724$lang['No members to manage'] = 'Няма членове за управление'; 
  726 $lang['No order field selected'] = 'Не е за избраното поле'; 
   725$lang['No order field selected'] = 'Не е избраното поле'; 
  727726$lang['No photo can be deleted'] = 'Не може да бъде изтрита снимка'; 
  728 $lang['No photo in the current set.'] = 'Няма снимка в сегашния набор.'; 
  729 $lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Връзка всички албуми снимки на някои съществуващи албуми'; 
   727$lang['No photo in the current set.'] = 'Няма снимка в текущия набор.'; 
   728$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Свържи всички снимки в албума към съществуващи албуми'; 
  730729$lang['Minimum height'] = 'Минимална височина'; 
  731 $lang['Minimum privacy level'] = 'Минимална поверителност ниво'; 
   730$lang['Minimum privacy level'] = 'Минимално ниво на поверителност'; 
  732731$lang['Minimum width'] = 'Минимална ширина'; 
  733732$lang['Miscellaneous'] = 'Разни'; 
  734 $lang['Missing Plugins'] = 'Липсващи Plugins'; 
   733$lang['Missing Plugins'] = 'Липсващи разширения'; 
  735734$lang['Missing a temporary folder'] = 'Липсва временна папка'; 
  736 $lang['Modify information'] = 'Промяна на информация'; 
   735$lang['Modify information'] = 'Промени информацията'; 
  737736$lang['Name of the duplicate'] = 'Име на дубликата'; 
  738 $lang['Link all album photos to a new album'] = 'Връзка всички албум снимки на новия си албум'; 
  739 $lang['Linked albums'] = 'Свързаните албуми'; 
  740 $lang['Manage this set of %d photos'] = 'Управление на този набор от%d снимки'; 
   737$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Свържи всички снимки в албума към нов албум'; 
   738$lang['Linked albums'] = 'Свързани албуми'; 
   739$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Управление на този набор от %d снимки'; 
  741740$lang['Merge selected groups'] = 'Обединяване на избраните групи'; 
  742 $lang['Merge selected tags'] = 'Обединяване на избрани тагове'; 
  743 $lang['Merge tags'] = 'Обединяване тагове'; 
  744 $lang['Metadata synchronization results'] = 'Резултатите от метаданни за синхронизация'; 
   741$lang['Merge selected tags'] = 'Обединяване на избраните етикети'; 
   742$lang['Merge tags'] = 'Обединяване на етикети'; 
   743$lang['Metadata synchronization results'] = 'Резултати от синхронизация на метаданни'; 
  745744$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Метаданните синхронизирани от файл'; 
  746 $lang['Hoverbox display'] = 'hoverbox дисплей'; 
  747 $lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Тази тема не може да бъде активиран, тъй като основната тема липсва:%s'; 
  748 $lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Не е посочен потребител,който да бъде уведомен с имейл'; 
  749 $lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Не е избрана снимка,не мове да бъде предприето действие'; 
  750 $lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Не е избрана снимка, %d снимки в настоящият сет.'; 
  751 $lang['No group selected, no action possible.'] = 'Не е избрана група,не може да бъде предприето действие'; 
  752 $lang['Images manual order was saved'] = 'Снимките са запазени в ръчно избран ред.'; 
  753 $lang['New parent album'] = 'Нов главен албум'; 
  754 $lang['No destination tag selected'] = 'Не е избрана дестинация'; 
  755 $lang['No display'] = 'Няма дисплей'; 
   745$lang['Hoverbox display'] = 'Показване на каре при посочване с мишка'; 
   746$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Тази тема не може да бъде активирана, тъй като родителската тема липсва: %s'; 
   747$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Няма потребител, който да бъде уведомен с имейл.'; 
   748$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Не е избрана снимка, не може да бъде предприето действие'; 
   749$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Не е избрана снимка, %d снимки в текущия набор'; 
   750$lang['No group selected, no action possible.'] = 'Не е избрана група, не може да бъде предприето действие.'; 
   751$lang['Images manual order was saved'] = 'Ръчно избраният ред е запазен'; 
   752$lang['New parent album'] = 'Нов родителски албум'; 
   753$lang['No destination tag selected'] = 'Не е избран етикет'; 
   754$lang['No display'] = 'Без показване'; 
  756755$lang['No file was uploaded'] = 'Не е качен файл'; 
  757756$lang['No mail to send.'] = 'Няма имейл за изпращане.'; 
  758 $lang['No photo in this album'] = 'Няма снимка в този албум'; 
  759 $lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Статусът на основния потребител "уебмастер" е неточен.'; 
   757$lang['No photo in this album'] = 'Няма снимки в този албум'; 
   758$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Статусът на основния потребител "уебмастер" е некоректен'; 
  760759$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Основният потребител "уебмастер" не съществува'; 
  761 $lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Статусът на основния потребител "гост" е неточен.'; 
   760$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Статусът на основния потребител "гост" е некоректен'; 
  762761$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Основният потребител "гост" не съществува'; 
  763 $lang['Mail content'] = 'Съдържание на имейла.'; 
   762$lang['Mail content'] = 'Съдържание на имейла'; 
  764763$lang['Level 0'] = '–––'; 
  765 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Дръжте връзка с проектът Piwigo, абонирайте се за рекламният Newsletter на Piwigo. Ще ви бъдат изпращани имейли за новости (понякога включващи насоки за "security bug fix",които е важно да знаете и да обновявате),както и когато се случват същестшени промени с проекта. Само няколко имейла годишно.'; 
  766 $lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'Във вашият php.ini файл, файлът "upload_max_filesize(%sB)  е по-голям от "post_max_size (%sB)"", трябва да промените тази настройка.'; 
  767 $lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Ако няма налично HD и,ако настоящият уеб размер е по-голям от параметрите на новия мащаб, Piwigo  ще го премести като HD формат и ще създаде по-малка по размер снимка,копие на оригинала.'; 
   764$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Дръжте връзка с проектът Piwigo, абонирайте се за бюлетина на Piwigo. Ще ви бъдат изпращани имейли за новости (понякога включващи оправяне на бъгове касаещи сигурността, за които е важно да знаете и да правите ъпгрейд), както и когато се случват същестшени промени с проекта. Само няколко имейла в годината.'; 
   765$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'Във вашият php.ini файл, параметърът upload_max_filesize (%sB) е по-голям от post_max_size (%sB), трябва да промените тази настройка'; 
   766$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Ако няма налично HD и ако настоящият уеб размер е по-голям от преоразмереното изображение, Piwigo  ще го премести като HD и ще създаде по-малка по размер снимка от него.'; 
  768767$lang['Number of albums per page'] = 'Брой албуми на страница'; 
  769768$lang['Number of comments per page'] = 'Брой коментари на страница'; 
  770 $lang['Number of downloads'] = 'Брой на свалянията'; 
  771 $lang['Number of rates'] = 'Брой на ставките'; 
  772 $lang['Only private albums are listed'] = 'Само частни албуми са изброени'; 
  773 $lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Оптимизацията завършена с някои грешки.'; 
   769$lang['Number of downloads'] = 'Брой на сваляния'; 
   770$lang['Number of rates'] = 'Брой на оценки'; 
   771$lang['Only private albums are listed'] = 'Показани са само личните албуми'; 
   772$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Извършени са оптимизации с възникнали някои грешки.'; 
  774773$lang['Pages seen'] = 'Посетени страници'; 
  775774$lang['Pending Comments'] = 'Очакващи одобрение коментари'; 
  776 $lang['User comments validation'] = 'Потвърждаване на потребителски коментари'; 
   775$lang['User comments validation'] = 'Одобряване на потребителски коментари'; 
  777776$lang['View in gallery'] = 'Преглед в галерия'; 
  778 $lang['Used metadata'] = 'Метадата използвана'; 
   777$lang['Used metadata'] = 'Използвани метаданни'; 
  779778$lang['Update photos information'] = 'Обновяване на информацията на снимки'; 
  780779$lang['Unknown upload error'] = 'Нейзвестна грешка при качване'; 
  781780$lang['Synchronize metadata'] = 'Синхронизиране на метаданни'; 
  782781$lang['Summary'] = 'Общо'; 
  783 $lang['Rename'] = 'Прейменуване'; 
   782$lang['Rename'] = 'Преименуване'; 
  784783$lang['Ratio'] = 'Съотношение'; 
  785 $lang['Privacy level'] = 'Ниво на достъп'; 
  786 $lang['Photo informations updated'] = 'Имформацияна за снимката ъпдейтвана'; 
  787 $lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Липсва парола. Моля въведете.'; 
  788 $lang['Permalink'] = 'Персонализиран линков'; 
  789 $lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Пермалинкае %s се използва вече от друг албум %s'; 
   784$lang['Privacy level'] = 'Ниво на поверителност'; 
   785$lang['Photo informations updated'] = 'Имформацията за снимки е променена'; 
   786$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Липсва парола. Моля въведете парола.'; 
   787$lang['Permalink'] = 'Пермалинк'; 
   788$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Пермалинк %s вече се използва от албум %s'; 
  790789$lang['Permalink history'] = 'История на пермалинковете'; 
  791 $lang['Permalinks'] = 'Персонализирани линкове'; 
  792 $lang['Other plugins'] = 'Други налични плъгини'; 
  793 $lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Моля,проверете "plugins" папката и под папките за права (CHMOD). '; 
  794 $lang['Operation in progress'] = 'Лечение в ход.'; 
  795 $lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Уведомяване на администратора когато има коментар'; 
   790$lang['Permalinks'] = 'Пермалинкове'; 
   791$lang['Other plugins'] = 'Други налични разширения'; 
   792$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Моля проверете папката "plugins" и под-папките за права (CHMOD). '; 
   793$lang['Operation in progress'] = 'Обработка в процес на изпълнение.'; 
   794$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Уведомяване на администраторите когато коментар е'; 
  796795$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Името на пермалинка може да съдържа само a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" или "/". Не трябва да е само число или да започва с "-"'; 
  797796$lang['Sum of rates'] = 'Обща оценка'; 
  798 $lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader означава <em>Piwigo Uploader</em>. От вашия компютър, pLoader подготвя вашите снимки и ги качва в Piwigo галерията Ви.'; 
  799 $lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo публикуваните плъгини позволяват да експортирате и синхронизирате снимки от Lightroom директно във Piwigo галерията.'; 
  800 $lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Абонатите могат да бъдат изброени (свободно), само ако има нови елементи, за уведомяване.'; 
  801 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Пермалинка %s е вече използван от албум %s. Изтрийте го първо от списъка с пермалинкове.'; 
  802 $lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = ' Piwigo export плъгина ви позволява да създадете албуми и експортирате снимки.'; 
  803 $lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required ']['%s'] = 'Версията на %s [%s] която е инсталирана не е съвместима със заявената версия [%s]'; 
   797$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader означава <em>Piwigo Uploader</em>. От вашия компютър, pLoader подготвя вашите снимки и ги качва в Piwigo галерията.'; 
   798$lang['The Piwigo publish Plug-in allows you to export and synchronize photos from Lightroom directly to your Piwigo photo gallery.'] = 'Piwigo разширението  за публикуване ви позволява да експортирате и синхронизирате снимки от Lightroom директно в Piwigo галерията.'; 
   799$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Абонатите ще бъдат изброени (налични), само ако има нови позиции за уведомяване.'; 
   800$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Пермалинк %s вече се използва от албум %s. Изтрийте го първо от списъка с история на пермалинковете.'; 
   801$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = ' Piwigo разширението за експорт ви позволява да създадете албуми и експортирате снимки.'; 
   802$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required ']['%s'] = 'Версията на %s [%s], която е инсталирана, не е съвместима с исканата версия [%s]'; 
  804803$lang['Use the default photo sort order'] = 'Използвай сортиране на снимки по подръзбиране'; 
  805 $lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Този е важен ъпдейт, с <a href="%s">нови важни елементи</a>.'; 
  806 $lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Името на директориите и файловете трябва да съдържат само букви, цифри , "-", "_" или "."'; 
  807 $lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Файла или директорията не е достъпен (или липсва или е със забранен достъп)'; 
  808 $lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Цевтъра на внимание и мястото най-важно във фотографията.'; 
   804$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Този е важен ъпдейт, с <a href="%s">нови вълнуващи възможности</a>.'; 
   805$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Името на директориите и файловете трябва да съдържат само букви, цифри, "-", "_" или "."'; 
   806$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Файлът или директорията не е достъпен (или липсва или е със забранен достъп)'; 
   807$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Цевтърът на внимание е най-важното място в снимката.'; 
  809808$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Някой актуализации са налични за разширенията.'; 
  810 $lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Някои теми и плъгини може още да не са налични.'; 
  811 $lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell е с отворен код цифрова организатор на снимки, който работи на Linux. Това е фото мениджърът по подразбиране и в Ubuntu и Fedora.'; 
  812 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Изберете зона с мишката, за да определят нов център на интереси.'; 
  813 $lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Подмяна на оригиналните шаблони със персонализирани шаблони от папката с разширени шаблони'; 
  814 $lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'За да експортирате вашите снимки от digiKam към Piwigo, просто инсталирайте digiKam и Kipi-плъгини.'; 
  815 $lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] добавен в абонаментния списък.'; 
   809$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Някои теми и разширения може още да не са налични.'; 
   810$lang['Shotwell is an open source digital photo organizer that runs on Linux. It is the default photo manager in Ubuntu and Fedora.'] = 'Shotwell е организатор на цифрови снимки с отворен код, който работи на Linux. Това е фото менажерът по подразбиране и в Ubuntu и Fedora.'; 
   811$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Изберете зона с мишката, за да се определи нов център на внимание.'; 
   812$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Подмяна на оригиналните шаблони с персонализирани шаблони от съответната под-папка'; 
   813$lang['To export your photos from digiKam to Piwigo, simply install digiKam and the Kipi-plugins.'] = 'За да експортирате вашите снимки от digiKam към Piwigo, просто инсталирайте digiKam и Kipi-разширенията.'; 
   814$lang['User %s [%s] was added to the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] е добавен в абонаментния списък.'; 
  816815$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Изберете светли или тъмни цветове за админ панела'; 
  817 $lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] не е добавен към списъка с абонамент.'; 
  818 $lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto е мениджърът по подразбиране на снимки в MacOSX. Piwigo експорт плъгина ви позволи да създадете нови албуми и експортирате вашите снимки директно от iPhoto към снимката Piwigo галерия.'; 
  819 $lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Името на група не може да съдържа " ири \' или да е празно.'; 
  820 $lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Обърни \'default group\' собственост'; 
  821 $lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Времето,за подготвка на списъка с потребителите, на които ще бъде изпратена поща е ограничен. Други потребители не са изброени.'; 
   816$lang['User %s [%s] was not added to the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] не е добавен в абонаментния списък.'; 
   817$lang['iPhoto is the default photo manager on MacOSX. The Piwigo export plugin let you create new albums and export your photos directly from iPhoto to your Piwigo photo gallery.'] = 'iPhoto е мениджърът по подразбиране на снимки в MacOSX. Piwigo разширението за експорт ви позволи да създадете нови албуми и експортирате вашите снимки директно от iPhoto към Piwigo галерията.'; 
   818$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Името на група не може да съдържа  " or \' или да е празно.'; 
   819$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Обърни \'default group\' характеристиката'; 
   820$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Времето за подготвка на списъка с потребителите, на които ще бъде изпратена поща е ограничен. Останалите потребители не са изброени.'; 
  822821$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery клиент за Android) е с отворен код (GPL v3) Piwigo клиент за платформата Android.'; 
  823822$lang['Purge user cache'] = 'Почистване на потребителския кеш'; 
  824 $lang['Purge compiled templates'] = 'Почестване на съставните шаблони'; 
   823$lang['Purge compiled templates'] = 'Почестване на компилираните шаблони'; 
  825824$lang['Photos generation in progress...'] = 'Генерирането на снимки е в прогрес...'; 
  826825$lang['Type in a search term'] = 'Въведете дума за търсене'; 
  827826$lang['This name is already used by another group.'] = 'Името вече е използвано от друга група'; 
  828 $lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Времето за изпращане на поща е ограничено. Другите мейли ще бъдат пропуснати.'; 
  829 $lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Това е малък ъпдейт, само с корекции на грешките.'; 
  830 $lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Няма налични абонати за уведомяване по имейл.'; 
   827$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Времето за изпращане на поща е ограничено. Останалите имейли ще бъдат пропуснати.'; 
   828$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Това е малък ъпдейт, само с корекции на грешки.'; 
   829$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Няма налични абонати за уведомяване с имейл.'; 
  831830$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'показване на максимална информация (добавени албуми и снимки, изтрити албуми и снимки)'; 
  832831$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam е предназначен за фотографи, които искат да преглеждат, управляват, редактират, подобряват, организират и споделят снимки.'; 
  833 $lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam e разширен фото менаджер и безплатен софтуер за Linux, Windows и MacOSX.'; 
  834 $lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Предупреждение: абониране или отписването ще изпрати имейли до потребителите'; 
  835 $lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Качения файл надвишава upload_max_filesize ограничение записано в php.ini: %sB'; 
  836 $lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Качения файл надвишава MAX_FILE_SIZE ограничението записано в HTML формата'; 
   832$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam e сериозен и безплатен фото менажер за Linux, Windows и MacOSX.'; 
   833$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'Предупреждение: абониране или отписване ще изпрати имейли до потребителите'; 
   834$lang['The uploaded file exceeds the upload_max_filesize directive in php.ini: %sB'] = 'Каченият файл надвишава upload_max_filesize ограничението, записано в php.ini: %sB'; 
   835$lang['The uploaded file exceeds the MAX_FILE_SIZE directive that was specified in the HTML form'] = 'Каченият файл надвишава MAX_FILE_SIZE ограничението, записано в HTML формата'; 
  837836$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Оригиналната максимална височина трябва да е число между %d и %d'; 
  838837$lang['The original maximum width must be a number between %d and %d'] = 'Оригиналната максимална ширина трябва да е число между %d и %d'; 
  839838$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Оригиналното качество на изображението трябва да е число между %d и %d'; 
  840 $lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Броя коментари на страница трябва да бъде между 5 и 50 включени'; 
   839$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Броя коментари на страница трябва да бъде между 5 и 50 включително'; 
  841840$lang['apply automatic sort order'] = 'задай автоматичния ред на сортиране'; 
  842841$lang['only perform a simulation (no change in database will be made)'] = 'изпълнява само симулация (нищо няма да се промени в базата данни)'; 
  843842$lang['even already synchronized photos'] = 'дори вече синхронизирани снимки'; 
  844 $lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Запиши / отпиши потребители'; 
   843$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Абониране/отписване на потребители'; 
  845844$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Нередността ще бъде игнорирана до следващата версия на програмата'; 
  846 $lang['Refresh photo set'] = 'Обнови зададената снимка'; 
  847 $lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Стартиране pLoader и добавяне на снимките Ви.'; 
  848 $lang['Repair and optimize database'] = 'Възстановяване и оптимизация на базата'; 
  849 $lang['Reinitialize check integrity'] = 'Повторна проверка на цялостта'; 
  850 $lang['Photo unreachable or no support'] = 'Снимката недостъпна или неподържан формат'; 
  851 $lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Достъп гарантиран благодарине на група'; 
  852 $lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Потвърждение на паролата липсва. Моля повторете паролата.'; 
  853 $lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Заявката с елементи в менюбар-а е актуализирана успешно'; 
   845$lang['Refresh photo set'] = 'Опресни набор от снимки'; 
   846$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Стартиране на pLoader и добавяне на снимки.'; 
   847$lang['Repair and optimize database'] = 'Поправка и оптимизация на базата данни'; 
   848$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Повторна проверка на интегритета'; 
   849$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Снимката недостъпна или има неподдържан формат'; 
   850$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Достъп разрешен благодарине на група'; 
   851$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Липсва потвърждение на паролата. Моля повторете избраната парола.'; 
   852$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Подредбата на елементите в лентата с меню е променена успешно'; 
  854853$lang['Optional URL keyword'] = 'Незадължителна URL ключова дума'; 
  855 $lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'Във Linux, просто инсталирайте Shotwell с вашият мениджър за управление на пакетите и след това активирайте Piwigo опция за публикуване.'; 
   854$lang['On your Linux, simply install Shotwell with your package manager and the activate Piwigo publishing option.'] = 'В Linux, просто инсталирайте Shotwell и след това активирайте опцията за публикуване в Piwigo.'; 
  856855$lang['Select recipients'] = 'Избор на получатели'; 
  857 $lang['Send an information email to group members'] = 'Изпратете имейл с информация до члуновете на групата'; 
  858 $lang['Select the destination tag'] = 'Изберете носочващия таг'; 
   856$lang['Send an information email to group members'] = 'Изпратете имейл с информация до членовете на групата'; 
   857$lang['Select the destination tag'] = 'Изберете етикета приемник'; 
  859858$lang['Predefined filter'] = 'Предварително зададен филтър'; 
  860 $lang['Unable to dump database.'] = 'Не може да се отдели от базата данни'; 
  861 $lang['Type here the name of the new group'] = 'Въведете тук името на новата група'; 
  862 $lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Темата не е създадена за директно активиране'; 
  863 $lang['This group will be set to default'] = 'Тази група е използване по подразбиране'; 
  864 $lang['This group will be unset to default'] = 'Тази група вече не е използвана по подразбиране'; 
  865 $lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] не е премахнат от списъка с абонаментите.'; 
  866 $lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] е премахнат от списъка с абонаментите.'; 
   859$lang['Unable to dump database.'] = 'Не може да се направи дъмп на базата данни'; 
   860$lang['Type here the name of the new group'] = 'Въведете името на новата група тук'; 
   861$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Тази тема не е създадена за директно активиране'; 
   862$lang['This group will be set to default'] = 'Тази група ще се използва по подразбиране'; 
   863$lang['This group will be unset to default'] = 'Тази група вече няма да се използва по подразбиране'; 
   864$lang['User %s [%s] was not removed from the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] не е премахнат от абонаментния списък.'; 
   865$lang['User %s [%s] was removed from the subscription list.'] = 'Потребител %s [%s] е премахнат от абонаментния списък.'; 
  867866$lang['Select at least one comment'] = 'Изберете поне един коментар'; 
  868867$lang['Select at least one album'] = 'Изберете поне един албум'; 
  869 $lang['Source tag'] = 'Таг източник'; 
  870 $lang['Select at least two tags for merging'] = 'Изберете поне два тага за обединяване'; 
   868$lang['Source tag'] = 'Етикет източник'; 
   869$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Изберете поне два етикета за обединяване'; 
  871870$lang['Select at least one user'] = 'Изберете поне един потребител'; 
  872871$lang['Select at least one photo'] = 'Изберете поне една снимка'; 
  873872$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Заместители (персонализирани шаблони)'; 
  874 $lang['Search for new images in the directories'] = 'Търсене на нови снимки в директориите'; 
  875 $lang['Save to permalink history'] = 'Запази история на пармалинковете'; 
  876 $lang['Reset ignored updates'] = 'Нулиране игнорираните ъпдейти'; 
  877 $lang['Represents'] = 'Е миниатюра за'; 
  878 $lang['The %d following tags were deleted'] = 'Следните %d тагове бяха изтрити'; 
  879 $lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Конфигурацията на темата беше записана.'; 
  880 $lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Тагове <em>%s</em> обединени в тагове <em>%s</em>'; 
  881 $lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Таг "%s" сега се дублира с "%s"'; 
  882 $lang['Tag "%s" was added'] = 'Таг "%s" беше добавен'; 
  883 $lang['Remove from caddie'] = 'Премахни от caddie'; 
   873$lang['Search for new images in the directories'] = 'Търсене на нови изображения в директориите'; 
   874$lang['Save to permalink history'] = 'Запази в история на пармалинковете'; 
   875$lang['Reset ignored updates'] = 'Отказване на игнорираните ъпдейти'; 
   876$lang['Represents'] = 'е миниатюра за'; 
   877$lang['The %d following tags were deleted'] = 'Следните %d етикета са изтрити'; 
   878$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Конфигурацията на шаблона е записана.'; 
   879$lang['Tags <em>%s</em> merged into tag <em>%s</em>'] = 'Етикети <em>%s</em> са обединени в етикет <em>%s</em>'; 
   880$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Етикет "%s" сега се дубликат на "%s"'; 
   881$lang['Tag "%s" was added'] = 'Етикет "%s" е добавен'; 
   882$lang['Remove from caddie'] = 'Премахни от колекцията'; 
  884883$lang['Remote'] = 'Дистанционно'; 
  885 $lang['Released on'] = 'Издадено от'; 
  886 $lang['Rating by guests'] = 'Рейтинг от гост'; 
   884$lang['Released on'] = 'Издадено на'; 
   885$lang['Rating by guests'] = 'Рейтинг от гости'; 
  887886$lang['Reject'] = 'Отхвърляне'; 
  888 $lang['Subscribed'] = 'Абонирахте се'; 
  889 $lang['Tag selection'] = 'Тагове избрани'; 
   887$lang['Subscribed'] = 'Абонирани'; 
   888$lang['Tag selection'] = 'Избор на етикети'; 
  890889$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Абониране за уведомяване по имейл'; 
  891 $lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Абониране %s за Piwigo новини и съобщения'; 
  892 $lang['Status of user "%s" updated'] = 'Потребител "%s" статус актуализиран'; 
   890$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Абониране на %s за Piwigo новини и съобщения'; 
   891$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Статусът на потребител "%s" е актуализиран'; 
  893892$lang['Subscribe'] = 'Абониране'; 
  894 $lang['Subscribe %s'] = 'Абониране %s'; 
  895 $lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Образуване на миниатюри в процес...'; 
  896 $lang['This album contains no photo.'] = 'Албума не съдържа снимки.'; 
   893$lang['Subscribe %s'] = 'Абониране на %s'; 
   894$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Генерирането на миниатюри е в ход...'; 
   895$lang['This album contains no photo.'] = 'Този албум не съдържа снимки.'; 
  897896$lang['Themes which need upgrade'] = 'Теми нуждаещи се от актуализация'; 
  898 $lang['The following tag was deleted'] = 'Избраният таг е изтрит'; 
  899 $lang['Orphan tags deleted'] = 'Необвързаните тагове изтрити'; 
  900 $lang['Obsolete Plugins'] = 'Остаряли плъгини'; 
   897$lang['The following tag was deleted'] = 'Следният етикет е изтрит'; 
   898$lang['Orphan tags deleted'] = 'Необвързаните етикети са изтрити'; 
   899$lang['Obsolete Plugins'] = 'Остаряли разширения'; 
  901900$lang['Rate date'] = 'Дата на оценяване'; 
  902901$lang['Purge sessions'] = 'Почистване на сесиите'; 
  903 $lang['Purge search history'] = 'Почистване на историята на търсене'; 
  904 $lang['Purge never used notification feeds'] = 'Почистване на никога нейзползвани полета'; 
  905 $lang['Purge history summary'] = 'Почистване на историята общо'; 
  906 $lang['Purge history detail'] = 'Почистване на историята детайли'; 
  907 $lang['Theme has been successfully installed'] = 'Темата беше успешно инсталирана'; 
  908 $lang['The whole set'] = 'Целият комплект'; 
  909 $lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Качените файлове надхвърлят post_max_size размера в php.ini: %sB'; 
  910 $lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Качвания файл беше качен частично'; 
  911 $lang['height must be a number superior to'] = 'Височината трябва да е число, по-голямо от'; 
  912 $lang['Virtual albums to move'] = 'Виртуалнни албуми за местене'; 
  913 $lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Отписване от уведомявания по имейл'; 
  914 $lang['Unsubscribed'] = 'Отписване'; 
   902$lang['Purge search history'] = 'Почистване на историята с търсения'; 
   903$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Почистване на никога не използвани емисии за известяване'; 
   904$lang['Purge history summary'] = 'Почистване на историята с резюмета'; 
   905$lang['Purge history detail'] = 'Почистване на историята с детайли'; 
   906$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Темата е успешно инсталирана'; 
   907$lang['The whole set'] = 'Целият набор'; 
   908$lang['The uploaded files exceed the post_max_size directive in php.ini: %sB'] = 'Качените файлове надхвърлят post_max_size директивата в php.ini: %sB'; 
   909$lang['The uploaded file was only partially uploaded'] = 'Качваният файл е качен само частично'; 
   910$lang['height must be a number superior to'] = 'височината трябва да е число, по-голямо от'; 
   911$lang['Virtual albums to move'] = 'Виртуални албуми за местене'; 
   912$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Отписване от уведомявания с имейл'; 
   913$lang['Unsubscribed'] = 'Отписани'; 
  915914$lang['You can activate only one mobile theme.'] = 'Може да активирате само една мобилна тема.'; 
  916 $lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Ъпдейт в изпълнение... Моля изчакайте.'; 
  917 $lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Потребител "%s" създаден с "%s" за парола'; 
  918 $lang['User %s [%s] added.'] = 'Потребител %s [%s] добавен.'; 
  919 $lang['include child albums'] = 'включително дъщерни албуми'; 
   915$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Обработката е в ход... Моля изчакайте.'; 
   916$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Потребител "%s" е създаден с "%s" за парола'; 
   917$lang['User %s [%s] added.'] = 'Потребител %s [%s] е добавен.'; 
   918$lang['include child albums'] = 'включително под-албуми'; 
  920919$lang['on the %d selected photos'] = 'във %d избрани снимки'; 
  921 $lang['overrides existing values with empty ones'] = 'замяна на съществуващо съдържание с празини полета'; 
  922 $lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'снимки кандидати за синхронизация на метатаговете'; 
  923 $lang['Tag "%s" already exists'] = 'Тага "%s" вече съществува'; 
  924 $lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ТОЗИ ПЛЪГИН НЕ Е ЧАСТ ОТ PIWIGO !!! ДЕИНСТАЛИРАЙТЕ ГО !!!'; 
  925 $lang['Storage album'] = 'Съхранен албум'; 
   920$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'замяна на съществуващите стойности с празини такива'; 
   921$lang['photos candidates for metadata synchronization'] = 'снимки кандидати за синхронизация на метаданните'; 
   922$lang['Tag "%s" already exists'] = 'Етикет "%s" вече съществува'; 
   923$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'ТОВА РАЗШИРЕНИЕ НЕ Е ЧАСТ ОТ ЯДРОТО НА PIWIGO! ДЕИНСТАЛИРАЙТЕ ГО СЕГА!'; 
   924$lang['Storage album'] = 'Албум за съхранение'; 
  926925$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Задаване на тема по подразбиране за нерегистрирани и нови потрибители'; 
  927926$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Задаване на език по подразбиране за нерегистрирани и нови потрибители'; 
  928 $lang['Send mail on HTML format'] = 'Изпрати мейл в HTML формат'; 
   927$lang['Send mail on HTML format'] = 'Изпрати в HTML формат'; 
  929928$lang['Send connection settings by email'] = 'Изпрати найстройките за връзка по имейл'; 
  930 $lang['Save visits in history for'] = 'Запазване на историята на посещенията за'; 
  931 $lang['Save manual order'] = 'Запази индивидуална заявка'; 
  932 $lang['Save order'] = 'Запази заявка'; 
  933 $lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Върни в начални настройки. Ще загубите всички плъгин настройки.'; 
   929$lang['Save visits in history for'] = 'Запазване на посещенията в историята за'; 
   930$lang['Save manual order'] = 'Запази ръчна подредба'; 
   931$lang['Save order'] = 'Запази подредба'; 
   932$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Връщане на конфигурацията по подразбиране. Ще загубите всички настройки на инсталираните разширения.'; 
  934933$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Бърза локална синхронизация'; 
  935 $lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Зададено ниво на достър "%s"'; 
  936 $lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo публикува плъгин за Aperture'; 
  937 $lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo не може да открие файла за актуалезация на сървъра'; 
  938 $lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo публикува плъгин за Lightroom'; 
  939 $lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo публикува новини'; 
  940 $lang['Not cropped correctly?'] = 'Не е кропнат провилно?'; 
  941 $lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Този плъгин беше записан успешно'; 
  942 $lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo издаде плъгин за digiKam'; 
  943 $lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo издаде плъгин за Shotwell'; 
  944 $lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo издаде плъгин за iPhoto'; 
   934$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Зададено е ниво на поверителност "%s"'; 
   935$lang['Piwigo export plugin for Aperture'] = 'Piwigo разширение за експорт за Aperture'; 
   936$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo не може да изтегли файла за актуализация от сървъра'; 
   937$lang['Piwigo Publish plugin for Lightroom'] = 'Piwigo разширение за публикуване за Lightroom'; 
   938$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo бюлетин'; 
   939$lang['Not cropped correctly?'] = 'Не е изрязано провилно?'; 
   940$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Разширението е копирано успешно'; 
   941$lang['Piwigo publish plugin for digiKam'] = 'Piwigo разширение за публикуване за digiKam'; 
   942$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo разширение за публикуване за Shotwell'; 
   943$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo разширение за експорт за iPhoto'; 
  945944$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Размерите на снимката ще бъдат редуцирани до %dx%d пиксела.'; 
  946 $lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Преоразмеряване след качването е забранено ако ползвате GD за графична библиотека'; 
  947 $lang['Select at least one tag'] = 'Изберете поне един таг'; 
   945$lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Преоразмеряване след качването не е активно поради използване на GD за графична библиотека'; 
   946$lang['Select at least one tag'] = 'Изберете поне един етикет'; 
  948947$lang['General'] = 'Общо'; 
  949 $lang['Mail theme'] = 'Mail тема'; 
   948$lang['Mail theme'] = 'Тема за имейл'; 
  950949$lang['Basic settings'] = 'Основни настройки'; 
  951 $lang['on the %d selected users'] = 'на %d избраните потребители'; 
   950$lang['on the %d selected users'] = 'на избраните %d потребители'; 
  952951$lang['Users modified'] = 'Потребителите са променени'; 
  953952$lang['User %s updated'] = 'Обновени %s потребители'; 
  954953$lang['User %s added'] = 'Добавени %s потребители'; 
  955954$lang['Update user'] = 'Обновяване на потребител'; 
  956 $lang['Showing %s to %s of %s users'] = 'Показва %s за %s от %s потребители'; 
   955$lang['Showing %s to %s of %s users'] = 'Показва %s до %s от %s потребители'; 
  957956$lang['Show %s users'] = 'Показани %s потребители'; 
  958957$lang['Registered on %s, %s.'] = 'Регистриран на %s, %s.'; 
  959 $lang['Password updated'] = 'Паролата обновена'; 
  960 $lang['No user selected, no action possible.'] = 'Няма избран потребител, невъзможна операция.'; 
   958$lang['Password updated'] = 'Паролата е обновена'; 
   959$lang['No user selected, no action possible.'] = 'Няма избран потребител, не е възможна операция.'; 
  961960$lang['No user selected of %d users'] = 'Няма избран потребител от %d потребители'; 
  962 $lang['No matching user found'] = 'Няма съвпадение с търсения потребител'; 
   961$lang['No matching user found'] = 'Няма намерено съвпадение по потребител'; 
  963962$lang['Loading...'] = 'Зареждане...'; 
  964 $lang['Last visit on %s, %s.'] = 'Последно посещение в %s, %s.'; 
  965 $lang['(filtered from %s total users)'] = '(отделени от %s общо потребители)'; 
  966 $lang['%d of %d users selected'] = '%d от %d потребители са избрани'; 
   963$lang['Last visit on %s, %s.'] = 'Последно посещение на %s, %s.'; 
   964$lang['(filtered from %s total users)'] = '(филтрирани от общо %s потребители)'; 
   965$lang['%d of %d users selected'] = 'избрани са %d от %d потребители'; 
  967966$lang['Change username'] = 'Смяна на потребителско име'; 
  968967$lang['Change password'] = 'Смяна на парола'; 
  969 $lang['All %d users are selected'] = 'Всички %d потребители са избрани'; 
   968$lang['All %d users are selected'] = 'Всичките %d потребители са избрани'; 
  970969$lang['close'] = 'затвори'; 
  971 $lang['Close user details'] = 'Затваряне на потребителски детайли'; 
   970$lang['Close user details'] = 'Затвори потребителски детайли'; 
  972971$lang['Open user details'] = 'Отваряне на потребителски детайли'; 
  973972$lang['Allow users to add a link to their website'] = 'Позволи на потребителите да добавят линк към техен уебсайт'; 
  974973$lang['Activate it now'] = 'Активирай сега'; 
  975974$lang['width & height'] = 'ширина и височина'; 
  976 $lang['file name'] = 'пълно име'; 
   975$lang['file name'] = 'име на файл'; 
  977976$lang['date & time'] = 'дата и час'; 
  978977$lang['between %s and %s MB'] = 'между %s и %s MB'; 
  979978$lang['based on'] = 'въз основа на'; 
  980 $lang['The settings for the guest are from the %s user'] = 'Настройките за гости са от %s потребител'; 
  981 $lang['No and unlock sub-albums'] = 'Отключване или НЕ на под-албуми'; 
   979$lang['The settings for the guest are from the %s user'] = 'Настройките за гости са от потребител %s'; 
   980$lang['No and unlock sub-albums'] = 'Не и отключване на под-албумите'; 
  982981$lang['Mail address is mandatory for registration'] = 'Имейл адресът е задължителна за регистрация'; 
  983 $lang['Impossible to deactivate the default theme.'] = 'Невъзможно деактивиране на темата по подразбиране.'; 
  984 $lang['Empty caddie'] = 'Изпразване на кутията'; 
  985 $lang['Upload in progress'] = 'Качването е в процес'; 
   982$lang['Impossible to deactivate the default theme.'] = 'Невъзможно е деактивиране на темата по подразбиране.'; 
   983$lang['Empty caddie'] = 'Изпразване на колекцията'; 
   984$lang['Upload in progress'] = 'Качването е в ход'; 
 • branches/2.7/language/bg_BG/common.lang.php

  r29714 r30966  
  2323/* 
  2424Language Name: Български [BG] 
  25 Version: 2.7.0 
   25Version: 2.7.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=510 
  2727Author: Piwigo team 
   
