Changeset 31251


Ignore:
Timestamp:
07/22/15 07:14:48 (4 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update nl_NL, thanks to Kees Hessels

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/GDThumb/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r31169 r31251  
  2424$lang['Follow'] = 'Volgen'; 
  2525$lang['Vertical'] = 'Vertikaal'; 
  26 $lang['Use Description if Set'] = 'Gebruik de Beschrijving als deze is ingesteld'; 
   26$lang['Use Description if Set'] = 'Gebruik de beschrijving als deze is ingesteld'; 
  2727$lang['Title Display Mode (Photo)'] = 'Titel Weergave Modus (Foto)'; 
  2828$lang['Title Display Mode (Album)'] = 'Titel Weergave Modus (Album)'; 
  2929$lang['Thumbnails max height'] = 'Maximale hoogte van de miniaturen'; 
  30 $lang['Square'] = 'Maak vierkant'; 
   30$lang['Square'] = 'Vierkant'; 
  3131$lang['Stop'] = 'Stop'; 
  3232$lang['Start'] = 'Start'; 
  33 $lang['Show thumbnails caption'] = 'Toon opschrift van de miniaturen'; 
  34 $lang['Scale thumbnails'] = 'Schaal de miniaturen'; 
  35 $lang['Purge thumbnails cache'] = 'Maak de miniatuur cache leeg'; 
   33$lang['Show thumbnails caption'] = 'Toon onderschrift van de miniaturen'; 
   34$lang['Purge thumbnails cache'] = 'Maak de miniatuur-cache leeg'; 
  3635$lang['Prevent word wrap'] = 'Voorkom afbreking van regels'; 
  3736$lang['Pre-cache thumbnails'] = 'Pre-cache miniaturen'; 
  38 $lang['Photo # if FileName Detected'] = 'Foto # als de Bestandsnaam wordt gesignaleerd'; 
   37$lang['Photo # if FileName Detected'] = 'Foto # als de bestandsnaam wordt gesignaleerd'; 
  3938$lang['Pause'] = 'Pauze'; 
  4039$lang['Overlay Top (Static)'] = 'Bovenkant van de Overtrek (Vast)'; 
   
  4443$lang['Overlay Bottom'] = 'Onderkant van de Overtrek'; 
  4544$lang['Overlay'] = 'Overtrek'; 
  46 $lang['Normalize Photo Title'] = 'Normaliseer de Foto Titel'; 
  47 $lang['Metadata Display Mode'] = 'Modus van de Metadata Weergave'; 
   45$lang['Normalize Photo Title'] = 'Normaliseer de fototitel'; 
   46$lang['Metadata Display Mode'] = 'Metadata-weergave-modus'; 
  4847$lang['Merged with Description'] = 'Samengevoegd met beschrijving'; 
  4948$lang['Merged (Default)'] = 'Samengevoegd (Standaard)'; 
   
  5150$lang['Margin between thumbnails'] = 'Marge tussen de miniaturen'; 
  5251$lang['Horizontal (Default)'] = 'Horizontaal (Standaard)'; 
  53 $lang['Finds images that have not been cached and creates the cached version.'] = 'Vindt afbeeldingen die niet gecached zijn en maat een gecachte versie'; 
   52$lang['Finds images that have not been cached and creates the cached version.'] = 'Vindt afbeeldingen die niet gecached zijn en maakt een gecachte versie'; 
  5453$lang['Double the size of the first thumbnail'] = 'Verdubbel de grootte van de eerste miniatuur'; 
  5554$lang['Do not Normalize (Default)'] = 'Niet normaliseren (Standaard)'; 
  56 $lang['Delete images in GDThumb cache.'] = 'Verwijder afbeeldingen in GD Miniatuur cache'; 
   55$lang['Delete images in GDThumb cache.'] = 'Verwijder afbeeldingen uit GD Miniatuur cache'; 
  5756$lang['Crop (Default)'] = 'Bijsnijden (Standaard)'; 
  5857$lang['Changelog'] = 'Logboek van veranderingen'; 
  59 $lang['Cache have been generated'] = 'De Cache is aangemaakt'; 
   58$lang['Cache have been generated'] = 'Cache is aangemaakt'; 
  6059$lang['Cache the big thumbnails (recommended)'] = 'Cache de grote miniaturen (aanbevolen)'; 
  6160$lang['Cache Informations'] = 'Cache Informatie'; 
  6261$lang['Block for Panoramic Photo Page'] = 'Blokkade voor de Panorama Foto Pagina'; 
  63 $lang['Animate thumbnail on hover'] = 'verlevendig de miniatuur als je met de muis erover heen gaat'; 
   62$lang['Animate thumbnail on hover'] = 'Verlevendig de miniatuur als je met de muis erover heen gaat'; 
  6463$lang['%d files'] = '%d bestanden'; 
  6564$lang['%d file'] = '%d bestand'; 
   65$lang['%d visit'] = '%d bezoek'; 
   66$lang['Big thumb cannot be used in Slide mode. Disabled'] = 'Grote miniaturen kunnen niet in dia-modus gebruikt worden. Uitgeschakeld.'; 
   67$lang['Slide'] = 'Dia'; 
   68$lang['This Thumb mode cannot be used in Slide mode. Changed to default'] = 'Deze miniatuur-modus kan niet worden gebruikt in de dia-modus. Veranderd naar standaard.'; 
   69$lang['Thumb animation cannot be used in Slide mode. Disabled'] = 'Miniatuur-animatie kan niet worden gebruikt in dia-modus. Uitgeschakeld.'; 
   70$lang['Thumbnail Mode'] = 'Miniatuur-modus'; 
   71$lang['Thumbnails max height must be an integer'] = 'Maximale hoogte van miniatuur moet een geheel getal zijn'; 
   72$lang['Margin between thumbnails must be an integer'] = 'Marge tussen miniaturen moet een geheel getal zijn'; 
   73$lang['Number of photos per page must be an integer'] = 'Aantal foto\'s per pagina moet een geheel getal zijn'; 
   74$lang['Rating:'] = 'Beoordeling:'; 
   75$lang['%d visits'] = '%d bezoeken'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.