Changeset 30993


Ignore:
Timestamp:
02/21/15 13:04:54 (4 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update sv_SE, thanks to perforator

Location:
extensions/music_player/language/sv_SE
Files:
1 added
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/music_player/language/sv_SE/plugin.lang.php

  r30983 r30993  
  101101$lang['lien_expl'] = 'Visa en "Pop-up spelare" inbäddad'; 
  102102$lang['lien_titre'] = 'Lyssna på musik'; 
   103$lang['mp_uploadimg_ok'] = 'Bild sparad'; 
   104$lang['mp_text_no_autorisation'] = 'Du har inte behörighet till att lyssna på musik! Vänligen kontakta administratören för att få veta varför, och möjligen få tillåtelse. '; 
   105$lang['mp_send'] = 'Skicka'; 
   106$lang['mp_ou'] = 'ELLER'; 
   107$lang['mp_need_help'] = 'Behöver du hjälp?'; 
   108$lang['mp_msg_suppr3'] = 'Databas raderad'; 
   109$lang['mp_msg_suppr2'] = 'Fel: katalog ej raderad'; 
   110$lang['mp_msg_suppr1'] = 'Katalog raderad'; 
   111$lang['mp_msg_err_aj2'] = 'Fel: Textfält tomt '; 
   112$lang['mp_msg_err_aj1'] = 'Fel: URL saknas'; 
   113$lang['mp_msg_edit5'] = 'Ta bort från:'; 
   114$lang['mp_msg_edit4'] = 'Ta bort från databas:'; 
   115$lang['mp_msg_edit3'] = 'rad modifierad !'; 
   116$lang['mp_msg_edit2'] = 'Spellista uppdaterad!'; 
   117$lang['mp_msg_edit1'] = 'Redigering OK'; 
   118$lang['mp_msg_admin_6'] = 'Konfiguration för plugin sparad'; 
   119$lang['mp_msg_admin_5'] = 'Konfiguration för musikspelare sparad'; 
   120$lang['mp_msg_admin_4'] = 'Lägg till ifrån'; 
   121$lang['mp_msg_admin_3_2'] = 'Skapad'; 
   122$lang['mp_msg_admin_3_1'] = 'Fil'; 
   123$lang['mp_msg_admin1'] = 'Ingenting tillagt'; 
   124$lang['mp_montre'] = 'Visa spellista'; 
   125$lang['mp_linkimg_ok'] = 'Bild sparad'; 
   126$lang['mp_info_min'] = '[ Miniatyren är valfri. ]'; 
   127$lang['mp_help_q8'] = 'Nyhet: Du kan begränsa åtkomst till spelaren'; 
   128$lang['mp_help_q7'] = 'Jag hittar inte svar här / jag har vissa problem'; 
   129$lang['mp_help_div8'] = 'Nyhet: Du kan begränsa åtkomst till spelare. Om du skapar gruppen "music_group", kommer bara medlemmar i denna grupp kunna lyssna på musik. Om gruppen inte finns (standard) har alla åtkomst till spelaren.'; 
   130$lang['mp_help_q6'] = 'Är det möjligt att lägga till podcast?'; 
   131$lang['mp_help_q5'] = 'Hur lägger jag till mp3 på distans eller lokalt i andra kataloger?'; 
   132$lang['mp_help_q4'] = 'Hur fungerar denna plugin?'; 
   133$lang['mp_help_q3'] = 'Vad innebär "Visa miniatyrer i spellista"?'; 
   134$lang['mp_help_q2'] = 'Jag har lagt till mp3 men de visas inte i spellistan!'; 
   135$lang['mp_help_q1'] = 'Var placeras mp3 ?'; 
   136$lang['mp_help_div7'] = 'Du hittar hjälp för plugins här: <a href="http://forum.phpwebgallery.net/viewtopic.php?pid=68781"> http://forum.phpwebgallery.net/viewtopic.php?pid=68781/a>'; 
   137$lang['mp_help_div6'] = 'Ja: Sedan version 1.3 har en sektion för podcast och fjärr-spellista lagts till. Varning: Spellista måste vara i Atom, Xspf (används av plugin) eller RSS format (podcast är alltid RSS).'; 
   138$lang['mp_help_div5'] = 'Ja: Gå in på önskad spellista, i steg två lägg till din fil. Försiktig: Även om mp3 filen är på samma server som denna plugin så måste man skriva kompletta adressen med http://'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.