  3535$lang_info['zero_plural'] = true; 
  3636 
  37 $lang['%d album updated'] = '%d албума е обновен'; 
  38 $lang['%d albums updated'] = '%d албумите са обновени'; 
   37$lang['%d album updated'] = '%d албум е обновен'; 
   38$lang['%d albums updated'] = '%d албума са обновени'; 
  3939$lang['%d comment to validate'] = '%d коментар за одобрение'; 
  40 $lang['%d comments to validate'] = '%d коментари за одобрение'; 
   40$lang['%d comments to validate'] = '%d коментара за одобрение'; 
  4141$lang['%d new comment'] = '%d нов коментар'; 
  42 $lang['%d new comments'] = '%d нови коментари'; 
   42$lang['%d new comments'] = '%d нови коментара'; 
  4343$lang['%d comment'] = '%d коментар'; 
  44 $lang['%d comments'] = '%d коментари'; 
  45 $lang['%d hit'] = '%d показан'; 
   44$lang['%d comments'] = '%d коментара'; 
   45$lang['%d hit'] = '%d показване'; 
  4646$lang['%d hits'] = '%d показвания'; 
  4747$lang['%d new photo'] = '%d нова снимка'; 
   
  6161$lang['Connection settings'] = 'Настройки за свързване'; 
  6262$lang['Login'] = 'Вход'; 
  63 $lang['Contact webmaster'] = 'Контакт Уебмастър'; 
   63$lang['Contact webmaster'] = 'Контакт уебмастър'; 
  6464$lang['Create a new account'] = 'Регистрация на нов потребител'; 
  6565$lang['Created on'] = 'Създаден на'; 
   
  6868$lang['Dimensions'] = 'Размери'; 
  6969$lang['Display'] = 'Изглед'; 
  70 $lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Всяко правило от списъка трябва да е изпълнено.'; 
  71 $lang['Email address'] = 'Мейл адрес'; 
  72 $lang['Enter your personnal informations'] = 'Въведете Вашата лична информация'; 
  73 $lang['Error sending email'] = 'Грешка при изпращането на електронната поща'; 
   70$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Всички критерии от списъка трябва да са изпълнени.'; 
   71$lang['Email address'] = 'Имейл адрес'; 
   72$lang['Enter your personnal informations'] = 'Въведете вашата лична информация'; 
   73$lang['Error sending email'] = 'Грешка при изпращането на имейл'; 
  7474$lang['File name'] = 'Име на файла'; 
  7575$lang['File'] = 'Файл'; 
  7676$lang['Filesize'] = 'Размер на файла'; 
  77 $lang['Filter and display'] = 'Филтър и изглед'; 
   77$lang['Filter and display'] = 'Филтрирай и покажи'; 
  7878$lang['Filter'] = 'Филтър'; 
  7979$lang['Forgot your password?'] = 'Забравена парола'; 
  8080$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Преглед на галерията като посетител'; 
  8181$lang['Help'] = 'Помощ'; 
  82 $lang['Identification'] = 'Регистрация/Вход'; 
  83 $lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS Емисия само за снимки'; 
   82$lang['Identification'] = 'Регистрация'; 
   83$lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS емисия само за снимки'; 
  8484$lang['Keyword'] = 'Ключова дума'; 
  8585$lang['day'][0] = 'Нд'; 
   
  102102$lang['month'][8] = 'Август'; 
  103103$lang['month'][9] = 'Септември'; 
  104 $lang['slideshow'] = 'Слайдшоу'; 
  105 $lang['stop the slideshow'] = 'Спри слайдшоуто'; 
  106 $lang['Specials'] = 'Покажи'; 
   104$lang['slideshow'] = 'слайдшоу'; 
   105$lang['stop the slideshow'] = 'спри слайдшоуто'; 
   106$lang['Specials'] = 'Специални'; 
  107107$lang['SQL queries in'] = 'SQL запитвания в'; 
  108 $lang['display only recently posted photos'] = 'покажи само наскоро добавени снимки'; 
  109 $lang['return to the display of all photos'] = 'върни се на преглед на всички снимки'; 
   108$lang['display only recently posted photos'] = 'показване само на последните добавени снимки'; 
   109$lang['return to the display of all photos'] = 'връщане към режим на показване на всички снимки'; 
  110110$lang['the beginning'] = 'началото'; 
  111 $lang['Thumbnails'] = 'Умален преглед'; 
   111$lang['Thumbnails'] = 'Миниатюри'; 
  112112$lang['Menu'] = 'Меню'; 
  113 $lang['A comment on your site'] = 'Коментар на Вашият сайт'; 
   113$lang['A comment on your site'] = 'Коментар на вашият сайт'; 
  114114$lang['today'] = 'днес'; 
  115 $lang['Update your rating'] = 'Обновете Вашето гласуване'; 
   115$lang['Update your rating'] = 'Обновете гласуването си'; 
  116116$lang['the username must be given'] = 'потребителското име е задължително'; 
  117117$lang['useful when password forgotten'] = 'полезно в случай на забравена парола'; 
   
  124124$lang['Comment by %s'] = 'Коментар от %s'; 
  125125$lang['User: %s'] = 'Потребител: %s'; 
  126 $lang['Email: %s'] = 'Мейл: %s'; 
   126$lang['Email: %s'] = 'Имейл: %s'; 
  127127$lang['Admin: %s'] = 'Админ: %s'; 
  128128$lang['Registration of %s'] = 'Регистрация на %s'; 
  129129$lang['Album: %s'] = 'Албум: %s'; 
  130130$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Грешен статус за потребител "guest", ще бъде използвана настройка по подразбиране. Моля уведомете уебмастерът.'; 
  131 $lang['this email address is already in use'] = 'този емайл адрес вече се използва.'; 
   131$lang['this email address is already in use'] = 'този имейл адрес вече се използва'; 
  132132$lang['Album results for'] = 'Албумни резултати за'; 
  133 $lang['Tag results for'] = 'Таг резултати за'; 
   133$lang['Tag results for'] = 'Резултати за етикет'; 
  134134$lang['from %s to %s'] = 'от %s до %s'; 
  135135$lang['Play of slideshow'] = 'Пусни слайдшоу'; 
   
  144144$lang['%d photo'] = '%d снимка'; 
  145145$lang['%d photos'] = '%d снимки'; 
  146 $lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d снимката е свързана също и с настоящите тагове'; 
  147 $lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d снимките са свързани също и с настоящите тагове'; 
  148 $lang['display photos linked to this tag'] = 'покажи снимките свързани с този таг'; 
   146$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d снимка също е свързана настоящите тагове'; 
   147$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d снимки също са свързани и с настоящите тагове'; 
   148$lang['display photos linked to this tag'] = 'показване на снимките свързани с този етикет'; 
  149149$lang['photos posted during the last %d days'] = 'добавени снимки през последните %d дни'; 
  150 $lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo Помощ'; 
   150$lang['Piwigo Help'] = 'Piwigo помощ'; 
  151151$lang['Rank'] = 'Ранг'; 
  152152$lang['group by letters'] = 'групирай по букви'; 
  153153$lang['letters'] = 'букви'; 
  154 $lang['show tag cloud'] = 'покажи облак от тагове'; 
   154$lang['show tag cloud'] = 'покажи облак от етикети'; 
  155155$lang['cloud'] = 'облак'; 
  156156$lang['Reset to default values'] = 'Върни до настройки по подразбиране'; 
  157157$lang['delete all photos from your favorites'] = 'изтрий всички снимки от любими'; 
  158158$lang['Sent by'] = 'Изпратено от'; 
  159 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Блокирали сте бисквитките или Вашият браузър не ги поддържа. Разрешете бисквитките за да влезете в системата.'; 
   159$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Блокирали сте бисквитките или браузърът ви не ги поддържа. Разрешете бисквитките за да влезете в системата.'; 
  160160$lang['Edit a comment'] = 'Редактирай коментар'; 
  161161$lang['Are you sure?'] = 'Сигурен ли сте?'; 
  162162$lang['%d Kb'] = '%d Кб'; 
  163 $lang['Links'] = 'Линкове'; 
   163$lang['Links'] = 'Връзки'; 
  164164$lang['N/A'] = 'Не е налична'; 
  165165$lang['New on %s'] = 'Нови на %s'; 
  166 $lang['Notification'] = 'RSS'; 
  167 $lang['Number of items'] = 'Брой обекти'; 
  168 $lang['Original dimensions'] = 'Оригинален размер'; 
   166$lang['Notification'] = 'Известия'; 
   167$lang['Number of items'] = 'Брой позиции'; 
   168$lang['Original dimensions'] = 'Оригинални размери'; 
  169169$lang['Password forgotten'] = 'Забравена парола'; 
  170170$lang['Password'] = 'Парола'; 
  171171$lang['Post date'] = 'Дата на добавяне'; 
  172 $lang['Posted on'] = 'Добавен на'; 
   172$lang['Posted on'] = 'Добавено на'; 
  173173$lang['Profile'] = 'Профил'; 
  174174$lang['Quick connect'] = 'Вход/Регистрация'; 
  175 $lang['RSS feed'] = 'RSS запис'; 
   175$lang['RSS feed'] = 'RSS емисия'; 
  176176$lang['Register'] = 'Регистрация'; 
  177177$lang['Registration'] = 'Регистрация'; 
  178 $lang['Related tags'] = 'Свързани тагове'; 
   178$lang['Related tags'] = 'Свързани етикети'; 
  179179$lang['Reset'] = 'Изчистване'; 
  180180$lang['Retrieve password'] = 'Възстанови парола'; 
  181181$lang['Search rules'] = 'Критерий за търсене'; 
  182 $lang['Search tags'] = 'Търси тагове'; 
   182$lang['Search tags'] = 'Търси етикети'; 
  183183$lang['Search'] = 'Търси'; 
  184 $lang['display available tags'] = 'покажи налични тагове'; 
   184$lang['display available tags'] = 'показване налични етикети'; 
  185185$lang['Since'] = 'От'; 
  186 $lang['Sort by'] = 'Сортирано по'; 
  187 $lang['Sort order'] = 'Сортирай по'; 
  188 $lang['Tag'] = 'Таг'; 
  189 $lang['Tags'] = 'Тагове'; 
  190 $lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS записа предлага уведомяване от този сайт, когато има: нови снимки, обновени албуми, нови коментари. Използвайте четец за RSS записи.'; 
   186$lang['Sort by'] = 'Сортирай по'; 
   187$lang['Sort order'] = 'Подредба'; 
   188$lang['Tag'] = 'Етикет'; 
   189$lang['Tags'] = 'Етикети'; 
   190$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS емисията предлага известяване от този сайт когато има: нови снимки, обновени албуми, нови коментари. Използвайте четец за RSS емисии.'; 
  191191$lang['Unknown feed identifier'] = 'Неизвестен идентификатор на записи'; 
  192192$lang['User comments'] = 'Потребителски коментари'; 
   
  201201$lang['all'] = 'всички'; 
  202202$lang['ascending'] = 'възходящ ред'; 
  203 $lang['author(s) : %s'] = 'автор(и) : %s'; 
   203$lang['author(s) : %s'] = 'автор(и): %s'; 
  204204$lang['Expand all albums'] = 'Покажи всички албуми'; 
  205 $lang['posted after %s (%s)'] = 'качени след %s (%s)'; 
  206 $lang['posted before %s (%s)'] = 'качени преди %s (%s)'; 
  207 $lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'качени между %s (%s) и %s (%s)'; 
  208 $lang['posted on %s'] = 'качени на %s'; 
  209 $lang['Best rated'] = 'Най-добра оценка'; 
  210 $lang['display best rated photos'] = 'покажи снимките с най-добри оценки'; 
   205$lang['posted after %s (%s)'] = 'добавени след %s (%s)'; 
   206$lang['posted before %s (%s)'] = 'добавени преди %s (%s)'; 
   207$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'добавени между %s (%s) и %s (%s)'; 
   208$lang['posted on %s'] = 'добавени на %s'; 
   209$lang['Best rated'] = 'С най-добра оценка'; 
   210$lang['display best rated photos'] = 'показване снимките с най-добри оценки'; 
  211211$lang['Calendar'] = 'Календар'; 
  212212$lang['All'] = 'Всички'; 
  213 $lang['display each day with photos, month per month'] = 'покажи всеки ден със снимки, месец по месец'; 
   213$lang['display each day with photos, month per month'] = 'показване снимките по дни, месец по месец'; 
  214214$lang['View'] = 'Изглед'; 
  215 $lang['chronology_monthly_calendar'] = 'хронологичен месечен календар'; 
  216 $lang['chronology_monthly_list'] = 'хронологичен списък с месеци'; 
  217 $lang['chronology_weekly_list'] = 'хронологичен списък със седмици'; 
  218 $lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Натиснете тук ако браузера не Ви пренасочи автоматично'; 
   215$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Месечен календар'; 
   216$lang['chronology_monthly_list'] = 'Месечен списък'; 
   217$lang['chronology_weekly_list'] = 'Седмичен списък'; 
   218$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Натиснете тук ако браузера не ви пренасочи автоматично'; 
  219219$lang['comment date'] = 'дата на коментар'; 
  220220$lang['Comment'] = 'Коментар'; 
  221 $lang['Your comment has been registered'] = 'Вашият коментар бе регистриран'; 
  222 $lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Анти-флуд система: моля изчакайте малко преди да напишете друг коментар'; 
  223 $lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Вашият коментар не бе регистриран защото не отговаря на правилата за писане на коментари'; 
  224 $lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Администратор трябва да одобри Вашият коментар преди да бъде видим.'; 
  225 $lang['This login is already used by another user'] = 'Това потребителско име вече се използва от друг потребител.'; 
   221$lang['Your comment has been registered'] = 'Коментарът ви е регистриран'; 
   222$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Анти-спам система: моля изчакайте малко преди да напишете друг коментар'; 
   223$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Коментарът ви не е регистриран, защото не отговаря на правилата за писане на коментари'; 
   224$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Администратор трябва да одобри коментарът ви преди да бъде видим.'; 
   225$lang['This login is already used by another user'] = 'Това потребителско име вече се използва от друг потребител'; 
  226226$lang['Comments'] = 'Коментари'; 
  227227$lang['Add a comment'] = 'Добави коментар'; 
   
  231231$lang['created on %s'] = 'добавени на %s'; 
  232232$lang['Customize'] = 'Персонализирай'; 
  233 $lang['Your Gallery Customization'] = 'Персонализиране на Вашата Галерия'; 
   233$lang['Your Gallery Customization'] = 'Персонализиране на галерията'; 
  234234$lang['Default'] = 'По подразбиране'; 
  235235$lang['delete this photo from your favorites'] = 'изтрий тази снимка от любими'; 
  236236$lang['Delete'] = 'Изтрий'; 
  237237$lang['descending'] = 'низходящ ред'; 
  238 $lang['Download'] = 'изтегли'; 
  239 $lang['Download this file'] = 'свалете този файл'; 
   238$lang['Download'] = 'Изтегли'; 
   239$lang['Download this file'] = 'Свалете този файл'; 
  240240$lang['edit'] = 'редактирай'; 
  241241$lang['wrong date'] = 'грешна дата'; 
  242242$lang['excluded'] = 'изключени'; 
  243243$lang['Your favorites'] = 'Вашите любими'; 
  244 $lang['display your favorites photos'] = 'покажи вашите любими снимки'; 
   244$lang['display your favorites photos'] = 'показване на вашите любими снимки'; 
  245245$lang['Favorites'] = 'Любими'; 
  246246$lang['First'] = 'Първа'; 
  247 $lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Галерията е заключена за поправка. Моля, елате по-късно.'; 
  248 $lang['Page generated in'] = 'Страница генерирана за'; 
   247$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Галерията е заключена за профилактика. Моля, елате по-късно.'; 
   248$lang['Page generated in'] = 'Страницата генерирана за'; 
  249249$lang['guest'] = 'гост'; 
  250250$lang['Hello'] = 'Здравей'; 
  251251$lang['available for administrators only'] = 'само за администратори'; 
  252 $lang['display this album'] = 'покажи този албум'; 
  253 $lang['display last user comments'] = 'покажи последните коментари'; 
   252$lang['display this album'] = 'показване на този албум'; 
   253$lang['display last user comments'] = 'показване на последните коментари'; 
  254254$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'персонализиране на външния вид на галерията'; 
  255255$lang['search'] = 'търси'; 
   
  257257$lang['in this album'] = 'в този албум'; 
  258258$lang['in %d sub-album'] = 'в %d под-албум'; 
  259 $lang['in %d sub-albums'] = 'в %d под-албуми'; 
   259$lang['in %d sub-albums'] = 'в %d под-албума'; 
  260260$lang['included'] = 'включено'; 
  261261$lang['Invalid password!'] = 'Грешна парола!'; 
   
  265265$lang['Logout'] = 'Изход'; 
  266266$lang['obligatory'] = 'задължително'; 
  267 $lang['display a calendar by creation date'] = 'покажи календар по дата на създаване'; 
  268 $lang['display all photos in all sub-albums'] = 'покажи всички снимки във всички под-албуми'; 
  269 $lang['return to normal view mode'] = 'върнете се към нормален изглед'; 
  270 $lang['display a calendar by posted date'] = 'показване на календар от дата на публикуване'; 
  271 $lang['display most visited photos'] = 'покажи най-посещаваните снимки'; 
   267$lang['display a calendar by creation date'] = 'показване календар по дата на създаване'; 
   268$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'показване всички снимки във всички под-албуми'; 
   269$lang['return to normal view mode'] = 'връщане към нормален режим на показване'; 
   270$lang['display a calendar by posted date'] = 'показване календар по дата на публикуване'; 
   271$lang['display most visited photos'] = 'показване на най-посещаваните снимки'; 
  272272$lang['Unknown identifier'] = 'Неизвестен идентификатор'; 
  273273$lang['New password'] = 'Нова парола'; 
  274274$lang['Rate this photo'] = 'Оцени тази снимка'; 
  275 $lang['Next'] = 'Следващ'; 
   275$lang['Next'] = 'Следваща'; 
  276276$lang['no rate'] = 'няма оценка'; 
  277 $lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Снимки, публикувани в рамките на последния/те %d ден/дни.'; 
  278 $lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Снимки, публикувани в рамките на последния/те %d ден/дни.'; 
   277$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Снимки, публикувани в рамките на последния %d ден.'; 
   278$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Снимки, публикувани в рамките на последните %d дни.'; 
  279279$lang['password updated'] = 'паролата е актуализирана'; 
  280280$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'Последния период трябва да бъде положително цяло число'; 
   
  282282$lang['Show file metadata'] = 'Покажи метаданните на файла'; 
  283283$lang['Preferences'] = 'Предпочитания'; 
  284 $lang['Previous'] = 'Предишен'; 
   284$lang['Previous'] = 'Предишна'; 
  285285$lang['Random photos'] = 'Случайни снимки'; 
  286286$lang['display a set of random photos'] = 'показване набор от случайни снимки'; 
  287287$lang['Recent albums'] = 'Последни албуми'; 
  288 $lang['display recently updated albums'] = 'показване наскоро актуализирани албуми'; 
   288$lang['display recently updated albums'] = 'показване на последните актуализирани албуми'; 
  289289$lang['Recent period'] = 'Последния период'; 
  290 $lang['Recent photos'] = 'Последните снимки'; 
  291 $lang['display most recent photos'] = 'показване най-новите снимки'; 
   290$lang['Recent photos'] = 'Последни снимки'; 
   291$lang['display most recent photos'] = 'показване на най-новите снимки'; 
  292292$lang['Redirection...'] = 'Пренасочване...'; 
  293293$lang['Please, enter a login'] = 'Моля, въведете потребителско име'; 
  294294$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'потребителското име не трябва да завършва с интервал'; 
  295295$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'потребителското име неможе да започва с интервал'; 
  296 $lang['this login is already used'] = 'потребителското име е заето'; 
  297 $lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'мейл адресът трябва да бъде подобно на xxx@yyy.eee (пример : jack@altern.org)'; 
   296$lang['this login is already used'] = 'това потребителско име е заето'; 
   297$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'имейл адресът трябва да бъде подобно на xxx@yyy.eee (пример: jack@altern.org)'; 
  298298$lang['Auto login'] = 'Автоматично влизане'; 
  299 $lang['remove this tag from the list'] = 'премахване на този маркер от списъка'; 
  300 $lang['representative'] = 'представител'; 
   299$lang['remove this tag from the list'] = 'премахване на този етикет от списъка'; 
   300$lang['representative'] = 'миниатюра за албума'; 
  301301$lang['Search for Author'] = 'Търсене на автор'; 
  302 $lang['Search in albums'] = 'Търсене в албумите'; 
   302$lang['Search in albums'] = 'Търсене в албуми'; 
  303303$lang['Search by date'] = 'Търсене по дата'; 
  304304$lang['Date'] = 'Дата'; 
  305305$lang['End-Date'] = 'Крайна дата'; 
  306306$lang['Kind of date'] = 'Вид дата'; 
  307 $lang['Search for words'] = 'Търсене за думи'; 
  308 $lang['Search for all terms'] = 'Търсене за всички условия'; 
  309 $lang['Search for any term'] = 'Търсене за условия '; 
   307$lang['Search for words'] = 'Търсене на думи'; 
   308$lang['Search for all terms'] = 'Търсене за всички думи'; 
   309$lang['Search for any term'] = 'Търсене за някоя от думите'; 
  310310$lang['Most visited'] = 'Най-посещавани'; 
  311311$lang['photo'] = 'снимка'; 
   
  316316$lang['searched words : %s'] = 'търсени думи : %s'; 
  317317$lang['Contact'] = 'Контакт'; 
  318 $lang['set as album representative'] = 'задай снимка на албума'; 
   318$lang['set as album representative'] = 'задай като миниатюра за албума'; 
  319319$lang['Show number of comments'] = 'Показване броя на коментарите'; 
  320 $lang['Show number of hits'] = 'Покажи брой на попаденията'; 
  321 $lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Този коментар изисква валидация'; 
   320$lang['Show number of hits'] = 'Покажи брой на показванията'; 
   321$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Този коментар изисква одобрение'; 
  322322$lang['Welcome'] = 'Добре дошъл'; 
  323 $lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Добре дошли във Вашата Piwigo фото галерия!'; 
  324 $lang['... or browse your empty gallery'] = '... или разгледайте Вашите празни галерии'; 
   323$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = 'Добре дошли във вашата фото галерия!'; 
   324$lang['... or browse your empty gallery'] = '... или разгледайте празната галерия'; 
  325325$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... или моля деактивирайте това съобщение, аз ще намеря друг начин'; 
  326 $lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Здравейте %s, Вашата Piwigo фото галерия е празна!'; 
   326$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Здравейте %s, вашата галерия е празна!'; 
  327327$lang['I want to add photos'] = 'Искам да добавя снимки'; 
  328328$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Управление на потребителския коментар: %s'; 
  329 $lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Липсва е-Мейл адрес. Моля въведете е-Мейл адрес.'; 
  330 $lang['This author modified following comment:'] = 'Автора промени следния коментар:'; 
  331 $lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Автора премахна коментара с id %d'; 
   329$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'Липсва имейл адрес. Моля въведете имейл адрес.'; 
   330$lang['This author modified following comment:'] = 'Този автор промени следния коментар:'; 
   331$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Този автор премахна коментара с id %d'; 
  332332$lang['html tags are not allowed in login'] = 'html тагове не са разрешени в логина'; 
  333333$lang['Unknown feed identifier'] = 'Неизвестен индетификатор'; 
  334334$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'Броят на снимките на страница трябва да е различен от нула'; 
  335 $lang['Number of photos per page'] = 'Брои на снимки за страница'; 
  336 $lang['Change my password'] = 'Смана на паролата'; 
   335$lang['Number of photos per page'] = 'Брои снимки на страница'; 
   336$lang['Change my password'] = 'Смяна на паролата'; 
  337337$lang['Invalid key'] = 'Невалиден ключ'; 
  338 $lang['Invalid username or email'] = 'Невалидно потребителско име или е-майл'; 
  339 $lang['Please enter your username or email address.'] = 'Моля, въведете Вашето потребителско име или е-майл'; 
   338$lang['Invalid username or email'] = 'Невалидно потребителско име или имейл'; 
   339$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Моля въведете потребителско име или имейл.'; 
  340340$lang['Return to home page'] = 'Връщане към началната страница'; 
  341341$lang['The passwords do not match'] = 'Въведените пароли не съвпадат'; 
  342 $lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'За да анулирате паролата, посетете този адрес:'; 
  343 $lang['Username or email'] = 'Потребителско име или е-майл'; 
   342$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'За да анулирате паролата си, посетете този адрес:'; 
   343$lang['Username or email'] = 'Потребителско име или имейл'; 
  344344$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Ще получите линк на електронната си поща, с който ще съзадате нова парола'; 
  345345$lang['Your password has been reset'] = 'Вашата парола е анулирана'; 
  346 $lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Проверете вашата поща за връзка за потвърждение'; 
  347 $lang['Edit'] = 'Редактиране'; 
  348 $lang['Enter your new password below.'] = 'Въведете новата парола отдолу:'; 
   346$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Проверете пощата си за връзка за потвърждение'; 
   347$lang['Edit'] = 'Редактирай'; 
   348$lang['Enter your new password below.'] = 'Въведете новата парола отдолу.'; 
  349349$lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF метаданни'; 
  350350$lang['Hello %s,'] = 'Здравей %s,'; 
  351351$lang['Here are your connection settings'] = 'Вашите настройки за свързване'; 
  352 $lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Ако смятатае, че това съобщение е грешка,просто го ингнорирайте без никакви последствия.'; 
  353 $lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Ако смятате, че сте получили това съобщение вследстиве на грешка, моля свържете се с нас на %s'; 
   352$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Ако смятате, че това съобщение е грешка, просто го ингнорирайте без никакви последствия.'; 
   353$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Ако смятате, че сте получили това съобщение вследстиве на злонамереност, моля свържете се с нас на %s'; 
  354354$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC метаданни'; 
  355 $lang['large'] = 'голям'; 
  356 $lang['medium'] = 'среден'; 
  357 $lang['Original'] = 'оригинал'; 
   355$lang['large'] = 'L - голям'; 
   356$lang['medium'] = 'M - среден'; 
   357$lang['Original'] = 'Оригинал'; 
  358358$lang['Password Reset'] = 'Нулиране на парола'; 
  359359$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Нулирае на парола не е разрешено за този потребител'; 
  360360$lang['Password: %s'] = 'Парола: %s'; 
  361 $lang['Rating score'] = 'Резултат оценка'; 
  362 $lang['Send my connection settings by email'] = 'Изпращане на настройките за свързване по пощата!'; 
  363 $lang['small'] = 'малък'; 
  364 $lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Зявака за нулиране на парола за потребителско име:'; 
  365 $lang['square'] = 'правоъгълен'; 
  366 $lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Успешна регистрация, скоро ще получите съобщение на електронната поща, със настройките за свързване. Добре дошли!'; 
  367 $lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Благодарим Ви, за регистрацията на %s!'; 
  368 $lang['thumb'] = 'прелиствам'; 
  369 $lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'За потребителят  "%s" липсва електронна поща, затова нулирането на паролата е невъзможно'; 
  370 $lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Потребител  "%s" на галерия %s'; 
   361$lang['Rating score'] = 'Рейтинг'; 
   362$lang['Send my connection settings by email'] = 'Изпращане на настройките за свързване с имейл!'; 
   363$lang['small'] = 'S - малък'; 
   364$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Някой е зявил нулиране на парола за следното потребителско име:'; 
   365$lang['square'] = 'Правоъгълен'; 
   366$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Успешна регистрация, скоро ще получите съобщение на електронната си поща с настройките за свързване. Добре дошли!'; 
   367$lang['Thank you for registering at %s!'] = 'Благодарим ви за регистрацията в %s!'; 
   368$lang['thumb'] = 'Миниатюра'; 
   369$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'За потребителят  "%s" липсва имейл адрес, нулирането на паролата е невъзможно'; 
   370$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Потребител "%s" в галерия %s'; 
  371371$lang['Username modification'] = 'Промяна на потребител'; 
  372372$lang['Username: %s'] = 'Потребител: %s'; 
  373 $lang['xlarge'] = 'по-голям'; 
  374 $lang['xxlarge'] = 'огромен'; 
  375 $lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Вашетопотребителско име беше успешно промененно на : %s'; 
   373$lang['xlarge'] = 'XL - много голям'; 
   374$lang['xxlarge'] = 'XXL - най-голям'; 
   375$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Потребителското ви име е успешно промененно на: %s'; 
  376376$lang['%d rates'] = '%d оценки'; 
  377377 
   
  387387$lang['Manual sort order'] = 'Ръчно определяне на подредбата'; 
  388388$lang['xsmall'] = 'XS - много малък'; 
  389 $lang['%d rate'] = '%d процент'; 
   389$lang['%d rate'] = '%d оценка'; 
  390390$lang['Date created, new &rarr; old'] = 'Дата на създаване, нови &rarr; стари'; 
  391391$lang['Date created, old &rarr; new'] = 'Дата на създаване, стари &rarr; нови'; 
   
