Changeset 31661 for extensions


Ignore:
Timestamp:
08/21/16 06:46:50 (4 years ago)
Author:
TranslationTeam
Message:

Update nl_NL, thanks to watertoren5044

File:
1 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • extensions/meta/language/nl_NL/plugin.lang.php

  r31522 r31661  
  2222// +-----------------------------------------------------------------------+ 
  2323$lang['Metadata - Plugin meta'] = 'Metadata - Plugin meta'; 
  24 $lang['meta_Description_help'] = 'Beschrijving van je website<br> Maakt het mogelijk om informatie te geven bij het resultaat van een zoekopdracht.'; 
   24$lang['meta_Description_help'] = 'Beschrijving van jouw website<br> Maakt het mogelijk om informatie te geven bij het resultaat van een zoekopdracht.'; 
  2525$lang['meta_Description'] = '"beschrijving" meta-beschrijving'; 
  2626$lang['meta_author_help'] = 'Informatie over de auteur <br> Naam, bijnaamvan de auteur van de site'; 
   
  2929$lang['meta_compcatdeshelp'] = 'Zal de huidige beschrijving vervangen'; 
  3030$lang['meta_compcatdes'] = 'Nieuwe beschrijving voor dit album'; 
  31 $lang['meta_compcat'] = 'Nieuwe sleutelwoorden voor dit album'; 
   31$lang['meta_compcat'] = 'Nieuwe trefwoorden voor dit album'; 
  3232$lang['meta_compimgdes'] = 'Nieuwe beschrijving voor deze foto'; 
  33 $lang['meta_compimg'] = 'Nieuwe sleutelwoorden voor deze foto'; 
   33$lang['meta_compimg'] = 'Nieuwe trefwoorden voor deze foto'; 
  3434$lang['meta_comp'] = 'Nog af te handelen metadata'; 
  3535$lang['meta_description'] = 'beschrijving'; 
   
  3838$lang['meta_inscat'] = 'Voeg metadata in'; 
  3939$lang['meta_insmeta'] = 'voeg de metadata in'; 
  40 $lang['meta_keywords_help'] = '"Sleutelwoord, sleutelwoord, enz."<br> Sleutelwoorden die de webpagina omschrijven. (Gescheiden door een komma)'; 
  41 $lang['meta_keywords'] = '"Sleutelwoorden" meta-beschrijving'; 
   40$lang['meta_keywords_help'] = '"Trefwoord, sleutelwoord, enz."<br> Trefwoorden die de webpagina omschrijven. (Gescheiden door een komma)'; 
   41$lang['meta_keywords'] = '"Trefwoorden" meta-beschrijving'; 
  4242$lang['meta_list'] = 'Metadata:'; 
  4343$lang['meta_name'] = 'Naam van metadata'; 
  4444$lang['meta_onglet_description'] = 'Beschrijving van de metadata'; 
  4545$lang['meta_onglet_gestion'] = 'Metadata'; 
  46 $lang['meta_robots_help'] = 'all : Staat de robot toe alles te indexeren (Standaard)<br> follow : Staat de robot toe om links op de pagina te volgen<br> index : Staat de robot toe om de pagina te indexeren<br> nofollow : Verhinderd het volgen van links op de pagina door een robot<br> noindex : Verhinderd het indexeren van de pagina door een robot<br> none : Verhinderd het indexeren van de site door een robot<br>'; 
   46$lang['meta_robots_help'] = 'all: Staat de robot toe alles te indexeren (Standaard)<br> follow: Staat de robot toe om links op de pagina te volgen<br> index: Staat de robot toe om de pagina te indexeren<br> nofollow: Verhinderd het volgen van links op de pagina door een robot<br> noindex: Verhindert het indexeren van de pagina door een robot<br> none: Verhindert het indexeren van de site door een robot<br>'; 
  4747$lang['meta_robots'] = '"robots" meta-beschrijving'; 
  4848$lang['meta_select2'] = 'Kies metadata'; 
   
  5656$lang['Description of contact page to be completed'] = 'Beschrijving van de nog af te handelen contactpagina'; 
  5757$lang['Keywords of Additional Pages to be completed'] = 'Sleutelwoorden van de nog af te handelen extra pagina'; 
  58 $lang['Keywords of contact page to be completed'] = 'Sleutelwoorden van de nog af te handelen contactpagina'; 
   58$lang['Keywords of contact page to be completed'] = 'Trefwoorden van de nog af te handelen contactpagina'; 
  5959$lang['Add metadata for page'] = 'Voeg metadata toe voor pagina'; 
  6060$lang['Additional Pages Metadata'] = 'Metadata van de extra pagina\'s'; 
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.