Changeset 31253


Ignore:
Timestamp:
07/22/15 07:14:50 (4 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update da_DK, thanks to Kaare

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/GDThumb/language/da_DK/plugin.lang.php

  r31148 r31253  
  3737$lang['Prevent word wrap'] = 'Forhindr orddeling'; 
  3838$lang['Purge thumbnails cache'] = 'Tøm cache med miniaturebilleder'; 
  39 $lang['Scale thumbnails'] = 'Skaler miniturebilleder'; 
  4039$lang['Show thumbnails caption'] = 'Vis billedtekst til miniaturebilleder'; 
  4140$lang['Square'] = 'Kvadrat'; 
   
  6463$lang['Merged (Default)'] = 'Sammenlagt (standard)'; 
  6564$lang['Merged with Description'] = 'Sammenlagt med beskrivelse'; 
   65$lang['%d visit'] = '%d besøg'; 
   66$lang['%d visits'] = '%d besøg'; 
   67$lang['Big thumb cannot be used in Slide mode. Disabled'] = 'Stort miniaturebillede kan ikke anvendes i slide-tilstand. Dektiveret'; 
   68$lang['Margin between thumbnails must be an integer'] = 'Margen mellem miniaturebilleder skal være et heltal'; 
   69$lang['Number of photos per page must be an integer'] = 'Antal fotografier pr. side skal være et heltal'; 
   70$lang['Rating:'] = 'Bedømmelse:'; 
   71$lang['Slide'] = 'Slide'; 
   72$lang['This Thumb mode cannot be used in Slide mode. Changed to default'] = 'Denne miniaturebilledetilstand kan ikke anvendes i slide-tilstand. Ændret til standard'; 
   73$lang['Thumb animation cannot be used in Slide mode. Disabled'] = 'Animeret miniaturebillede kan ikke anvendes i slide-tilstand. Deaktiveret'; 
   74$lang['Thumbnail Mode'] = 'Miniaturebilledetilstand'; 
   75$lang['Thumbnails max height must be an integer'] = 'Miniaturebilleders maksimale højde skal være et heltal'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.