  403403$lang['Forbidden'] = 'Забранено'; 
  404404$lang['Page not found'] = 'Страницата не е намерена'; 
  405 $lang['Permalink for album not found'] = 'Дирктен линк за албума не е открит'; 
  406 $lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo се сблъска с невъзстановима грешка'; 
  407 $lang['Requested album does not exist'] = 'Търсения албум не съществува'; 
  408 $lang['Requested tag does not exist'] = 'Търсения таг не съществува'; 
   405$lang['Permalink for album not found'] = 'Пермалинк за албум не е открит'; 
   406$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Неочаквана невъзстановима грешка'; 
   407$lang['Requested album does not exist'] = 'Търсеният албум не съществува'; 
   408$lang['Requested tag does not exist'] = 'Търсеният етикет не съществува'; 
  409409$lang['mandatory'] = 'задължително'; 
  410410$lang['Username is mandatory'] = 'Потребителското име е задължително'; 
  411 $lang['Email address is mandatory'] = 'Имейл адреса е задължителен'; 
  412 $lang['Your website URL is invalid'] = 'Вашия уебсайт адрес е грешен'; 
   411$lang['Email address is mandatory'] = 'Имейл адресът е задължителен'; 
   412$lang['Your website URL is invalid'] = 'Вашият уебсайт адрес е невалиден'; 
  413413$lang['Website'] = 'Уебсайт'; 
  414414$lang['Email'] = 'Имейл'; 
  415415$lang['First Page'] = 'Първа страница'; 
  416 $lang['Go back to the album'] = 'Връщане обратно към албума'; 
   416$lang['Go back to the album'] = 'Връщане в албума'; 
  417417$lang['Last Page'] = 'Последна страница'; 
  418418$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Липсва парола. Моля въведете.'; 
  419419$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Потвърждение на паролата липсва. Моля повторете паролата.'; 
  420 $lang['%d photos per page'] = '%d снимки за страница'; 
   420$lang['%d photos per page'] = '%d снимки на страница'; 
  421421$lang['Theme'] = 'Тема'; 
  422422$lang['No results for'] = 'Няма резултати за'; 
  423 $lang['Apply on properties'] = 'Потвърди настройките'; 
  424 $lang['Photo title'] = 'Заглавие на снимка'; 
  425 $lang['Photo description'] = 'Описание на снимка'; 
  426 $lang['Link: %s'] = 'Линкове: %s'; 
   423$lang['Apply on properties'] = 'Търси в:'; 
   424$lang['Photo title'] = 'Заглавие на снимката'; 
   425$lang['Photo description'] = 'Описание на снимката'; 
   426$lang['Link: %s'] = 'Връзка: %s'; 
  427427$lang['Album name, Z &rarr; A'] = 'Име на албум, Z &rarr; A'; 
  428428$lang['Album name, A &rarr; Z'] = 'Име на албум, A &rarr; Z'; 
   429$lang['day']['0'] = 'неделя'; 
   430$lang['day']['1'] = 'понеделник'; 
   431$lang['day']['2'] = 'вторник'; 
   432$lang['day']['3'] = 'сряда'; 
   433$lang['day']['4'] = 'четвъртък'; 
   434$lang['day']['5'] = 'петък'; 
   435$lang['day']['6'] = 'събота'; 
   436$lang['month']['10'] = 'октомври'; 
   437$lang['month']['11'] = 'ноември'; 
   438$lang['month']['12'] = 'декември'; 
   439$lang['month']['1'] = 'януари'; 
   440$lang['month']['2'] = 'февруари'; 
   441$lang['month']['3'] = 'март'; 
   442$lang['month']['4'] = 'април'; 
   443$lang['month']['5'] = 'май'; 
   444$lang['month']['6'] = 'юни'; 
   445$lang['month']['7'] = 'юли'; 
   446$lang['month']['8'] = 'август'; 
   447$lang['month']['9'] = 'септември'; 
 • branches/2.7/language/bg_BG/install.lang.php

  r26461 r30966  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  2323 
  24 $lang['also given by your host provider'] = 'също предоставена от доставчика на услугата'; 
   24$lang['also given by your host provider'] = 'също предоставена от вашия хостинг доставчик'; 
  2525$lang['Basic configuration'] = 'Основно конфигуриране'; 
  2626$lang['Database configuration'] = 'Конфигуриране на базата данни'; 
  2727$lang['Database name'] = 'Име на базата данни'; 
  28 $lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'имената на таблиците в базата данни, ще имат тази представка ( това Ви дава възможност да управлявате таблиците по-добре)'; 
   28$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'имената на таблиците в базата данни ще имат тази представка (това ви дава възможност да управлявате таблиците по-добре)'; 
  2929$lang['Default gallery language'] = 'Език по подразбиране за галерията'; 
  30 $lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Не се колебайте да се консултира в нашите форуми за всяка помощ:%s'; 
   30$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Не се колебайте да се консултирате в нашите форуми за помощ: %s'; 
  3131$lang['Download the config file'] = 'Изтегляне на конфигурационния файл'; 
  3232$lang['enter a login for webmaster'] = 'въведете потребителско име за уебмастер'; 
  3333$lang['Installation'] = 'Инсталиране'; 
  34 $lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Още една  Piwigo фотогалерия'; 
  35 $lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Пазете я в тайна, тя Ви дава достъп до административния панел'; 
   34$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Още една Piwigo галерия'; 
   35$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Пазете я в тайна, тя ви дава достъп до административния панел'; 
  3636$lang['Password [confirm]'] = 'Парола [потвърждаване]'; 
  3737$lang['please enter your password again'] = 'моля, въведете паролата още веднъж'; 
  3838$lang['User'] = 'Потребител'; 
  3939$lang['verification'] = 'проверка'; 
  40 $lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'потребителското име за уебмастера, не може да съдържа символите\' или "'; 
  41 $lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Здравейте и добре дошли в моята фотогалерия'; 
  42 $lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Здравейте и добре дошли във вашата нова Piwigo инсталация! '; 
  43 $lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Вие можете да изтеглите конфигурационния файл и да го качите в директорията  local/config на вашата инсталация'; 
  44 $lang['PHP 5 is required'] = 'Изисква се инсталиран PHP 5'; 
   40$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'потребителското име не може да съдържа символите \' или "'; 
   41$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Добре дошли в моята фотогалерия'; 
   42$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Добре дошли във вашата нова Piwigo инсталация! '; 
   43$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Вие можете да изтеглите конфигурационния файл и да го качите в директория  local/config на вашата инсталация'; 
   44$lang['PHP 5 is required'] = 'Изисква се PHP 5.2'; 
  4545$lang['Start Install'] = 'Стартиране на инсталацията'; 
  46 $lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo не успя да конфигурира PHP5'; 
  47 $lang['Admin configuration'] = 'Администратор настройки'; 
   46$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo не успя да конфигурира PHP 5.2'; 
   47$lang['Admin configuration'] = 'Администраторски настройки'; 
  4848$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Поздравления, Piwigo е инсталиран успешно'; 
  49 $lang['Database table prefix'] = 'Префикс на базата с данни'; 
   49$lang['Database table prefix'] = 'Префикс на таблиците'; 
  5050$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Надяваме се да се видим скоро'; 
  51 $lang['Host'] = 'Доставчик'; 
   51$lang['Host'] = 'Хост'; 
  5252$lang['Sorry!'] = 'Съжаляваме!'; 
  53 $lang['Try to configure PHP 5'] = 'Опитайте да настройте PHP 5'; 
  54 $lang['user login given by your host provider'] = 'потребителско име за достъп до вашия доставчик'; 
  55 $lang['user password given by your host provider'] = 'парола за достъп до вашия доставчик'; 
  56 $lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Потребителите ще могат да използват този имейл за контакт с Администратора на сайта'; 
   53$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Опит за настройка PHP 5.2'; 
   54$lang['user login given by your host provider'] = 'потребителско име предоставено от вашия хост доставчик'; 
   55$lang['user password given by your host provider'] = 'парола за достъп предоставена от вашия хост доставчик'; 
   56$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Потребителите ще могат да използват този имейл за контакт с администратора на сайта'; 
  5757$lang['Can\'t connect to server'] = 'Невъзможен достъп до сървъра'; 
  5858$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Връзката със сървъра е успешна, но достъпа до базата данни е невъзможен'; 
  5959$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Това ще е видимо от потребителите. Необходимо е за администриране на сайта'; 
  6060$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Нужна ви е помощ? Задайте вашият въпрос в <a href="%s">Piwigo борда за съобщения</a>.'; 
  61 $lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Вие може да промените конфигурацията и сами и да рестартирате Piwigo след това.'; 
  62 $lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Алтернативно решение е да копирате текста от кутията горе и да го добавите ръчно във файла "local/config/database.inc.php" (ВНИМАНИЕ: database.inc.php трябва да съдържа само това от текстовото поле, без празни знаци)'; 
   61$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Вие може да промените конфигурацията сами и да рестартирате Piwigo след това.'; 
   62$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Алтернативно решение е да копирате текста от карето отгоре и да го добавите ръчно във файла "local/config/database.inc.php" (Внимание: database.inc.php трябва да съдържа само това от текстовото поле, без празни знаци или край на ред)'; 
  6363$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Създаването на конфигурационен файл local/config/database.inc.php е неуспещно.'; 
  64 $lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Изглежда вашият уеб хост се изпълнява в PHP %s'; 
  65 $lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo може да се опита да превключите вашата конфигурация на PHP 5 като създаде или промени .htaccess файла.'; 
  66 $lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Обърнете се към вашия хостинг доставчик и вижте как можете да преминете към PHP 5 самостоятелно.'; 
  67 $lang['localhost or other, supplied by your host provider'] = 'localhost или друг, предоставен от вашият хост провайдер'; 
  68 ?> 
   64$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Изглежда вашият уеб хост се изпълнява с PHP %s'; 
   65$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo може да се опита да превключите вашата конфигурация към PHP 5.2 като създаде или промени .htaccess файла.'; 
   66$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Обърнете се към вашия хостинг доставчик и вижте как можете да преминете към PHP 5.2.'; 
   67$lang['localhost or other, supplied by your host provider'] = 'localhost или друг, предоставен от вашият хост доставчик'; 
 • branches/2.7/language/bg_BG/upgrade.lang.php

  r26461 r30966  
  2424$lang['SQL queries'] = 'SQL заявки'; 
  2525$lang['Statistics'] = 'Статистика'; 
  26 $lang['total SQL time'] = 'общо време за SQL'; 
   26$lang['total SQL time'] = 'общо време за SQL заявки'; 
  2727$lang['total upgrade time'] = 'общо време за обновяване'; 
  2828$lang['Upgrade'] = 'Обновяване'; 
  2929$lang['Upgrade from version %s to %s'] = 'Обновяване от версия %s към %s'; 
  3030$lang['Upgrade informations'] = 'Информация за обновяването'; 
  31 $lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Вие нямате права, за да стартирате обновяване.'; 
  32 $lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Всички под-албуми на лични албуми, стават също лични.'; 
  33 $lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Като предпазна мярка, следните приставки са били деактивирани. Трябва да проверите за ъпгрейд на приставките преди да ги активирате отново:'; 
  34 $lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Като предпазна мярка, следните теми бяха деактивирани. Трябва да проверите за ъпгрейд на темите преди да ги активирате отново:'; 
  35 $lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'Във <i>%s</i>, преди <b>?></b>, добави:'; 
  36 $lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Само миниатюрата на префикса и webmaster имейл адреса бяха запазени от предишната конфигурация'; 
  37 $lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Направете проверка за подръжка в  [Administration>Tools>Maintenance] ако имате някакви проблеми.'; 
  38 $lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Тази страница предлага да актуализира базата данни от вашия Piwigo стара версия към поновата версия. Ъпгрейд асистента мисли, че в момента използвате <strong> релииз %s</ strong> (или подобна).'; 
  39 $lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Разрешенията на потребителите и групите бяха изтрити'; 
  40 ?> 
   31$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Вие нямате права, за да стартирате обновяване'; 
   32$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Всички под-албуми на личните албуми стават също лични'; 
   33$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Като предпазна мярка, следните разширения са деактивирани. Трябва да проверите за ъпгрейд на разширенията преди да ги активирате отново:'; 
   34$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Като предпазна мярка, следните теми са деактивирани. Трябва да проверите за ъпгрейд на темите преди да ги активирате отново:'; 
   35$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'В <i>%s</i>, преди <b>?></b>, добавете:'; 
   36$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Само префикса на миниатюрите и имейл адреса на уебмастера са запазени от предишната конфигурация'; 
   37$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Направете проверка за профилактика в  [Администрация>Инструменти>Поддръжка] ако имате някакви проблеми.'; 
   38$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Тази страница предлага да актуализира базата данни от стара версия към новата версия. Считаме, че в момента използвате <strong>версия %s</ strong> (или подобна).'; 
   39$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Правата на потребителите и групите са изтрити'; 
 • branches/2.7/language/br_FR/admin.lang.php

  r29704 r30966  
  243243$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Ur fazi a zo c\'hoarvezet en ur eztennañ. Sellit ouzh aotreoù ar restroù ho staliadur Piwigo.<br><a href="%s">Klikit amañ evit diskouez renabl ar fazi</a>.'; 
  244244$lang['By rank'] = 'Dre renk'; 
  245 $lang['Caddie'] = 'Karrigell'; 
  246 $lang['Caddie management'] = 'Merañ ar c\'harrigell'; 
   245$lang['Caddie'] = 'Paner'; 
   246$lang['Caddie management'] = 'Merañ ar baner'; 
  247247$lang['By %s'] = 'Dre %s'; 
  248248$lang['Associate to album'] = 'Liammañ ouzh ar rummad'; 
   
  380380$lang['Select the destination tag'] = 'Arveriañ ar merker pal'; 
  381381$lang['Source tag'] = 'Merker tarzh'; 
   382$lang['Does not represent'] = 'n\'eo ket ar skeudennig evit'; 
   383$lang['Drag to re-order'] = 'Klikañ-ha-riklañ evit adurzhiañ'; 
   384$lang['Dump Database'] = 'Diskargañ an diaz roadennoù en ur restr'; 
   385$lang['Element'] = 'Elfenn'; 
   386$lang['Element type'] = 'Elfenn standart'; 
   387$lang['Duplicate'] = 'Eilad'; 
   388$lang['Duplicate selected tags'] = 'Eiladiñ ar merkerioù diujet'; 
   389$lang['Duplicates'] = 'Eiladoù'; 
   390$lang['Discover album:'] = 'Dizoleiñ ar rummad:'; 
   391$lang['Dissociate from album'] = 'Distaget eus ar rummad'; 
   392$lang['Dissociated'] = 'Distaget'; 
   393$lang['Documentation'] = 'Teuliadur'; 
   394$lang['ERROR'] = 'FAZI'; 
   395$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'FAZI: AL LUGANT-SE A VANK MET STALIET EO! RET EO DISTALIAÑ ANEZHAÑ DIOUZHTU.'; 
   396$lang['Edit album'] = 'Aozañ ar rummad'; 
   397$lang['Edit album permissions'] = 'Aozañ ar aotreoù ar rummad'; 
   398$lang['Edit photo'] = 'Aozañ al luc\'hskeudenn'; 
   399$lang['Edit ranks'] = 'Aozañ ar renkoù'; 
   400$lang['Edit selected tags'] = 'Aozañ ar merkerioù diuzet'; 
   401$lang['Edit tags'] = 'Aozañ ar merkerioù'; 
   402$lang['directories + files'] = 'kavlec\'hioù + restroù'; 
   403$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'N\'eus ket tu mont d\'ar restr pe kavlec\'h (n\'eus ket anezhi pe difennet eo)'; 
   404$lang['file name'] = 'anv ar restr'; 
   405$lang['In your php.ini file, the upload_max_filesize (%sB) is bigger than post_max_size (%sB), you should change this setting'] = 'Brasoc\'h eo upload_max_filesize (%sB) en ho restr php.ini eget post_max_size (%sB), mat e vefe cheñch an arventenn-se.'; 
   406$lang['Everybody'] = 'An holl'; 
   407$lang['File'] = 'Restr'; 
   408$lang['Replacement of original templates by customized templates from template-extension subfolder'] = 'Cheñch ar patromoù orin evit patromoù personelaet eus kavlec\'h template-extension'; 
   409$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Erlec\'hiadoù (patromoù personelaet)'; 
   410$lang['Extend for templates'] = 'Patromoù kempleshaet'; 
   411$lang['Original templates'] = 'Patromoù orin'; 
   412$lang['Purge compiled templates'] = 'Skarzhañ ar patromoù kempunet'; 
   413$lang['Save Template Directory'] = 'Enrollañ kavlec\'h ar patromoù'; 
   414$lang['Templates'] = 'Patromoù'; 
   415$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Enrollet eo bet kefluniadur ar patromoù.'; 
   416$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Amzer erounit a zo echu, ret eo kas an tretañ da benn [pad rakwelet: %d eilenn].'; 
   417$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Amzer erounit a zo echu, ret eo kas an tretañ da benn [pad rakwelet: %d eilenn].'; 
   418$lang['Empty caddie'] = 'Goullonderiñ ar baner'; 
   419$lang['Remove from caddie'] = 'Tennañ eus ar baner'; 
   420$lang['add new photos to caddie'] = 'lakaat luc\'hskeudennoù ouzhpenn er baner'; 
   421$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'E-touesk an arc\'hweladurioù e vez merdeiñ ar palier, krouiñ rummadoù hag ezkargañ luc\'hskeudennoù.'; 
   422$lang['Errors caption'] = 'Alc\'hwez ar fazioù'; 
   423$lang['FTP + Synchronization'] = 'FTP + Sinkronelaat'; 
   424$lang['Failed to write file to disk'] = 'C\'hwitadenn war skrivañ ar restr war ar bladenn'; 
   425$lang['Environment'] = 'Amva'; 
   426$lang['Error list'] = 'Listenn ar fazioù'; 
   427$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fazi er restr "%s" : %s'; 
   428$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Fazi en ur gas ar bostel da %s [%s].'; 
   429$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Kas ur bostel d\'ar merourien pa vez dilemet un evezhiadenn'; 
   430$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Kas ur bostel d\'ar merourien pa vez cheñchet un evezhiadenn'; 
   431$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Kas ur bostel d\'ar merourien pa vez enrollet un implijer nevez'; 
   432$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Kas ur bostel d\'ar merourien pa vez graet un evezhiadenn'; 
   433$lang['General'] = 'Hollek'; 
   434$lang['General statistics'] = 'Stadegoù hollek'; 
   435$lang['Get Support on Piwigo Forum'] = 'Kaout skoazell gant forom Piwigo'; 
   436$lang['Go to'] = 'Mont da'; 
   437$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Chomlec\'h ar palier a zo direiz.'; 
   438$lang['Gallery title'] = 'Titl ar palier'; 
   439$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Ma vez lesket goullo, e vez implijet titl ar palier.'; 
   440$lang['Lock gallery'] = 'Prennañ ar palier'; 
   441$lang['Gallery unlocked'] = 'Dibrennet eo ar palier'; 
   442$lang['There is no group in this gallery.'] = 'N\'eus strollad ebet e palier-mañ'; 
   443$lang['Unlock gallery'] = 'Dibrennañ ar palier'; 
   444$lang['View in gallery'] = 'Gwellet er palier'; 
   445$lang['Visit Gallery'] = 'Gweladenniñ ar palier'; 
   446$lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Admentañ goude ezkargañ a zo bet diweredekaet peogwir e vez implijet levraoueg grafek GD.'; 
   447$lang['Resize'] = 'Admentañ'; 
   448$lang['Resize after upload'] = 'Admentañ goude ezkargañ'; 
   449$lang['GD library is missing'] = 'Levraoueg GD a vank'; 
   450$lang['Graphics Library'] = 'Levraoueg grafek'; 
   451$lang['Form'] = 'Furmskrid'; 
   452$lang['Web Form'] = 'Furmskrid web'; 
   453$lang['Forbid this language to users'] = 'Berzañ ar yezh-mañ d\'an implijerien'; 
   454$lang['Forbid this theme to users'] = 'Berzañ an tem-mañ d\'an implijerien'; 
   455$lang['Forbidden'] = 'Berzet'; 
   456$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Marteze al lugantoù-se n\'int ket kenglotus gant stumm-mañ Piwigo.'; 
   457$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Marteze an temoù-se n\'int ket kenglotus gant stumm-mañ Piwigo.'; 
   458$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'DIWALLIT! War a seblant, al lugant-se n\'eo ket kenglotus gant stumm-mañ Piwigo.'; 
   459$lang['Follow Orientation'] = 'Heuliañ an tuadur'; 
   460$lang['Group'] = 'Strollad'; 
   461$lang['Find a new representant by random'] = 'Kavout ur skeudennig dre zegouezh evit ar rummad'; 
   462$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Ar gwellekadurioù a zo bet graet gant fazioù.'; 
   463$lang['an error happened'] = 'Ur fazi a zo c\'hoarvezet'; 
   464$lang['errors during synchronization'] = 'Fazi e-pad ar sinkroneladur'; 
   465$lang['File/directory read error'] = 'Fazi e-pad lenn ar restr/kavlec\'h'; 
 • branches/2.7/language/br_FR/common.lang.php

  r29714 r30966  
  2323/* 
  2424Language Name: Brezhoneg [FR] 
  25 Version: 2.7.0 
   25Version: 2.7.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=698 
  2727Author: Piwigo team 
 • branches/2.7/language/cs_CZ/admin.lang.php

  r29358 r30966  
  450450$lang['Classic display'] = 'Běžné zobrazení'; 
  451451$lang['Hoverbox display'] = 'Zobrazit při najetí myší'; 
  452 $lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'E-mailová adresa je povinná pro všechny uživatele'; 
  453452$lang['Minimum privacy level'] = 'Nejnižší stupeň ochrany soukromí'; 
  454453$lang['Privacy level'] = 'Stupeň ochrany soukromí'; 
   
  978977$lang['Activate it now'] = 'Teď spustit'; 
  979978$lang['Allow users to add a link to their website'] = 'Umožnuje uživatelům přidat odkaz na jejich stránky'; 
   979$lang['between %s and %s MB'] = 'mezi %s a %s MB'; 
   980$lang['Impossible to deactivate the default theme.'] = 'Nelze deaktivovat výchozí šablonu vzhledu.'; 
   981$lang['Mail address is mandatory for registration'] = 'Emailová adresa je pro registraci vyžadována'; 
   982$lang['Upload in progress'] = 'Probíhá nahrávání'; 
   983$lang['date & time'] = 'datum & čas'; 
   984$lang['file name'] = 'jméno souboru'; 
   985$lang['width & height'] = 'šířka & výška'; 
   986$lang['Empty caddie'] = 'Vyprázdnit košík'; 
   987$lang['No and unlock sub-albums'] = 'Ne a odemknout podalba'; 
   988$lang['The settings for the guest are from the %s user'] = 'Nastavení pro hosta je od uživatele %s'; 
   989$lang['based on'] = 'založeno na'; 
 • branches/2.7/language/cs_CZ/common.lang.php

  r29714 r30966  
  2626/* 
  2727Language Name: Česky [CZ] 
  28 Version: 2.7.0 
   28Version: 2.7.1 
  2929Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=414 
  3030Author: Piwigo team 
   
  426426$lang['%d photos per page'] = '%d fotek na stránce'; 
  427427$lang['Theme'] = 'Téma'; 
  428 ?> 
   428$lang['Photo description'] = 'Popis fotky'; 
   429$lang['Photo title'] = 'Název fotky'; 
   430$lang['Album name, A &rarr; Z'] = 'Název alba, A &rarr; Z'; 
   431$lang['Album name, Z &rarr; A'] = 'Název alba, Z &rarr; A'; 
   432$lang['Apply on properties'] = 'Aplikovat na vlastnosti'; 
   433$lang['Link: %s'] = 'Odkaz: %s'; 
   434$lang['No results for'] = 'Žádné výsledky pro'; 
 • branches/2.7/language/de_DE/admin.lang.php

  r30558 r30966  
  4848$lang['%d waiting for validation'] = '%d warten auf Freischaltung'; 
  4949$lang['Actions'] = 'Aktionen'; 
  50 $lang['Activate'] = 'Aktiviere'; 
  51 $lang['Add/delete a permalink'] = 'Hinzufügen/Löschen eines Permalinks'; 
   50$lang['Activate'] = 'Aktivieren'; 
   51$lang['Add/delete a permalink'] = 'Hinzufügen/ Entfernen eines Permalinks'; 
  5252$lang['Add a tag'] = 'Schlagwort hinzufügen'; 
  5353$lang['Add a user'] = 'Benutzer hinzufügen'; 
   
  5555$lang['Add to caddie'] = 'In den Sammelkorb'; 
  5656$lang['Add'] = 'Hinzufügen'; 
  57 $lang['Allow user registration'] = 'Erlaube die Neuregistrierung von Benutzern'; 
   57$lang['Allow user registration'] = 'Neuregistrierung von Benutzern erlauben'; 
  5858$lang['Apply to sub-albums'] = 'Einstellungen auch für Unteralben übernehmen'; 
  59 $lang['Associated'] = 'ist verlinkt'; 
   59$lang['Associated'] = 'Verknüpft'; 
  6060$lang['Caddie management'] = 'Sammelkorb verwalten'; 
  6161$lang['Caddie'] = 'Sammelkorb'; 
  6262$lang['Albums authorized thanks to group associations'] = 'Für Alben freigeschaltet durch Gruppenzugehörigkeit'; 
  63 $lang['Album manual order was saved'] = 'Albumreihenfolge wurde gespeichert'; 
  64 $lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Suche nach einem Upgrade nicht möglich.'; 
  65 $lang['Check for upgrade'] = 'Prüfe, ob eine neue Version verfügbar ist.'; 
  66 $lang['Comments for all'] = 'Kommentare für alle erlaubt'; 
   63$lang['Album manual order was saved'] = 'Albenreihenfolge wurde gespeichert'; 
   64$lang['Check for upgrade failed for unknown reasons.'] = 'Die Suche nach Aktualisierungen ist aus unbekannten Gründen fehlgeschlagen.'; 
   65$lang['Check for upgrade'] = 'Prüfen, ob eine neue Version verfügbar ist.'; 
   66$lang['Comments for all'] = 'Kommentare für alle erlauben'; 
  6767$lang['Current name'] = 'Derzeitiger Name'; 
  6868$lang['Database'] = 'Datenbank'; 
  6969$lang['Deactivate'] = 'Deaktivieren'; 
  70 $lang['Delete Representant'] = 'Lösche das Album-Vorschaubild'; 
  71 $lang['Delete selected tags'] = 'Lösche markierte Schlagwörter'; 
  72 $lang['Delete selected users'] = 'Lösche markierte Benutzer'; 
  73 $lang['Deletions'] = 'Löschen'; 
   70$lang['Delete Representant'] = 'Album-Vorschaubild löschen'; 
   71$lang['Delete selected tags'] = 'Markierte Schlagwörter entfernen'; 
   72$lang['Delete selected users'] = 'Markierte Benutzer löschen'; 
   73$lang['Deletions'] = 'Löschungen'; 
  7474$lang['Deny selected groups'] = 'Ausgewählte Gruppen ablehnen'; 
  7575$lang['Deny selected users'] = 'Ausgewählte Benutzer ablehnen'; 
  7676$lang['Description'] = 'Beschreibung'; 
  77 $lang['Display options'] = 'Anzeigeeinstellungen'; 
  78 $lang['Dissociated'] = 'Ist nicht verlinkt'; 
   77$lang['Display options'] = 'Anzeige-Einstellungen'; 
   78$lang['Dissociated'] = 'Nicht verknüpft'; 
  7979$lang['Does not represent'] = 'Ist nicht Vorschaubild für'; 
  80 $lang['Edit selected tags'] = 'Bearbeite markierte Schlagwörter'; 
  81 $lang['Edit tags'] = 'Bearbeite Schlagwörter'; 
  82 $lang['Email admins when a new user registers'] = 'Sende eine E-Mail an die Adminstratoren, wenn sich ein neuer Benutzer registriert hat'; 
  83 $lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Sende eine E-Mail an die Adminstratoren, wenn ein Kommentar hinterlassen wurde'; 
  84 $lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Sende eine E-Mail an die Adminstratoren, wenn ein Kommentar die Freischaltung durch einen Administrator erfordert'; 
  85 $lang['Environment'] = 'Server-Daten'; 
   80$lang['Edit selected tags'] = 'Markierte Schlagwörter bearbeiten'; 
   81$lang['Edit tags'] = 'Schlagwörter bearbeiten'; 
   82$lang['Email admins when a new user registers'] = 'Eine E-Mail an die Adminstratoren senden, wenn sich ein neuer Benutzer registriert hat'; 
   83$lang['Email admins when a valid comment is entered'] = 'Eine E-Mail an die Adminstratoren senden, wenn ein Kommentar hinterlassen wurde'; 
   84$lang['Email admins when a comment requires validation'] = 'Eine E-Mail an die Adminstratoren senden, wenn ein Kommentar die Freischaltung durch einen Administrator erfordert'; 
   85$lang['Environment'] = 'Server-Umgebung'; 
  8686$lang['Form'] = 'Formular'; 
  87 $lang['Gallery title'] = 'Galerietitel'; 
   87$lang['Gallery title'] = 'Galerie-Titel'; 
  8888$lang['Grant selected groups'] = 'Ausgewählte Gruppen zulassen'; 
  8989$lang['Grant selected users'] = 'Ausgewählte Benutzer zulassen'; 
   
  9393$lang['History'] = 'Statistik'; 
  9494$lang['Informations'] = 'Informationen'; 
  95 $lang['Install'] = 'Installiere'; 
  96 $lang['Link all album photos to a new album'] = 'Verbinde alle Album-Fotos mit einem neuen Album'; 
  97 $lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Verbinde alle Album-Fotos mit einem existierenden Album'; 
  98 $lang['Linked albums'] = 'Verlinkte Alben'; 
  99 $lang['Lock gallery'] = 'Blockiere den Zugriff auf die Datenbank'; 
   95$lang['Install'] = 'Installieren'; 
   96$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Alle Album-Fotos mit einem neuen Album verknüpfen'; 
   97$lang['Link all album photos to some existing albums'] = 'Alle Album-Fotos mit einem existierenden Album verknüpfen'; 
   98$lang['Linked albums'] = 'Verknüpfte Alben'; 
   99$lang['Lock gallery'] = 'Zugriff auf die Galerie sperren'; 
  100100$lang['Maintenance'] = 'Wartung'; 
  101101$lang['Edit album permissions'] = 'Zugriffsrechte für ein privates Album verwalten'; 
  102 $lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Verwalte die Zugriffsrechte für die Gruppe "%s"'; 
  103 $lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Verwalte die Zugriffsrechte für den Benutzer "%s"'; 
   102$lang['Manage permissions for group "%s"'] = 'Gruppen-Zugriffsrechte für »%s« verwalten'; 
   103$lang['Manage permissions for user "%s"'] = 'Zugriffsrechte für Benutzer »%s« verwalten'; 
  104104$lang['Manage tags'] = 'Schlagwörter verwalten'; 
  105105$lang['Members'] = 'Mitglieder'; 
  106 $lang['Metadata synchronized from file'] = 'Metadaten synchronisiert von Datei'; 
   106$lang['Metadata synchronized from file'] = 'Datei-Metadaten synchronisiert'; 
  107107$lang['Move albums'] = 'Alben verschieben'; 
  108108$lang['Move'] = 'Verschieben'; 
   
  111111$lang['New parent album'] = 'Neues übergeordnetes Album'; 
  112112$lang['New tag'] = 'Neues Schlagwort'; 
  113 $lang['Number of comments per page'] = 'Anzahl von Kommentaren pro Seite'; 
   113$lang['Number of comments per page'] = 'Anzahl Kommentare pro Seite'; 
  114114$lang['Number of rates'] = 'Anzahl von Bewertungen'; 
  115115$lang['Only private albums are listed'] = 'Nur private Alben werden aufgelistet'; 
   
  121121$lang['Path'] = 'Pfad'; 
  122122$lang['Permalink'] = 'Permalink'; 
  123 $lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s wurde bereits dem Album %s zugewiesen. Löschen Sie ihn zuerst aus der History'; 
   123$lang['Permalink %s has been previously used by album %s. Delete from the permalink history first'] = 'Permalink %s wurde bereits dem Album %s zugewiesen. Entfernen Sie ihn zuerst aus der History'; 
  124124$lang['The permalink name must be composed of a-z, A-Z, 0-9, "-", "_" or "/". It must not be numeric or start with number followed by "-"'] = 'Ein Permalink darf nur aus folgenden Zeichen bestehen: a-z, A-Z, 0-9, "-" und "_". Er darf nicht numerisch sein oder mit einer Zahl beginnen, der "-" folgt'; 
  125125$lang['Permalink %s is already used by album %s'] = 'Permalink %s wird zurzeit vom Album %s benutzt'; 
   
  136136$lang['Random photo'] = 'Zufälliges Foto'; 
  137137$lang['Rate date'] = 'Bewertungsdatum'; 
  138 $lang['Rating by guests'] = 'Erlaube Bewertungen durch Gäste'; 
   138$lang['Rating by guests'] = 'Bewertungen durch Gäste erlauben'; 
  139139$lang['Rating'] = 'Bewertungen'; 
  140140$lang['Reject'] = 'Abweisen'; 
   
