Changeset 31081


Ignore:
Timestamp:
04/12/15 13:10:39 (4 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update ca_ES, thanks to josep.torne

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/language/ca_ES/admin.lang.php

  r29427 r31081  
  772772$lang['If no HD is available and if the current websize is bigger than resize dimensions, Piwigo will move it as HD and create a downsized websize photo from it.'] = 'Si no està disponible en alta definició i la mida actual es més gran que les dimensions del canvi de mida, es considerarà \'alta definició\' (HD) tot i què finalment caldrà reduir la mida de la imatge.'; 
  773773$lang['An error has occured during upgrade.'] = 'S\'ha produït un error durant el procés d\'actualització.'; 
  774 $lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'S\'ha produït un error mentre l\'extracció. Reviseu els permisos dels fitxers de la instal·lació de piwigo. <br><a href="%s"> Cliqueu aquí per mostrar el registre de l\'error</a>.'; 
   774$lang['An error has occured during extract. Please check files permissions of your piwigo installation.<br><a href="%s">Click here to show log error</a>.'] = 'S\'ha produït un error durant l\'extracció. Reviseu els permisos dels fitxers de l\'instal·lació de piwigo. <br><a href="%s"> Cliqueu aquí per mostrar el registre de l\'error</a>.'; 
  775775$lang['Piwigo cannot retrieve upgrade file from server'] = 'Piwigo no pot recuperar l\'arxiu d\'actualització del servidor'; 
  776776$lang['Updates'] = 'Actualitzacions'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.