Changeset 31085


Ignore:
Timestamp:
04/16/15 21:22:43 (4 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update cs_CZ, thanks to gandycz

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/piwishack/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r26237 r31085  
  2424  
  2525   
  26 ?> 
   26$lang['admin_custom_help'] = 'Tip: Můžete použít následující vzory:<br /> 
   27 <label><span class="pattern">##i</span></label>: URL obrázku -  
   28 <label><span class="pattern">##t</span></label>: URL náhledu -  
   29 <label><span class="pattern">##g</span></label>: URL stránky galerie - 
   30 <label><span class="pattern">##n</span></label>: jméno obrázku<br /> 
   31 Odkaz na vzory použité v předchozím nastavení například.'; 
   32$lang['admin_default_sheet'] = 'Formát listu zobrazeného jako výchozí je'; 
   33$lang['admin_fieldset_custom'] = 'Další list: volitelné textové kódy'; 
   34$lang['admin_title'] = 'PiwiShack konfigurace '; 
   35$lang['admin_used_by'] = 'PiwiShack bude použitelný od'; 
   36$lang['admin_used_by_all'] = 'všichni návštěvníci (i hosté)'; 
   37$lang['admin_window_open'] = 'HTML odkaz otevře v'; 
   38$lang['admin_window_open_local'] = 'stávající okno (standard)'; 
   39$lang['admin_window_open_other'] = 'jiné okno (není doporučeno)'; 
   40$lang['post_code_Image'] = 'Ukázat v normálním zobrazení (bez odkazu)'; 
   41$lang['post_code_ImageToGallery'] = 'Ukázat v normálním zobrazení (klikatelné, odkaz na galerii)'; 
   42$lang['post_code_NameToGallery'] = 'Jméno obrázku s odkazem na galerii'; 
   43$lang['post_code_NameToImage'] = 'Jméno obrázku s odkazem na obrázek'; 
   44$lang['post_code_Thumbnail'] = 'Zobraz náhled (bez odkazu)'; 
   45$lang['post_code_ThumbnailToGallery'] = 'Zobraz náhled (klikatelný, odkaz na galerii)'; 
   46$lang['post_code_ThumbnailToImage'] = 'Zobraz náhled (klikatelný, odkaz na obrázek)'; 
   47$lang['admin_fieldset_codes'] = 'Piwishack výběr kódu'; 
   48$lang['admin_img_name_list'] = 'jen pro listování'; 
   49$lang['sheet_custom'] = 'Ostatní kódy'; 
   50$lang['sheet_html'] = 'Jádro HTML'; 
   51$lang['sheet_bbcode'] = 'Jádro BBCode'; 
   52$lang['admin_img_name_never'] = 'nikdy'; 
   53$lang['admin_save'] = 'Uložit'; 
   54$lang['admin_used_by_admin'] = 'jen pro administrátory'; 
   55$lang['admin_used_by_members'] = 'registrovaní uživatelé'; 
   56$lang['close'] = 'Zavřít'; 
   57$lang['custom_code'] = 'Volitelný kód #'; 
   58$lang['admin_codes_help'] = 'Tip: Každé číslo definuje řazení použité k zobrazení. "0" může být použita když nechcete zobrazovat textový vzor.'; 
   59$lang['admin_codes_img'] = 'Obrázek bez odkazu'; 
   60$lang['admin_codes_img_to_page'] = 'Obrázek s odkazem na galerii'; 
   61$lang['admin_codes_name_to_image'] = 'Název obrázku s odkazem na obrázek'; 
   62$lang['admin_codes_name_to_page'] = 'Název obrázku s odkazem na galerii'; 
   63$lang['admin_codes_thumb'] = 'Náhled bez odkazu'; 
   64$lang['admin_codes_thumb_to_image'] = 'Náhled s odkazem na obrázek'; 
   65$lang['admin_codes_thumb_to_page'] = 'Náhled s odkazem na stránku galerie'; 
   66$lang['admin_custom_code'] = 'Volitelný kód #'; 
   67$lang['admin_custom_name'] = 'Jméno:'; 
   68$lang['admin_default_sheet_bbcode'] = 'BBCode (např. pro fórum)'; 
   69$lang['admin_default_sheet_custom'] = 'volitelný'; 
   70$lang['admin_default_sheet_html'] = 'HTML (pro webové stránky)'; 
   71$lang['admin_fieldset_main'] = 'Hlavní parametry'; 
   72$lang['admin_img_name'] = 'Je název obrázků zobrazen před kódem? '; 
   73$lang['admin_img_name_all'] = 'vždy'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.