  146146$lang['Save to permalink history'] = 'Speichere in der Permalink-History'; 
  147147$lang['Select at least one album'] = 'Mindestens ein Album auswählen'; 
  148 $lang['Select at least one photo'] = 'Wähle mindestens ein Foto'; 
   148$lang['Select at least one photo'] = 'Mindestens ein Foto auswählen'; 
  149149$lang['Select at least one user'] = 'Mindestens einen Benutzer auswählen'; 
  150150$lang['Show info'] = 'Info anzeigen'; 
  151 $lang['Site manager'] = 'Seitenmanager'; 
   151$lang['Site manager'] = 'Seitenverwaltung'; 
  152152$lang['Status'] = 'Status'; 
  153153$lang['Statistics'] = 'Statistik'; 
   
  160160$lang['Unable to check for upgrade.'] = 'Update-Prüfung ist nicht möglich.'; 
  161161$lang['Uninstall'] = 'Deinstallieren'; 
  162 $lang['Use the default photo sort order'] = 'Nutze die Standard-Sortierreihenfolge'; 
   162$lang['Use the default photo sort order'] = 'Die Standard-Sortierreihenfolge verwenden'; 
  163163$lang['User comments validation'] = 'Auf Freigabe wartende Kommentare'; 
  164164$lang['Users'] = 'Benutzer'; 
   
  166166$lang['Validation'] = 'Freigabe der Kommentare durch den Administrator'; 
  167167$lang['Version'] = 'Version'; 
  168 $lang['Virtual albums to move'] = 'Wähle ein oder mehrere virtuelle Alben aus, um sie zu verschieben.'; 
   168$lang['Virtual albums to move'] = 'Eines oder mehrere virtuelle Alben auswählen, um sie zu verschieben.'; 
  169169$lang['Virtual album name'] = 'Virtueller Albumname'; 
  170170$lang['Webmaster cannot be deleted'] = 'Webmaster kann nicht gelöscht werden'; 
  171 $lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Sie benutzen eine Entwicklerversion von Piwigo. Es kann keine Suche nach Aktualisierungen vorgenommen werden.'; 
  172 $lang['You cannot delete your account'] = 'Sie können Ihr eigenes Benutzerkonto nicht löschen.'; 
   171$lang['You are running on development sources, no check possible.'] = 'Sie benutzen eine Entwicklerversion von Piwigo. Es kann keine Suche nach Aktualisierungen durchgeführt werden.'; 
   172$lang['You cannot delete your account'] = 'Sie können Ihr eigenes Benutzerkonto nicht entfernen.'; 
  173173$lang['You cannot move an album in its own sub album'] = 'Sie können ein Album nicht in ein ihm untergeordnetes Album verschieben.'; 
  174174$lang['You need to confirm deletion'] = 'Löschen bestätigen'; 
   
  182182$lang['Private'] = 'Privat'; 
  183183$lang['Public'] = 'Öffentlich'; 
  184 $lang['Find a new representant by random'] = 'Bestimme ein neues zufälliges Album-Vorschaubild'; 
   184$lang['Find a new representant by random'] = 'Ein neues zufälliges Album-Vorschaubild bestimmen'; 
  185185$lang['Public / Private'] = 'Öffentlich/Privat'; 
  186 $lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Verwalte die Zugriffsrechte auf die ausgewählten Alben'; 
   186$lang['Manage authorizations for selected albums'] = 'Zugriffsrechte der ausgewählten Alben verwalten'; 
  187187$lang['Virtual album added'] = 'Virtuelles Album hinzugefügt'; 
  188188$lang['Virtual album deleted'] = 'Virtuelles Album entfernt'; 
   
  190190$lang['Information data registered in database'] = 'Änderungen wurden gespeichert'; 
  191191$lang['Default display'] = 'Standarddarstellung'; 
  192 $lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Die URL der Galerie ist falsch.'; 
   192$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'Die URL der Galerie ist ungültig.'; 
  193193$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Die Anzahl der Kommentare pro Seite muss zwischen 5 und 50 liegen.'; 
  194194$lang['Configuration'] = 'Konfiguration'; 
   
  200200$lang['Album updated successfully'] = 'Informationen des Albums wurden erfolgreich aktualisiert.'; 
  201201$lang['photos per page'] = 'Fotos je Seite'; 
  202 $lang['High definition enabled'] = 'High definition eingeschaltet'; 
   202$lang['High definition enabled'] = 'Hohe Auflösung aktiviert'; 
  203203$lang['File'] = 'Datei'; 
  204204$lang['first photo added on %s'] = 'erstes Foto am %s hinzugefügt'; 
  205205$lang['Forbidden'] = 'Zugriff verweigert'; 
  206 $lang['global mode'] = 'Globaler Modus'; 
   206$lang['global mode'] = 'Übersicht'; 
  207207$lang['group "%s" added'] = 'Gruppe "%s" hinzugefügt'; 
  208208$lang['group "%s" deleted'] = 'Gruppe "%s" gelöscht'; 
   
  210210$lang['The name of a group must not contain " or \' or be empty.'] = 'Der Gruppenname darf kein " oder \' enthalten oder leer bleiben.'; 
  211211$lang['This name is already used by another group.'] = 'Dieser Gruppenname ist bereits vergeben.'; 
  212 $lang['High definition'] = 'High definition'; 
  213 $lang['jump to album'] = 'Gehe zum Album'; 
  214 $lang['jump to photo'] = 'Springe zu Foto'; 
   212$lang['High definition'] = 'Hohe Auflösung'; 
   213$lang['jump to album'] = 'Zum Album gehen'; 
   214$lang['jump to photo'] = 'Foto ansehen'; 
  215215$lang['leave'] = 'beibehalten'; 
  216216$lang['Lock'] = 'Sperren'; 
  217217$lang['Locked'] = 'Gesperrt'; 
  218 $lang['manage album photos'] = 'Verwalte Fotos im Album'; 
  219 $lang['manage sub-albums'] = 'Verwalte Unteralben'; 
  220 $lang['Manage'] = 'Verwalten'; 
   218$lang['manage album photos'] = 'Albumfotos verwalten'; 
   219$lang['manage sub-albums'] = 'Unteralben verwalten'; 
   220$lang['Manage'] = 'Verwaltung'; 
  221221$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d second].'] = 'Ausführungszeit ist beendet, Vorgang muss manuell fortgesetzt werden [Verstrichene Zeit: %d Sekunde].'; 
  222222$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Die Zeit zum Erstellen der Benachrichtigungsliste ist begrenzt. Andere Benutzer werden nicht aufgenommen.'; 
  223 $lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Die Zeit zum E-Mail Versenden ist begrenzt. Nicht abgearbeitete E-Mails werden übersprungen'; 
   223$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Die Zeit, um E-Mails zu versenden, ist begrenzt. Nicht abgearbeitete E-Mails wurden übersprungen.'; 
  224224$lang['To send ?'] = 'Info-E-Mail senden?'; 
  225225$lang['Last send'] = 'Letzter Versand'; 
   
  235235$lang['You have subscribed to receiving notifications by mail.'] = 'Sie sind für die E-Mail-Benachrichtigung eingetragen.'; 
  236236$lang['To subscribe'] = 'Zum Anmelden'; 
  237 $lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Bei Problemen oder Fragen sende eine E-Mail an '; 
   237$lang['If you encounter problems or have any question, please send a message to'] = 'Bei Problemen oder Fragen eine E-Mail senden an'; 
  238238$lang['[NBM] Problems or questions'] = '[NBM] Probleme oder Fragen'; 
  239239$lang['The webmaster has unsubscribed you from receiving notifications by mail.'] = 'Der Webmaster Sie aus der E-Mail-Benachrichtigung ausgetragen.'; 
  240240$lang['You have unsubscribed from receiving notifications by mail.'] = 'Sie haben sich aus der E-Mail-Benachrichtigung ausgetragen.'; 
  241 $lang[', click on'] = ', klicke auf diesen Link:'; 
   241$lang[', click on'] = ', auf diesen Link klicken:'; 
  242242$lang['To unsubscribe'] = 'Zum Austragen'; 
  243 $lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Wenn leer, wird der Galerietitel benutzt'; 
   243$lang['With blank value, gallery title will be used'] = 'Wenn leer, wird der Galerie-Titel verwendet'; 
  244244$lang['Notification'] = 'Benachrichtigung'; 
  245245$lang['Error when sending email to %s [%s].'] = 'Fehler beim Versand an %s [%s].'; 
   
  250250$lang['%d mails were not sent.'] = '%d E-Mails wurden nicht gesendet.'; 
  251251$lang['No mail to send.'] = 'Keine E-Mail zu versenden.'; 
  252 $lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Kein Benutzer verfügbar, um eine E-Mail zu senden.'; 
   252$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Keine Benutzer verfügbar, um eine E-Mail zu senden.'; 
  253253$lang['Subscribers could be listed (available) only if there is new elements to notify.'] = 'Ein Benutzer ist dann auswählbar, wenn es neue Fotos gibt.'; 
  254254$lang['Anyway only webmasters can see this tab and never administrators.'] = 'Wenn niemand in der Mailingliste eingetragen ist, können keine E-Mails versendet werden. Nur der Webmaster erscheint bei Aktualisierungen in dieser Liste.'; 
  255 $lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Kein Benutzer da, um Aktualisierungen zu senden.'; 
   255$lang['No user to send notifications by mail.'] = 'Keine Benutzer vorhanden, um Aktualisierungen zu senden.'; 
  256256$lang['New photos added'] = 'Neue Fotos hinzugefügt'; 
  257257$lang['Subscribe to notification by mail'] = 'Eintragen zur E-Mail-Benachrichtigung'; 
  258 $lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Austragen aus der E-Mail-Benachrichtigung'; 
  259 $lang['Parameter'] = 'Parameter'; 
  260 $lang['Continue processing treatment'] = 'Prozess fortsetzen'; 
   258$lang['Unsubscribe from notification by mail'] = 'Von der E-Mail-Benachrichtigung austragen'; 
   259$lang['Parameter'] = 'Einstellungen'; 
   260$lang['Continue processing treatment'] = 'Vorgang fortsetzen'; 
  261261$lang['Complementary mail content'] = 'Zusätzlicher Inhalt der E-Mail'; 
  262 $lang['Add detailed content'] = 'Sende detallierten Inhalt'; 
  263 $lang['Send mail as'] = 'Sende E-Mail als'; 
  264 $lang['Send mail to users'] = 'Sende E-Mail an'; 
  265 $lang['Send'] = 'Sende'; 
   262$lang['Add detailed content'] = 'Detaillierten Inhalt hinzufügen'; 
   263$lang['Send mail as'] = 'E-Mail senden als'; 
   264$lang['Send mail to users'] = 'E-Mail senden an'; 
   265$lang['Send'] = 'Senden'; 
  266266$lang['Options'] = 'Optionen'; 
  267 $lang['Subscribed'] = 'Bestätigt'; 
  268 $lang['Subscribe'] = 'Bestätigen'; 
  269 $lang['Parameters'] = 'Parameter'; 
  270 $lang['Select recipients'] = 'Wähle Empfänger'; 
  271 $lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Hinzufügen/Entfernen von Benutzern für die E-Mail-Benachrichtigung'; 
  272 $lang['Unsubscribed'] = 'Entfernt'; 
  273 $lang['%d parameter was updated.'] = '%d Parameter aktualisiert.'; 
  274 $lang['%d parameters were updated.'] = '%d Parameter aktualisiert.'; 
   267$lang['Subscribed'] = 'Abonnenten'; 
   268$lang['Subscribe'] = 'Abonnements'; 
   269$lang['Parameters'] = 'Einstellungen'; 
   270$lang['Select recipients'] = 'Empfänger auswählen'; 
   271$lang['Subscribe/unsubscribe users'] = 'Hinzufügen/ Entfernen von Benutzern für die E-Mail-Benachrichtigung'; 
   272$lang['Unsubscribed'] = 'Keine Abonnenten'; 
   273$lang['%d parameter was updated.'] = '%d Einstellung aktualisiert.'; 
   274$lang['%d parameters were updated.'] = '%d Einstellungen aktualisiert.'; 
  275275$lang['%d user was not updated.'] = '%d Benutzer nicht aktualisiert.'; 
  276276$lang['%d users were not updated.'] = '%d Benutzer nicht aktualisiert.'; 
   
  283283$lang['User %s [%s] added.'] = 'Benutzer %s [%s] hinzugefügt.'; 
  284284$lang['Warning: subscribing or unsubscribing will send mails to users'] = 'WARNUNG: Hinzufügen oder Entfernen von Benutzern zur Benachrichtigungsliste erwirkt eine automatische E-Mail an den Betreffenden'; 
  285 $lang['Send mail on HTML format'] = 'Sende E-Mail im HTML-Format'; 
  286 $lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Binde die neuesten Bilder gruppiert nach Datum in die E-Mail ein'; 
   285$lang['Send mail on HTML format'] = 'E-Mail im HTML-Format senden'; 
   286$lang['Include display of recent photos grouped by dates'] = 'Die neuesten Bilder gruppiert nach Datum in die E-Mail einbinden'; 
  287287$lang['Available only with HTML format'] = 'Nur verfügbar, wenn die Benachrichtigungen im HTML-Format verschickt werden'; 
  288288$lang['no write access'] = 'kein Schreibzugriff'; 
   
  290290$lang['private'] = 'private'; 
  291291$lang['public'] = 'öffentlich'; 
  292 $lang['Purge never used notification feeds'] = 'Lösche alle noch nicht verschickten Benachrichtigungen'; 
  293 $lang['Purge sessions'] = 'Lösche Sitzungen'; 
   292$lang['Purge never used notification feeds'] = 'Nicht verwendete Benachrichtigungen löschen'; 
   293$lang['Purge sessions'] = 'Sitzungen löschen'; 
  294294$lang['randomly represented'] = 'zufälliges Vorschaubild'; 
  295295$lang['registration date'] = 'Registrierungsdatum'; 
  296 $lang['clean'] = 'reinigen'; 
   296$lang['clean'] = 'aufräumen'; 
  297297$lang['Create this site'] = 'Erstellen dieser Website'; 
  298298$lang['test'] = 'Test'; 
  299 $lang['test this remote site'] = 'teste diese Remote-Site'; 
   299$lang['test this remote site'] = 'Diese Remote-Seite testen'; 
  300300$lang['remove tags'] = 'Schlagwörter entfernen'; 
  301 $lang['Repair and optimize database'] = 'Repariere und optimiere die Datenbank'; 
   301$lang['Repair and optimize database'] = 'Datenbank reparieren und optimieren'; 
  302302$lang['selection'] = 'Auswahl'; 
  303 $lang['set to'] = 'Setze auf'; 
   303$lang['set to'] = 'Festlegen auf'; 
  304304$lang['singly represented'] = 'festgelegtes Album-Vorschaubild'; 
  305305$lang['This site already exists'] = 'Diese Seite existiert bereits'; 
  306306$lang['created'] = 'erstellt'; 
  307 $lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Entferne diese Seite und alle damit zusammenhängenden Daten'; 
   307$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'Diese Seite und alle damit zusammenhängenden Daten entfernen'; 
  308308$lang['an error happened'] = 'ein Fehler ist aufgetreten'; 
  309309$lang['Local'] = 'Lokal'; 
  310310$lang['Remote'] = 'Remote'; 
  311 $lang['update the database from files'] = 'Aktualisiert die Datenbank aus den Dateien'; 
   311$lang['update the database from files'] = 'Datenbank mit Dateien aktualisieren'; 
  312312$lang['status'] = 'Status'; 
  313313$lang['Directory'] = 'Verzeichnis'; 
   
  318318$lang['Title'] = 'Titel'; 
  319319$lang['Album list management'] = 'Alben verwalten'; 
  320 $lang['Piwigo configuration'] = 'Konfiguration von Piwigo'; 
   320$lang['Piwigo configuration'] = 'Piwigo-Konfiguration'; 
  321321$lang['Edit album'] = 'Album bearbeiten'; 
  322322$lang['Group management'] = 'Gruppen verwalten'; 
   
  335335$lang['unit mode'] = 'Einzelmodus'; 
  336336$lang['Unlocked'] = 'Entsperrt'; 
  337 $lang['unset'] = 'Lösche Einstellung'; 
  338 $lang['Update albums informations'] = 'Aktualisiere Albeninformationen'; 
  339 $lang['Update photos information'] = 'Aktualisiere Fotoinformationen'; 
   337$lang['unset'] = 'Einstellung löschen'; 
   338$lang['Update albums informations'] = 'Alben-Informationen aktualisieren'; 
   339$lang['Update photos information'] = 'Fotoinformationen aktualisieren'; 
  340340$lang['Synchronize'] = 'Synchronisieren'; 
  341341$lang['reduce to single existing albums'] = 'Auf einzelne bestehende Alben reduzieren'; 
  342342$lang['Choose an option'] = 'Eine Option auswählen'; 
  343 $lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'Zeige alle Informationen (hinzugefügte Alben und Fotos, gelöschte Alben und Fotos)'; 
  344 $lang['Error list'] = 'Error-Liste'; 
   343$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'Alle Informationen anzeigen (hinzugefügte Alben und Fotos, gelöschte Alben und Fotos)'; 
   344$lang['Error list'] = 'Fehlerliste'; 
  345345$lang['Errors caption'] = 'Fehlerüberschrift'; 
  346346$lang['Detailed informations'] = 'Detallierte Informationen'; 
  347 $lang['File/directory read error'] = 'Datei-/Verzeichnis-Lesefehler'; 
  348 $lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Auf diese Datei/dieses Verzeichnis kann nicht zugegriffen werden. Entweder existiert die Datei/das Verzeichnis nicht oder der Zugriff wurde verweigert.'; 
   347$lang['File/directory read error'] = 'Datei-/ Verzeichnis-Lesefehler'; 
   348$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Auf diese Datei/ dieses Verzeichnis kann nicht zugegriffen werden. Entweder existiert die Datei/ das Verzeichnis nicht oder der Zugriff wurde verweigert.'; 
  349349$lang['albums deleted in the database'] = 'Alben von der Datenbank entfernt'; 
  350350$lang['photos deleted from the database'] = 'von der Datenbank gelöschte Fotos'; 
   
  355355$lang['photos added in the database'] = 'der Datenbank hinzugefügte Fotos'; 
  356356$lang['photos updated in the database'] = 'in der Datenbank aktualisierte Fotos'; 
  357 $lang['Search for new images in the directories'] = 'Suche nach neuen Fotos in den vorhandenen Verzeichnissen'; 
   357$lang['Search for new images in the directories'] = 'Nach neuen Fotos in den vorhandenen Verzeichnissen suchen'; 
  358358$lang['added'] = 'hinzugefügt'; 
  359359$lang['deleted'] = 'gelöscht'; 
   
  365365$lang['synchronize files structure with database'] = 'Dateistruktur mit Datenbank synchronisieren'; 
  366366$lang['synchronize files metadata with database photos informations'] = 'Datei-Metadaten mit den Fotoinformationen der Datenbank synchronisieren'; 
  367 $lang['even already synchronized photos'] = 'auch bereits synchronisierte Fotos'; 
  368 $lang['Used metadata'] = 'Benutzte Metadaten'; 
   367$lang['even already synchronized photos'] = 'Bereits synchronisierte Fotos miteinbeziehen'; 
   368$lang['Used metadata'] = 'Verwendete Metadaten'; 
  369369$lang['The name of directories and files must be composed of letters, numbers, "-", "_" or "."'] = 'Verzeichnis- und Dateinamen müssen aus Buchstaben oder den Zeichen "-", "_" oder "." bestehen.'; 
  370370$lang['wrong filename'] = 'falscher Dateiname'; 
  371 $lang['Upload'] = 'Upload'; 
  372 $lang['user "%s" added'] = 'Benutzer "%s" hinzugefügt'; 
   371$lang['Upload'] = 'Hochladen'; 
   372$lang['user "%s" added'] = 'Benutzer »%s« hinzugefügt'; 
  373373$lang['User status'] = 'Status des Benutzers'; 
  374374$lang['user_status_admin'] = 'Administrator'; 
  375 $lang['user_status_generic'] = 'generischer Status'; 
   375$lang['user_status_generic'] = 'Allgemein'; 
  376376$lang['user_status_guest'] = 'Gast'; 
  377377$lang['user_status_normal'] = 'Benutzer'; 
  378378$lang['user_status_webmaster'] = 'Webmaster'; 
  379 $lang['Virtual album'] = 'Virtelles Album'; 
  380 $lang['Waiting'] = 'Wartend auf Freigabe'; 
   379$lang['Virtual album'] = 'Virtuelles Album'; 
   380$lang['Waiting'] = 'Freizugebende Kommentare'; 
  381381$lang['default'] = 'Standard'; 
  382382$lang['Toggle \'default group\' property'] = 'Setzt die Gruppe als Standardgruppe. Neu registrierte Benutzer gehören automatisch dieser Gruppe an.'; 
   
  391391$lang['Element'] = 'Element'; 
  392392$lang['Section'] = 'Abschnitt'; 
  393 $lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Eine Info-E-Mail wurde gesendet an die Gruppe "%s"'; 
  394 $lang['Send an information email to group members'] = 'Sende eine Info-E-Mail an die Mitglieder dieser Gruppe'; 
   393$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Eine Info-E-Mail wurde an »%s«-Gruppe gesendet'; 
   394$lang['Send an information email to group members'] = 'Eine Info-E-Mail an die Mitglieder dieser Gruppe senden'; 
  395395$lang['Group'] = 'Gruppe'; 
  396 $lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Besuchen sie das Album %s'; 
   396$lang['[%s] Visit album %s'] = '[%s] Album %s ansehen'; 
  397397$lang['Hello,'] = 'Hallo,'; 
  398398$lang['See you soon.'] = 'Bis bald.'; 
  399399$lang['Discover album:'] = 'Entdecken Sie das Album:'; 
  400400$lang['Mail content'] = 'Text der E-Mail'; 
  401 $lang['none'] = 'egal'; 
   401$lang['none'] = 'nichts'; 
  402402$lang['high'] = 'hoch'; 
  403 $lang['other'] = 'anderes'; 
   403$lang['other'] = 'weitere'; 
  404404$lang['Element type'] = 'Elementtyp'; 
  405405$lang['Image id'] = 'Bild-ID'; 
   
  415415$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Der Gast kann nicht gelöscht werden'; 
  416416$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Der Standardbenutzer kann nicht gelöscht werden'; 
  417 $lang['Purge history detail'] = 'Lösche History-Einträge'; 
  418 $lang['Purge history summary'] = 'Lösche History-Zusammenfassung'; 
   417$lang['Purge history detail'] = 'History-Einträge löschen'; 
   418$lang['Purge history summary'] = 'History-Zusammenfassung löschen'; 
  419419$lang['Check integrity'] = 'Überprüfung der Integrität'; 
  420420$lang['Anomaly'] = 'Anomalie'; 
   
  435435$lang['%s value is not correct file because exif are not supported'] = 'Der Wert %s ist nicht korrekt, weil Exif nicht unterstützt wird'; 
  436436$lang['%s must be to set to false in your local/config/config.inc.php file'] = '%s muss auf "false" in Ihrer Server-Datei local/config/config.inc.php gesetzt werden'; 
  437 $lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Der Benutzer "Gast" Haupt nicht mehr'; 
  438 $lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Der Status der Benutzer "Gast" ist falsch'; 
   437$lang['Main "guest" user does not exist'] = 'Der »Gast«-Benutzer existiert nicht'; 
   438$lang['Main "guest" user status is incorrect'] = 'Der Status des »Gast«-Benutzers ist falsch'; 
  439439$lang['Default user does not exist'] = 'Der Standardbenutzer existiert nicht'; 
  440 $lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Der Benutzer "Webmaster" Haupt nicht mehr'; 
  441 $lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Der Status des Benutzers "Webmaster" ist falsch'; 
   440$lang['Main "webmaster" user does not exist'] = 'Der »Webmaster«-Benutzer existiert nicht'; 
   441$lang['Main "webmaster" user status is incorrect'] = 'Der Status des »Webmaster«-Benutzers ist falsch'; 
  442442$lang['User "%s" created with "%s" like password'] = 'Benutzer "%s" erstellt mit dem Passwort "%s"'; 
  443443$lang['Status of user "%s" updated'] = 'Status des Benutzers "%s" aktualisiert'; 
  444 $lang['add new photos to caddie'] = 'Füge neue Fotos zum Sammelkorb hinzu'; 
   444$lang['add new photos to caddie'] = 'Neue Fotos zum Sammelkorb hinzufügen'; 
  445445// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Butterfly 
  446446$lang['No display'] = 'Keine Anzeige'; 
  447447$lang['Classic display'] = 'Klassische Ansicht'; 
  448 $lang['Hoverbox display'] = 'Anzeige beim Überflug'; 
   448$lang['Hoverbox display'] = 'Anzeige bei Cursorbewegung'; 
  449449$lang['Minimum privacy level'] = 'Minimale Datenschutzstufe'; 
  450450$lang['Privacy level'] = 'Datenschutzstufe'; 
  451451$lang['Level 0'] = '---'; 
  452 $lang['Level 1'] = 'Kontakt'; 
   452$lang['Level 1'] = 'Kontakte'; 
  453453$lang['Level 2'] = 'Freunde'; 
  454454$lang['Level 4'] = 'Familie'; 
  455455$lang['Level 8'] = 'Administratoren'; 
  456 $lang['Reinitialize check integrity'] = 'Prüfe erneut die Integrität'; 
  457 $lang['Check all'] = 'Alle auswählen'; 
   456$lang['Reinitialize check integrity'] = 'Integrität erneut prüfen'; 
   457$lang['Check all'] = 'Alles auswählen'; 
  458458$lang['Uncheck all'] = 'Alles entfernen'; 
  459459$lang['Check automatic corrections'] = 'Überprüfen Sie die automatischen Korrekturen'; 
  460 $lang['Apply selected corrections'] = 'Nehme die ausgewählten Korrekturen vor'; 
  461 $lang['Ignore selected anomalies'] = 'Ignorieren Sie die gewählten Anomalien'; 
   460$lang['Apply selected corrections'] = 'Die ausgewählten Korrekturen anwenden'; 
   461$lang['Ignore selected anomalies'] = 'Die gewählten Anomalien ignorieren'; 
  462462$lang['Refresh'] = 'Aktualisieren'; 
  463463$lang['The anomaly will be ignored until next application version'] = 'Der Fehler wird ignoriert bis die nächste Version der Anwendung'; 
   
  465465$lang['%d anomaly has been ignored.'] = '%d Anomalie wurde ignoriert.'; 
  466466$lang['%d anomalies have been ignored.'] = '%d Anomalien wurden ignoriert.'; 
  467 $lang['Plugins which need upgrade'] = 'Für diese Plugins ist ein Update verfügbar'; 
   467$lang['Plugins which need upgrade'] = 'Für diese Plugins sind Aktualisierungen verfügbar'; 
  468468$lang['Plugin list'] = 'Liste der Plugins'; 
  469 $lang['Check for updates'] = 'Auf Updates überprüfen'; 
   469$lang['Check for updates'] = 'Auf Aktualisierungen überprüfen'; 
  470470$lang['Other plugins'] = 'Weitere Plugins'; 
  471471$lang['Last revisions'] = 'Aktuelle Änderungen'; 
  472 $lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Sind Sie sicher, dass Sie dieses Plugin löschen möchten?'; 
   472$lang['Are you sure you want to delete this plugin?'] = 'Sind Sie sicher, dass Sie dieses Plugin entfernen möchten?'; 
  473473$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Sind Sie sicher, dass Sie dieses Plugin installieren möchten?'; 
  474474$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Sind Sie sicher, dass Sie dieses Plugin updaten möchten? Stellen Sie sicher, dass die vorhergehende Version nicht deinstalliert werden muss.'; 
  475475$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Das Plugin wurde erfolgreich installiert.'; 
  476476$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Temporäre Datei kann nicht erstellt werden.'; 
  477 $lang['Can\'t download archive.'] = 'Kann Archiv nicht downloaden.'; 
  478 $lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Kann das Archiv nicht lesen oder entpacken.'; 
   477$lang['Can\'t download archive.'] = 'Archiv kann nicht heruntergeladen werden.'; 
   478$lang['Can\'t read or extract archive.'] = 'Archiv kann nicht gelesen oder entpackt werden.'; 
  479479$lang['An error occured during extraction (%s).'] = 'Fehler beim Entpacken des Archivs (%s).'; 
  480480$lang['Please check "plugins" folder and sub-folders permissions (CHMOD).'] = 'Überprüfen Sie die Zugriffsrechte des Verzeichnisses "plugins" und seiner Unterverzeichnisse (CHMOD).'; 
  481481$lang['Can\'t connect to server.'] = 'Es konnte keine Verbindung zum Server hergestellt werden.'; 
  482 $lang['Purge compiled templates'] = 'Lösche die kompilierten Vorlagen'; 
   482$lang['Purge compiled templates'] = 'Kompilierte Vorlagen entfernen'; 
  483483$lang['ACCESS_0'] = 'Frei'; 
  484484$lang['ACCESS_1'] = 'Alle'; 
   
  487487$lang['ACCESS_4'] = 'Webmaster'; 
  488488$lang['ACCESS_5'] = 'Keine Benutzer'; 
  489 $lang['Support'] = 'Support'; 
   489$lang['Support'] = 'Unterstützung'; 
  490490$lang['Documentation'] = 'Dokumentation'; 
  491 $lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Es steht eine neue Version von Piwigo zur Verfügung.'; 
  492 $lang['Piwigo Administration'] = 'Verwaltung von Piwigo'; 
  493 $lang['Piwigo version'] = 'Version von Piwigo'; 
  494 $lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Sie verwenden die neueste Version von Piwigo.'; 
   491$lang['A new version of Piwigo is available.'] = 'Es steht eine neue Piwigo-Version zur Verfügung.'; 
   492$lang['Piwigo Administration'] = 'Piwigo-Verwaltung'; 
   493$lang['Piwigo version'] = 'Piwigo-Version'; 
   494$lang['You are running the latest version of Piwigo.'] = 'Sie verwenden die neueste Piwigo-Version.'; 
  495495$lang['The version of %s [%s] installed is not compatible with the version required [%s]'] = 'Die Version %s [%s] ist installiert und ist nicht mit der erforderlichen Version kompatibel [%s]'; 
  496496$lang['You need to upgrade your system to take full advantage of the application else the application will not work correctly, or not at all'] = 'Sie müssen Ihr System aktualisieren, um vollen Nutzen aus der Anwendung zu ziehen, andernfalls wird sie fehlerhaft oder auch gar nicht ausgeführt.'; 
   
  503503$lang['Replacers (customized templates)'] = 'Angepasste Vorlagen'; 
  504504$lang['Original templates'] = 'Originalvorlagen'; 
  505 $lang['Optional URL keyword'] = 'Optionale Parameter in der URL'; 
   505$lang['Optional URL keyword'] = 'Optionale Einstellungen der URL'; 
  506506$lang['Templates configuration has been recorded.'] = 'Die Konfiguration der Vorlagen wurde gespeichert.'; 
  507507$lang['All optimizations have been successfully completed.'] = 'Alle Optimierungen wurden erfolgreich abgeschlossen.'; 
  508 $lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Einige Optimierungen endeten mit Fehlern.'; 
   508$lang['Optimizations have been completed with some errors.'] = 'Bei den durchgeführten Optimierungen sind Fehler aufgetreten.'; 
  509509$lang['Modify information'] = 'Informationen ändern'; 
  510510$lang['nothing'] = 'nichts'; 
  511 $lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Setze alle in der Datenbank vorhandenen Werte zurück  '; 
  512 $lang['Manage photo ranks'] = 'Verwalte Foto-Rangordnung'; 
   511$lang['overrides existing values with empty ones'] = 'Alle in der Datenbank vorhandenen Werte zurücksetzen'; 
   512$lang['Manage photo ranks'] = 'Foto-Sortierreihenfolge'; 
  513513$lang['Edit ranks'] = 'Die Reihenfolge ändern'; 
  514514$lang['No photo in this album'] = 'Keine Fotos in diesem Album'; 
   
  518518$lang['Quick Local Synchronization'] = 'Schnelle Synchronisierung'; 
  519519$lang['No photo can be deleted'] = 'Kein Foto kann gelöscht werden'; 
  520 $lang['Delete selected photos'] = 'Lösche ausgewählte Fotos'; 
   520$lang['Delete selected photos'] = 'Ausgewählte Fotos entfernen'; 
  521521$lang['%d photo was deleted'] = '%d Foto wurde gelöscht'; 
  522522$lang['%d photos were deleted'] = '%d Fotos wurden gelöscht'; 
   
