Changeset 31088


Ignore:
Timestamp:
04/16/15 21:22:52 (4 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update cs_CZ, thanks to gandycz

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/ExtendedDescription/language/cs_CZ/plugin.lang.php

  r26430 r31088  
  88$lang['Insert an album or a photo'] = 'Vložení kategorie nebo fotografie'; 
  99 
  10 ?> 
   10$lang['Extended Description have been successfully installed. Now you can use all its features in most text boxes of Piwigo.'] = 'Rozšířené popisky byly správně nainstalovány. Nyní můžete využívat funkce u většiny políček v Piwigo.'; 
   11$lang['Hide elements'] = 'Schovej prvky'; 
   12$lang['Insert a carousel'] = 'Vlož rotující  '; 
   13$lang['Login link & logged in block'] = 'Odkaz přihlášení & Přihlášen v bloku'; 
   14$lang['Redirect elements'] = 'Přesměruj prvky'; 
   15$lang['Back'] = 'Zpět'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.