Changeset 31323


Ignore:
Timestamp:
11/09/15 22:58:01 (3 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update uk_UA, thanks to StreamThreader

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/Ldap_Login/language/uk_UA/plugin.lang.php

  r31316 r31323  
  3030$lang['Base DN'] = 'Базовий DN серверу LDAP (наприклад: dc=example,dc=com):'; 
  3131$lang['Attribute corresponding to the user name'] = 'Атрибут, відповідний імені користувача'; 
   32$lang['To get them out of these roles, they must be sorted of the ldap group and then role updated in the <a href="admin.php?page=user_list">piwigo admin</a>. If a group is mandatory as described in the <a href="admin.php?page=plugin-Ldap_Login-newusers">new piwigo users tab</a>, then they must also belong to the users group.'] = 'Для отримання цих ролей, вони повинні бути відсортовуванні в групах LDAP, а потім роль оновлюється у <a href="admin.php?page=user_list">розділі адміністратора piwigo</a>. Якщо група обов’язкова, як описано в <a href="admin.php?page=plugin-Ldap_Login-newusers">вкладці нового користувача piwigo</a>, після чого, вони повинні бути також приєднаними до групи користувачів.'; 
   33$lang['You must save the settings with the Save button just up there before testing here.'] = 'Ви повинні зберегти налаштування, використовуючи вище кнопку Зберегти, перед тим як переверяти їх.'; 
   34$lang['Username'] = 'Ваше LDAP ім’я'; 
   35$lang['Your password'] = 'Ваш LDAP пароль'; 
   36$lang['Warning: LDAP Extension missing.'] = 'Попередження: LDAP розширення відсутнє.'; 
   37$lang['Users branch'] = 'Гілка де повинні бути знайдені LDAP користувачі (наприклад: ou=користувачі)'; 
   38$lang['Test Settings'] = 'Перевірити налаштування'; 
   39$lang['Secure connexion'] = 'Безпечне з’єднання (ldaps)'; 
   40$lang['Search Ldap users ?'] = 'Шукати LDAP користувачей ? Вам це знадобиться, якщо користувачі поширені по декількох гілках чи організаційним підрозділам (OU). Якщо ви уникните цього, ви збережете один LDAP запит. Також воно вам не потрібно, якщо у вас звичане дерево (наприклад: cn=користувач,ou=люди,dc=example,dc=com).'; 
   41$lang['Search Ldap groups ?'] = 'Шукати LDAP користувачей ? Вам це знадобиться, якщо групи поширені по декількох гілках чи організаційним підрозділам (OU). Якщо ви уникните цього, ви збережете один LDAP запит. Також воно вам не потрібно, якщо у вас звичане дерево (наприклад: cn=ім’я групи,ou=групи,dc=example,dc=com).'; 
   42$lang['If you create a <a href="admin.php?page=group_list">piwigo group</a> with the same name as an ldap one, all members of the ldap group will automatically join the piwigo group at their next authentication. This allows you to create <a href="admin.php?page=help&section=groups">specific right access management</a> (restrict access to a particaular album...).'] = 'Якщо ви створите <a href="admin.php?page=group_list">групу piwigo</a> таку ж саме, як в ldap, то усі члени ldap групи автоматично увійдуть в групу piwigo при наступному вході. Це дозволяє вам створити <a href="admin.php?page=help&section=groups">керування специфічними правами доступу</a> (обмежити доступ до конкретного альбома...). Тим не менше, для того щоб, витягнути цих користувачей, спочатку потрібно отримати їх з ldap групи, і тільки потім група piwigo може бути оновлена.'; 
   43$lang['Save'] = 'Зберегти'; 
   44$lang['New users when ldap auth is successfull'] = 'Нові користувачі коли авторизація LDAP була успішною'; 
   45$lang['Let the fields blank if the ldap accept anonymous connections.'] = 'Залиште поля порожніми якщо LDAP підтримує анонімні з’єднання'; 
   46$lang['Ldap_Login configuration'] = 'Налаштування Ldap_Login'; 
   47$lang['Ldap_Login Test'] = 'Тест Ldap_Login'; 
   48$lang['Ldap_Login Plugin'] = 'Плагін Ldap_Login'; 
   49$lang['Ldap users'] = 'LDAP користувачі'; 
   50$lang['Ldap server host connection'] = 'З’єднання з сервером LDAP'; 
   51$lang['Ldap server host'] = 'Хост з сервером LDAP '; 
   52$lang['Ldap port'] = 'LDAP Порт'; 
   53$lang['Ldap groups'] = 'LDAP Групи'; 
   54$lang['Ldap connection credentials'] = 'Авторізаційні данні для з’єднання з LDAP'; 
   55$lang['If empty, standard protocol ports will be used by the software.'] = 'Якщо пусто, то програма буде використовувати стандартні порти протоколу'; 
   56$lang['If empty, localhost and standard protocol ports will be used in configuration.'] = 'Якщо пусто, то в налаштуваннях будуть використовуватись, локальний хост та стандартні порти протоколу.'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.