  528528// --------- Starting below: New or revised $lang ---- from Colibri 
  529529$lang['Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Piwigo-Newsletter'; 
  530 $lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Abonnieren Sie den Piwigo-Newsletter. Wenn eine neue Version von Piwigo bereitsteht oder wichtige Sicherheits-Updates erschienen sind, werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Auch über bedeutende Ereignisse rund um das Piwigo-Projekt werden Sie informiert. Es erscheinen nur wenige Newsletter im Jahr.'; 
   530$lang['Keep in touch with Piwigo project, subscribe to Piwigo Announcement Newsletter. You will receive emails when a new release is available (sometimes including a security bug fix, it\'s important to know and upgrade) and when major events happen to the project. Only a few emails a year.'] = 'Abonnieren Sie den Piwigo-Newsletter. Wenn eine neue Version von Piwigo bereitsteht oder wichtige Sicherheitsaktualisierungen erschienen sind, werden Sie per E-Mail benachrichtigt. Auch über bedeutende Ereignisse rund um das Piwigo-Projekt werden Sie informiert. Es erscheinen nur wenige Newsletter pro Jahr.'; 
  531531$lang['Subscribe %s'] = 'Abonnieren %s'; 
  532532$lang['Subscribe %s to Piwigo Announcements Newsletter'] = 'Melde %s an für den Piwigo-Newsletter'; 
  533 $lang['Purge search history'] = 'Lösche die Suchhistorie'; 
  534 $lang['Hide'] = 'Verstecken'; 
  535 $lang['Operation in progress'] = 'Arbeite daran.'; 
   533$lang['Purge search history'] = 'Suchhistorie löschen'; 
   534$lang['Hide'] = 'Ausblenden'; 
   535$lang['Operation in progress'] = 'Vorgang läuft.'; 
  536536$lang['Please wait...'] = 'Bitte warten...'; 
  537537$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Das Kennwort fehlt. Bitte geben Sie Ihr Kennwort ein.'; 
  538538$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Das Kennwort zum Überprüfen fehlt. Bitte geben Sie ihr gewähltes Kennwort noch einmal ein.'; 
  539 $lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Erlaube Benutzern, ihre eigenen Kommentare zu editieren'; 
  540 $lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Erlaube Benutzern, ihre eigenen Kommentare zu löschen'; 
  541 $lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Schicke den Administratoren eine E-Mail, wenn ein Kommentar verändert wurde'; 
  542 $lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Schicke den Administratoren eine E-Mail, wenn ein Kommentar gelöscht wurde'; 
  543 $lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Kann den alten Permalink nicht löschen!'; 
   539$lang['Allow users to edit their own comments'] = 'Benutzern erlauben, ihre eigenen Kommentare zu editieren'; 
   540$lang['Allow users to delete their own comments'] = 'Benutzern erlauben, ihre eigenen Kommentare zu entfernen'; 
   541$lang['Email administrators when a comment is modified'] = 'Den Administratoren eine E-Mail senden, wenn ein Kommentar verändert wurde'; 
   542$lang['Email administrators when a comment is deleted'] = 'Den Administratoren eine E-Mail senden, wenn ein Kommentar gelöscht wurde'; 
   543$lang['Cannot delete the old permalink !'] = 'Der alte Permalink kann nicht gelöscht werden!'; 
  544544$lang['Hit'] = 'Treffer'; 
  545545$lang['Tools'] = 'Werkzeuge'; 
  546546$lang['Photos'] = 'Fotos'; 
  547 $lang['Themes'] = 'Themen'; 
   547$lang['Themes'] = 'Themes'; 
  548548$lang['Instructions to use Piwigo'] = 'Hinweise zur Benutzung von Piwigo'; 
  549 $lang['Installed Themes'] = 'Installierte Themen'; 
  550 $lang['Add New Theme'] = 'Füge ein neues Thema hinzu'; 
  551 $lang['Forbid this theme to users'] = 'Verbieten Sie dieses Thema den Benutzern'; 
  552 $lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Setze als Standardthema für unregistrierte und neue Benutzer'; 
   549$lang['Installed Themes'] = 'Installierte Themes'; 
   550$lang['Add New Theme'] = 'Ein neues Theme hinzufügen'; 
   551$lang['Forbid this theme to users'] = 'Dieses Theme den Benutzern verbieten'; 
   552$lang['Set as default theme for unregistered and new users'] = 'Standardthema für unregistrierte und neue Benutzer festlegen'; 
  553553$lang['unknown'] = 'unbekannt'; 
  554 $lang['Upload Photos'] = 'Lade Fotos hoch'; 
   554$lang['Upload Photos'] = 'Fotos hochladen'; 
  555555$lang['Drop into album'] = 'In das Album hochladen'; 
  556 $lang['+ Add an upload box'] = '+ Füge eine weitere Uploadbox hinzu'; 
   556$lang['+ Add an upload box'] = '+ Eine weitere Uploadbox hinzufügen'; 
  557557$lang['Create the "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Erstellen Sie das Verzeichnis "%s" im Hauptverzeichnis (root) Ihrer Piwigo-Installation'; 
  558558$lang['Give write access (chmod 777) to "%s" directory at the root of your Piwigo installation'] = 'Geben Sie dem Verzeichnis "%s" im Hauptverzeichnis (root) Ihrer Piwigo-Installation Schreibrechte (chmod 777)'; 
  559559$lang['existing album'] = 'existierendes Album'; 
  560 $lang['create a new album'] = 'Erstelle ein neues Album'; 
   560$lang['create a new album'] = 'Ein neues Album erstellen'; 
  561561$lang['Album name'] = 'Albumname'; 
  562 $lang['Album "%s" has been added'] = 'Album "%s" wurde hinzugefügt'; 
   562$lang['Album "%s" has been added'] = 'Album »%s« wurde hinzugefügt'; 
  563563$lang['Uploaded Photos'] = 'Hochgeladene Fotos'; 
  564564$lang['%d photos uploaded'] = '%d Fotos hochgeladen'; 
  565 $lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Datenschutzstufe auf "%s" gesetzt'; 
  566 $lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Das Album "%s" enthält nun %d Fotos'; 
  567 $lang['Manage this set of %d photos'] = 'Verwalte dieses Set von %d Fotos'; 
  568 $lang['Select files'] = 'Wähle Dateien aus'; 
   565$lang['Privacy level set to "%s"'] = 'Datenschutzstufe auf »%s« gesetzt'; 
   566$lang['Album "%s" now contains %d photos'] = 'Das Album »%s« enthält nun %d Fotos'; 
   567$lang['Manage this set of %d photos'] = 'Dieses Set von %d Fotos verwalten'; 
   568$lang['Select files'] = 'Dateien auswählen'; 
  569569$lang['Everybody'] = 'Jeder'; 
  570 $lang['Who can see these photos?'] = 'Wer soll die Fotos sehen können?'; 
   570$lang['Who can see these photos?'] = 'Wer soll diese Fotos sehen können?'; 
  571571$lang['Who can see this photo?'] = 'Wer soll dieses Foto sehen können?'; 
  572572$lang['Settings'] = 'Einstellungen'; 
   
  576576$lang['Maximum height'] = 'Maximale Höhe'; 
  577577$lang['Image Quality'] = 'Bildqualität'; 
  578 $lang['Save Settings'] = 'Speichere Einstellungen'; 
   578$lang['Save Settings'] = 'Einstellungen sichern'; 
  579579$lang['Your configuration settings are saved'] = 'Die Konfigurationseinstellungen wurden gespeichert.'; 
  580 $lang['Active Themes'] = 'Aktive Themen'; 
  581 $lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Geben Sie dem Verzeichnis "%s" Schreibrechte'; 
  582 $lang['Administration Home'] = 'Startseite der Administration'; 
  583 $lang['Change Admin Colors'] = 'Ändere die Administrationsfarben '; 
  584 $lang['Delete this theme'] = 'Lösche dieses Thema'; 
   580$lang['Active Themes'] = 'Aktive Themes'; 
   581$lang['Add write access to the "%s" directory'] = 'Geben Sie dem  »%s«-Verzeichnis Schreibrechte'; 
   582$lang['Administration Home'] = 'Administrations-Übersicht'; 
   583$lang['Change Admin Colors'] = 'Administrationsfarben anpassen'; 
   584$lang['Delete this theme'] = 'Dieses Thema löschen'; 
  585585$lang['Directory does not exist'] = 'Verzeichnis existiert nicht'; 
  586586$lang['Download,'] = 'Download,'; 
   
  589589$lang['Help Me'] = 'Hilfe'; 
  590590$lang['Impossible to activate this theme, the parent theme is missing: %s'] = 'Es ist nicht möglich, dieses Thema zu aktivieren, da das Elternthema %s fehlt'; 
  591 $lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Es ist nicht möglich, dieses Thema zu löschen; andere Themen basieren darauf: %s'; 
  592 $lang['Inactive Themes'] = 'Inaktive Themen'; 
  593 $lang['Install on your computer,'] = 'Installiere auf Ihrem Computer,'; 
  594 $lang['Make this theme available to users'] = 'Stelle dieses Thema den Benutzern zur Verfügung'; 
   591$lang['Impossible to delete this theme. Other themes depends on it: %s'] = 'Es ist nicht möglich, dieses Thema zu löschen; andere Themes basieren darauf: %s'; 
   592$lang['Inactive Themes'] = 'Inaktive Themes'; 
   593$lang['Install on your computer,'] = 'Auf Ihrem Computer installieren,'; 
   594$lang['Make this theme available to users'] = 'Dieses Theme den Benutzern zur Verfügung stellen'; 
  595595$lang['Page end'] = 'Ende der Seite'; 
  596596$lang['Piwigo Uploader'] = 'Piwigo-Uploader'; 
  597597$lang['Read Piwigo Documentation'] = 'Lese die Piwigo-Dokumentation'; 
  598598$lang['Start pLoader and add your photos.'] = 'Starten Sie pLoader und fügen Sie Ihre Fotos hinzu.'; 
  599 $lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Wechsle zwischen hellen und dunklen Farben für die Administration.'; 
   599$lang['Switch to clear or dark colors for administration'] = 'Helle oder dunkle Farben für die Administration wählen.'; 
  600600$lang['Theme has been successfully installed'] = 'Thema wurde erfolgreich installiert'; 
  601 $lang['Visit Gallery'] = 'Besuchen Sie die Galerie'; 
  602 $lang['Visit Piwigo project website'] = 'Besuchen Sie die Piwigo-Projekthomepage'; 
   601$lang['Visit Gallery'] = 'Galerie ansehen'; 
   602$lang['Visit Piwigo project website'] = 'Piwigo-Projekt-Webseite besuchen'; 
  603603$lang['pLoader stands for <em>Piwigo Uploader</em>. From your computer, pLoader prepares your photos and transfer them to your Piwigo photo gallery.'] = 'pLoader bedeutet <em>Piwigo-Uploader</em>. pLoader überträgt Fotos von Ihrem Computer in Ihre Piwigo-Fotogalerie.'; 
  604604$lang['Guest Settings'] = 'Einstellungen für Gäste'; 
  605605$lang['Main Page'] = 'Hauptseite'; 
  606606$lang['Photo Page'] = 'Fotoseite'; 
  607 $lang['Activate Navigation Bar'] = 'Aktiviere Navigationsleiste'; 
  608 $lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Aktiviere Navigationsvorschaubilder'; 
  609 $lang['Activate icon "%s"'] = 'Aktiviere Icon "%s"'; 
   607$lang['Activate Navigation Bar'] = 'Navigationsleiste aktivieren'; 
   608$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Navigationsvorschaubilder aktivieren'; 
   609$lang['Activate icon "%s"'] = 'Icon »%s« aktivieren'; 
  610610$lang['Photo Properties'] = 'Fotoeigenschaften'; 
  611 $lang['Allow user customization'] = 'Erlaube Anpassungen durch Benutzer'; 
  612 $lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Die Zeit für die Ausführung ist abgelaufen, der Prozess muss fortgesetzt werden [Noch benötigte Zeit: %d Sekunden].'; 
   611$lang['Allow user customization'] = 'Anpassungen durch Benutzer erlauben'; 
   612$lang['Execution time is out, treatment must be continue [Estimated time: %d seconds].'] = 'Die Zeit für die Ausführung ist abgelaufen, der Vorgang muss fortgesetzt werden [Noch benötigte Zeit: %d Sekunden].'; 
  613613$lang['Languages'] = 'Sprachen'; 
  614614$lang['Installed Languages'] = 'Installierte Sprachen'; 
  615 $lang['Add New Language'] = 'Füge eine neue Sprache hinzu'; 
   615$lang['Add New Language'] = 'Eine weitere Sprache hinzufügen'; 
  616616$lang['Language has been successfully installed'] = 'Sprachdateien wurden erfolgreich installiert'; 
  617617$lang['Select:'] = 'Auswahl:'; 
  618618$lang['None'] = 'Nichts'; 
  619 $lang['Invert'] = 'Umkehren'; 
   619$lang['Invert'] = 'Invertieren'; 
  620620$lang['Impossible to deactivate this theme, you need at least one theme.'] = 'Es ist nicht möglich, dieses Thema zu deaktivieren, Sie benötigen mindestens ein Thema.'; 
  621621$lang['Miscellaneous'] = 'Verschiedenes'; 
   
  624624$lang['Bound Theme'] = 'Verbundenes Thema'; 
  625625$lang['Allow rating'] = 'Bewertung von Fotos erlauben'; 
  626 $lang['Select at least one comment'] = 'Wählen Sie mindestens einen Kommentar aus'; 
   626$lang['Select at least one comment'] = 'Mindestens einen Kommentar auswählen'; 
  627627$lang['Active Plugins'] = 'Aktivierte Plugins'; 
  628628$lang['Inactive Plugins'] = 'Deaktivierte Plugins'; 
   
  630630$lang['Uninstalled Plugins'] = 'Deinstallierte Plugins'; 
  631631$lang['By %s'] = 'Von %s'; 
  632 $lang['Visit plugin site'] = 'Besuchen Sie die Plugin-Seite'; 
   632$lang['Visit plugin site'] = 'Zur Plugin-Seite wechseln'; 
  633633$lang['Active Languages'] = 'Aktivierte Sprachen'; 
  634 $lang['Delete this language'] = 'Lösche diese Sprache'; 
  635 $lang['Forbid this language to users'] = 'Verbiete Benutzern, diese Sprache auszuwählen'; 
   634$lang['Delete this language'] = 'Diese Sprache entfernen'; 
   635$lang['Forbid this language to users'] = 'Benutzern verbieten, diese Sprache auszuwählen'; 
  636636$lang['Impossible to deactivate this language, first set another language as default.'] = 'Sie müssen zuerst eine neue Standardsprache wählen, bevor Sie diese Sprache deaktivieren.'; 
  637637$lang['Impossible to deactivate this language, you need at least one language.'] = 'Sie können diese Sprache nicht deaktvieren, da mindestens eine Sprache benötigt wird.'; 
  638638$lang['Inactive Languages'] = 'Deaktivierte Sprachen'; 
  639 $lang['Make this language available to users'] = 'Aktiviere diese Sprache für Benutzer'; 
   639$lang['Make this language available to users'] = 'Diese Sprache für Benutzer aktivieren'; 
  640640$lang['Set as default language for unregistered and new users'] = 'Als Standardsprache für neue und unregistrierte Benutzer festlegen'; 
  641641$lang['delete'] = 'löschen'; 
   
  645645$lang['There is no other plugin available.'] = 'Es ist kein weiteres Plugin verfügbar.'; 
  646646$lang['There is no other theme available.'] = 'Es ist kein weiteres Thema verfügbar.'; 
  647 $lang['Add another set of photos'] = 'Füge ein weiteres Fotoset hinzu'; 
   647$lang['Add another set of photos'] = 'Ein weiteres Fotoset hinzufügen'; 
  648648$lang['By rank'] = 'Nach Rangfolge'; 
  649649$lang['Manual order'] = 'Manuelle Sortierung'; 
  650650$lang['Order of menubar items has been updated successfully.'] = 'Die Reihenfolge der Menüelemente wurde erfolgreich angepasst.'; 
  651 $lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Dieses Thema kann nicht direkt aktiviert werden'; 
   651$lang['This theme was not designed to be directly activated'] = 'Dieses Theme kann nicht direkt aktiviert werden'; 
  652652$lang['Pending Comments'] = 'Freizugebende Kommentare'; 
  653653$lang['Menu Management'] = 'Menü'; 
   
  663663$lang['File upload stopped by extension'] = 'Das Hochladen der Datei wurde infolgedessen gestoppt'; 
  664664$lang['Unknown upload error'] = 'Unbekannter Fehler beim Hochladen'; 
  665 $lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fehler bei Datei "%s" : %s'; 
   665$lang['Error on file "%s" : %s'] = 'Fehler bei Datei »%s« : %s'; 
  666666$lang['automatic order'] = 'automatische Sortierung'; 
  667667$lang['manual order'] = 'manuelle Sortierung'; 
  668668$lang['Albums automatically sorted'] = 'Alben automatisch sortiert'; 
  669669$lang['Batch Manager'] = 'Stapelverarbeitung'; 
  670 $lang['include child albums'] = 'inclusive Unteralben'; 
   670$lang['include child albums'] = 'Unteralben miteinbeziehen'; 
  671671$lang['Selection'] = 'Auswahl'; 
  672672$lang['Action'] = 'Aktion'; 
  673 $lang['Set author'] = 'Setze den Autor'; 
  674 $lang['Set title'] = 'Setze den Titel'; 
  675 $lang['Set creation date'] = 'Setze das Erstellungsdatum'; 
  676 $lang['Apply action'] = 'Bestätige die Aktion'; 
   673$lang['Set author'] = 'Den Autor festlegen'; 
   674$lang['Set title'] = 'Titel festlegen'; 
   675$lang['Set creation date'] = 'Erstellungsdatum festlegen'; 
   676$lang['Apply action'] = 'Aktion anwenden'; 
  677677$lang['on the %d selected photos'] = 'der %d ausgewählten Fotos'; 
  678678$lang['%d of %d photos selected'] = '%d von %d Fotos ausgewählt'; 
  679679$lang['No photo selected, %d photos in current set'] = 'Kein Foto ausgewählt, %d Fotos im gegenwärtigen Set'; 
  680 $lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d Fotos ausgewählt'; 
  681 $lang['remove this filter'] = 'entferne diesen Filter'; 
  682 $lang['Duplicates'] = 'doppelte'; 
  683 $lang['Add a filter'] = 'Füge einen Filter hinzu'; 
  684 $lang['Remove all filters'] = 'Entferne alle Filter'; 
  685 $lang['Refresh photo set'] = 'Aktualisiere das Fotoset'; 
   680$lang['All %d photos are selected'] = 'Alle %d Fotos sind ausgewählt'; 
   681$lang['remove this filter'] = 'Diesen Filter entfernen'; 
   682$lang['Duplicates'] = 'Duplikate'; 
   683$lang['Add a filter'] = 'Einen Filter hinzufügen'; 
   684$lang['Remove all filters'] = 'Alle Filter entfernen'; 
   685$lang['Refresh photo set'] = 'Das Fotoset aktualisieren'; 
  686686$lang['The whole page'] = 'Die ganze Seite'; 
  687687$lang['The whole set'] = 'Das ganze Set'; 
  688688$lang['No photo in the current set.'] = 'Keine Fotos im gegenwärtigen Set.'; 
  689689$lang['No photo selected, no action possible.'] = 'Kein Foto ausgewählt, keine Aktion möglich.'; 
  690 $lang['Choose an action'] = 'Wähle eine Aktion'; 
  691 $lang['remove author'] = 'entferne den Autor'; 
   690$lang['Choose an action'] = 'Eine Aktion auswählen'; 
   691$lang['remove author'] = 'Autor entfernen'; 
  692692$lang['Type here the author name'] = 'Geben Sie hier den Name des Autors ein'; 
  693 $lang['remove title'] = 'Entferne Titel'; 
   693$lang['remove title'] = 'Titel entfernen'; 
  694694$lang['Type here the title'] = 'Geben Sie hier den Titel ein'; 
  695 $lang['remove creation date'] = 'Entferne das Erstellungsdatum'; 
   695$lang['remove creation date'] = 'Erstellungsdatum entfernen'; 
  696696$lang['Album photos associated to the following albums: %s'] = 'Albumfotos findet man in folgenden Alben: %s'; 
  697 $lang['Delete orphan tags'] = 'Lösche nicht benutzte Schlagwörter'; 
  698 $lang['delete photo'] = 'Lösche Foto'; 
   697$lang['Delete orphan tags'] = 'Nicht benutzte Schlagwörter entfernen'; 
   698$lang['delete photo'] = 'Foto entfernen'; 
  699699$lang['Orphan tags deleted'] = 'Nicht benutzte Schlagwörter wurden gelöscht'; 
  700700$lang['Week starts on'] = 'Die Woche beginnt mit'; 
  701701$lang['You have %d orphan tags: %s.'] = 'Sie haben %d nicht benutzte Schlagwörter: %s.'; 
  702 $lang['Remove from caddie'] = 'Vom Sammelkorb entfernen'; 
  703 $lang['Themes which need upgrade'] = 'Themen, die aktualisiert werden sollten'; 
   702$lang['Remove from caddie'] = 'Aus Sammelkorb entfernen'; 
   703$lang['Themes which need upgrade'] = 'Themes, die aktualisiert werden sollten'; 
  704704$lang['Languages which need upgrade'] = 'Sprachen, die aktualisiert werden sollten'; 
  705 $lang['All themes are up to date.'] = 'Alle Themen sind auf dem neuesten Stand.'; 
   705$lang['All themes are up to date.'] = 'Alle Themes sind auf dem neuesten Stand.'; 
  706706$lang['All plugins are up to date.'] = 'Alle Plugins sind auf dem neuesten Stand.'; 
  707707$lang['All languages are up to date.'] = 'Alle Sprachen sind auf dem neuesten Stand.'; 
  708 $lang['Visit theme site'] = 'Besuchen Sie die Themenseite'; 
  709 $lang['Visit language site'] = 'Besuchen Sie die Sprachenseite'; 
   708$lang['Visit theme site'] = 'Zur Theme-Seite wechseln'; 
   709$lang['Visit language site'] = 'Zur Sprachenseite wechseln'; 
  710710$lang['New Version'] = 'Neue Version'; 
  711 $lang['display'] = 'Zeige'; 
   711$lang['display'] = 'Anzeigen'; 
  712712$lang['Obsolete Plugins'] = 'Veraltete Plugins';  
  713 $lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'WARNUNG! Dieses Plugin ist nicht kompatibel mit dieser Version von Piwigo.'; 
  714 $lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Wollen Sie es wirklich wieder aktivieren?'; 
  715 $lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'DIESES PLUGIN IST JETZT IN DEN KERN VON PIWIGO INTEGRIERT! BITTE UNBEDINGT DEINSTALLIEREN!'; 
  716 $lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: DIESES PLUGIN FEHLT, OBWOHL ES INSTALLIERT IST! BITTE UNBEDINGT DEINSTALLIEREN! '; 
   713$lang['WARNING! This plugin does not seem to be compatible with this version of Piwigo.'] = 'WARNUNG! Dieses Plugin ist nicht kompatibel zu dieser Piwigo-Version.'; 
   714$lang['Do you want to activate anyway?'] = 'Soll dies wirklich wieder aktiviert werden?'; 
   715$lang['THIS PLUGIN IS NOW PART OF PIWIGO CORE! DELETE IT NOW.'] = 'DIESES PLUGIN IST JETZT IN DEN PIWIGO-KERN INTEGRIERT! JETZT UNBEDINGT DEINSTALLIEREN!'; 
   716$lang['ERROR: THIS PLUGIN IS MISSING BUT IT IS INSTALLED! UNINSTALL IT NOW.'] = 'ERROR: DIESES PLUGIN FEHLT, OBWOHL ES INSTALLIERT IST! BITTE JETZT DEINSTALLIEREN!'; 
  717717$lang['Thumbnails generation in progress...'] = 'Vorschaubilder werden neu erstellt...'; 
  718718$lang['Photos generation in progress...'] = 'Fotos werden neu erstellt...'; 
   
  723723$lang['Searching...'] = 'Suche...'; 
  724724$lang['Type in a search term'] = 'Geben Sie bitte einen Suchbegriff ein'; 
  725 $lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Aktivieren Sie das Icon "Neu" neben den Alben und Fotos '; 
  726 $lang['Deactivate all'] = 'Deaktiviere alle'; 
   725$lang['Activate icon "new" next to albums and pictures'] = 'Das Icon »Neu« neben den Alben und Fotos aktivieren'; 
   726$lang['Deactivate all'] = 'Alles deaktivieren'; 
  727727$lang['Default photos order'] = 'Voreingestellte Fotoanordnung'; 
  728728$lang['Restore'] = 'Zurücksetzen'; 
  729 $lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Zurücksetzen auf Standardkonfiguration. Alle Einstellungen in diesem Plugin gehen verloren!'; 
  730 $lang['Show menubar'] = 'Zeige die Menüleiste'; 
  731 $lang['Updates'] = 'Updates'; 
  732 $lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Aktualisiere... Bitte warten.'; 
  733 $lang['Ignore this update'] = 'Ignoriere diese Aktualisierung'; 
   729$lang['Restore default configuration. You will lose your plugin settings!'] = 'Zurücksetzen auf Standardkonfiguration. Alle Plugin-Einstellungen gehen dabei verloren!'; 
   730$lang['Show menubar'] = 'Menüleiste anzeigen'; 
   731$lang['Updates'] = 'Aktualisierungen'; 
   732$lang['Update in progress... Please wait.'] = 'Aktualisierung läuft... Bitte warten.'; 
   733$lang['Ignore this update'] = 'Diese Aktualisierung ignorieren'; 
  734734$lang['Reset ignored updates'] = 'Zurücksetzen der ignorierten Aktualisierungen'; 
  735 $lang['Update All'] = 'Aktualisiere alles'; 
   735$lang['Update All'] = 'Alles aktualisieren'; 
  736736$lang['ERROR'] = 'FEHLER'; 
  737737$lang['Update Complete'] = 'Aktualisierung komplett'; 
   
  739739$lang['Extensions Update'] = 'Aktualisierung der Erweiterungen'; 
  740740$lang['All extensions are up to date.'] = 'Alle Erweiterungen sind aktuell.'; 
  741 $lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Folgende Plugins sind möglicherweise nicht kompatibel mit der neuen Version von Piwigo:'; 
  742 $lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Folgende Themen sind möglicherweise nicht kompatibel mit der neuen Version von Piwigo:'; 
  743 $lang['I decide to update anyway'] = 'Ich möchte trotzdem aktualisieren'; 
   741$lang['Following plugins may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Folgende Plugins sind möglicherweise nicht kompatibel mit der neuen Piwigo-Version:'; 
   742$lang['Following themes may not be compatible with the new version of Piwigo:'] = 'Folgende Themes sind möglicherweise nicht kompatibel mit der neuen Piwigo-Version:'; 
   743$lang['I decide to update anyway'] = 'Trotzdem aktualisieren'; 
  744744$lang['Update to Piwigo %s'] = 'Aktualisierung auf Piwigo %s'; 
  745745$lang['Two updates are available'] = 'Zwei Aktualisierungen sind verfügbar'; 
  746746$lang['This is a minor update, with only bug corrections.'] = 'Dies ist eine kleine Aktualisierung zur Fehlerbeseitigung.'; 
  747747$lang['This is a major update, with <a href="%s">new exciting features</a>.'] = 'Dies ist eine größere Aktualisierung mit <a href="%s">neuen Funktionen </a>.'; 
  748 $lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Einige Themen und Plugins sind nun leider nicht mehr verfügbar.'; 
   748$lang['Some themes and plugins may be not available yet.'] = 'Einige Themes und Plugins sind nun leider nicht mehr verfügbar.'; 
  749749$lang['You can update to Piwigo %s directly, without upgrading to Piwigo %s (recommended).'] = 'Empfehlung: Sie können direkt auf Piwigo %s aktualisieren. Ein Upgrade auf Piwigo %s ist nicht nötig.'; 
  750 $lang['Save Template Directory'] = 'Sichere das Template-Verzeichnis'; 
  751 $lang['Dump Database'] = 'Sichere die Datenbank'; 
  752 $lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Sichere auch die Daten der History. (Warnung: Das Speicherlimit des Servers kann überschreiten werden!)'; 
   750$lang['Save Template Directory'] = 'Das Vorlagen-Verzeichnis sichern'; 
   751$lang['Dump Database'] = 'Datenbank sichern'; 
   752$lang['Include history data (Warning: server memory limit may be exceeded)'] = 'Auch die Daten der History sichern (Warnung: Das Speicherlimit des Servers könnte überschritten werden!)'; 
  753753$lang['Unable to dump database.'] = 'Es ist nicht möglich, die Datenbank zu sichern.'; 
  754754$lang['Some upgrades are available for extensions.'] = 'Einige Aktualisierungen für Erweiterungen sind verfügbar.'; 
  755 $lang['Ignore All'] = 'Ignoriere alle'; 
   755$lang['Ignore All'] = 'Alle ignorieren'; 
  756756$lang['Crop'] = 'Zuschneiden'; 
  757757$lang['Width'] = 'Breite'; 
  758758$lang['Height'] = 'Höhe'; 
  759 $lang['Follow Orientation'] = 'Folgen Sie der Orientierung'; 
   759$lang['Follow Orientation'] = 'Ausrichtung folgen'; 
  760760$lang['Graphics Library'] = 'Grafikbibliothek'; 
  761761$lang['Add a criteria'] = 'Ein Kriterium hinzufügen';  
  762762$lang['You can\'t define a default photo order because you have a custom setting in your local configuration.'] = 'Sie können keine Standardsortierung festlegen, da Sie eine benutzerdefinierte Einstellung in Ihrer lokalen Konfiguration vorgenommen haben.'; 
  763 $lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Sie haben <i>$conf[\'order_by\']</i> in ihrer lokalen Konfigurationsdatei festgelegt. Dieser Parameter ist überholt. Bitte entfernen Sie ihn oder benennen Sie ihn um in <i>$conf[\'order_by_custom\']</i>!'; 
   763$lang['You have specified <i>$conf[\'order_by\']</i> in your local configuration file, this parameter in deprecated, please remove it or rename it into <i>$conf[\'order_by_custom\']</i> !'] = 'Sie haben <i>$conf[\'order_by\']</i> in ihrer lokalen Konfigurationsdatei festgelegt. Diese Einstellung ist überholt. Bitte entfernen Sie ihn oder benennen Sie ihn um in <i>$conf[\'order_by_custom\']</i>!'; 
  764764$lang['Average rate'] = 'Durchschnittliche Bewertung'; 
  765765$lang['Rate'] = 'Bewertung'; 
  766766$lang['Learn more'] = 'Mehr Informationen...'; 
  767 $lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Während des Aktualisierens trat ein Fehler auf.'; 
   767$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'Während des Aktualisierungsvorganges ist ein Fehler aufgetreten.'; 
  768768$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'Während des Entpackens trat ein Fehler auf. Bitte überprüfen Sie die Schreibrechte Ihrer Piwigo-Installation. <br><a href="%s">Klicken Sie hier, um das Fehlerprotokoll einzusehen</a>.'; 
  769769$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo kann die Aktualisierungsdatei nicht vom Server laden'; 
   
  775775$lang['Confirm merge'] = 'Zusammenführen bestätigen'; 
  776776$lang['Create'] = 'Erstellen'; 
  777 $lang['hide details'] = 'Details verbergen'; 
   777$lang['hide details'] = 'Details ausblenden'; 
  778778$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Wenn das Bild nicht HD (hochaufgelöst) ist und das Bild kleiner ist als die für das Web optimierte Größe, verwendet Piwigo dieses als HD und erstellt eine verkleinerte weboptimierte Version.'; 
  779 $lang['Manage Permissions'] = 'Zugriff verwalten'; 
  780 $lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Max. Dateigröße: %sB.'; 
  781 $lang['Merge selected tags'] = 'Führe markierte Schlagwörter zusammen'; 
   779$lang['Manage Permissions'] = 'Zugriffsverwaltung'; 
   780$lang['Maximum file size: %sB.'] = 'Maximale Dateigröße: %sB.'; 
   781$lang['Merge selected tags'] = 'Markierte Schlagwörter zusammenführen'; 
  782782$lang['Merge tags'] = 'Schlagwörter zusammenführen'; 
  783783$lang['No destination tag selected'] = 'Kein Ziel-Schlagwort gewählt'; 
  784784$lang['Photo %s of %s'] = 'Bild %s of %s'; 
  785 $lang['Select an album'] = 'Wähle ein Album'; 
  786 $lang['Select at least two tags for merging'] = 'Wählen Sie mindestens 2 Schlagwörter zum Zusammenführen aus'; 
  787 $lang['Select the destination tag'] = 'Wähle Ziel-Schlagwort'; 
   785$lang['Select an album'] = 'Ein Album auswählen'; 
   786$lang['Select at least two tags for merging'] = 'Zum Zusammenführen mindestens zwei Schlagwörter auswählen'; 
   787$lang['Select the destination tag'] = 'Ziel-Schlagwort auswählen'; 
  788788$lang['show details'] = 'Details zeigen'; 
  789789$lang['Start Upload'] = 'Upload starten'; 
   
  798798$lang['Gallery unlocked'] = 'Galerie entsperrt'; 
  799799$lang['modified'] = 'verändert'; 
  800 $lang['Move to album'] = 'Verschiebe ins Album'; 
  801 $lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Administratoren bei folgenden Kommentaränderungen benachrichtigen'; 
   800$lang['Move to album'] = 'Ins Album verschieben'; 
   801$lang['Notify administrators when a comment is'] = 'Administratoren bei folgenden Kommentarnderungen benachrichtigen'; 
  802802$lang['Original Size'] = 'Originalgröße'; 
  803803$lang['pending validation'] = 'Auf Bestätigung wartend'; 
   
  806806$lang['Resize after upload'] = 'Größe nach dem Upload anpassen'; 
  807807$lang['Save visits in history for'] = 'Besuche in der History speichern für'; 
  808 $lang['Send connection settings by email'] = 'Verbindungseinstellungen als E-Mail senden'; 
  809 $lang['simple visitors'] = 'einfache Besucher'; 
   808$lang['Send connection settings by email'] = 'Verbindungseinstellungen via E-Mail senden'; 
   809$lang['simple visitors'] = 'Gäste'; 
  810810$lang['The original image quality must be a number between %d and %d'] = 'Die originale Bildqualität muss eine Zahl zwischen %d und %d sein'; 
  811811$lang['The original maximum height must be a number between %d and %d'] = 'Die originale Maximalhöhe muss eine Zahl zwischen %d und %d sein'; 
   
  826826$lang['%s has been successfully updated.'] = '%s wurde erfolgreich aktualisiert.'; 
  827827$lang['Add tags'] = 'Schlagwörter hinzufügen'; 
  828 $lang['Applications'] = 'Applikationen'; 
   828$lang['Applications'] = 'Anwendungen'; 
  829829$lang['Last import'] = 'Letzter Import'; 
  830830$lang['Predefined filter'] = 'Voreingestellter Filter'; 
   
  853853$lang['Piwigo export plugin for iPhoto'] = 'Piwigo-Export-Plugin für iPhoto'; 
  854854$lang['Piwigo publish plugin for Shotwell'] = 'Piwigo '; 
  855 $lang['Select groups...'] = 'Wähle Gruppen...'; 
  856 $lang['Select users...'] = 'Wähle Benutzer...'; 
   855$lang['Select groups...'] = 'Gruppen auswählen...'; 
   856$lang['Select users...'] = 'Benutzer auswählen...'; 
  857857$lang['The Piwigo export plugin allows you to create albums and export photos.'] = 'Das Piwigo-Export-Plugin erlaubt es Ihnen, Alben zu erstellen und Fotos zu exportieren.'; 
  858858$lang['There is no group in this gallery.'] = 'Es gibt keine Gruppe in dieser Galerie.'; 
  859859$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'Besucher müssen sich einloggen und die entsprechenden Rechte besitzen, um das Album zu sehen'; 
  860 $lang['Delete multiple size images'] = 'Mehrfache Bildgrößen löschen'; 
   860$lang['Delete multiple size images'] = 'Mehrfache Bildgrößen entfernen'; 
  861861$lang['digiKam is an advanced digital photo management free software for Linux, Windows, and MacOSX.'] = 'digiKam ist ein modernes Bildverwaltungsprogramm für Linux, Windows und Mac OS X. digikam ist freie Software.'; 
  862 $lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam ist für Fotografen gedacht, die Bilder verwalten, bearbeiten, verbessern, katalogisieren und weitergeben wollen.'; 
   862$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'DigiKam ist für Fotografen gedacht, die Bilder verwalten, bearbeiten, verbessern, katalogisieren und weitergeben wollen.'; 
  863863$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Der Leistungsumfang schließt das Durchbättern der Galerie, das Erstellen von Alben und das Hochladen von Fotos ein.'; 
  864864$lang['Generate multiple size images'] = 'Mehrfache Bildgrößen generieren'; 
   
  874874$lang['Photo sizes with crop'] = 'Bild nach Zuschnitt'; 
  875875$lang['The center of interest is the most meaningful zone in the photo.'] = 'Die Mitte ist der bedeutungsvollste Bereich eines Bildes.'; 
  876 $lang['add a new watermark'] = 'fügen Sie ein neues Wasserzeichen hinzu.'; 
   876$lang['add a new watermark'] = 'Ein neues Wasserzeichen hinzufügen'; 
  877877$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Wasserzeichen anwenden, wenn die Höhe größer ist als'; 
  878878$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Wasserzeichen anwenden, wenn die Breite größer ist als'; 
  879 $lang['bottom left corner'] = 'linke untere Ecke'; 
  880 $lang['bottom right corner'] = 'rechte untere Ecke'; 
   879$lang['bottom left corner'] = 'Linke untere Ecke'; 
   880$lang['bottom right corner'] = 'Rechte untere Ecke'; 
  881881$lang['By default, the center of interest is placed in the middle of the photo.'] = 'Der Bildschwerpunkt wird für gewöhnlich der Mitte eines Fotos zugeordnet.'; 
  882882$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'Für Fotogrößen mit einem Schnitt, wie zum Beispiel quadratisch, versucht Piwigo, so gut es geht, den Bildschwerpunkt miteinzubeziehen.'; 
  883883$lang['middle'] = 'Mitte'; 
  884884$lang['Opacity'] = 'Deckkraft'; 
  885 $lang['Select a file'] = 'Wählen Sie eine Datei'; 
  886 $lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Wählen Sie mit der Maus einen Bereich, um einen neuen 
   885$lang['Select a file'] = 'Eine Datei auswählen'; 
   886$lang['Select a zone with your mouse to define a new center of interest.'] = 'Mit der Maus einen Bereich wählen, um einen neuen 
  887887Bildschwerpunkt festzulegen.'; 
  888 $lang['top left corner'] = 'obere linke Ecke'; 
  889 $lang['top right corner'] = 'obere rechte Ecke'; 
   888$lang['top left corner'] = 'Obere linke Ecke'; 
   889$lang['top right corner'] = 'Obere rechte Ecke'; 
  890890$lang['X Position'] = 'X-Position'; 
  891891$lang['X Repeat'] = 'X-Wiederholung'; 
   
  907907$lang['%s in the future'] = '%s in Zukunft'; 
  908908$lang['Added by %s'] = 'Hinzugefügt von %s'; 
  909 $lang['Numeric identifier : %d'] = 'Numerische Kennzahl: %d'; 
   909$lang['Numeric identifier : %d'] = 'Identifikationsnummer: %d'; 
  910910$lang['Original file : %s'] = 'Originaldatei: %s'; 
  911 $lang['Posted %s on %s'] = '%s gesendet am %s'; 
   911$lang['Posted %s on %s'] = '%s hinzugefügt am %s'; 
  912912$lang['Rated %d times, score : %.2f'] = 'Bewertet %d mal, Wertung: %.2f'; 
  913913$lang['Sharpen'] = 'Schärfen'; 
  914 $lang['Visited %d times'] = 'Besucht %d mal'; 
   914$lang['Visited %d times'] = '%d Mal angesehen'; 
  915915$lang['Watermark'] = 'Wasserzeichen'; 
  916916$lang['%d week'] = '%d Woche'; 
  917917$lang['%d weeks'] = '%d Wochen'; 
  918918$lang['Edit photo'] = 'Foto bearbeiten'; 
  919 $lang['create a new site'] = 'Erstelle eine neue Seite'; 
   919$lang['create a new site'] = 'Eine neue Seite erstellen'; 
  920920$lang['No order field selected'] = 'Kein Anordnungsfeld gewählt'; 
  921921$lang['Duplicate selected tags'] = 'Ausgewählte Schlagworte duplizieren'; 
   
  924924$lang['Tag "%s" is now a duplicate of "%s"'] = 'Das Schlagwort "%s" ist jetzt ein Duplikat von "%s"'; 
  925925$lang['Landscape'] = 'Quer-Format'; 
  926 $lang['Minimum height'] = 'Minimum Höhe'; 
  927 $lang['Minimum width'] = 'Minimum Breite'; 
   926$lang['Minimum height'] = 'Mindesthöhe'; 
   927$lang['Minimum width'] = 'Mindestbreite'; 
  928928$lang['Panorama'] = 'Panorama'; 
  929929$lang['Portrait'] = 'Hoch-Kant'; 
  930930$lang['Manage photos'] = 'Fotos verwalten'; 
  931 $lang['View in gallery'] = 'Gallerieansicht'; 
   931$lang['View in gallery'] = 'Gallerie-Ansicht'; 
  932932$lang['Number of albums per page'] = 'Anzahl der Alben pro Seite'; 
  933933$lang['Ratio'] = 'Verhältnis'; 
   
  939939$lang['No group selected, no action possible.'] = 'Keine Gruppen ausgewählt, Aktion kann nicht durgeführt werden'; 
  940940$lang['No members to manage'] = 'Keine Benutzer zu verwalten'; 
  941 $lang['Please select at least two groups'] = 'Bitte wähle mindestens 2 Gruppen'; 
   941$lang['Please select at least two groups'] = 'Bitte mindestens zwei Gruppen auswählen'; 
  942942$lang['Rename'] = 'Umbenennen'; 
  943943$lang['This group will be set to default'] = 'Diese Gruppe wird als Standard verwendet'; 
  944944$lang['This group will be unset to default'] = 'Dies Gruppe wird nicht länger als Standard verwendet'; 
  945945$lang['Type here the name of the new group'] = 'Name der neuen Gruppe hier eingeben'; 
  946 $lang['Purge user cache'] = 'Benutzer cache löschen'; 
   946$lang['Purge user cache'] = 'Benutzer-Zwischenspeicher leeren'; 
  947947$lang['The picture dimensions will be reduced to %dx%d pixels.'] = 'Die Bildgröße wird auf %dx%d Pixel reduziert.'; 
  948948$lang['Resize after upload disabled due to the use of GD as graphic library'] = 'Größenänderung nach hochladen deaktiviert, da die GD Library aktiviert ist. '; 
  949 $lang['Select at least one tag'] = 'Wählen Sie mindesten einen Tag aus'; 
   949$lang['Select at least one tag'] = 'Mindestens ein Schlagwort auswählen'; 
  950950$lang['Basic settings'] = 'Grundeinstellungen'; 
  951 $lang['General'] = 'Haupteinstellungen'; 
  952 $lang['Mail theme'] = 'Mail-Thema'; 
   951$lang['General'] = 'Allgemein'; 
   952$lang['Mail theme'] = 'Mail-Theme'; 
  953953$lang['%d of %d users selected'] = '%d von %d Benutzern ausgewählt'; 
  954954$lang['(filtered from %s total users)'] = '(von insgesamt %s Benutzern gefiltert)'; 
   
  957957$lang['Change username'] = 'Benutzername ändern'; 
  958958$lang['Last visit on %s, %s.'] = 'Letzter Besuch am %s, %s.'; 
  959 $lang['Loading...'] = 'Lade...'; 
   959$lang['Loading...'] = 'Laden...'; 
  960960$lang['No matching user found'] = 'Kein übereinstimmender Benutzer gefunden'; 
  961961$lang['No user selected of %d users'] = 'Kein Benutzer von %d Benutzern ausgewählt'; 
   
  963963$lang['Password updated'] = 'Passwort geändert'; 
  964964$lang['Registered on %s, %s.'] = 'Registriert am %s, %s.'; 
  965 $lang['Show %s users'] = 'Zeige %s Benutzer'; 
  966 $lang['Showing %s to %s of %s users'] = 'Zeige %s bis %s von %s Benutzern'; 
  967 $lang['Update user'] = 'Aktualisiere Benutzer'; 
  968 $lang['User %s added'] = 'User %s hinzugefügt'; 
  969 $lang['User %s updated'] = 'User %s aktualisiert'; 
   965$lang['Show %s users'] = '%s Benutzer anzeigen'; 
   966$lang['Showing %s to %s of %s users'] = '%s bis %s von %s Benutzern anzeigen'; 
   967$lang['Update user'] = 'Benutzer aktualisieren'; 
   968$lang['User %s added'] = 'Benutzer %s hinzugefügt'; 
   969$lang['User %s updated'] = 'Benutzer %s aktualisiert'; 
  970970$lang['Users modified'] = 'Benutzer geändert'; 
  971971$lang['on the %d selected users'] = 'der %d ausgewählten Benutzer'; 
  972972$lang['close'] = 'schließen'; 
  973 $lang['Close user details'] = 'Schließe Benutzerdetails'; 
  974 $lang['Open user details'] = 'Öffne Benutzerdetails'; 
   973$lang['Close user details'] = 'Benutzerdetails schließen'; 
   974$lang['Open user details'] = 'Benutzerdetails anzeigen'; 
  975975$lang['Activate it now'] = 'Jetzt aktivieren'; 
  976 $lang['Allow users to add a link to their website'] = 'Benutzer erlauben einen Link zu Ihrer Webseite einzufügen'; 
  977 $lang['Impossible to deactivate the default theme.'] = 'Es ist nicht mögliche das Default Thema zu deaktivieren'; 
  978 $lang['Mail address is mandatory for registration'] = 'E-Mail Adresse wird für die Registrierung benötigt'; 
  979 $lang['Empty caddie'] = 'Leere Sammelkorb'; 
  980 $lang['No and unlock sub-albums'] = 'Nein und Unteralben entsperren'; 
   976$lang['Allow users to add a link to their website'] = 'Benutzer erlauben einen Link Ihrer Webseite einzufügen'; 
   977$lang['Impossible to deactivate the default theme.'] = 'Es ist nicht möglich, das Standard-Theme zu deaktivieren'; 
   978$lang['Mail address is mandatory for registration'] = 'E-Mail-Adresse wird für die Registrierung benötigt'; 
   979$lang['Empty caddie'] = 'Sammelkorb leeren'; 
   980$lang['No and unlock sub-albums'] = 'Nein und Unteralben ebenfalls entsperren'; 
  981981$lang['The settings for the guest are from the %s user'] = 'Die Einstellungen für den Gast stammen vom %s Benutzer'; 
  982982$lang['based on'] = 'basierend auf'; 
  983983$lang['between %s and %s MB'] = 'zwischen %s und %s MB'; 
  984 $lang['date & time'] = 'Datum & Zeit'; 
   984$lang['date & time'] = 'Datum und Zeit'; 
  985985$lang['file name'] = 'Dateiname'; 
  986 $lang['width & height'] = 'Breite & Höhe'; 
   986$lang['width & height'] = 'Breite und Höhe'; 
  987987$lang['Upload in progress'] = 'Upload im Gange'; 
 • branches/2.7/language/de_DE/common.lang.php

  r30558 r30966  
  2323/* 
  2424Language Name: Deutsch [DE] 
  25 Version: 2.7.1 
   25Version: 2.7.2 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=416 
  2727Author: Piwigo team 
   
  171171$lang['Download this file'] = 'Datei herunterladen'; 
  172172$lang['edit'] = 'bearbeiten'; 
  173 $lang['wrong date'] = 'Datum falsch'; 
   173$lang['wrong date'] = 'Falsches Datum'; 
  174174$lang['excluded'] = 'ausgeschlossen'; 
  175175$lang['Your favorites'] = 'Meine Favoriten'; 
  176 $lang['display your favorites photos'] = 'Lieblingsfotos anzeigen'; 
   176$lang['display your favorites photos'] = 'Lieblingsbilder anzeigen'; 
  177177$lang['Favorites'] = 'Favoriten'; 
  178178$lang['First'] = 'Erste Seite'; 
   
  277277$lang['Update your rating'] = 'Ihre Bewertung aktualisieren'; 
  278278$lang['the username must be given'] = 'Benutzername fehlt'; 
  279 $lang['useful when password forgotten'] = 'Nützlich, wenn Sie ihr Passwort vergessen haben.'; 
   279$lang['useful when password forgotten'] = 'Nützlich, wenn Sie ihr Passwort vergessen haben'; 
  280280$lang['Quick search'] = 'Schnellsuche'; 
  281281$lang['Connected user: %s'] = 'Angemeldete Benutzer: %s'; 
   
  306306$lang['%d photo'] = '%d Foto'; 
  307307$lang['%d photos'] = '%d Fotos'; 
  308 $lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d Foto ist auch mit diesen Schlagwörtern verbunden'; 
  309 $lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d Fotos sind auch mit diesen Schlagwörtern verbunden'; 
   308$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d Foto ist auch mit diesen Schlagwörtern verknüpft'; 
   309$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d Fotos sind auch mit diesen Schlagwörtern verknüpft'; 
  310310$lang['display photos linked to this tag'] = 'Fotos mit diesem Schlagwort anzeigen'; 
  311311$lang['photos posted during the last %d days'] = 'Fotos eingestellt während der letzten %d Tage'; 
   
  357357$lang['Edit'] = 'Bearbeiten'; 
  358358$lang['Hello %s,'] = 'Hallo %s,'; 
  359 $lang['Here are your connection settings'] = 'Das sind Ihre Verbindungseinstellungen'; 
  360 $lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung %s.'; 
   359$lang['Here are your connection settings'] = 'Das sind Ihre Verbindungseinstellungen:'; 
   360$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Sollten Sie diese E-Mail irrtümlich erhalten haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung: %s.'; 
  361361$lang['large'] = 'groß'; 
  362362$lang['medium'] = 'mittel'; 
   
  377377$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Ihr Benutzername lautet jetzt:'; 
  378378$lang['Photo sizes'] = 'Bildgrößen'; 
  379 $lang['Desktop'] = 'Desktop'; 
   379$lang['Desktop'] = 'Standard'; 
  380380$lang['Mobile'] = 'Mobil'; 
  381381$lang['Show latest comments first'] = 'Den neuesten Kommentar zuerst anzeigen'; 
  382382$lang['Show oldest comments first'] = 'Den ältesten Kommentar zuerst anzeigen'; 
  383 $lang['View in'] = 'Anzeigen in'; 
   383$lang['View in'] = 'Ansicht'; 
  384384$lang['2small'] = 'winzig'; 
  385385$lang['xsmall'] = 'ziemlich klein'; 
   
  426426$lang['Album name, Z &rarr; A'] = 'Albumname, Z &rarr; A'; 
  427427$lang['Apply on properties'] = 'Eigenschaften übernehmen'; 
  428 $lang['Link: %s'] = 'link: %s'; 
   428$lang['Link: %s'] = 'Adresse: %s'; 
 • branches/2.7/language/de_DE/install.lang.php

  r26461 r30966  
  2323 
  2424$lang['Installation'] = 'Installation'; 
  25 $lang['Basic configuration'] = 'Basis-Konfiguration'; 
   25$lang['Basic configuration'] = 'Grundkonfiguration'; 
  2626$lang['Default gallery language'] = 'Standardsprache der Galerie'; 
  2727$lang['Database configuration'] = 'Konfiguration der Datenbank'; 
  28 $lang['Admin configuration'] = 'Konfiguration des Administrator-Accounts'; 
   28$lang['Admin configuration'] = 'Administrationseinstellungen'; 
  2929$lang['Start Install'] = 'Start der Installation'; 
  30 $lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Benutzername des Administrators'; 
   30$lang['It will be shown to the visitors. It is necessary for website administration'] = 'Wird für die Webseitenverwaltung benötigt und wird Besuchern angezeigt.'; 
  3131$lang['Connection to server succeed, but it was impossible to connect to database'] = 'Eine Verbindung zum Server konnte hergestellt werden, nicht aber zur Datenbank.'; 
  32 $lang['Can\'t connect to server'] = 'Es konnte keine Verbindung zum Datenbankserver aufgebaut werden.'; 
   32$lang['Can\'t connect to server'] = 'Es konnte keine Verbindung zum Datenbankserver hergestellt werden'; 
  3333$lang['Host'] = 'MySQL-Host'; 
  3434$lang['User'] = 'Benutzer'; 
  3535$lang['user login given by your host provider'] = 'Benutzername Ihrer MySQL-Datenbank (wie von Ihrem Hosting-Provider angegeben)'; 
  36 $lang['user password given by your host provider'] = 'Passwort Ihrer MySQL-Datenbank (wie von Ihrem Hosting-Provider angegeben)'; 
   36$lang['user password given by your host provider'] = 'Kennwort Ihrer MySQL-Datenbank (wie von Ihrem Hosting-Provider angegeben)'; 
  3737$lang['Database name'] = 'Name der Datenbank'; 
  38 $lang['also given by your host provider'] = 'ebenso von Ihrem Host-Provider bereitgestellt'; 
   38$lang['also given by your host provider'] = 'Sowie von Ihrem Hosting-Provider bereitgestellt'; 
  3939$lang['Database table prefix'] = 'Präfix der Datenbanktabellen'; 
  40 $lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'wird den Namen der Datenbanktabellen vorangestellt, damit Sie Ihre Tabellen einfacher verwalten können'; 
  41 $lang['enter a login for webmaster'] = 'Geben Sie einen Benutzernamen für den Webmaster an'; 
   40$lang['database tables names will be prefixed with it (enables you to manage better your tables)'] = 'Präfix der Datenbanktabellen-Namen, damit Tabellen einfacher verwaltet werden können'; 
   41$lang['enter a login for webmaster'] = 'Geben Sie den Benutzernamen des Webmasters an'; 
  4242$lang['webmaster login can\'t contain characters \' or "'] = 'Der Benutzername des Webmasters darf nicht die Zeichen \' und " enthalten'; 
  43 $lang['please enter your password again'] = 'Bitte geben Sie Ihr Passwort erneut ein'; 
  44 $lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Administrator-Passwort'; 
   43$lang['please enter your password again'] = 'Bitte geben Sie Ihr Kennwort erneut ein'; 
   44$lang['Keep it confidential, it enables you to access administration panel'] = 'Vertraulich behandeln, damit kann auf die Verwaltung zugegriffen werden'; 
  4545$lang['Password [confirm]'] = 'Passwort [Bestätigung]'; 
  46 $lang['verification'] = 'Wiederholen Sie das eingegebene Passwort'; 
   46$lang['verification'] = 'Wiederholen Sie das eingegebene Kennwort'; 
  4747$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'Brauchen Sie Hilfe? Stellen Sie Ihre Fragen im <a href="%s"> Piwigo-Forum</ a>.'; 
  4848$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'Kontakt-E-Mail-Adresse (nur für angemeldete Benutzer sichtbar)'; 
  49 $lang['PHP 5 is required'] = 'PHP5 ist erforderlich'; 
  50 $lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Warscheinlich läuft auf Ihrem Server die PHP-Version %s.'; 
  51 $lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo wird versuchen, Ihre Konfiguration auf PHP5 umzustellen. Zu diesem Zweck wird eine .htaccess-Datei erstellt oder geändert.'; 
   49$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5.2 ist erforderlich'; 
   50$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'Anscheinend läuft auf Ihrem Server die PHP-Version %s.'; 
   51$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigo wird versuchen, Ihre Konfiguration auf PHP 5.2 umzustellen. Zu diesem Zweck wird eine .htaccess-Datei erstellt oder geändert.'; 
  5252$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = 'Hinweis: Sie können Ihre Konfiguration selbst ändern. Starten Sie Piwigo danach neu.'; 
  53 $lang['Try to configure PHP 5'] = 'Versuche PHP5 zu konfigurieren'; 
  54 $lang['Sorry!'] = 'Sorry!'; 
  55 $lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo ist nicht in der Lage PHP5 zu konfigurieren.'; 
   53$lang['Try to configure PHP 5'] = 'Es wird versucht PHP 5.2 zu konfigurieren'; 
   54$lang['Sorry!'] = 'Verzeihung!'; 
   55$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'Piwigo ist nicht in der Lage, PHP 5.2 zu konfigurieren.'; 
  5656$lang["You may referer to your hosting provider's support and see how you could switch to PHP 5 by yourself."] = "Sie können Kontakt zu ihrem Hosting-Provider aufnehmen und um Unterstützung bitten zur Umstellung auf PHP 5."; 
  57 $lang['Hope to see you back soon.'] = 'Hoffentlich sehen wir uns bald wieder!'; 
  58 $lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Glückwunsch! Sie haben Piwigo erfolgreich installiert.'; 
  59 $lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Sie können auch den Text in der Box unten kopieren und in die Datei local/config/database.inc.php einfügen. (Warnung: database.inc.php darf nur den reinen Text ohne Zeilenumbrüche und Leerzeichen enthalten.)'; 
   57$lang['Hope to see you back soon.'] = 'Hoffentlich bis bald!'; 
   58$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'Glückwunsch! Sie haben Piwigo erfolgreich installiert'; 
   59$lang['An alternate solution is to copy the text in the box above and paste it into the file "local/config/database.inc.php" (Warning : database.inc.php must only contain what is in the textarea, no line return or space character)'] = 'Sie können auch den Text in der Box unten kopieren und in die Datei local/config/database.inc.php einfügen. (Warnung: database.inc.php darf nur reinen Text ohne Zeilenumbrüche und Leerzeichen enthalten)'; 
  6060$lang['Creation of config file local/config/database.inc.php failed.'] = 'Die Erstellung der Datei local/config/database.inc.php ist fehlgeschlagen.'; 
  61 $lang['Download the config file'] = 'Lade die Konfigurationsdatei herunter'; 
  62 $lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Sie können die Konfigurationsdatei herunterladen und in das Verzeichnis local/config ihrer Installation hochladen.'; 
   61$lang['Download the config file'] = 'Die Konfigurationsdatei herunterladen'; 
   62$lang['You can download the config file and upload it to local/config directory of your installation.'] = 'Sie können die Konfigurationsdatei herunterladen und in das Verzeichnis local/config Ihrer Installation hochladen.'; 
  6363$lang['Just another Piwigo gallery'] = 'Meine Piwigo-Fotogalerie'; 
  6464$lang['Welcome to my photo gallery'] = 'Willkommen!'; 
  65 $lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Besuchen Sie unser Forum, wenn Sie Hilfe benötigen: %s'; 
  66 $lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Ihre neue Piwigo-Installation heißt sie willkommen!'; 
  67 $lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Sie können Kontakt mit Ihrem Provider aufnehmen und um Unterstützung bei der Umstellung auf PHP5 bitten.'; 
  68 $lang['localhost or other, supplied by your host provider'] = 'Local Host oder andere, bereit gestellt von deinem Provider.'; 
  69 ?> 
   65$lang['Don\'t hesitate to consult our forums for any help : %s'] = 'Besuchen Sie für Hilfe unser Forum: %s'; 
   66$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = 'Ihre neue Piwigo-Installation heißt Sie willkommen!'; 
   67$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'Sie können Kontakt mit Ihrem Provider aufnehmen und um Unterstützung bei der Umstellung auf PHP 5.2 bitten.'; 
   68$lang['localhost or other, supplied by your host provider'] = 'Localhost oder weitere, bereitgestellt durch Ihren Provider'; 
   69$lang['Password ']['confirm'] = 'Kennwort [Bestätigung]'; 
 • branches/2.7/language/de_DE/upgrade.lang.php

  r26461 r30966  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  2323 
  24 $lang['Upgrade'] = 'Upgrade'; 
  25 $lang['Upgrade from version %s to %s'] = 'Upgrade von der Version %s auf %s'; 
   24$lang['Upgrade'] = 'Aktualisierung'; 
   25$lang['Upgrade from version %s to %s'] = 'Aktualisierung von Version %s auf %s'; 
  2626$lang['Statistics'] = 'Statistik'; 
  27 $lang['total upgrade time'] = 'benötigte Aktualisierungszeit'; 
   27$lang['total upgrade time'] = 'benötigte Aktualisierungsdauer'; 
  2828$lang['total SQL time'] = 'gesamte SQL-Zeit'; 
  2929$lang['SQL queries'] = 'SQL-Anfragen'; 
  30 $lang['Upgrade informations'] = 'Upgrade-Informationen'; 
   30$lang['Upgrade informations'] = 'Aktualisierungs-Informationen'; 
  3131$lang['Perform a maintenance check in [Administration>Tools>Maintenance] if you encounter any problem.'] = 'Führen Sie eine Datenbanküberprüfung durch [Verwaltung>Werkzeuge>Wartung], falls Probleme auftreten sollten'; 
  32 $lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Nur Administratoren dürfen ein Upgrade durchführen. Bitte melden Sie sich unten an.'; 
  33 $lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um ein Upgrade durchzuführen'; 
  34 $lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Alle Unteralben von privaten Alben werden privat'; 
   32$lang['Only administrator can run upgrade: please sign in below.'] = 'Nur Administratoren dürfen eine Aktualisierung durchführen. Bitte melden Sie sich unten an.'; 
   33$lang['You do not have access rights to run upgrade'] = 'Sie haben nicht die erforderlichen Rechte, um eine Aktualisierung durchzuführen'; 
   34$lang['All sub-albums of private albums become private'] = 'Alle Unteralben von privaten Alben werden als privat gekennzeichnet'; 
  3535$lang['User permissions and group permissions have been erased'] = 'Alle Benutzer- und Gruppenberechtigungen wurden entfernt'; 
  3636$lang['Only thumbnails prefix and webmaster mail address have been saved from previous configuration'] = 'Es wurden nur das Vorschaubilder-Präfix und die E-Mail-Adresse des Webmasters aus der vorherigen Konfiguration übernommen'; 
  37 $lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Diese Seite schlägt vor, die Datenbank Ihrer alten Piwigo-Version zu aktualisieren. Der Upgrade-Assistent hat festgestellt, dass Sie gegenwärtig Version <strong>release %s</strong> (oder eine gleichwertige Version) benutzen.'; 
  38 $lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Als Vorsichtsmaßnahme wurden folgende Plugins abgeschaltet. Überprüfen Sie, ob Plugin-Updates verfügbar sind, bevor Sie die Plugins wieder aktivieren:'; 
   37$lang['This page proposes to upgrade your database corresponding to your old version of Piwigo to the current version. The upgrade assistant thinks you are currently running a <strong>release %s</strong> (or equivalent).'] = 'Diese Seite schlägt vor, die Datenbank Ihrer alten Piwigo-Version zu aktualisieren. Der Aktualisierungs-Assistent hat festgestellt, dass Sie gegenwärtig Version <strong>release %s</strong> (oder eine gleichwertige Version) benutzen.'; 
   38$lang['As a precaution, following plugins have been deactivated. You must check for plugins upgrade before reactiving them:'] = 'Als Vorsichtsmaßnahme wurden folgende Plugins deaktiviert. Überprüfen Sie, ob Plugin-Aktualisierungen verfügbar sind, bevor Sie die Plugins erneut aktivieren:'; 
  3939$lang['In <i>%s</i>, before <b>?></b>, insert:'] = 'In der Datei <i>%s</i> vor <b>?></b> Folgendes einfügen:'; 
  40 $lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Als Vorsichtsmaßnahme wurden folgende Themen abgeschaltet. Überprüfen Sie, ob Themen-Updates verfügbar sind, bevor Sie die Themen wieder aktivieren:'; 
  41 ?> 
   40$lang['As a precaution, following themes have been deactivated. You must check for themes upgrade before reactiving them:'] = 'Als Vorsichtsmaßnahme wurden folgende Themes deaktiviert. Überprüfen Sie, ob Themes-Aktualisierungen verfügbar sind, bevor Sie die Themes erneut aktivieren:'; 
 • branches/2.7/language/en_US/common.lang.php

  r29714 r30966  
  2323/* 
  2424Language Name: English [US] 
  25 Version: 2.7.0 
   25Version: 2.7.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=717 
  2727Author: Piwigo team 
   
  3737 
  3838 
  39 ?> 
   39$lang['Please, enter a login'] = 'Please enter a login'; 
   40$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'Password reset is not allowed for this user.'; 
   41$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo encountered an unrecoverable error.'; 
   42$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Anti-flood system: please wait a moment before trying to post another comment.'; 
   43$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'An administrator must authorize your comment before it is displayed.'; 
   44$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Bad status for guest user; default status will be used. Please notify the webmaster.'; 
 • branches/2.7/language/eo_EO/admin.lang.php

  r29420 r30966  
  419419$lang['Center of interest'] = 'Interesa punkto'; 
  420420$lang['Are you sure you want to install this plugin?'] = 'Ĉu vi certe deziras instali tiun kromaĵon?'; 
  421 $lang['Batch Manager'] = 'Stapla administrilo'; 
   421$lang['Batch Manager'] = 'Staplilo'; 
  422422$lang['Approximate maximum resolution: %dM pixels (that\'s %dx%d pixels).'] = 'Ĉirkaŭa maksimuma distingivo: %dM bilderoj (t.e. %dx%d bilderoj).'; 
  423423$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Apliki la filigranon se la larĝeco estas pli ol'; 
   
  807807$lang['Permission granted for users'] = 'Atingo permesita por uzantoj'; 
  808808$lang['Permission granted thanks to a group'] = 'Atingo permesita dank\' al grupo'; 
  809 $lang['Permission management'] = 'Administrado de permesoj'; 
   809$lang['Permission management'] = 'Mastrumado de permesoj'; 
  810810$lang['Photo sizes with crop'] = 'Fotograndeco kun stuco'; 
  811811$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Neatingebla foto aŭ neakceptita formato'; 
 • branches/2.7/language/eo_EO/common.lang.php

  r29714 r30966  
  2323/* 
  2424Language Name: Esperanto [EO] 
  25 Version: 2.7.0 
   25Version: 2.7.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=596 
  2727Author: Piwigo team 
 • branches/2.7/language/es_MX/common.lang.php

  r26961 r30966  
  2323/* 
  2424Language Name: México [MX] 
  25 Version: 2.6.0 
   25Version: 2.7.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=726 
  2727Author: Piwigo team 
   
  6767$lang['month'][9] = 'Septiembre'; 
  6868 
  69 ?> 
   69$lang['return to the display of all photos'] = 'regresar a mostrar todas las fotos'; 
   70$lang['search'] = 'buscar'; 
   71$lang['searched words : %s'] = 'parabras buscadas: %s'; 
   72$lang['set as album representative'] = 'asignar como miniatura de album'; 
   73$lang['show tag cloud'] = 'mostrar como nube de etiquetas'; 
   74$lang['slideshow'] = 'pase de diapositivas'; 
   75$lang['small'] = 'S - pequeña'; 
   76$lang['square'] = 'Cuadrada'; 
   77$lang['stop the slideshow'] = 'detener el pase de diapositivas'; 
   78$lang['the beginning'] = 'el comienzo'; 
   79$lang['the username must be given'] = 'el nombre de usuario es requerido'; 
   80$lang['this email address is already in use'] = 'esta dirección de correo electrónico ya está en uso'; 
   81$lang['this login is already used'] = 'este nombre de usuario ya está en uso'; 
   82$lang['thumb'] = 'Miniatura'; 
   83$lang['today'] = 'hoy'; 
   84$lang['useful when password forgotten'] = 'útil en caso de olvidar la contraseña'; 
   85$lang['wrong date'] = 'fecha incorrecta'; 
   86$lang['xlarge'] = 'XL - extra grande'; 
   87$lang['xsmall'] = 'XS - extra pequeña'; 
   88$lang['xxlarge'] = 'XXL - enorme'; 
   89$lang['large'] = 'L - grande'; 
   90$lang['last %d days'] = 'últimos %d días'; 
   91$lang['letters'] = 'letras'; 
   92$lang['login mustn\'t end with a space character'] = 'el nombre de usuario no puede finalizar con un espacio en blanco'; 
   93$lang['login mustn\'t start with a space character'] = 'el nombre de usuario no debe comenzar con un espacio en blanco'; 
   94$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'la dirección de correo debe tener el formato xxx@yyy.eee (ejemplo: juan@servicio.org)'; 
   95$lang['mandatory'] = 'obligatorio'; 
   96$lang['medium'] = 'M - mediana'; 
   97$lang['no rate'] = 'sin calificación'; 
   98$lang['obligatory'] = 'obligatorio'; 
   99$lang['password updated'] = 'contraseña actualizada'; 
   100$lang['photo'] = 'foto'; 
   101$lang['photos posted during the last %d days'] = 'fotos publicadas durante los últimos %d días'; 
   102$lang['posted after %s (%s)'] = 'publicado después de %s (%s)'; 
   103$lang['posted before %s (%s)'] = 'publicado antes de %s (%s)'; 
   104$lang['posted between %s (%s) and %s (%s)'] = 'publicado entre %s (%s) y %s (%s)'; 
   105$lang['posted on %s'] = 'publicado el %s'; 
   106$lang['remove this tag from the list'] = 'eliminar esta etiqueta de la lista'; 
   107$lang['representative'] = 'album de miniaturas'; 
   108$lang['return to normal view mode'] = 'regresar a modo de vista normal'; 
   109$lang['display best rated photos'] = 'mostrar las fotos mejor calificadas'; 
   110$lang['display each day with photos, month per month'] = 'mostrar cada día con fotos, mes a mes'; 
   111$lang['display last user comments'] = 'mostrar los comentarios de usuario recientes'; 
   112$lang['display most recent photos'] = 'mostrar las fotos más recientes'; 
   113$lang['display most visited photos'] = 'mostrar las fotos más visitadas'; 
   114$lang['display only recently posted photos'] = 'mostrar únicamente fotos recientemente publicadas'; 
   115$lang['display photos linked to this tag'] = 'mostrar fotos enlazadas a esta etiqueta'; 
   116$lang['display recently updated albums'] = 'mostrar álbumes recientemente actualizados'; 
   117$lang['display this album'] = 'actualizar este album'; 
   118$lang['display your favorites photos'] = 'mostrar tus fotos favoritas'; 
   119$lang['edit'] = 'editar'; 
   120$lang['excluded'] = 'excluido'; 
   121$lang['from %s to %s'] = 'desde %s a %s'; 
   122$lang['group by letters'] = 'agrupar por letras'; 
   123$lang['guest'] = 'visitante'; 
   124$lang['html tags are not allowed in login'] = 'las etiquetas html no están permitidas para ingresar'; 
   125$lang['in %d sub-album'] = 'en %d subalbum'; 
   126$lang['in %d sub-albums'] = 'in %d subálbumes'; 
   127$lang['in this album'] = 'en este album'; 
   128$lang['included'] = 'incluido'; 
   129$lang['author(s) : %s'] = 'autor(es): %s'; 
   130$lang['available for administrators only'] = 'disponible únicamente para administradores'; 
   131$lang['chronology_monthly_calendar'] = 'Calendario mensual'; 
   132$lang['chronology_monthly_list'] = 'Lista mensual'; 
   133$lang['chronology_weekly_list'] = 'Lista semanal'; 
   134$lang['cloud'] = 'nube'; 
   135$lang['comment date'] = 'fecha de comentario'; 
   136$lang['created after %s (%s)'] = 'creado después de %s (%s)'; 
   137$lang['created before %s (%s)'] = 'creado antes de %s (%s)'; 
   138$lang['created between %s (%s) and %s (%s)'] = 'creado entre %s (%s) y %s (%s)'; 
   139$lang['created on %s'] = 'creado el %s'; 
   140$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'personalizar el aspecto de la galería'; 
   141$lang['delete all photos from your favorites'] = 'eliminar todas las fotos de tus favoritas'; 
   142$lang['delete this photo from your favorites'] = 'eliminar esta foto de tus favoritas'; 
   143$lang['descending'] = 'descendente'; 
   144$lang['display a calendar by creation date'] = 'mostrar un calendario con fecha de creación'; 
   145$lang['display a calendar by posted date'] = 'mostrar un calendario con fecha de publicación'; 
   146$lang['display a set of random photos'] = 'mostrar un juego de fotos aleatorias'; 
   147$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'ostrar todas las fotos de todos los subálbumes'; 
   148$lang['display available tags'] = 'mostrar etiquetas disponibles'; 
   149$lang['Visits, high &rarr; low'] = 'Visitas, mayor &rarr; menor'; 
   150$lang['Visits, low &rarr; high'] = 'Visitas, menor &rarr; mayor'; 
   151$lang['Webmaster'] = 'Administrador del sitio'; 
   152$lang['Website'] = 'Sitio web'; 
   153$lang['Week %d'] = 'Semana %d'; 
   154$lang['Welcome'] = 'Bienvenido'; 
   155$lang['Welcome to your Piwigo photo gallery!'] = '¡Bienvenido a tu galería fotográfica Piwigo!'; 
   156$lang['Yes'] = 'Sí'; 
   157$lang['You are not authorized to access the requested page'] = 'No estás autorizado a acceder la página solicitada'; 
   158$lang['You will receive a link to create a new password via email.'] = 'Recibirás un enlace para generar tu contraseña vía correo electrónico.'; 
   159$lang['Your Gallery Customization'] = 'Tu personalización de galería'; 
   160$lang['Your comment has NOT been registered because it did not pass the validation rules'] = 'Tu comentario no ha sido registrado debido a que no cumplió satisfactoriamente las reglas de validación'; 
   161$lang['Your comment has been registered'] = 'Tu comentario ha sido registrado'; 
   162$lang['Your favorites'] = 'Tus favoritas'; 
   163$lang['Your password has been reset'] = 'Tu contraseña ha sido restablecida'; 
   164$lang['Your username has been successfully changed to : %s'] = 'Tu nombre de usuario ha sido exitosamente cambiado a: %s'; 
   165$lang['Your website URL is invalid'] = 'La URL de tu sitio web no es válida'; 
   166$lang['add this photo to your favorites'] = 'agregar esta foto a tus favoritas'; 
   167$lang['all'] = 'todo'; 
   168$lang['ascending'] = 'ascendente'; 
   169$lang['This author modified following comment:'] = 'Este autor modificó el siguiente comentario:'; 
   170$lang['This author removed the comment with id %d'] = 'Este autor removió el comentario con el id %d'; 
   171$lang['This login is already used by another user'] = 'Este nombre de usuario ya está en uso'; 
   172$lang['Thumbnails'] = 'Miniaturas'; 
   173$lang['To reset your password, visit the following address:'] = 'Para restablecer tu contraseña, visita la siguiente dirección:'; 
   174$lang['Unknown feed identifier'] = 'Identificador de feed desconocido'; 
   175$lang['Unknown identifier'] = 'Identificador desconocido'; 
   176$lang['Update your rating'] = 'Actualiza tu calificación'; 
   177$lang['User "%s" has no email address, password reset is not possible'] = 'El usuario %s no tiene dirección de correo, no es posible restablecer la contraseña'; 
   178$lang['User comments'] = 'Comentarios de usuario'; 
   179$lang['User: %s'] = 'Usuario: %s'; 
   180$lang['Username'] = 'Nombre de usuario'; 
   181$lang['Username "%s" on gallery %s'] = 'Nombre de usuario %s en galería %s'; 
   182$lang['Username is mandatory'] = 'El nombre de usuario es obligatorio'; 
   183$lang['Username modification'] = 'Cambio de nombre de usuario'; 
   184$lang['Username or email'] = 'Nombre de usuario o correo electrónico'; 
   185$lang['Username: %s'] = 'Nombre de usuario: %s'; 
   186$lang['View'] = 'Ver'; 
   187$lang['View in'] = 'Ver en'; 
   188$lang['Visits'] = 'Visitas'; 
   189$lang['Show latest comments first'] = 'Mostrar primero los últimos comentarios'; 
   190$lang['Show number of comments'] = 'Mostrar el número de comentarios'; 
   191$lang['Show number of hits'] = 'Mostrar número de impactos'; 
   192$lang['Show oldest comments first'] = 'Mostrar primero los comentarios antiguos'; 
   193$lang['Since'] = 'Desde'; 
   194$lang['Someone requested that the password be reset for the following user account:'] = 'Alguien solicitó restablecer la contraseña para la siguiente cuenta de usuario:'; 
   195$lang['Sort by'] = 'Ordenar por'; 
   196$lang['Sort order'] = 'Orden'; 
   197$lang['Specials'] = 'Especiales'; 
   198$lang['Submit'] = 'Enviar'; 
   199$lang['Successfully registered, you will soon receive an email with your connection settings. Welcome!'] = 'Registro exitoso, pronto recibirás un correo electrónico con tus datos de conexión. 
   200¡Bienvenido!'; 
   201$lang['Tag'] = 'Etiqueta'; 
   202$lang['Tag results for'] = 'Resultados de etiqueta para'; 
   203$lang['Tags'] = 'Etiquetas'; 
   204$lang['Thank you for registering at %s!'] = '¡Gracias por registrarte en %s!'; 
   205$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'El RSS feed provee notificaciones de nuevos eventos de este sitio web: nuevas fotos, álbumes actualizados, nuevos comentarios. Debe usarse con un lector de RSS feed.'; 
   206$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'La galería está bloqueada por mantenimiento. Por favor regresa más tarde.'; 
   207$lang['The number of photos per page must be a not null scalar'] = 'El número de fotos por página debe ser un entero mayor a cero'; 
   208$lang['The passwords do not match'] = 'Las contraseñas no coinciden'; 
   209$lang['Theme'] = 'Tema'; 
   210$lang['Requested tag does not exist'] = 'La etiqueta solicitada no existe'; 
   211$lang['Reset'] = 'Restablecer'; 
   212$lang['Reset to default values'] = 'Restablecer los valores por defecto'; 
   213$lang['Retrieve password'] = 'Recuperar contraseña'; 
   214$lang['Return to home page'] = 'Regresar a página de inicio'; 
   215$lang['SQL queries in'] = 'Consultas SQL en'; 
   216$lang['Search'] = 'Buscar'; 
   217$lang['Search by date'] = 'Buscar por fecha'; 
   218$lang['Search for Author'] = 'Buscar por autor'; 
   219$lang['Search for all terms'] = 'Buscar todos los términos'; 
   220$lang['Search for any term'] = 'Buscar cualquier término'; 
   221$lang['Search for words'] = 'Buscar por palabras'; 
   222$lang['Search in albums'] = 'Buscar en álbumes'; 
   223$lang['Search in sub-albums'] = 'Buscar en subálbumes'; 
   224$lang['Search results'] = 'Resultados de búsqueda'; 
   225$lang['Search rules'] = 'Criterios de búsqueda'; 
   226$lang['Search tags'] = 'Etiquetas de búsqueda'; 
   227$lang['Send my connection settings by email'] = 'Enviar la configuración de mi conexión por correo'; 
   228$lang['Sent by'] = 'Enviado por'; 
   229$lang['Show file metadata'] = 'Mostrar los metadatos del archivo'; 
   230$lang['Quick search'] = 'Búsqueda rápida'; 
   231$lang['RSS feed'] = 'RSS feed'; 
   232$lang['Random photos'] = 'Fotos aleatorias'; 
   233$lang['Rank'] = 'Calificación'; 
   234$lang['Rate this photo'] = 'Calificar esta foto'; 
   235$lang['Rating score'] = 'Calificación'; 
   236$lang['Rating score, high &rarr; low'] = 'Calificación, alta &rarr; baja'; 
   237$lang['Rating score, low &rarr; high'] = 'Calificación, baja &rarr; alta'; 
   238$lang['Recent albums'] = 'Álbumes recientes'; 
   239$lang['Recent period'] = 'Periodo reciente'; 
   240$lang['Recent period must be a positive integer value'] = 'El periodo reciente debe tener un valor entero positivo'; 
   241$lang['Recent photos'] = 'Fotos recientes'; 
   242$lang['Redirection...'] = 'Redireccionando...'; 
   243$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Reducir la velocidad del pase de diapositivas'; 
   244$lang['Register'] = 'Registro'; 
   245$lang['Registration'] = 'Registro'; 
   246$lang['Registration of %s'] = 'Registro de %s'; 
   247$lang['Related tags'] = 'Etiquetas relacionadas'; 
   248$lang['Repeat the slideshow'] = 'Repetir el pase de diapositivas'; 
   249$lang['Requested album does not exist'] = 'El album solicitado no existe'; 
   250$lang['Photo description'] = 'Descripción de la foto'; 
   251$lang['Photo sizes'] = 'Tamaños de foto'; 
   252$lang['Photo title'] = 'Título de foto'; 
   253$lang['Photo title, A &rarr; Z'] = 'Título de foto, A &rarr; Z'; 
   254$lang['Photo title, Z &rarr; A'] = 'Título de foto, Z &rarr; A'; 
   255$lang['Photos only RSS feed'] = 'RSS feed solo para fotos'; 
   256$lang['Photos posted within the last %d day.'] = 'Únicamente fotos publicadas durante el último %d día.'; 
   257$lang['Photos posted within the last %d days.'] = 'Únicamente fotos publicadas durante los últimos %d días.'; 
   258$lang['Piwigo Help'] = 'Ayuda de Piwigo'; 
   259$lang['Piwigo encountered a non recoverable error'] = 'Piwigo encontró un error irrecuperable'; 
   260$lang['Play of slideshow'] = 'Pase de diapositivas'; 
   261$lang['Please enter your username or email address.'] = 'Por favor ingresa tu nombre de usuario o dirección de correo electrónico.'; 
   262$lang['Please, enter a login'] = 'Por favor ingresa un nombre de usuario'; 
   263$lang['Post date'] = 'Fecha de publicación'; 
   264$lang['Posted on'] = 'Publicado el'; 
   265$lang['Powered by'] = 'Funciona con'; 
   266$lang['Preferences'] = 'Preferencias'; 
   267$lang['Previous'] = 'Anterior'; 
   268$lang['Profile'] = 'Perfil'; 
   269$lang['Quick connect'] = 'Ingreso rápido'; 
   270$lang['No results for'] = 'Sin resultados para'; 
   271$lang['Not repeat the slideshow'] = 'No repetir el pase de diapositivas'; 
   272$lang['Notification'] = 'Notificación'; 
   273$lang['Number of items'] = 'Número de objetos'; 
   274$lang['Number of photos per page'] = 'Número de fotos por página'; 
   275$lang['Numeric identifier, 1 &rarr; 9'] = 'Identificador numérico, 1 &rarr; 9'; 
   276$lang['Numeric identifier, 9 &rarr; 1'] = 'Identificador numérico, 9 &rarr; 1'; 
   277$lang['Original'] = 'Original'; 
   278$lang['Original dimensions'] = 'Dimensiones originales'; 
   279$lang['Page generated in'] = 'Página generada en'; 
   280$lang['Page not found'] = 'Página no encontrada'; 
   281$lang['Password'] = 'Contraseña'; 
   282$lang['Password Reset'] = 'Restablecer contraseña'; 
   283$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'No se escribió la confirmación de la contraseña. Por favor confirma la contraseña seleccionada.'; 
   284$lang['Password forgotten'] = 'Contraseña olvidada'; 
   285$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'No se escribió la contraseña. Por favor introduce la contraseña.'; 
   286$lang['Password reset is not allowed for this user'] = 'No se permite restablecer contraseña a este usuario'; 
   287$lang['Password: %s'] = 'Contraseña: %s'; 
   288$lang['Pause of slideshow'] = 'Pausar pase de diapositivas'; 
   289$lang['Permalink for album not found'] = 'Enlace permanente del album no encontrado'; 
   290$lang['Invalid username or email'] = 'Nombre de usuario o contraseña inválidos'; 
   291$lang['Keyword'] = 'Palabra clave'; 
   292$lang['Kind of date'] = 'Tipo de fecha'; 
   293$lang['Language'] = 'Idioma'; 
   294$lang['Last'] = 'Última'; 
   295$lang['Last Page'] = 'Última página'; 
   296$lang['Link: %s'] = 'Enlace: %s'; 
   297$lang['Links'] = 'Enlaces'; 
   298$lang['Login'] = 'Ingresar'; 
   299$lang['Logout'] = 'Salir'; 
   300$lang['Manage this user comment: %s'] = 'Administrar este comentario de usuario: %s'; 
   301$lang['Manual sort order'] = 'Orden manual'; 
   302$lang['Menu'] = 'Menú'; 
   303$lang['Mobile'] = 'Móvil'; 
   304$lang['Most visited'] = 'Más visitadas'; 
   305$lang['N/A'] = 'N/A'; 
   306$lang['New on %s'] = 'Nueva en %s'; 
   307$lang['New password'] = 'Nueva contraseña'; 
   308$lang['Next'] = 'Siguiente'; 
   309$lang['No'] = 'No'; 
   310$lang['If you think you\'ve received this email in error, please contact us at %s'] = 'Si consideras haber recibido este mensaje por error, por favor contáctanos en %s'; 
   311$lang['Invalid key'] = 'Llave inválida'; 
   312$lang['Invalid password!'] = '¡Contraseña inválida!'; 
   313$lang['First'] = 'Primera'; 
   314$lang['First Page'] = 'Primera página'; 
   315$lang['Forbidden'] = 'Prohibido'; 
   316$lang['Forgot your password?'] = '¿Olvidaste tu contraseña?'; 
   317$lang['Go back to the album'] = 'Regresar al album'; 
   318$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Navegar por la galería como visitante'; 
   319$lang['Hello'] = 'Hola'; 
   320$lang['Hello %s,'] = 'Hola %s,'; 
   321$lang['Hello %s, your Piwigo photo gallery is empty!'] = 'Hola %s, ¡tu galería Piwigo está vacía!'; 
   322$lang['Help'] = 'Ayuda'; 
   323$lang['Here are your connection settings'] = 'Estas son tus configuraciones de conexión'; 
   324$lang['Home'] = 'Inicio'; 
   325$lang['I want to add photos'] = 'Quiero agregar fotos'; 
   326$lang['IP: %s'] = 'IP: %s'; 
   327$lang['IPTC Metadata'] = 'IPTC Metadata'; 
   328$lang['Identification'] = 'Identificación'; 
   329$lang['If this was a mistake, just ignore this email and nothing will happen.'] = 'Si se trata de un error, solo ignora este mensaje y no se realizará ninguna acción.'; 
   330$lang['Edit a comment'] = 'Editar un comentario'; 
   331$lang['Email'] = 'Correo electrónico'; 
   332$lang['Email address'] = 'Dirección de correo electrónico'; 
   333$lang['Email address is mandatory'] = 'La dirección de correo electrónico es obligatoria'; 
   334$lang['Email address is missing. Please specify an email address.'] = 'No se especificó una dirección de correo electrónico. Por favor introdúcela.'; 
   335$lang['Email: %s'] = 'Correo electrónico: %s'; 
   336$lang['Empty query. No criteria has been entered.'] = 'Consulta vacía. No se han introducido criterios.'; 
   337$lang['End-Date'] = 'Fecha de finalización'; 
   338$lang['Enter your new password below.'] = 'Introduce tu nueva contraseña abajo.'; 
   339$lang['Enter your personnal informations'] = 'Introduce tus datos personales'; 
   340$lang['Error sending email'] = 'Error al enviar correo'; 
   341$lang['Expand all albums'] = 'Expandir todos los álbumes'; 
   342$lang['Favorites'] = 'Favoritas'; 
   343$lang['File'] = 'Archivo'; 
   344$lang['File name'] = 'Nombre de archivo'; 
   345$lang['File name, A &rarr; Z'] = 'Nombre de archivo, A &arr; Z'; 
   346$lang['File name, Z &rarr; A'] = 'Nombre de archivo, Z &arr; A'; 
   347$lang['Filesize'] = 'Tamaño de archivo'; 
   348$lang['Filter'] = 'Filtro'; 
   349$lang['Filter and display'] = 'Filtrar y mostrar'; 
   350$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Las cookies están bloqueadas o tu navegador no las soporta. Debes habilitar el uso de cookies para poder ingresar.'; 
   351$lang['Create a new account'] = 'Crear una nueva cuenta'; 
   352$lang['Created on'] = 'Creada el'; 
   353$lang['Creation date'] = 'Fecha de creación'; 
   354$lang['Current password is wrong'] = 'La contraseña usada es incorrecta'; 
   355$lang['Customize'] = 'Personalizar'; 
   356$lang['Date created, new &rarr; old'] = 'Fecha de creación, nueva &rarr; antigua'; 
   357$lang['Date created, old &rarr; new'] = 'Fecha de creación, antigua &rarr; nueva'; 
   358$lang['Date posted, new &rarr; old'] = 'Fecha de publicación, nueva &rarr; antigua'; 
   359$lang['Date posted, old &rarr; new'] = 'Fecha de publicación, antigua &rarr; nueva'; 
   360$lang['Default'] = 'Por defecto'; 
   361$lang['Delete'] = 'Eliminar'; 
   362$lang['Desktop'] = 'Escritorio'; 
   363$lang['Dimensions'] = 'Dimensiones'; 
   364$lang['Display'] = 'Mostrar'; 
   365$lang['Download'] = 'descargar'; 
   366$lang['Download this file'] = 'Descargar este archivo'; 
   367$lang['EXIF Metadata'] = 'EXIF Metadata'; 
   368$lang['Each listed rule must be satisfied.'] = 'Todos los criterios de búsqueda deben cumplirse.'; 
   369$lang['Edit'] = 'Editar'; 
   370$lang['Bad request'] = 'Solicitud incorrecta'; 
   371$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Estado incorrecto para usuario "visitante", se aplicará el estado por defecto. Por favor notifica al administrador del sitio.'; 
   372$lang['Best rated'] = 'Mejor calificadas'; 
   373$lang['Browser: %s'] = 'Navegador: %s'; 
   374$lang['Calendar'] = 'Calendario'; 
   375$lang['Change my password'] = 'Cambiar mi contraseña'; 
   376$lang['Check your email for the confirmation link'] = 'Verifica la liga de confirmación en tu correo'; 
   377$lang['Click here if your browser does not automatically forward you'] = 'Clica aquí si tu navegador no te redirige de forma automática'; 
   378$lang['Click on the photo to see it in high definition'] = 'Clica en la foto para verla en alta definición'; 
   379$lang['Close this window'] = 'Cerrar esta ventana'; 
   380$lang['Comment'] = 'Comentario'; 
   381$lang['Comment by %s'] = 'Comentario de %s'; 
   382$lang['Comment: %s'] = 'Comentario: %s'; 
   383$lang['Comments'] = 'Comentarios'; 
   384$lang['Complete RSS feed (photos, comments)'] = 'RSS feed completo (fotos, comentarios)'; 
   385$lang['Confirm Password'] = 'Confirma tu contraseña'; 
   386$lang['Connected user: %s'] = 'Usuario conectado: %s'; 
   387$lang['Connection settings'] = 'Configuración de conexión'; 
   388$lang['Contact'] = 'Contacto'; 
   389$lang['Contact webmaster'] = 'Contactar al administrador del sitio'; 
   390$lang['Add a comment'] = 'Agregar un comentario'; 
   391$lang['Admin: %s'] = 'Admin: %s'; 
   392$lang['Administration'] = 'Administración'; 
   393$lang['Album'] = 'Album'; 
   394$lang['Album name, A &rarr; Z'] = 'Nombre del album, A &rarr; Z'; 
   395$lang['Album name, Z &rarr; A'] = 'Nombre del album, Z &rarr; A'; 
   396$lang['Album results for'] = 'Resultados del album para'; 
   397$lang['Album: %s'] = 'Album: %s'; 
   398$lang['Albums'] = 'Álbumes'; 
   399$lang['All'] = 'Todo'; 
   400$lang['All tags'] = 'Todas las etiquetas'; 
   401$lang['An administrator must authorize your comment before it is visible.'] = 'Un administración debe autorizar tu comentario para que sea visible.'; 
   402$lang['Anti-flood system : please wait for a moment before trying to post another comment'] = 'Sistema anti-flood: por favor espera un momento antes de intentar publicar un nuevo comentario'; 
   403$lang['Any tag'] = 'Cualquier etiqueta'; 
   404$lang['Apply on properties'] = 'Aplicar las propiedades'; 
   405$lang['Are you sure?'] = '¿Estás seguro?'; 
   406$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Al menos un de los criterios listados debe cumplirse.'; 
   407$lang['Author'] = 'Autor'; 
   408$lang['Author: %s'] = 'Autor: %s'; 
   409$lang['Auto login'] = 'Ingresar automáticamente'; 
   410$lang['%d album updated'] = '%d album actualizado'; 
   411$lang['%d albums updated'] = '%d álbumes actualizados'; 
   412$lang['%d comment'] = '%d comentario'; 
   413$lang['%d comment to validate'] = '%d comentario en espera de ser validado'; 
   414$lang['%d comments to validate'] = '%d comentarios en espera de ser validados'; 
   415$lang['%d photo'] = '%d foto'; 
   416$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d foto está también vinculada a las etiquetas'; 
   417$lang['%d photos'] = '%d fotos'; 
   418$lang['%d photos are also linked to current tags'] = '%d fotos están también vinculadas a las etiquetas'; 
   419$lang['%d photos per page'] = '%d fotos por página'; 
   420$lang['%d rate'] = '%d calificación'; 
   421$lang['%d rates'] = '%d calificaciones'; 
   422$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Este comentario necesita ser validado'; 
   423$lang['... or browse your empty gallery'] = '... o explora tu galería vacía'; 
   424$lang['... or please deactivate this message, I will find my way by myself'] = '... o por favor desactiva este mensaje, encontraré la forma por mí mismo.'; 
   425$lang['2small'] = 'XXS - diminuta'; 
   426$lang['A comment on your site'] = 'Un comentario en tu sitio'; 
   427$lang['About'] = 'Acerca de'; 
   428$lang['About Piwigo'] = 'Acerca de Piwigo'; 
   429$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Incrementar la velocidad del pase de diapositivas'; 
 • branches/2.7/language/fi_FI/admin.lang.php

  r29468 r30966  
  500500$lang['Batch Manager'] = 'Massahallintatyökalu'; 
  501501$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo Androidille</em> applikaatio mahdollistaa yhdistämisen Android laitteestasi Piwigo galleriaan albumeiden luontia ja kuvien lisäämistä varten.'; 
   502$lang['Options'] = 'Valinnat'; 
   503$lang['Original Size'] = 'Alkuperäinen koko'; 
   504$lang['No photo in the current set.'] = 'Ei kuvaa tässä setissä'; 
   505$lang['No photo in this album'] = 'Ei kuvaa tässä albumissa'; 
   506$lang['Last visit on %s, %s.'] = 'Viimeisin käynti %s, %s.'; 
   507$lang['Learn more'] = 'Opi lisää'; 
   508$lang['Link all album photos to a new album'] = 'Linkitä kaikki albumin kuvat uuteen albumiin'; 
   509$lang['Manage'] = 'Hallinnoi'; 
   510$lang['Manage photos'] = 'Hallinnoi kuvia'; 
   511$lang['Manage tags'] = 'Hallinnoi tägejä'; 
   512$lang['Manage the members'] = 'Hallinnoi jäseniä'; 
   513$lang['Last hit'] = 'Viimeisin osuma'; 
   514$lang['Languages which need upgrade'] = 'Päivitettävät kielipaketit'; 
   515$lang['Languages'] = 'Kielet'; 
   516$lang['Language has been successfully installed'] = 'Kielipaketti asennettiin onnistuneesti'; 
   517$lang['Hour'] = 'Tunti'; 
   518$lang['Inactive Languages'] = 'Inaktiiviset kielet'; 
   519$lang['Inactive Plugins'] = 'Inaktiiviset liitännäiset'; 
   520$lang['Inactive Themes'] = 'Inaktiiviset teemat'; 
 • branches/2.7/language/fi_FI/common.lang.php

  r29714 r30966  
  2323/* 
  2424Language Name: Finnish [FI] 
  25 Version: 2.7.0 
   25Version: 2.7.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=686 
  2727Author: Piwigo team 
 • branches/2.7/language/hr_HR/admin.lang.php

  r29358 r30966  
  112112$lang['Number of comments per page'] = 'Broj komentara po stranici'; 
  113113$lang['Number of rates'] = 'Broj ocjena'; 
  114 $lang['Number of thumbnails to create'] = 'broj poveznih sličica za izradu'; 
  115114$lang['Only private albums are listed'] = 'Samo osobne skupine su ispisane'; 
  116115$lang['Operating system'] = 'Operativni sustav'; 
   
  190189$lang['Default display'] = 'Pretpostavljeni prikaz'; 
  191190$lang['The gallery URL is not valid.'] = 'URL galerije nije valjan.'; 
  192 $lang['Main'] = 'Glavno'; 
  193191$lang['The number of comments a page must be between 5 and 50 included.'] = 'Broj komentara po stranici mora biti između 5 i 50 uključivo.'; 
  194192$lang['Configuration'] = 'Postavljanje'; 
   
  219217$lang['manage sub-albums'] = 'upravljanje podskupinama'; 
  220218$lang['Manage'] = 'Uprava'; 
  221 $lang['maximum height'] = 'najveća visina'; 
  222 $lang['maximum width'] = 'najveća širina'; 
  223219$lang['Prepared time for list of users to send mail is limited. Others users are not listed.'] = 'Predviđeno vrijeme za popis korisnika za slanje poruka je ograničeno. Ostali korisnici nisu izlistani.'; 
  224220$lang['Time to send mail is limited. Others mails are skipped.'] = 'Vrijeme za slanje poruke je ograničeno. Ostale poruke su preskočene.'; 
  225221$lang['To send ?'] = 'Poslati ?'; 
  226222$lang['Last send'] = 'Zadnje poslano'; 
  227 $lang['Email'] = 'e-mail'; 
  228223$lang['User'] = 'Korisnik'; 
  229224$lang['See you soon,'] = 'Vidimo se uskoro,'; 
   
  297292$lang['registration date'] = 'nadnevak upisa'; 
  298293$lang['clean'] = 'čisto'; 
  299 $lang['remove remote listing.xml file'] = 'ukloni udaljeni listing.xml zapis'; 
  300 $lang['generate listing'] = 'izradi popis'; 
  301 $lang['generate file listing.xml on remote site'] = 'izradi listing.xml zapis na udaljenom mjestu'; 
  302294$lang['Create this site'] = 'Izgradi ovo mjesto'; 
  303 $lang['A local listing.xml file has been found for'] = 'Mjesni listing.xml zapis je pronađen za '; 
  304 $lang['read local listing.xml and update'] = 'čitam mjesni listing.xml i obnavljam'; 
  305295$lang['test'] = 'proba'; 
  306296$lang['test this remote site'] = 'isprobajte ovo udaljeno mjesto'; 
   
  311301$lang['singly represented'] = 'jednoznačno predstavljeno'; 
  312302$lang['This site already exists'] = 'Ovo mjesto već postoji'; 
  313 $lang['Create a new site : (give its URL to create_listing_file.php)'] = 'Izradi novo mjesto : (odreite njegov URL za izradu create_listing_file.php)'; 
  314303$lang['created'] = 'izrađeno'; 
  315304$lang['delete'] = 'izbriši'; 
  316305$lang['delete this site and all its attached elements'] = 'izbriši ovo mjesto i sve njegove pridodane stavke'; 
  317306$lang['an error happened'] = 'došlo je do greške'; 
  318 $lang['file create_listing_file.php on remote site was not found'] = 'zapis create_listing_file.php na udaljenom mjestu nije pronađen'; 
  319307$lang['Local'] = 'Mjesno'; 
  320308$lang['Remote'] = 'Udaljeno'; 
   
  332320$lang['Group management'] = 'Upravljanje grupama'; 
  333321$lang['User list'] = 'Popis korisnika'; 
  334 $lang['Thumbnail creation'] = 'Izrada poveznij sličica'; 
  335322$lang['Database synchronization with files'] = 'Usklađivanje baze podataka sa zapisima'; 
  336323$lang['all'] = 'sve'; 
  337 $lang['photos without thumbnail (jpeg and png only)'] = 'slike bez poveznih sličica (samo jpeg i png)'; 
  338324$lang['height must be a number superior to'] = 'visina mora biti broj veći od '; 
  339325$lang['width must be a number superior to'] = 'širina mora biti broj veći od'; 
  340326$lang['for the file format'] = 'za zapisni oblik'; 
  341 $lang['No missing thumbnail'] = 'Nema nedostajućih poveznih sličica'; 
  342327$lang['Photo unreachable or no support'] = 'Slika nedohvatna ili bez podrške'; 
  343328$lang['GD version'] = 'GD inačica'; 
  344 $lang['generated in'] = 'izrađena u'; 
  345 $lang['Results of miniaturization'] = 'ishodi umanjivanja'; 
  346329$lang['General statistics'] = 'Glavna statistika'; 
  347 $lang['max time'] = 'najveće vrijeme'; 
  348330$lang['average time'] = 'prosječno vrijeme'; 
  349 $lang['min time'] = 'najmanje vrijeme'; 
  350 $lang['number of miniaturized photos'] = 'broj umanjenih slika'; 
  351331$lang['total time'] = 'sveukupno vrijeme'; 
  352332$lang['for this file format'] = 'za ovu vrstu zapisa'; 
   
  360340$lang['Choose an option'] = 'Izaberite mogućnost'; 
  361341$lang['display maximum informations (added albums and photos, deleted albums and photos)'] = 'najopširniji mogući prikaz podataka (dodane skupine i stavke, izbrisane  skupine i stavke)'; 
  362 $lang['Piwigo version differs on the remote site'] = 'Piwigo inačica na udaljenom mjestu se razlikuje'; 
  363 $lang['Version of create_listing_file.php on the remote site and Piwigo must be the same'] = 'Inačica create_listing_file.php na udaljenom mjestu i Piwigo-u mora biti jednaka'; 
  364 $lang['listing.xml file was not found'] = 'listing.xml zapis nije pronađen'; 
  365 $lang['listing.xml file was not found on the remote site. This file is generated by choosing the "generate listing" command in the Site manager'] = 'listing.xml zapis nije pronađen na udaljenom mjestu. Ovaj zapis se izrađuje odabirom "izradi popis" mogućnosti u Upravi mjesta'; 
  366342$lang['Error list'] = 'Greška popisa'; 
  367343$lang['Errors caption'] = 'Zaglavlja grešaka'; 
   
  369345$lang['File/directory read error'] = 'Greška čitanja zapisa/mape'; 
  370346$lang['The file or directory cannot be accessed (either it does not exist or the access is denied)'] = 'Zapisu ili mapi se ne može pristupiti (ne postoji ili je pristup zabranjen)'; 
  371 $lang['a picture filetype requires a thumbnail. The thumbnail must be present in the sub-directory "thumbnail" of the album directory. The thumbnail filename must start with the configured thumbnail prefix and the extension must be among the following list :'] = 'tip slikovnog zapisa zahtjeva poveznu sličicu. Povezna sličica mora biti prisutna u podmapi "thumbnail" mape skupine. Naziv povezne sličice mora počinjati sa pretpostavljenim predznakom i nastavak mora biti jedan od popisanih :'; 
  372 $lang['missing thumbnail'] = 'nedostajuće povezne sličice'; 
  373347$lang['albums deleted in the database'] = 'skupine izbrisane iz baze podataka'; 
  374348$lang['photos deleted from the database'] = 'stavke izbrisane iz baze podataka'; 
   
  415389$lang['Element'] = 'Stavka'; 
  416390$lang['Section'] = 'Odjeljak'; 
  417 $lang['Save page visits by guests'] = 'Pohrani posjete stranicama po gostima'; 
  418 $lang['Save page visits by users'] = 'Pohrani posjete stranicama po korisnicima'; 
  419 $lang['Save page visits by administrators'] = 'Pohrani posjete stranicama upraviteljima'; 
  420391$lang['An information email was sent to group "%s"'] = 'Obavijesna e-mail poruka je poslana grupi "%s'; 
  421392$lang['Send an information email to group members'] = 'Pošalji obavijesni e-mail članovima grupe'; 
   
  439410$lang['guest'] = 'gost'; 
  440411$lang['default values'] = 'pretpostavljene vrijednosti'; 
  441 $lang['High filesize'] = 'Visoka veličina zapisa'; 
  442412$lang['Guest cannot be deleted'] = 'Gost ne može biti izbrisan'; 
  443413$lang['Default user cannot be deleted'] = 'Pretpostavljeni korisnik ne može biti izbrisan'; 
   
  473443$lang['Classic display'] = 'Klasični prikaz'; 
  474444$lang['Hoverbox display'] = 'Prikaz lebdećim prozorom'; 
  475 $lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'E-mail adresa je obavezna za sve korisnike'; 
  476445$lang['Minimum privacy level'] = 'Najniža razina privatnosti'; 
  477446$lang['Privacy level'] = 'Razina privatnosti'; 
   
  501470$lang['Are you sure to install this upgrade? You must verify if this version does not need uninstallation.'] = 'Sigurno želite ugraditi ovaj dodatak? Morate ovjeriti ako ova inačica ne treba uklanjanje.'; 
  502471$lang['Plugin has been successfully copied'] = 'Dodatak je uspješno preslikan'; 
  503 $lang['You might go to plugin list to install and activate it.'] = 'Možete ići na popis dodataka za ugradbu i pokretanje.'; 
  504472$lang['Can\'t create temporary file.'] = 'Ne mogu napraviti privremeni zapis.'; 
  505473$lang['Can\'t download archive.'] = 'Ne mogu preuzeti zapis.'; 
   
  633601$lang['Activate Navigation Thumbnails'] = 'Uključiti navigacijske povezne sličice'; 
  634602$lang['Activate icon "%s"'] = 'Uključiti ikonu "%s"'; 
  635 $lang['Activate field "%s"'] = 'Uključiti polje "%s"'; 
  636603$lang['Photo Properties'] = 'Svojstva slika'; 
  637604$lang['Allow user customization'] = 'Dozvoliti korisničku prilagodbu'; 
   
  757724$lang['%s photos can not be regenerated'] = '%s fotografija nije moguće regenerirati'; 
  758725$lang['%s photos have been regenerated'] = '%s fotografija regenerirano'; 
  759 $lang['%s thumbnails can not be regenerated'] = '%s malih sličica nije moguće regenerirati'; 
  760 $lang['%s thumbnails have been regenerated'] = '%s malih sličica je generirano'; 
  761726$lang['(this tag will be deleted)'] = '(ova oznaka je izbrisana)'; 
  762727$lang['... or '] = '... ili '; 
   
  793758$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo za Android</em> je aplikacija koja vam omogućava spajanje vašeg tableta ili mobilnog telefona na vašu Piwigo galeriju. Kreirajte albume i postavite fotografije.'; 
  794759$lang['<em>Piwigo for iOS</em> application empowers you to connect to your Piwigo gallery from your iPhone, iPad or iPod Touch, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo za iOS</em> je aplikacija koja vam omogućava spajanje vašeg iPhone-a, iPada-a ili iPod Touch-a na vašu Piwigo galeriju. Kreirajte albume i postavite fotografije.'; 
  795 ?> 
   760$lang['show details'] = 'prikaži pojedinosti'; 
   761$lang['top left corner'] = 'gornji lijevi ugao'; 
   762$lang['top right corner'] = 'gornji desni ugao'; 
   763$lang['width & height'] = 'širina i visina'; 
   764$lang['close'] = 'zatvori'; 
   765$lang['date & time'] = 'datum i vrijeme'; 
   766$lang['Updates'] = 'Ažuriranja'; 
   767$lang['Upload in progress'] = 'Ažuriranje u toku'; 
   768$lang['Watermark'] = 'Vodeni žig'; 
   769$lang['Week starts on'] = 'Tjedan počinje od'; 
   770$lang['Width'] = 'Širina'; 
   771$lang['Select an album'] = 'Odaberi album'; 
   772$lang['Piwigo for Android'] = 'Piwigo za Android'; 
   773$lang['Piwigo for iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'] = 'Piwigo za iOS (iPhone, iPad, iPod Touch)'; 
   774$lang['Portrait'] = 'Portret'; 
   775$lang['Ratio'] = 'Omjer'; 
   776$lang['Rename'] = 'Preimenuj'; 
   777$lang['Panorama'] = 'Panorama'; 
   778$lang['Password updated'] = 'Lozinka ažurirana'; 
   779$lang['List'] = 'Popis'; 
   780$lang['Loading...'] = 'Učitavanje...'; 
   781$lang['Minimum height'] = 'Minimalna visina'; 
   782$lang['Minimum width'] = 'Minimalna širina'; 
   783$lang['Height'] = 'Visina'; 
   784$lang['Ignore this update'] = 'Ignoriraj ovo ažuriranje'; 
   785$lang['Change password'] = 'Promijeni lozinku'; 
   786$lang['Change username'] = 'Promijeni korisničko ime'; 
   787$lang['Activate comments'] = 'Aktiviraj komentare'; 
   788$lang['Activate it now'] = 'Aktiviraj sada'; 
   789$lang['Allow users to add a link to their website'] = 'Dozvoli korisnicima dodavanje linka na njihovu web stranicu'; 
   790$lang['Applications'] = 'Aplikacije'; 
   791$lang['Apply watermark if height is bigger than'] = 'Ddodaj vodeni žig ako je visina veća od'; 
   792$lang['Apply watermark if width is bigger than'] = 'Ddodaj vodeni žig ako je širina veća od'; 
   793$lang['Basic settings'] = 'Osnovne postavke'; 
   794$lang['Cancel'] = 'Otkaži'; 
 • branches/2.7/language/hr_HR/common.lang.php

  r29714 r30966  
  2323/* 
  2424Language Name: Hrvatski [HR] 
  25 Version: 2.7.0 
   25Version: 2.7.1 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=422 
  2727Author: Piwigo team 
 • branches/2.7/language/ja_JP/admin.lang.php

  r30558 r30966  
  908908$lang['<em>Piwigo for Android</em> application empowers you to connect your Android phone or table to your Piwigo gallery, create some albums and upload several photos at once.'] = '<em>Piwigo for Android</em>アプリは、Androidスマートフォンやタブレットから、Piwigoギャラリーに接続し、アルバムを作成したり、複数の写真を一括でアップロードしたりできます。'; 
  909909$lang['%d of %d users selected'] = '%d 人(%d人中)のユーザが選択されました。'; 
   910$lang['You are using the Browser uploader. Try the <a href="%s">Flash uploader</a> instead.'] = '現在、Browser アップローダを使っています。代わりに、 <a href="%s">Flash アップローダ</a>をお試し下さい。'; 
   911$lang['You are using the Flash uploader. Problems? Try the <a href="%s">Browser uploader</a> instead.'] = 'Flash アップローダで問題がおきましたか? 代わりに <a href="%s">Browser アップローダ</a>をお試し下さい。'; 
   912$lang['apply automatic sort order'] = '自動並び替え順を適用'; 
   913$lang['between %.2f and %.2f'] = '%.2f から %.2fの間で'; 
   914$lang['between %d and %d pixels'] = '%d から %d ピクセルの間で'; 
   915$lang['file name'] = 'ファイル名'; 
   916$lang['date & time'] = '日付と時刻'; 
   917$lang['No matching user found'] = '一致するユーザはみつかりませんでした'; 
   918$lang['ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android) is an open source (GPL v3) Piwigo client for the Android platform.'] = 'ReGalAndroid (RemoteGallery client for Android)は、Android 携帯/タブレット向けのオープンソース(GPL v3)クライアントソフトです'; 
   919$lang['Rename'] = 'リネーム'; 
   920$lang['Select at least one tag'] = '最低1つのタグを選択してください'; 
   921$lang['width & height'] = '幅と高さ'; 
   922$lang['close'] = '閉じる'; 
   923$lang['User %s added'] = 'ユーザ %s を追加しました'; 
   924$lang['User %s updated'] = 'ユーザ %s を更新しました'; 
   925$lang['Users modified'] = 'ユーザの変更'; 
   926$lang['Update user'] = 'ユーザの更新'; 
   927$lang['Upload in progress'] = 'アップロード状況'; 
   928$lang['Refresh photo set'] = 'フォトセットをリフレッシュ'; 
   929$lang['Password updated'] = 'パスワードを更新しました'; 
   930$lang['Open user details'] = 'ユーザ詳細情報を開く'; 
   931$lang['Close user details'] = 'ユーザ詳細情報を閉じる'; 
   932$lang['Mail address is mandatory for registration'] = '登録のために、メールアドレスは必須になります。'; 
   933$lang['Empty caddie'] = '空のキャディ'; 
   934$lang['%u users have automatic permission because they belong to a granted group.'] = '%u ユーザは、承認されたグループに所属していますので、自動的にパーミッションが付与されます'; 
   935$lang['visitors need to login and have the appropriate permissions to see this album'] = 'このアルバムを見るために、ログインをして、パーミッションを得る必要があります。'; 
   936$lang['View in gallery'] = 'ギャラリーで見る'; 
 • branches/2.7/language/ja_JP/common.lang.php

  r30558 r30966  
  2323/* 
  2424Language Name: 日本語 [JP] 
  25 Version: 2.7.1 
   25Version: 2.7.2 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=425 
  2727Author: Piwigo team 
 • branches/2.7/language/ja_JP/install.lang.php

  r26461 r30966  
  4747$lang['Need help ? Ask your question on <a href="%s">Piwigo message board</a>.'] = 'ヘルプが必要ですか? <a href="%s">Piwigoメッセージボード</a>にて、あなたの質問を投稿してください。'; 
  4848$lang['Visitors will be able to contact site administrator with this mail'] = 'ゲストは、このメールアドレスでサイト管理者に連絡することができます。'; 
  49 $lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5が必要です'; 
   49$lang['PHP 5 is required'] = 'PHP 5.2が必要です'; 
  5050$lang['It appears your webhost is currently running PHP %s.'] = 'あなたのウェブホストは現在PHP %sを使っています。'; 
  51 $lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigoは.htaccess ファイルを作成するか変更して、PHP 5を設定してみます。'; 
   51$lang['Piwigo may try to switch your configuration to PHP 5 by creating or modifying a .htaccess file.'] = 'Piwigoは.htaccess ファイルを作成するか変更して、PHP 5.2を設定してみます。'; 
  5252$lang['Note you can change your configuration by yourself and restart Piwigo after that.'] = '注:自分で設定を変更し、その後Piwigoを再起動もできます。'; 
  53 $lang['Try to configure PHP 5'] = 'PHP 5を設定してみます。'; 
   53$lang['Try to configure PHP 5'] = 'PHP 5.2を設定してみます。'; 
  5454$lang['Sorry!'] = '申し訳ありません!'; 
  55 $lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'PiwigoはPHP 5を設定できませんでした。'; 
  56 $lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'あなたのホスティング業者のサポートに連絡し、どうやったらPHP 5を設定できるか確認すべきです。'; 
   55$lang['Piwigo was not able to configure PHP 5.'] = 'PiwigoはPHP 5.2を設定できませんでした。'; 
   56$lang['You may referer to your hosting provider\'s support and see how you could switch to PHP 5 by yourself.'] = 'あなたのホスティング業者のサポートに連絡し、どうやったらPHP 5.2を設定できるか確認すべきです。'; 
  5757$lang['Hope to see you back soon.'] = 'またお越し下さい'; 
  5858$lang['Congratulations, Piwigo installation is completed'] = 'おめでとうございました。Piwigo のインストールが完了しました。'; 
   
  6565$lang['Welcome to your new installation of Piwigo!'] = '新しくPiwigoをインストールしていただき、ありがとうざいます!'; 
  6666$lang['Welcome to my photo gallery'] = '私のフォトギャラリーへようこそ'; 
  67 ?> 
   67$lang['localhost or other, supplied by your host provider'] = 'localhost または、他のホスト、あるいは、あなたのホスティング業者から提供されたホスト名です。'; 
 • branches/2.7/language/mn_MN/admin.lang.php

  r29358 r30966  
  3838$lang['guest'] = 'зочин'; 
  3939$lang['new'] = 'шинэ'; 
  40 $lang['number of miniaturized photos'] = 'үүсгэсэн дүрс зургын тоо'; 
  4140$lang['other'] = 'бусад'; 
  4241$lang['photos per page'] = '(нэг хуудсанд харагдах зураг)'; 
   
  393392$lang['Default photos order'] = 'Зургийн дараалал'; 
  394393$lang['Information data registered in database'] = 'Тохиргоог амжилттай шинэчлэн хадгаллаа'; 
  395 $lang['Mail address is obligatory for all users'] = 'Бүх хэрэглэгчид и-мэйл хаягаа оруулах ёстой'; 
  396394$lang['Allow user customization'] = 'Хэрэглэгчид тохиргоогоо засаж болно'; 
  397395$lang['Allow user registration'] = 'Бүртгэлийг идэвхжүүлэх'; 
   
  657655$lang['private'] = 'хувийн'; 
  658656$lang['public'] = 'нийтийн'; 
  659 $lang['Number of thumbnails to create'] = 'Үүсгэх дүрс зургийн тоо'; 
  660657$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Уучлаарай. Нууц үгээ баталгаажуулж, давтан оруулна уу.'; 
  661658$lang['Operation in progress'] = 'Засаж байна.'; 
   
  739736$lang['Last send'] = 'Сүүлд илгээсэн'; 
  740737$lang['Learn more'] = 'Цааш нь үзэх'; 
  741 ?> 
   738$lang['Portrait'] = 'Портрэйт'; 
   739$lang['between'] = 'хооронд'; 
   740$lang['between %s and %s MB'] = '%s -с %s MB-н хооронд'; 
   741$lang['date & time'] = 'огноо, цаг'; 
   742$lang['file name'] = 'файлын нэр'; 
   743$lang['high'] = 'өндөр'; 
   744$lang['remove creation date'] = 'үүсгэсэн огноог хасах'; 
   745$lang['unknown'] = 'үлмэдэгдэх'; 
   746$lang['width & height'] = 'өргөн & өндөр'; 
   747$lang['width must be a number superior to'] = 'өргөний хамгийн бага хэмжээ'; 
 • branches/2.7/language/mn_MN/common.lang.php

  r30565 r30966  
  2323/* 
  2424Language Name: Монгол [MN] 
  25 Version: 2.7.1 
   25Version: 2.7.2 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=696 
  2727Author: Piwigo team 
 • branches/2.7/language/nb_NO/admin.lang.php

  r30015 r30966  
  247247$lang['%d mail was sent.'] = '%d mail har blitt sendt.'; 
  248248$lang['%d mails were sent.'] = '%d mail har blitt sendt.'; 
  249 $lang['%d mail was not sent.'] = '%d mail har ikke blitt sent.'; 
  250 $lang['%d mails were not sent.'] = '%d mail har ikke blitt sent.'; 
   249$lang['%d mail was not sent.'] = '%d mail har ikke blitt sendt.'; 
   250$lang['%d mails were not sent.'] = '%d mail har ikke blitt sendt.'; 
  251251$lang['No mail to send.'] = 'Ingen mail å sende.'; 
  252252$lang['There is no available subscribers to mail.'] = 'Det er ingen abonnenter å varsle via e-mail.'; 
   
  675675$lang['Last import'] = 'Siste importering'; 
  676676$lang['With no virtual album'] = 'Uten virtuelle album'; 
  677 $lang['Duplicates'] = 'duplikater'; 
   677$lang['Duplicates'] = 'Duplikater'; 
  678678$lang['Add a filter'] = 'Legg inn filter'; 
  679679$lang['Remove all filters'] = 'Fjern alle filtere'; 
 • branches/2.7/language/nb_NO/common.lang.php

  r30015 r30966  
  2323/* 
  2424Language Name: Norsk bokmål [NO] 
  25 Version: 2.7.1 
   25Version: 2.7.2 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=483 
  2727Author: Piwigo team 
 • branches/2.7/language/ru_RU/admin.lang.php

  r30015 r30966  
  838838$lang['digiKam is designed for photographers who want to view, manage, edit, enhance, organize, tag, and share photographs.'] = 'digiKam создан для фотографов которым нужно просматривать, управлять, редактировать, каталогизировать, проставлять метки и публиковать фотографии.'; 
  839839$lang['Features include gallery browsing, album creation and photo upload.'] = 'Среди его возможностей просмотр галереи, создание альбома и загрузка фотографий.'; 
  840 $lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'При обрезке изображения, например квардратная миниатюра, Piwigo старается максимально отобразить центр композиции.'; 
   840$lang['For photo sizes with crop, such as "Square", Piwigo will do its best to include the center of interest.'] = 'При обрезке изображения, например, для квадратной миниатюры, Piwigo старается максимально отобразить центр композиции.'; 
  841841$lang['Gallery unlocked'] = 'Галерея разблокирована'; 
  842842$lang['Generate multiple size images'] = 'Сгенерировать изображения разных размеров'; 
   
  957957$lang['No user selected, no action possible.'] = 'Пользователи не выбраны; действие невозможно.'; 
  958958$lang['Registered on %s, %s.'] = 'Зарегистрировано %s, %s.'; 
  959 $lang['Show %s users'] = '%s пользователей паказано'; 
  960 $lang['Showing %s to %s of %s users'] = 'Показ %s от %s до %s пользователей'; 
   959$lang['Show %s users'] = '%s пользователей показывать'; 
   960$lang['Showing %s to %s of %s users'] = 'Показаны пользователи с %s по %s из %s'; 
  961961$lang['User %s added'] = 'Добавлен пользователь %s '; 
  962962$lang['User %s updated'] = 'Обновлен пользователь %s'; 
   
  968968$lang['Loading...'] = 'Загрузка...'; 
  969969$lang['Password updated'] = 'Пароль обновлен'; 
  970 $lang['Update user'] = 'Пользователь обновлен'; 
   970$lang['Update user'] = 'Обновить данные для пользователя'; 
  971971$lang['Close user details'] = 'Закрыть детали пользователя'; 
  972972$lang['Open user details'] = 'Открыть детали пользователя'; 
   
  976976$lang['Impossible to deactivate the default theme.'] = 'Невозможно отключить тему, назначенную по умолчанию.'; 
  977977$lang['Mail address is mandatory for registration'] = 'Адрес электронной почты является обязательным для регистрации'; 
  978 $lang['Empty caddie'] = 'Корзинка пустая'; 
   978$lang['Empty caddie'] = 'Опустошить корзинку'; 
  979979$lang['The settings for the guest are from the %s user'] = 'Параметры для "Гостя" от пользователя %s'; 
  980980$lang['between %s and %s MB'] = 'от %s до %s MB'; 
 • branches/2.7/language/ru_RU/common.lang.php

  r30015 r30966  
  2323/* 
  2424Language Name: Русский [RU] 
  25 Version: 2.7.1 
   25Version: 2.7.2 
  2626Language URI: http://piwigo.org/ext/extension_view.php?eid=434 
  2727Author: Piwigo team 
   
  4848$lang['%d hits'] = 'просмотров: %d'; 
  4949$lang['%d new photo'] = '%d новая фотография'; 
  50 $lang['%d new photos'] = '%d новых фотографий'; 
   50$lang['%d new photos'] = 'новых фотографий: %d'; 
  5151$lang['%d new user'] = '%d новый посетитель'; 
  5252$lang['%d new users'] = '%d новых посетителей'; 
  53 $lang['About'] = 'О...'; 
  54 $lang['All tags'] = 'Все слова'; 
  55 $lang['Any tag'] = 'Любая метка'; 
   53$lang['About'] = 'О фото галерее'; 
   54$lang['All tags'] = 'Все теги'; 
   55$lang['Any tag'] = 'Любой тег'; 
  5656$lang['At least one listed rule must be satisfied.'] = 'Хотя бы одно правило должно выполняться.'; 
  5757$lang['Author'] = 'Автор'; 
   
  6666$lang['Create a new account'] = 'Создать новый аккаунт'; 
  6767$lang['Created on'] = 'Дата съемки'; 
  68 $lang['Creation date'] = 'Дата съемки'; 
   68$lang['Creation date'] = 'Дата съёмки'; 
  6969$lang['Current password is wrong'] = 'Введен неправильный пароль'; 
  7070$lang['Dimensions'] = 'Размеры'; 
   
  7474$lang['Email address'] = 'Адрес электронной почты'; 
  7575$lang['Enter your personnal informations'] = 'Укажите персональную информацию'; 
  76 $lang['Error sending email'] = 'Ошибка отправки электронной почты'; 
   76$lang['Error sending email'] = 'Ошибка при отправке электронной почты'; 
  7777$lang['File name'] = 'Имя файла'; 
  7878$lang['File'] = 'Файл'; 
   
  8181$lang['Filter'] = 'Фильтр'; 
  8282$lang['Forgot your password?'] = 'Забыли пароль?'; 
  83 $lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Войти в галерею как посетитель'; 
   83$lang['Go through the gallery as a visitor'] = 'Смотреть галерею как посетитель'; 
  8484$lang['Help'] = 'Помощь'; 
  8585$lang['Identification'] = 'Идентификация'; 
   
  8787$lang['Keyword'] = 'Ключевые слова'; 
  8888$lang['Links'] = 'Ссылки'; 
  89 $lang['N/A'] = 'не определен'; 
   89$lang['N/A'] = 'не определён'; 
  9090$lang['New on %s'] = 'Новое в %s'; 
  9191$lang['Notification'] = 'RSS-ленты'; 
   
  105105$lang['Retrieve password'] = 'Напомнить пароль'; 
  106106$lang['Search rules'] = 'Условия для поиска'; 
  107 $lang['Search tags'] = 'Тэги для поиска'; 
   107$lang['Search tags'] = 'Теги для поиска'; 
  108108$lang['Search'] = 'Поиск'; 
  109 $lang['display available tags'] = 'Просмотр доступных тэгов'; 
   109$lang['display available tags'] = 'Просмотр доступных тегов'; 
  110110$lang['Since'] = 'За период'; 
  111111$lang['Sort by'] = 'Сортировать по'; 
  112112$lang['Sort order'] = 'Порядок сортировки'; 
  113 $lang['Tag'] = 'Тэг'; 
  114 $lang['Tags'] = 'Тэги'; 
   113$lang['Tag'] = 'Тег'; 
   114$lang['Tags'] = 'Теги'; 
  115115$lang['The RSS notification feed provides notification on news from this website : new photos, updated albums, new comments. Use a RSS feed reader.'] = 'RSS лента позволяет Вам быть в курсе новостей этого веб-сайта: новые изображения, обновленные альбомы, новые комментарии. Используйте любой удобный для Вас RSS-ридер.'; 
  116116$lang['Unknown feed identifier'] = 'Неизвестный идентификатор ленты'; 
   
  172172$lang['edit'] = 'редактировать'; 
  173173$lang['wrong date'] = 'ошибка в дате'; 
  174 $lang['excluded'] = 'исключенный'; 
   174$lang['excluded'] = 'исключённый'; 
  175175$lang['Your favorites'] = 'Избранное'; 
  176176$lang['display your favorites photos'] = 'показать ваши избранные фотографии'; 
  177177$lang['Favorites'] = 'Избранное'; 
  178178$lang['First'] = 'Первая'; 
  179 $lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Галерея закрыта для обслуживания. Пожалуйста, заходите попозже.'; 
   179$lang['The gallery is locked for maintenance. Please, come back later.'] = 'Галерея закрыта для обслуживания. Пожалуйста, заходите позже.'; 
  180180$lang['Page generated in'] = 'Страница сгенерирована за'; 
  181181$lang['guest'] = 'гость'; 
   
  183183$lang['available for administrators only'] = 'доступно только для администратора'; 
  184184$lang['display this album'] = 'показать этот альбом'; 
  185 $lang['display last user comments'] = 'Просмотр последних пользовательский комментариев'; 
   185$lang['display last user comments'] = 'Просмотр последних комментариев'; 
  186186$lang['customize the appareance of the gallery'] = 'настройка оформления'; 
  187187$lang['search'] = 'поиск'; 
   
  198198$lang['Logout'] = 'Выход'; 
  199199$lang['obligatory'] = 'обязательный'; 
  200 $lang['display a calendar by creation date'] = 'показывает календарь по дате создания'; 
   200$lang['display a calendar by creation date'] = 'показывает календарь по дате съёмки'; 
  201201$lang['display all photos in all sub-albums'] = 'показать все фотографии во всех вложенных альбомах'; 
  202202$lang['return to normal view mode'] = 'возвращение к нормальному режиму'; 
  203 $lang['display a calendar by posted date'] = 'показывает календарь по дате отправления'; 
   203$lang['display a calendar by posted date'] = 'показывает календарь по дате загрузки'; 
  204204$lang['month'][10] = 'Октябрь'; 
  205205$lang['month'][11] = 'Ноябрь'; 
   
  245245$lang['mail address must be like xxx@yyy.eee (example : jack@altern.org)'] = 'адрес электронной почты должен выглядеть как-то типа xxx@yyy.eee (например: jack@altern.org)'; 
  246246$lang['Auto login'] = 'Запомнить меня'; 
  247 $lang['remove this tag from the list'] = 'удалить этот тэг из списка'; 
   247$lang['remove this tag from the list'] = 'удалить этот тег из списка'; 
  248248$lang['representative'] = 'миниатюра альбома'; 
  249249$lang['Search for Author'] = 'Поиск по автору'; 
   
  270270$lang['display only recently posted photos'] = 'показать только недавно загруженные фотографии'; 
  271271$lang['return to the display of all photos'] = 'вернуться к полному списку фотографий'; 
  272 $lang['the beginning'] = 'с начала'; 
   272$lang['the beginning'] = 'сначала'; 
  273273$lang['Thumbnails'] = 'Миниатюры'; 
  274274$lang['Menu'] = 'Меню'; 
   
  290290$lang['Registration of %s'] = 'Регистрация %s'; 
  291291$lang['Album: %s'] = 'Альбом: %s'; 
  292 $lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Неверный статус пользователя "гость", используйте статус по умолчанию. Пожалуйста, сообщите вебмастеру.'; 
   292$lang['Bad status for user "guest", using default status. Please notify the webmaster.'] = 'Неверный статус пользователя "гость", поэтому будет использован статус по умолчанию. Пожалуйста, сообщите вебмастеру.'; 
  293293$lang['this email address is already in use'] = 'пользователь с таким адресом уже есть'; 
  294294$lang['Album results for'] = 'Альбом определен для'; 
  295 $lang['Tag results for'] = 'Тэги-результаты для'; 
   295$lang['Tag results for'] = 'Теги результаты для'; 
  296296$lang['from %s to %s'] = 'от %s до %s'; 
  297297$lang['Play of slideshow'] = 'Показать слайдшоу'; 
   
  299299$lang['Repeat the slideshow'] = 'Повторять слайдшоу'; 
  300300$lang['Not repeat the slideshow'] = 'Не повторять слайдшоу'; 
  301 $lang['Reduce diaporama speed'] = 'Reduce diaporama speed'; 
  302 $lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Accelerate diaporama speed'; 
   301$lang['Reduce diaporama speed'] = 'Уменьшить скорость слайдшоу'; 
   302$lang['Accelerate diaporama speed'] = 'Увеличить скорость слайдшоу'; 
  303303$lang['Submit'] = 'Отправить'; 
  304304$lang['Yes'] = 'Да'; 
  305305$lang['No'] = 'Нет'; 
  306306$lang['%d photo'] = '%d фотография'; 
  307 $lang['%d photos'] = '%d фотографии'; 
  308 $lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d фотография также связана с этими метками'; 
  309 $lang['%d photos are also linked to current tags'] = 'еще %d фотографий, связаных с этими метками'; 
  310 $lang['display photos linked to this tag'] = 'показать фотографии, связанные с этой меткой'; 
   307$lang['%d photos'] = 'фотографий: %d'; 
   308$lang['%d photo is also linked to current tags'] = '%d фотография также связана с этими тегами'; 
   309$lang['%d photos are also linked to current tags'] = 'фотографий, связаных с этими тегами: %d'; 
   310$lang['display photos linked to this tag'] = 'показать фотографии, связанные с этим тегом'; 
  311311$lang['photos posted during the last %d days'] = 'фотографии, опубликованные за последние %d дней'; 
  312312$lang['Piwigo Help'] = 'Помощь'; 
   
  314314$lang['group by letters'] = 'сгруппировать по буквам'; 
  315315$lang['letters'] = 'буквы'; 
  316 $lang['show tag cloud'] = 'показать облако слов'; 
   316$lang['show tag cloud'] = 'показать облако тегов'; 
  317317$lang['cloud'] = 'облако'; 
  318318$lang['Are you sure?'] = 'Уверены?'; 
   
  320320$lang['delete all photos from your favorites'] = 'удалить все фотографии из избранных'; 
  321321$lang['Sent by'] = 'Отправить'; 
  322 $lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Ваш браузер не поддерживает или блокирует куки. Разрешите использовать куки в настройках.'; 
   322$lang['Cookies are blocked or not supported by your browser. You must enable cookies to connect.'] = 'Ваш браузер не поддерживает или блокирует куки. Разрешите ему использовать куки в настройках.'; 
  323323$lang['Edit a comment'] = 'Редактировать комментарий'; 
  324324$lang['(!) This comment requires validation'] = '(!) Этот комментарий ждет проверки'; 
   
  421421$lang['Password is missing. Please enter the password.'] = 'Пароль не верен. Пожалуйста, повторите попытку.'; 
  422422$lang['Password confirmation is missing. Please confirm the chosen password.'] = 'Подтверждение пароля отсутствует. Пожалуйста, подтвердите выбранный пароль.'; 
  423 $lang['%d photos per page'] = '%d изображений на странице'; 
   423$lang['%d photos per page'] = 'изображений на странице: %d'; 
  424424$lang['Theme'] = 'Тема'; 
  425425$lang['No results for'] = 'Нет результатов для'; 
 • branches/2.7/language/sr_RS/admin.lang.php

  r29358 r30966  
  112112$lang['Number of comments per page'] = 'Број коментара по страници'; 
  113113$lang['Number of rates'] = 'Број оцена'; 
  114 $lang['Number of thumbnails to create'] = 'број повезних сличица за израду'; 
  115114